#
Subject
Posted by
Actions
1
Jiřina Dvořáková
Klaus Behr
- Close

Hledám svoji sestru, její rodinu či přátele,  Jiřinu, rozenou Dvořákovou.  Narozenou 5/9/ 1946, pravděpodobně v Praze. O její existenci jsem se dozvěděl před necelými 2 lety a od té doby po ní beznadějně pátrám. Jejím otcem byl František Dvořák, narozen 27/2/1921 v Suchdole /ČR/ a matkou byla Jiřina Dvořáková, rozená asi Jiřincová. Její rodiče se do roku 1950 rozvedli. Studovala na Univerzitě 17. Listopadu v Praze v roce 1965. Do roku 1970 mohla pracovat v Plynoprojektu Praha. Poté se pravděpodobně odstěhovala do zahraničí.

 Za každý případný kontakt či informaci budu vděčný.

Klaus Behr, E-mail: bhcjilove@bhcjilove.cz, Tel. 420 605 416 728

Klaus Behr
Česká republika
- Reply