#
Subject
Posted by
Actions
1
Faklgren
Inger-Johanne Hamnevoll/Bergmo
- Close
Etterlyser opplysninger om Martin Anders Faklgren. Arbeidet i Kirkenes (sydvaranger  1818-1819)
Inger-Johanne Hamnevoll/Bergmo
Laos
- Reply