#
Subject
Posted by
Actions
1
genealogia
Krzysztof Poziomkowski
- Close

Poszukuję krewnych /potomków/ - Leon Poziomski .Jestem wnukiem brata Leona -Stanisława .

 Looking for relatives / descendants / - Leon Poziomski. I am the grandson of Brother Leo, Stanislaus.

Krzysztof Poziomkowski
- Reply