#
Subject
Posted by
Actions
1
Galiderowicz
Wiesław Purchała
- Close
Szukam członków rodziny Piotra Galiderowicza... przed wojną mieszkali w okolicach Lwowa lub Żółkwi ....
Wiesław Purchała
Polska
- Reply