#
Subject
Posted by
Actions
1
Selak
Slavica Jelavić
- Close
Interesira me sve što mogu saznati o porodici Selak, naročito o porodici MIlovana Selaka koja je živjela u selu Rujnica, općina Cazin. Iselili su se iz tih krajeva nakon 1945. godine i većinom se nastanili u Vojvodini. Unaprijed zahvaljujem na svakoj informaciji, pozdrav Slavica :)
Slavica Jelavić
Vrgorac, Hrvatska
- Reply