DeepStory — Накарайте вашите семейни снимки да говорят

Качете снимка на прародител и автоматично я преобразувайте в невероятна видео биография.

Изисква се безплатна регистрация. Снимки, които са качени без завършена регистрация се изтриват автоматично с цел защита на личните данни.

Лицензиран за MyHeritage от

Постави изображението тук