personbeskrivning
Other
|
Jan 7, 2017
En av mina kvinnliga släktingar beskrivs som slarvig (början av 1930talet) Vad kunde det innebära? Varför sågs hon som slarvig?