Starodávný Babybox

 
Vít Ožana
Mar 5 2010 07:29

Zápis z matriky 

Podle písemného podání slavného okresního hejtmanství ve Frýdku z 29.4.1850 Z1875/29/2 ve věci příjmu dítěte do okresního nalezince, které bylo v noci 27. září 1847 nalezeno u domu petřvaldského občana Ondřeje Vicherka a jeho manželky Mariany rozené Křístkové čp. 30 odložené a jimi převzaté, bylo toto dítě podle lékařského ohledání výše uvedeného ústavu z 10.května 1850 narozené mezi červencem a zářím 1846. Sice u dítěte byla cedulka s pojmenováním Mariana, ale aby bylo nepochybno, že jest pokřtěné, bylo na základě žádosti, za přítomnosti kmotra pana Jan Förstra, panského hospodářského správce a jeho vlastní sestry Marie, podle křesťansko katolického obřadu dne 12.května 1850, pokřtěno jménem Mariana, páterem Heinrichem z Petřvaldu.

Antonín Duda, místní kaplan


Contact Vít Ožana
Print this page