Původ dalších příjmení z rodokmenu

 
Vít Ožana
Sep 2 2012 06:36
Číž - 1057; stč. A číž = pták čížek; Číža, Čížek (111. nejčastější české příjmení; 1371), Čižík, Čížik, Čižkovský

Glac - z MJ Glatz v Bavorsku, Rakousku a v Kladsku

Lapiš, Lapač - ze sl. lapat = chytat; A lapač = kůl ve vodě k přivazování vorů; pochop; lupič; Lapáček (1399), Lapačka, Lapčák, Lapčík, Lapec, Lapeš, Lapiš, Lapka (=druh kleští; lupič)

Mynář - viz Minář; Mynařík
Minár, Minář - nář. za mlynář; tvrdé l se vyslovovalo jako u a splynulo s m; Minářik, Minarský, Minárovský, Minaříček, Minařík, Minářík, Minařů

Skyba, Skýba, Skýva - A skýva, nář. skyba = krajíc (chleba); Skybík, Skybský (přivl. rodině), Skiba, Skíba
 
Ševčík - zdrob. z příjmení a A Švec; též = špatný švec; ryba ježdík; sákora parukářka; Ševčák (zhrub.)
 
Šindler, Schidler - 1363; z něm. A Schindler = šindelář; Šindlar, Šindlář
 
 
Contact Vít Ožana
Print this page