ליבי דואב לאור מותה בטרם עת של בת הדוד שלי איריס רחמים לבית מובשוביץ

 
oz azrieli
Jan 15 2011 00:48
חבל על דיאבדין ! כה צעירה כה יפה ! אין נוחם לילדיה אלון ונועה ולאחותה רומה !
Contact oz azrieli
Print this page