משתתפים אנו בצער במות לבנה סוירסקי לבית אשכנזי תקוה ואהרון מרמרלי לבית אשכנזי

 
a.m
Aug 6 2008 09:40

 לבנה 1/1/1949-6/8/2008 ז"ל

 לבעל יוסף

לילדים רן עדי וקרן שלא תדעו יותר צער

תנוחמו משמים.

 

Contact a.m
Print this page