Skude

Det finns 29 personer i Sverige med Skude som efternamn, vilket gör det till det 1601a vanligaste efternamnet.
Folk som heter Skude bor i län och en kommun.
Skåne
Jönköping
Jönköping
Är ditt efternamn Skude?
Börja bygg ditt släktträd nu
Gratis släktforskningssökning
Leta efter människor i fler än en miljard registerutdrag
(exempelvis: John Skude)
Gratis släktträd
Bygg ditt släktträd på Internet
Dela med dig av dina bilder och filmer
Samarbeta med släktingar
Smart Matching™ teknologi
46 språk
Skapa mitt träd