Ohrmér

Det finns 14 personer i Sverige med Ohrmér som efternamn, vilket gör det till det 1616e vanligaste efternamnet.
Folk som heter Ohrmér bor i län och en kommun.
Södermanland
Västmanland
Köping
Är ditt efternamn Ohrmér?
Börja bygg ditt släktträd nu
Gratis släktforskningssökning
Leta efter människor i fler än en miljard registerutdrag
(exempelvis: John Ohrmér)
Gratis släktträd
Bygg ditt släktträd på Internet
Dela med dig av dina bilder och filmer
Samarbeta med släktingar
Smart Matching™ teknologi
46 språk
Skapa mitt träd