Johdet

Det finns 64 personer i Sverige med Johdet som efternamn, vilket gör det till det 1566:e vanligaste efternamnet.
Folk som heter Johdet bor i län och kommuner.
Norrbotten
Västra Götaland
Västerbotten
Stockholm
Pajala
Kiruna
Hjo
Skellefteå
Är ditt efternamn Johdet?
Börja bygg ditt släktträd nu
Gratis släktforskningssökning
Leta efter människor i fler än en miljard registerutdrag
(exempelvis: John Johdet)
Gratis släktträd
Bygg ditt släktträd på Internet
Dela med dig av dina bilder och filmer
Samarbeta med släktingar
Smart Matching™ teknologi
46 språk
Skapa mitt träd