Πολιτική Μυστικότητας του MyHeritage

Η Πολιτική Μυστικότητας ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 8 Αυγούστου 2012.
Αν δεν την έχετε διαβάσει από τότε, παρακαλούμε διαβάστε την τώρα.
Η Ελληνικά παρακάτω μετάφραση της Πολιτκής Μυστικότητας δεν είναι η δεσμευτική έκδοση. Εξυπηρετεί μόνο λόγους πληροφόρησης και ευκολίας. Η Αγγλική έκδοση της Πολιτικής Μυστικότητας είναι η νομικά δεσμευτική έκδοση.

Επισκόπηση
Το MyHeritage (ο "Δικτυακός Τόπος") είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία η οποία επιτρέπει στα μέλη να δημιουργούν προφίλ και οικογενειακές ιστοσελίδες προκειμένου να χτίσουν και να τυπώσουν τα οικογενειακά τους δέντρα, να μοιράζονται τις οικογενειακές φωτογραφίες, να επικοινωνούν τα μέλη της οικογένειας, και να ερευνούν την οικογενειακή ιστορία τους με προηγμένα ερευνητικά εργαλεία (η "Υπηρεσία"). Η υπηρεσία ανήκει και λειτουργείται από MyHeritage Ltd. (εφεξής ‘εμείς’, ‘μας’ ή ‘εμείς’). ‘Εσείς’ ή ‘σας’ σημαίνετε έναν ενήλικο χρήστη, πάνω από την ηλικία των13, της Υπηρεσίας (σε μερικές χώρες η ελάχιστη ηλικία είναι τα 14, δείτε την παράγραφο "Ανήλικοι Χρήστες" στους Όρους και Προϋποθέσεις. Ο Δικτυακός τόπος είναι μέρος μιας ομάδας δικτυακών τόπων των οποίων είμαστε ιδιοκτήτες και τους λειτουργούμε (η "Ομάδα Δικτυακών τόπων του MyHeritage") η οποία περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ των άλλων, τους δικτυακούς τόπους WorldVitalRecords.com και FamilyLink.com.

Στο παρόν έγγραφο (η "Πολιτική Μυστικότητας") παρέχουμε πληροφορίες ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και γιατί, καθώς επίσης και πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες για να παρέχουμε σε σας μια εξατομικευμένη, σχετική, φιλική προς το χρήστη εμπειρία στον Δικτυακό Τόπο. Εξηγούμε πώς μπορείτε να δείτε αυτές τις προσωπικές πληροφορίες, να ελέγξετε τον τρόπο που μοιράζονται, ή να τις διαγράψετε.

Ένα μεγάλο μέρος των προσωπικών πληροφοριών στον Δικτυακό μας Τόπο φορτώνεται από τους χρήστες για προσωπικούς και ιδιωτικούς λόγους τους. Αναγνωρίζουμε την ευαισθησία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μπορούν να αποκαλυφθούν από τους χρήστες στην καταχώρηση, όταν κάνουν αγορές από τον Δικτυακό μας Τόπο ή όταν ερευνούν την οικογενειακή τους ιστορία και είμαστε σταθερά δεσμευμένοι στην προστασία της μυστικότητας σας.

Με τη χρησιμοποίηση του Δικτυακού Τόπου και της Υπηρεσίας μας συγκατατίθεστε στην συλλογή και τη χρήση, αποθήκευση και αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών σας από μας σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Μυστικότητας.

Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Μυστικότητας
Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την Πολιτική Μυστικότητάς μας, θα εκδώσουμε μια ενημερωμένη έκδοση αυτής της Πολιτικής Μυστικότητας με ένα ενημερωμένο υπόμνημα με ημερομηνίας (ή/και να σας ειδοποιήσουμε μέσω email ή με άλλα κατάλληλα μέσα) έτσι ώστε γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και κάτω από ποιες περιστάσεις τις αποκαλύπτουμε σύμφωνα με τον εφαρμόσιμο νόμο. Εάν δεν συγκατατίθεστε με την Πολιτική Μυστικότητας ή σε οποιεσδήποτε αλλαγές στη δήλωση μυστικότητάς μας και κατά συνέπεια θα επιθυμούσατε να μην χρησιμοποιήσουμε ή να φυλάξουμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τους αναθεωρημένους όρους, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας (δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο κάτω μέρος αυτής της Πολιτικής Μυστικότητας) έτσι ώστε θα διαγράψουμε τις πληροφορίες ή/και τον λογαριασμό σας.

Όποτε αυτή η Πολιτική Μυστικότητας τροποποιείται ουσιαστικά, η ετικέτα "ενημερωμένη" θα εμφανίζεται διακριτικά δίπλα από τον σύνδεσμο "Μυστικότητα" στο κάτω μέρος των σελίδων του Δικτυακού Τόπου. Η ετικέτα "ενημερωμένη" θα απομακρυνθεί μετά από 30 ημέρες ή όταν επισκεφτείτε και διαβάσετε την Πολιτική Μυστικότητας, όποια από τα δύο συμβεί πρώτο.

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου μετά από οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αποτελεί ουσιαστικά την αποδοχή σας για την αναθεωρημένη Πολιτική Μυστικότητας. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την Πολιτική Μυστικότητας, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο.

Επισκόπηση
Η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε όλους να ανακαλύψουν, να διαφυλάξουν και να μοιραστούν την οικογενειακή τους ιστορία. Αυτό το πραγματοποιούμε χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους στον δικτυακό μας τόπο και επίσης μέσω συνεργασίας με τον μεγάλο αριθμό χρηστών μας σε όλο τον κόσμο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή προσωπικών πληροφοριών. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτό γίνεται σε ένα υπεύθυνο, διαφανές και ασφαλές περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία σας.

Ο Δικτυακό Τόπος χρησιμεύει ως μια παγκόσμια πλατφόρμα για οικογενειακή ιστορία, επιτρέποντας στους χρήστες του να χτίσουν τα οικογενειακά τους δέντρα και να ωφεληθούν από τις συμπράξεις της ύπαρξης πολλών οικογενειακών δέντρων από όλο τον κόσμο σε μια κεντρική θέση, όπως η δυνατότητα να βρεθούν Έξυπνες Ταυτίσεις μεταξύ των οικογενειακών δέντρων, και να επιτρέπεται οι χρήστες να ψάχνουν οικογενειακά δέντρα άλλων χρηστών, και ιστορικά αρχεία, για να ωφελήσουν την έρευνα της οικογενειακής τους ιστορίας.

Οικογενειακές ιστοσελίδες MyHeritage
Οι πληροφορίες για τον Δικτυακό Τόπο οργανώνονται σε οικογενειακές ιστοσελίδες, εξυπηρετώντας η κάθε μία μια οικογένεια ή μια κοινότητα χρηστών με μια κοινή οικογενειακή ιστορία ή έναν ερευνητικό στόχο. Κάθε οικογενειακή ιστοσελίδα ρυθμίζεται από έναν διαχειριστή ιστοσελίδας - ο χρήστης ο οποίος την δημιούργησε, και μπορεί να έχει μέλη ιστοσελίδας ως συμμετέχοντες. Οι οικογενειακές ιστοσελίδες περιέχουν χαρακτηριστικά ένα ή περισσότερα οικογενειακά δέντρα, συν οικογενειακές φωτογραφίες και πρόσθετο οικογενειακά-προσανατολισμένο περιεχόμενο το οπιό αναρτάτε από τον διαχειριστή ιστοσελίδας και τα μέλη της οικογένειας ιστοσελίδας.

Μέσα σε μια οικογενειακή ιστοσελίδα, ο Δικτυακός Τόπος παρέχει τα κατάλληλα οπτικά εργαλεία για να χτιστεί ένα οικογενειακό δέντρο και να προστεθούν πληροφορίες στα προφίλ των οικογενειακών δέντρων. Ο Δικτυακό Τόπος παρέχει επίσης εργαλεία εξαγωγής και παραγωγής διαγραμμάτων και τις αφισών οικογενειακών δέντρων και για την επίδειξη της οικογενειακής ιστορίας ενός χρήστη στα οικογενειακά μέλη μέσω των διαφανειών και των ηλεκτρονικών αναφορών. Κατά το χτίσιμο ενός οικογενειακού δέντρου, ο χρήστης καθορίζει κατά την κρίση του/της ποιους συγγενείς να προσθέσει στο οικογενειακό δέντρο, εάν θα προσθέσει αποβιώσαντες συγγενείς, εν ζωή συγγενείς είτε και τους δύο, και ποιες πληροφορίες να συμπεριλάβει για αυτούς.

Ο χρήστης αποφασίζει σε ποιού βαθμού πληροφορίες για το οικογενειακό δέντρο και άλλες πληροφορίες από την οικογενειακή ιστοσελίδα θα είναι ορατή σε και ανιχνεύσιμη από άλλους χρήστες, με τον καθορισμό των Προτιμήσεων Μυστικότητας (οι οποίες περιγράφονται σε μια λεπτομερή παράγραφο παρακάτω). Ο χρήστης αποφασίζει μόνος του εάν θα χτιστεί το οικογενειακό δέντρο στον Δικτυακό Τόπο, ή να το κάνει σε μια συνεργατική προσπάθεια προσκαλώντας μέλη της οικογένειας για να βοηθήσουν, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες δυνατότητες του Δικτυακού Τόπου για την πρόσκληση μελών. Εάν προσκαλούνται άλλα μέλη, κάνουν τις παρόμοιες επιλογές για τν καταχώρηση πληροφοριών στο οικογενειακό δέντρο. Όλες οι πληροφορίες εισάγονται στον Δικτυακό Τόπο άμεσα και δεν συλλέγονται επιλεκτικά. Ο Δικτυακό Τόπος αποτρέπει πληροφορίες για άτομα εν ζωή από την αποκάλυψη σε ξένους, για να προστατεύσει τη μυστικότητα, και τέτοιες πληροφορίες εάν εισάγονται δεν θα είναι ορατές έξω από την οικογενειακή ιστοσελίδα ή ανιχνεύσιμες από μηχανές αναζήτησης όπως η Google. Είναι συχνά χρήσιμο εντούτοις να επιτρέπεται τα αποβιώσαντα άτομα που εισάγονται στο οικογενειακό δέντρο να είναι ορατά και ανιχνεύσιμα από άλλα άτομα, για να επιτρέψει στους απόμακρους συγγενείς κάποιου για τον ανακαλύψουν.

Οι προσωπικές πληροφορίες που εσείς και άλλοι χρήστες εισάγετε αποθηκεύονται στον Δικτυακό Τόπο μόνο με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας σε σας και στους άλλους χρήστες, δηλ. την εμφάνιση του οικογενειακού δέντρου, την εκτύπωση του οικογενειακού δέντρου, την αναζήτηση ιστορικών αρχείων, και άλλων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων γενεαλογίας.

DNA Services

The DNA Services allow you to order MyHeritage DNA testing kits, submit DNA samples to us, allow us to make the acceptable use of such samples and the DNA markers, nucleotides, mutations or haplogroups ("DNA Results") resulting therefrom or submitted by you to the Website and receive outputs of the genetic analysis of the DNA Results which include the DNA Matches and Ethnicity Estimates (together, the "DNA Reports"). All provisions herein apply both to DNA Results produced from MyHeritage DNA kits, and DNA Results uploaded to the Website following an export from another DNA testing service.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει ο Δικτυακός Τόπος από σας ή για σας?
Εδώ είναι ένας κατάλογος του είδους προσωπικών πληροφοριών που ζητάμε, συλλέγουμε ή εσείς παρέχετε:
i) Όνομα, Στοιχεία Επικοινωνίας και Στοιχεία Πληρωμής:

Όταν εισέρχεστε στην Υπηρεσία, ζητάμε το όνομα, το φύλο σας και το email, καθώς επίσης και το έτος και τη χώρα γέννησης. Το έτος γέννησης συλλέγεται για να εξασφαλίσουμε ότι συμμορφώνεστε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας σε σχέση με τους ανήλικους και ανήλικους χρήστες. Οι χρήστες που είναι ανήλικοι (κάτω από την ηλικία των 13, και σε μερικές χώρες, κάτω από την ηλικία των 14) δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον Δικτυακό Τόπο, και οι χρήστες που είναι ανήλικοι (κάτω από την ηλικία των 18) πρέπει να λάβουν γραπτή συγκατάθεση ενός γονέα ή ενός κηδεμόνα πριν να χρησιμοποιήσουν τον Δικτυακό Τόπο. Δείτε την Όροι & Προυποθέσεις εν προκειμένω. Η χώρα συλλέγεται έτσι ώστε να μπορούμε να συμμορφωθούμε με τους τοπικούς νόμους και τους κανονισμούς στη χώρα κατοικίας σας.

Επιπλέον θα πρέπει να ξέρουμε την ταχυδρομική σας διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και στοιχεία πληρωμής για να διευκολύνουμε την πληρωμή και την εκπλήρωση οποιασδήποτε συνδρομής ή αγορών που μπορείτε να επιλέξετε για να κάνετε μέσω του Δικτυακού Τόπου.

ii) Η Οικογένεια σας και οι Άλλοι:
Μπορείτε επίσης να αναρτήσετε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες για σας και άλλους κατά τη διάρκεια που κάνετε την οικογενειακή σας έρευνά σας στον Δικτυακό Τόπο, π.χ., προσθέτοντας μια φωτογραφία σε ένα οικογενειακό δέντρο. Οι προσωπικές πληροφορίες που εισάγονται κατά τη διάρκεια του χτισίματος ενός οικογενειακού δέντρου μπορούν να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε από τα παρακάτω:
* Ονόματα
* Φύλο
* Συγγένειες
* Ημερομηνίες και τόπους των γεγονότων (π.χ. γέννηση, θάνατος, γάμος, διαζύγιο, μετανάστευση, κτλ.)
* Φωτογραφίες έγγραφα, αρχεία βίντεο, αρχεία ήχου και άλλα μέσα
* Διευθύνσεις email, διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας
και ακόμα περισσότερα.

iii) DNA samples, DNA Results and DNA Reports:
DNA related information is generated and stored on the Website when you use the DNA Services, whether through direct submission of a DNA sample to MyHeritage or by submitting to the Website, DNA Results generated by another DNA testing service.

The DNA information includes:

All DNA samples are stored at our testing lab and may be kept by us unless or until circumstances require us to destroy the DNA sample, which you can request at any time by contacting us using the contact details below, or it is no longer suitable for testing purposes. We may store the samples for additional genetic testing (i.e., we may be able to provide more detailed and accurate DNA Results, DNA Reports and other outputs by additional genetic testing in the future, subject to your explicit approval).

Minors: the DNA Services are intended for adults only. We rely upon parents or guardians 18 years of age or older to determine if the DNA Services are appropriate for use by individuals under the age of 18. When a minor uses the DNA Services, the parent or guardian of that minor will be held responsible for the minor’s actions and are deemed to have consented to the use of the minor’s information by us. By submitting a DNA sample of a minor, you represent that you are the minor’s parent or legal guardian. We do not knowingly seek or collect personal information from minors. If we become aware that we have unknowingly collected personal information from a minor, we will make commercially reasonable efforts to delete such information from our databases.

Όταν μας παρέχετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, εκείνες οι προσωπικές πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν και να αποθηκευτούν από μας στα ασφαλή κέντρα δεδομένων μας που μπορούν να παρέχουν ένα διαφορετικό επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά στοιχεία από ότι στη χώρα κατοικίας σας. Με στην παροχή σε μας των προσωπικών πληροφοριών, συγκατατίθεστε συγκεκριμένα για τη μεταφορά και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών και την αποθήκευσή της στα κέντρα δεδομένων μας. Λαμβάνουμε όλα τα επαρκή μέτρα ασφάλειας για να εξασφαλίσουμε την προστασία μυστικότητας των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από σας. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασφάλεια όλων των προσωπικά ευπροσδιόριστων πληροφοριών που συνδέονται με τα μέλη μας. Έχουμε μέτρα ασφάλειας σε ισχύ για να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε από απώλεια, κακή χρήση ή αλλαγή στοιχείων μελών τα οποία είναι υπό τον έλεγχό μας. Παραδείγματος χάριν οι πρακτικές ασφάλειας και μυστικότητας μας αναθεωρούνται περιοδικά και ενισχύονται ανάλογα με τις ανάγκες και μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε ασφαλές λογισμικό κεντρικών υπολογιστών για να κρυπτογραφήσουμε οικονομικές πληροφορίες που εισάγετε προτού να μας αποσταλούν. Ενώ δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι απώλεια, κακή χρήση ή αλλαγή στοιχείων δεν θα συμβεί; χρησιμοποιούμε εμπορικά λογικές προσπάθειες για να το αποτρέψουμε.

Εάν επιλέξετε να προσκαλέσετε άλλα μέλη της οικογένειας ή άλλους χρήστες για να δουν και να επεξεργαστούν το οικογενειακό σας δέντρο, θα σας ζητήσουμε τη διεύθυνση του email και το όνομα του ατόμου. Πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεσή τους για να δώσετε τα στοιχεία τους στο MyHeritage. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αποστολή στο άτομο αυτό των στοιχείων πρόσβασής του/της και δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε ως συνέπεια αυτής της διαδικασίας για σκοπούς μάρκετινγκ.
Επιπλέον πρέπει επίσης να σιγουρευτείτε ότι εκείνες οι πληροφορίες ή υλικό που επιθυμείτε να τοποθετήσετε στον Δικτυακό Τόπο για καθέναν εν ζωή αναρτάται μόνο με την προγενέστερη σύμφωνη γνώση και συγκατάθεσή τους. Εάν το πρόσωπο είναι κάτω από τη νόμιμη ηλικία για να συμμετέχει στις συμφωνίες (χαρακτηριστικά 18 ετών), αντιπροσωπεύετε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του προσώπου κάτω από τη νόμιμη ηλικία για να συμμετέχει σε συμφωνίες. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να καταστήσετε σαφείς τις επιπτώσεις της συγκατάθεσης στο πρόσωπο (ή, εφόσον ενδείκνυται, στον γονέα/κηδεμόνα).

iii) Η Απόψεις σας και τα Σχόλια σας:Εάν συμμετέχετε στις συζητήσεις στους πίνακες μηνυμάτων μας, ή αναρτάτε μηνύματα στα blogs μας ή στους λογαριασμούς Facebook, μπορούμε να συλλέξουμε τις πληροφορίες αυτές.

iv)Η Χρήση σας στο Δικτυακό Τόπο:Ενώ χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο μας, μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες βασισμένες στην αλληλεπίδρασή σας με τον Δικτυακό μας Τόπο ή από τις συσκευές ή τους υπολογιστές που χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών αρχείων κούτσουρων δικτύου, εικόνων σελίδων και διευθύνσεις IP, όλες σε βάση ανωνυμίας.

Πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες?
i) Για την Παροχή της Υπηρεσίας:
Χρησιμοποιούμε πρώτιστα τις προσωπικές πληροφορίες σας για να σας γνωρίσουμε τα νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ή άλλες προσφορές ενδιαφέροντος από το MyHeritage, ή για να καλύψουμε τις ανάγκες και τα αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών.

Χρησιμοποιούμε επίσης τα στοιχεία σας για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους έχετε παράσχει τις προσωπικές πληροφορίες, όπως η εμφάνιση του οικογενειακού σας δέντρου, υπολογίζοντας μια συγγένεια μεταξύ σας και ενός άλλου συγγενή, τυπώνοντας αφίσα των οικογενειακών σας δέντρων κατόπιν αιτήματός σας, επεξεργαζόμενοι τη συνδρομή σας, κ.λπ. Έτσι ώστε παίρνετε το καλύτερο της Υπηρεσίας μας, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τις προσωπικές πληροφορίες σας για να σας προσφέρουμε Smart Matches™ για το οικογενειακό δέντρο σας, ή για να επιτρέψουμε σε σας και σε άλλα μέλη της κοινότητας του MyHeritage να έρθετε σε επαφή ο ένας με τον άλλον, για να σας προτείνουμε τους συγγενείς που μπορείτε να προσκαλέσετε στην περιοχή σας ως μέλη, καθώς επίσης και να εφοδιάζουμε το προϊόν και τον Δικτυακό Τόπο με αναπροσαρμογές και τα ενημερωτικά δελτία. Δείτε την παρακάτω παράγραφο Προτιμήσεων Μυστικότητας για να μάθετε πώς μπορείτε να αποχωρήσετε ή να αλλάξετε τις προτιμήσεις της μυστικότητά σας.

By providing us with personal information, you specifically consent to the transfer of personal information to and in the United States and to the processing of personal information in the United States. You agree that the DNA samples will be stored in the United States as provided in the Terms and Conditions.

ii) Για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα σας: για να ελέγξετε και να πραγματοποιήσετε οικονομικές συναλλαγές σχετικά με πληρωμές που κάνετε ηλεκτρονικά.

iii) Για να σας στείλουμε email:Μπορούμε να σας αποστέλλουμε emails με σκοπό την πληροφόρηση σας για αλλαγές ή προσθήκες στο MyHeritage ή για οποιαδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τέτοια emails, μπορείτε να αποχωρήσετε οποιαδήποτε στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο διαγραφή συνδρομής που αναφέρετε στο email ή τροποποιώντας τις Προτιμήσεις Email σας. Δείτε την παρακάτω παράγραφο Προτιμήσεων Email για να μάθετε πώς μπορείτε να αποχωρήσετε ή να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις email σας.

iv) For internal business purposes:
In order to improve the Website and the Service or to develop new products and services, we may use your personal information for internal data analysis, studying how the Website is used, identifying usage trends and determining the effectiveness of promotional campaigns.

v) To perform research:
If you voluntarily agreed to the DNA Informed Consent Agreement (the "Informed Consent") we may use the DNA Results, DNA Reports and other DNA information for the purposes of research as specified in the Informed Consent.

Θα αποκαλύψει το MyHeritage οποιεσδήποτε από τις προσωπικές μου πληροφορίες σε τρίτους?
Καμία από τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες μας δεν διανέμεται έξω από την οικογενειακή σας περιοχή και την Ομάδα Δικτυακών Τόπων του MyHeritage.

Σε καμία περίπτωση οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τους χρήστες μας δεν πωλήθηκαν, χορηγήθηκαν ή άλλως μοιράστηκαν από εμάς με διαφημιστές, χορηγούς, συνεργάτες ή άλλους τρίτους.

Το MyHeritage δεν θα αποκαλύψει οποιεσδήποτε από τις προσωπικές σας πληροφορίες εκτός από τις πολύ περιορισμένες περιστάσεις που καθορίζονται παρακάτω.

i) Σε περιορισμένες περιστάσεις: (a) εάν απαιτείται από το νόμο, ρυθμιστικές αρχές, νομική διαδικασία ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία του MyHeritage ή άλλων χρηστών (συμπεριλαμβανομένων και κατοίκων εκτός της χώρας σας); (b) για να επιβληθούν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις μας (c) για να προστατευτούν τα δικαιώματα, η μυστικότητα, η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα, η φήμη, η ιδιοκτησία μας, ή/και της Ομάδας Δικτυακών Τόπων του MyHeritage, ή άλλων (d) για να αποτραπεί απάτη ή κυβερνοεγκλημα (e) για να μας επιτραπεί να ακολουθήσουμε διαθέσιμες θεραπείες ή να περιοριστούν οι ζημίες που μπορεί να υποστούμε ή (f) για να ερευνηθούν σπάνιες περιπτώσεις που περιλαμβάνουν αναφερθείσα κακοποίηση της Πολιτικής Μυστικότητάς μας.

ii) Για την απόκτηση μιας εταιρίας:σε περίπτωση που το MyHeritage, ή ουσιαστικά όλα περιουσιακά στοιχεία ή οι μετοχές του αποκτηθούν, μεταφερθούν, διατεθούν (συνολικώς ή μερικώς και συμπεριλαμβανομένης σχετικά οποιαδήποτε πτώχευσης ή παρόμοια περιστατικό), οι προσωπικές πληροφορίες θα είναι φυσικά ένα από τα μεταφερμένα περιουσιακά στοιχεία.

iii) Τρίτοι Παροχείς Υπηρεσιών:Κάτω από την προστασία των κατάλληλων συμφωνιών, χρησιμοποιούμε τρίτους για να εκτελέσουμε διάφορους έργα μας. Παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιούμε πλατφόρμες τρίτων για να επεξεργαστούμε τις πληρωμές σας. Σε αυτούς τους τρίτους δίνεται πρόσβαση μόνο σε εκείνες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να εκτελέσουν τις λειτουργίες υποστήριξής τους, και απαγορεύεται να τις χρησιμοποιήσουν για άλλους λόγους. Όσον αφορά επεξεργαστές εκτός Ευρώπης, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε επαρκή μέτρα προστασίας για τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως απαιτείται από τον εφαρμόσιμο νόμο.

iv) To your DNA Matches: If you use our DNA Services and DNA Matches are enabled, the DNA Reports will include a list of your potential relatives, based on DNA. Each one of the people who match your DNA will be able to see the amount of DNA they have in common with you and the predicted family relationship between you, and some of your personal information such as your display name, your country of residence, your ethnic estimate and other profile information, depending on your privacy settings.

Μπορώ να αρνηθώ να παράσχω προσωπικές πληροφορίες στο MyHeritage?
Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μερικές ελεύθερες υπηρεσίες μας ανώνυμα, όπως η μηχανή ΥπερΑναζήτησης™ για ιστορικά αρχεία. Άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε μπορούν να προσεγγιστούν με καταχώρηση ονόματος, διεύθυνσης email, φύλου, χώρας και έτος γέννησης, μερικά από τα οποία είναι προαιρετικά. Για να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στα με πληρωμή συνδρομής-μόνο χαρακτηριστικά γνωρίσματα, απαραίτητες πληροφορίες τιμολόγησης, και για αγορές φυσικών προϊόντων όπως αφίσες οικογενειακών δέντρων και οικογενειακά ημερολόγια, μια απαιτείται μια διεύθυνση αποστολής. Οι υπόλοιπες προσωπικές πληροφορίες που αποφασίζετε να υποβάλετε στο MyHeritage είναι στην διακριτική σας ευχέρεια αλλά καταλαβαίνουμε ότι η εμπειρία σας με τον Δικτυακό Τόπο μπορεί να περιοριστεί εάν επιλέγετε να μην παράσχετε καμία πρόσθετη πληροφορία. Το μεγαλύτερο μέρος των προσωπικών πληροφοριών που υποβάλλονται στην υπηρεσία μπορεί να προσφερθεί κατά την κρίση σας και προορίζεται για την οικογενειακή χρήση μόνο. Φυσικά, η παρακράτηση κάποιων προσωπικών πληροφοριών μπορεί να δεσμεύσει τη χρησιμότητα της ιστοσελίδας για μέλη άλλης οικογένειας.

Πως αναφέρετε, τροποποιείτε ή διαγράφετε πληροφορίες για σας ή για την οικογένεια σας?

Για να διαγράψετε ή να συμπληρώσετε το Δημόσιο Προφίλ σας και το Δέντρο σας:Οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχετε φορτώσει στο δέντρο σας ή στο προφίλ σας ελέγχονται από σας και μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από σας οποιαδήποτε στιγμή. Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες πώς να το κάνετε.

Για να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε πληροφορίες τις οποίες έχετε αναρτήσει για σας ή για τν οικογένεια σας:
Εάν οι πληροφορίες αναρτήθηκαν σε μια οικογενειακή ιστοσελίδα όπου είστε μέλος, μπορείτε να τις διαγράψετε. Δείτε τις παρακάτω πληροφορίες πώς να το κάνετε. Διαφορετικά, δεν έχετε την δυνατότητα να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε αυτές τις πληροφορίες και εάν έχουν αναρτηθεί από ένα άλλο μέλος πρέπει στην συνέχεια να έρθετε σε επαφή μαζί τους μέσω του Δικτυακού Τόπου και να προσπαθήσετε να επιλύσετε το ζήτημα αυτό μεταξύ σας. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το ζήτημα πρέπει στην συνέχεια να έρθετε σε επαφή μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στο κάτω μέρος αυτού του εγγράφου.

We will, if requested by you, destroy the DNA sample provided by you or your DNA sample which was provided to us by another person with your permission, at any time. To request destruction of your DNA sample, please contact us using the contact details indicated below.

In addition, you can, at any time, delete your DNA Results and DNA Reports from the Website by using the delete function from the "Manage DNA kits" page on the Website, or request MyHeritage Customer Support to do this for you.

Για διαφωνίες ή ζητήματα με άλλες προσωπικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα για σας:Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που εμφανίζονται στο κάτω μέρος αυτού του εγγράφου. Για την προστασία σας, θα εφαρμόσουμε μόνο αυτά τα αιτήματα σεβόμενοι τις προσωπικές πληροφορίες που συνδέονται με την συγκεκριμένη διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε για να μας στείλετε το αίτημά σας, και μπορεί να πρέπει να ελέγξουμε την ταυτότητά σας πριν εξετάζουμε το αίτημα σας.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι όπου εσείς ή εμείς διαγράφουμε περιεχόμενο ή τον λογαριασμό σας, τα αντίγραφα εκείνων των πληροφοριών μπορούν να παραμείνουν εμφανή κάπου αλλού στην έκταση που οποιοδήποτε τέτοιο αντίγραφο έχει μοιραστεί με άλλους, άλλως διανεμήθηκε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις μυστικότητάς σας, ή αντιγράφηκε ή αποθηκεύτηκε από άλλους χρήστες.

Αντίγραφα ασφαλείας: Μερικές αφαιρεμένες και διαγραμμένες πληροφορίες μπορεί να παραμείνουν στα εφεδρικά αντίγραφα για έναν περιορισμένο χρόνο για εσωτερικούς επιχειρησιακούς μας λόγους αλλά δεν θα είναι διαθέσιμοι σε άλλους. Εντούτοις, στις περισσότερες περιπτώσεις η διαγραφή είναι μόνιμη και εάν ζητήσετε να αφαιρεθούν πληροφορίες, μπορεί να μην μπορούν να επανέλθουν αργότερα.

Πως μπορείτε να τροποιποιήσετε ή να διαγράψετε πληροφορίες στον Δικτυακό Τόπο?
Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να τροποποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες του/της, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης, αφού υπογράψει στον Δικτυακό Τόπο, και αφού επισκεφτεί το προφίλ των μελών μέσω Λογαριασμός > Το Προφίλ μου, και το επεξεργαστεί, για να τροποποιήσει τις εκεί πληροφορίες. Οποιαδήποτε στιγμή, τα μέλη μπορούν να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν πληροφορίες και στοιχεία περιεχομένου όπως άρθρα ειδήσεων και φωτογραφίες που προσωπικά έχουν αναρτήσει στην ιστοσελίδα τους.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες που έχετε αναρτήσει στην οικογενειακή ιστοσελίδα. Ως Διαχειριστής ιστοσελίδας μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλες τις πληροφορίες και το περιεχόμενο που άλλα μέλη ιστοσελίδας έχουν αναρτήσει στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα. Ως μέλος ιστοσελίδας, μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες που ο Διαχειριστής ιστοσελίδας ή άλλα μέλη ιστοσελίδας έχουν αναρτήσει για σας.

Ολόκληρη η οικογενειακή ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της μπορεί να διαγραφεί από το Λογαριασμός > Ρυθμίσεις Ιστοσελίδας > Γενικά > Σύνδεσμος Διαχείρισης "Διαγραφή ιστοσελίδας μου".

Η διαγραφή ενός ολόκληρου οικογενειακού δέντρου (αλλά όχι ολόκληρης οικογενειακής ιστοσελίδας) μπορεί να γίνει από το Οικογενειακό Δέντρο > Διαχείριση Δέντρων, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Διαγραφή" δίπλα από το δέντρο που επιθυμείτε να διαγράψετε.

Η διαγραφή ενός ατόμου από το οικογενειακό σας δέντρο (αλλά όχι ολόκληρο το δέντρο) μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού οικογενειακού δέντρου στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα: κάνοντας κλικ στο "Οικογενειακό δέντρο" για να επισκεφτείτε το δέντρο, βρείτε το άτομο στο κουτάκι "Βρείτε ένα άτομο..", στην συνέχεια κάντε κλικ στο Επιλογές > Διαγραφή αυτού του ατόμου στο πλαίσιο.

Μπορείτε να διαγράψετε ένα άλμπουμ φωτογραφιών κάνοντας κλικ στο Φωτογραφίες στο μενού της οικογενειακής σας ιστοσελίδας. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε άλμπουμ στο πλαίσιο, κατόπιν κλικ στο Περισσότερες ενέργειες > Διαγραφή άλμπουμ.

Μπορείτε να διαγράψετε μια φωτογραφία (όχι ολόκληρο το άλμπουμ) κάνοντας κλικ στο Φωτογραφίες στο μενού της οικογενειακής σας ιστοσελίδας, βρίσκετε μια φωτογραφία στο άλμπουμ, στην συνέχεια κάνετε κλικ στο κυκλικό εικονίδιο δίπλα στην φωτογραφία και επιλέγετε Διαγραφή.

Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ως μέλος από το Λογαριασμός > σύνδεσμο Ρυθμίσεων Λογαριασμού "Διαγραφή
του Λογαριασμού μου".

In addition, you can, at any time, delete your DNA Results and DNA Reports from the Website by using the delete function from the "Manage DNA kits" page on the Website, or request MyHeritage Customer Support to do this for you.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, μπορείτε να μας στείλετε email στο privacy@myheritage.com να μας ζητήσετε να διαγράψουμε οποιαδήποτε πληροφορία η οποία επιθυμείτε να διαγραφεί, και το αίτημα σας θα διαχειριστεί άμεσα από το προσωπικό μας εκτός εάν εξεταστεί και θεωρηθεί παράνομο.

Διευθύνσεις IP, Cookies και Μη-προσωπικές Πληροφορίες

Διευθύνσεις IP:Χρειαζόμαστε τη διεύθυνση IP σας για να σας παραδώσουμε τον Δικτυακό Τόπο και την υπηρεσία μας και για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό προβλημάτων με τον κεντρικό υπολογιστή μας. Η IP διεύθυνση σας χρησιμοποιείται επίσης για να συγκεντρώσουμε ευρείες δημογραφικές πληροφορίες όπως η γεωγραφική διανομή των μελών μας. Όταν επισκέπτεστε την υπηρεσία για πρώτη φορά, χρησιμοποιούμε τη IP διεύθυνση σας για να προτείνει η υπηρεσία σε σας τη γλώσσα που κρίνει ως την πιο κατάλληλη για τη γεωγραφική περιοχή από την οποία προέρχεται. Η IP διεύθυνση σας δεν αποθηκεύεται μόνιμα στην υπηρεσία μας. Τα καταγραφικά αρχεία των κεντρικών υπολογιστών διατηρούν τις IP διευθύνσεις για μια περίοδο ενός μήνα και χρησιμοποιούνται για να διερευνήσουν πιθανή κατάχρηση της Υπηρεσίας μας.

Cookies:Χρησιμοποιούμε τα cookies του φυλλομετρητή για να ενισχύσουμε την εμπειρία επισκέψεων στον Δικτυακό Τόπο, παραδείγματος χάριν, για να αποφύγουμε να σας εμφανίζουμε ορισμένα μηνύματα περισσότερο από μία φορά, ή για να σώζουμε προαιρετικά τα στοιχεία σύνδεσής σας στον φυλλομετρητή έτσι δεν θα είναι απαραίτητο να πληκτρολογούνται από σας κάθε φορά που επιθυμείτε να συνδεθείτε, ή να ενθυμούμαστε τη γλώσσα εμφάνισης που επιλέξατε την τελευταία φορά, έτσι δεν θα είναι απαραίτητο να την επιλέγετε πάλι κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. Τα cookies μας δεν εξάγουν οποιαδήποτε στοιχεία επικοινωνίας ή άλλες ιδιωτικές ή προσωπικές πληροφορίες από τη μνήμη του υπολογιστή σας, αλλά μόνο τις πληροφορίες αρχείων τις οποίες ο υπολογιστής σας μας στέλνει όταν επισκέπτεστε τον >Δικτυακό μας Τόπο. Τα cookies επιτρέπουν στον κεντρικό υπολογιστή μας για να αναγνωρίζει ή "θυμάται" ποιοι είστε κάθε φορά που επιστρέφετε. Μπορείτε να σβήσετε ή να μπλοκάρετε τα cookies από τον υπολογιστή σας εάν θέλετε, αλλά ορισμένα μέρη της υπηρεσίας μας μπορούν να μην λειτουργήσουν σωστά ή καθόλου εάν ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας να μην δεχτείτε cookies.

Άλλες μη-προσωπικές πληροφορίες:
Όταν επισκέπτεστε τον Δικτυακό μας Τόπο, μπορούμε αυτόματα να συλλέξουμε μη-προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο δικτυακός τόπος από τον οποίο έρχεστε στον Δικτυακό μας Τόπο, τον τύπο του υπολογιστή σας, ανάλυση οθόνης, έκδοση του Λειτουργικού σας Συστήματος και τον φυλλομετρητή σας στο Διαδίκτυο. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε μη-προσωπικές πληροφορίες όπως δημογραφικά στοιχεία, παραδείγματος χάριν τη γεωγραφική σας περιοχή. Οι μη-προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνουν επίσης προσωπικές πληροφορίες που έχουν μαζευτεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε το τελικό προϊόν δεν προσδιορίζει εσάς προσωπικά ή οποιοδήποτε άλλο χρήστη του Δικτυακού Τόπου, παραδείγματος χάριν, με τη χρησιμοποίηση προσωπικών πληροφοριών για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών μας από μια συγκεκριμένη χώρα ή ποιοι είναι γυναίκες. Επειδή οι μη-προσωπικές πληροφορίες δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες μη-προσωπικές πληροφορίες για οποιοδήποτε σκοπό. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να μοιραστούμε τέτοιες μη-προσωπικές πληροφορίες.

Ποιος έχει την δυνατότητα να βλέπει την οικογενειακή σας ιστοσελίδα?
Αυτό καθορίζεται από τις Προτιμήσεις Μυστικότητάς σας (δείτε την παρακάτω σχετική παράγραφο).
Εάν η οικογενειακή σας ιστοσελίδα έχει οριστεί στον Δικτυακό Τόπο ως ιδιωτική ιστοσελίδα, μόνο όσοι διαθέτουν έγκυρους κωδικούς πρόσβασης θα έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα σας. Αρχικά, ο διαχειριστής της οικογενειακής ιστοσελίδας (δημιουργός) είναι μοναδικός με πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Ο διαχειριστής ιστοσελίδας μπορεί να προσκαλέσει άλλα μέλη στην ιστοσελίδα μέσω email, και μόνο οι παραλήπτες της πρόσκλησης αυτής θα είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα αφού γίνουν μέλη στον Δικτυακό Τόπο. Είναι στην συνέχεια ευθύνη των μελών της ιστοσελίδας να βοηθήσουν στο να κρατήσουν την ιστοσελίδα ασφαλή δίνοντας πρόσβαση με κωδικούς πρόσβασης μόνο στους κατάλληλους συγγενείς και φίλους – σε εκείνους που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για να προστατεύσει τους κωδικούς πρόσβασης του. Δείτε στην παρακάτω παράγραφο "Ποιες είναι οι επιπτώσεις της πρόσκλησης άλλων ατόμων στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα;". Εξ ορισμού, οι οικογενειακές ιστοσελίδες είναι προσιτές στους φιλοξενουμένους (δηλ., το ευρύ κοινό) αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να δουν πληροφορίες για τα εν ζωή άτομα ελεύθερα στο οικογενειακό σας δέντρο.

Ποιος έχει την δυνατότητα να βρίσκει πληροφορίες στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα?
Πληροφορίες για αποθανόντα άτομα στο οικογενειακό σας δέντρο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, μπορούν να βρεθούν από άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τις ερευνητικές δυνατότητες στους δικτυακούς τόπους της Ομάδας Δικτυακών Τόπων του MyHeritage. Αυτές οι δυνατότητες βοηθούν άλλα άτομα να ερευνούν το παρελθόν τους και να βρίσκουν συγγενείς που είναι επίσης στο σας οικογενειακό δέντρο. Εάν δεν θέλετε άλλοι να βρίσκουν πληροφορίες στο οικογενειακό δέντρο σας, μπορείτε να ορίσετε τα οικογενειακά δέντρα και τα άλμπουμ των φωτογραφιών σας ιδιωτικά και να τα αποκλείσετε από τις ιστορικές μηχανές αναζήτησης του MyHeritage. Δείτε την παρακάτω παράγραφο "Προτιμήσεις Μυστικότητας". Εκτός αν η οικογενειακή περιοχή σας έχει οριστεί ιδιωτική, οι δημόσιες μηχανές αναζήτησης όπως Google μπορούν να βρούν την ιστοσελίδα σας και να την καταστήσουν προσιτή μέσω των μηχανών αναζήτησης στους επισκέπτες (δηλ. στο ευρύ κοινό), εκτός από αυτούς τους επισκέπτες δεν μπορούν να δουν πληροφορίες για εν ζωή άτομα ελεύθερα στο οικογενειακό σας δέντρο.

Τι είναι οι Smart Matches™ και πως αυτές επηρεάζουν την μυστικότητα σας?
Οι Smart Matches™ είναι μια τεχνολογία η οποία ανήκει και αναπτύσσεται από το MyHeritage για να βρίσκει ταυτίσεις μεταξύ των οικογενειακών δέντρων, ερευνώντας τα άτομα που έχουν κάτι κοινό και εξομαλύνει διαφορές στην ορθογραφία, τη φωνολογία, τα γεγονότα και τις γλώσσες. Οι Έξυπνο Ταυτίσεις™ είναι πολύ χρήσιμες δεδομένου ότι διευκολύνουν τις ανακαλύψεις άγνωστων συγγενών και της επανασύνδεσης των οικογενειών των οποίων οι δεσμοί έχουν χαθεί με την πάροδο του χρόνου.

Άλλοι χρήστες του MyHeritage μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με Smart Matches™ μεταξύ των ατόμων του οικογενειακό τους δέντρου και ατόμων στο οικογενειακό σας δέντρο. Οι Smart Matches™ μπορεί επίσης να βρεθούν στα εν ζωή άτομα στο δέντρο σας. Εάν ανησυχείτε για τη μυστικότητα του οικογενειακού σας δέντρου, μέχρι του σημείου που δεν επιθυμείτε να επιτρέψετε στους πιθανούς συγγενείς για να βρουν και να δουν μέρη του, μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας τις Smart Matches™ για το οικογενειακό σας δέντρο. Δείτε τις παρακάτω "Προτιμήσεις Μυστικότητας". Εξ ορισμού, οι Smart Matches™ είναι ενεργοποιημένες.

What are DNA Matches and how do they affect your privacy?DNA Matches find relatives by locating users of the DNA Services who share segments of DNA inherited from a common ancestor.

If a DNA Match is found between you (or any other person of which you are the DNA manager), and another individual whose DNA Results are stored in our database, both you and such individual will be notified of the match (including the name of the match, the match quality, predicted relationship and family tree details) provided, that, both of you enabled DNA matching in your privacy settings.

DNA Matching may have significant personal implications because they may reveal unexpected family connections. If you use the DNA Services and are concerned about the implications of DNA Matching, you can disable DNA Matches for your profile and for any other profile of which you are the DNA manager. By default, DNA Matches are enabled. When DNA Matching is disabled, your DNA will not be matched with other people, no DNA Matches will be found and any DNA Matches found previously will be deleted.

Who will be able to view your DNA Reports?Users can access, view and manage DNA Results and DNA Reports that are associated with their own profile. In case a user is the DNA manager of another individual, such user can access, view and manage also the DNA Results and DNA Reports of the other individual. A "DNA manager" is a user who uploaded DNA Results or submitted a DNA sample, either for himself or for any person from whom the site members obtained legal authorization. Only the DNA manager is allowed to re-assign DNA Results and DNA Reports from one profile to another.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις της πρόσκλησης άλλων ατόμων στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα?
Όταν ξεκινάτε μια νέα οικογενειακή ιστοσελίδα στην Υπηρεσία, είστε ο μόνος ο οποίος μπορεί να προσθέσει, να επεξεργαστεί και να διαγράψει τις πληροφορίες του. Είστε επίσης ο μόνος ο οποίος μπορεί να δει στοιχεία των εν ζωή ατόμων στο οικογενειακό δέντρο στην οικογενειακή ιστοσελίδα. Μπορείτε να καθορίσετε μέσω των Προτιμήσεων Μυστικότητας (δείτε κατωτέρω) εάν άλλοι χρήστες θα ήταν σε θέση να βρίσκουν την οικογενειακή σας ιστοσελίδα, να την επισκέπτονται και να βλέπουν περιορισμένες πληροφορίες σε αυτήν. Οι οικογενειακές ιστοσελίδες προορίζονται να είναι συνεργατικές και έχετε σας επιτρέπεται και ενθαρρύνεστε να προσκαλείτε άλλα άτομα, ειδικά συγγενείς σας, για να γίνουν μέλη στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα. Για να γίνει κάποιος μέλος μιας οικογενειακής ιστοσελίδας απαιτείται να είναι εγγραμμένο μέλος στο MyHeritage και να έχει αποδεχθεί αυτή την Πολιτική Μυστικότητα και τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υπηρεσίας. Στα μέλη της ιστοσελίδας σας επιτρέπεται επίσης να προσθέτουν, να επεξεργάζονται και να διαγράφουν πληροφορίες της, αλλά ως διαχειριστής ιστοσελίδας μπορείτε να τους αποτρέψετε από την τροποποίηση του οικογενειακού δέντρου εάν επιθυμείτε, ή να τους αποτρέπετε από την ανάρτηση περιεχομένου. Αυτό γίνεται στον Λογαριασμός > Ρυθμίσεις ιστοσελίδας > Μυστικότητα > Σελίδα μελών, και εξ ορισμού έχει οριστεί ότι τα προσκεκλημένα μέλη μπορούν να συμβάλουν στο οικογενειακό δέντρο και το αναρτούν περιεχόμενο όπως φωτογραφίες.

Η πρόσκληση άλλων μελών στην ιστοσελίδα είναι χρήσιμη εάν μεταχειρίζεστε το οικογενειακό δέντρο σας ως συνεργατική προσπάθεια και επιθυμείτε να στρατολογήσετε μερικά μέλη της οικογένειας σας για να σας βοηθήσουν να την ολοκληρώσετε, και να φορτώσετε περισσότερες φωτογραφίες της οικογένειας. Στη σελίδα Προτιμήσεις Μυστικότητας (δείτε κατωτέρω) μπορείτε να ελέγξετε εάν τα μέλη που προσκαλείτε μπορούν οι ίδιοι να προσκαλέσουν περισσότερα μέλη ή όχι.

Επειδή οι οικογενειακές ιστοσελίδες περιέχουν ευαίσθητες, ιδιωτικές πληροφορίες και τα μέλη της ιστοσελίδας έχουν πλήρη πρόσβαση στα ιδιωτικά στοιχεία της οικογενειακής ιστοσελίδας, σκεφτείτε προσεκτικά προτού να προσκαλέσετε το καθένα και να βεβαιωθείτε να προσκαλείτε μόνο άτομα που ξέρετε και εμπιστεύεστε. Ως διαχειριστής ιστοσελίδας, μπορείτε να ανακαλέσετε την ιδιότητα μέλους οποιουδήποτε μέλους, ακόμα κι αν προηγουμένως έχει εγκριθεί, από την σελίδα "Μέλη ιστοσελίδας" της οικογενειακής σας ιστοσελίδας, από την επιλογή "Περισσότερα > Αφαίρεση από την ιστοσελίδα" δίπλα στο όνομα κάθε μέλους.

Οι οικογενειακές ιστοσελίδες έχουν διάφορες θέσεις για την πρόσκληση των οικογενειακών μελών, όπως "Πρόσκληση στενής οικογένειας" από την πρώτη σελίδα της οικογενειακής ιστοσελίδας, από την σελίδα για πρόσκληση περισσότερης οικογένειας, και την δυνατότητα να προσκαλέσετε οικογενειακά μέλη από το βιβλίο διευθύνσεων email. Η πρόσκληση απαιτεί να παράσχετε την διεύθυνση email υοθ χρήστη τον οποίο επιθυμείτε να προσκαλέσετε και το όνομα του/της. Το MyHeritage θα στείλει στην συνέχεια ,ένα email πρόσκληση στον προσκαλούμενο (προς το παρόν με συγκεκριμένη διατύπωση, στο σε μελλοντικές εκδόσεις θα έχετε την δυνατότητα να επεξεργαστείτε τη διατύπωση).

Τα μέλη που προσκαλούνται στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα λαμβάνουν συνήθως λιγότερα email από την υπηρεσία, όπως υπενθυμίσεις γεγονότος και ενημερωτικά δελτία δραστηριότητας οικογενειακών ιστοσελίδων μόνο, και μπορούν να ελέγξουν ότι όταν δεχθούν την πρόσκληση και αργότερα μέσω της σελίδας Προτιμήσεων Email η οποία είναι προσβάσιμη από τη σελίδα του προφίλ τους στο MyHeritage. Έτσι προσκαλώντας οικογενειακά μέλη τυπικά δεν τους εκθέτετε σε μάρκετινγκ ή διαφήμιση.

Τα emails των προσκλήσεων στέλνονται από την Υπηρεσία εξ ονόματος του προσκαλούντος, από τη διεύθυνση email του MyHeritage, αλλά εάν οι αποδέκτες τους απαντήσουν η απάντηση θα πάει στη διεύθυνση email του προσκαλώντας χρήστη (για να διευκολύνει τη συζήτηση σχετικά με την πρόσκληση). Οι προσκλήσεις email προέρχονται σαφώς από το MyHeritage και δεν γίνεται να εμφανιστεί σαν να τις έγραψε ο αποστολέας. Η προσκλήσεις email έχουν σε υποσημείωσή τους ένα σύνδεσμο για αποφυγή τέτοιων προσκλήσεις στο μέλλον. Εάν αυτός ο σύνδεσμος δεν χρησιμοποιείται, όλοι οι αποδέκτες μπορούν να λαμβάνουν το πολύ-πολύ δύο αυτόματες υπενθυμίσεις από το MyHeritage για διάστημα ενός μηνός. Οι προσκλήσεις email περιλαμβάνουν ένα σύνδεσμο σε έναν "οδηγό προσκλήσεων". Σε αυτόν τον οδηγό για προσκλήσεις απαιτείται ο προσκαλούμενος να διαβάσει και να αποδεχτεί την Πολιτική Μυστικότητας και τους Όρους και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας προκειμένου να θεωρηθεί μέλος της υπηρεσίας και να λαμβάνει περαιτέρω emails από την Υπηρεσία. Οι προσκαλούμενοι θα κληθούν να παράσχουν το έτος γέννησής τους, για να καθορίσει η Υπηρεσία ότι δεν είναι ανήλικοι (δείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις). Οι προσκαλούμενοι οι οποίοι είναι ανήλικοι μπορούν μόνο να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία εάν λάβουν γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα τους. Ο οδηγός προσκλήσεων επιτρέπει στους προσκαλούμενους να ελέγχουν τις αρχικές προτιμήσεις email.

Εάν έχετε προσκληθεί ως μέλος ιστοσελίδας και επιθυμείτε να δείτε τι είδους οι πληροφορίες έχουν καταχωρηθεί για σας, κάντε κλικ στον Λογαριασμό > Το Προφίλ μου για να δείτε το προφίλ σας ως μέλος, που δημιουργήθηκε για σας όταν προσκληθήκατε βασισμένο στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από το καλούντα. Κάντε κλικ στο "Δείτε στο δέντρο" για να δείτε τις πληροφορίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο δέντρο για σας. Ως μέλος της οικογενειακής ιστοσελίδας, μπορείτε να διαγράψετε πληροφορίες από αυτή, όπως πληροφορίες για σας. Δείτε την παραπάνω παράγραφο "Πώς εκθέτετε, τροποποιείτε ή διαγράφετε πληροφορίες για σας ή την οικογένειά σας?". Σημειώστε ότι ως εν ζωή άτομο οι πληροφορίες για σας δεν θα είναι προσιτές σε όποιον δεν είναι μέλος αυτής της οικογενειακής ιστοσελίδας, έτσι το γεγονός ότι είστε μέσα σε μια οικογενειακή ιστοσελίδα δεν σημαίνει ότι η μυστικότητά σας παραχωρείται.

Ποια είναι τα απαιτούμενα ιδιότητας μέλους στις οικογενειακές ιστοσελίδες?
Το αντίθετο πρόσκλησης άλλων ατόμων να γίνουν μέλη ιστοσελίδων, είναι η δυνατότητα των άλλων να ζητήσουν να γίνουν μέλη στην οικογενειακή ιστοσελίδα σας. Μπορείτε να καθορίσετε εάν αυτό είναι ή όχι δυνατό στις Προτιμήσεις Μυστικότητας (δείτε κατωτέρω). Προεπιλογή: ναι. Τα άτομα που υποβάλλουν ένα αίτημα ιδιότητας μέλους πρέπει να παράσχουν το πλήρες όνομά τους, τη διεύθυνση email και το λόγο για το αίτημα για σας ως διαχειριστή ιστοσελίδας για να αξιολογήσετε το αίτημά τους. Όταν απορρίπτετε ένα αίτημα ιδιότητας μέλους, αυτό γίνεται σιωπηλά και ο αιτών δεν ειδοποιείται. Όταν εγκρίνετε ένα αίτημα ιδιότητας μέλους, ένα ειδοποιητικό email στέλνεται από την Υπηρεσία στον αιτούντα που τον ενημερώνει ότι το αίτημα έχει εγκριθεί από σας. Οι εγκεκριμένοι αιτούντες γίνονται μέλη της οικογενειακής ιστοσελίδας σας σαν τους είχατε εσείς προσκαλέσει. Μπορείτε να ανακαλέσετε την ιδιότητα μέλους οποιουδήποτε μέλους, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων που εγκρίνατε προηγουμένως, από την σελίδα "Μέλη ιστοσελίδας" της οικογενειακής ιστοσελίδας σας, από την επιλογή "Περισσότερα > Αφαίρεση από την ιστοσελίδα" δίπλα στο όνομα οποιουδήποτε μέλους. Κατά απόρριψη ενός αιτήματος ιδιότητας μέλους μπορείτε προαιρετικά να εμποδίσετε τον χρήστης και τον αποτρέψετε από του να ζητήσει ξανά την ιδιότητα μέλους στην οικογενειακή σας ιστοσελίδα.

Διαχείριση της μυστικότητάς σας
Μπορείτε να ελέγξετε πώς μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες τροποποιώντας τις ρυθμίσεις μυστικότητάς σας στις ακόλουθες περιοχές:

Email
Το MyHeritage μπορεί να σας στείλει τους ακόλουθους τύπους των emails:
* Emails συναλλαγών. Αυτά είναι emails που εμφανίζονται μετά από συγκεκριμένο δράση ή αίτημά σας στην Yπηρεσία. Παραδείγματος χάριν, εάν δείξετε στον Δικτυακό Τόπο ότι ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, θα σας σταλεί ένα email με οδηγίες για το πώς να λάβετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης. Εάν κάνετε μια πληρωμή, θα λάβετε ένα email με μια επιβεβαίωση ότι η πληρωμή σας παραλήφθηκε ή η χρέωση έχει αποτύχει. Εάν αγοράσετε μια συνδρομή, θα λάβετε μια κεντρική ειδοποίηση προτού να λήξει, και ούτω καθεξής. Δεν μπορείτε να διαγραφείτε από τα emails συναλλαγών και παρέχοντας μας την διεύθυνση του email σας, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε τα emails συναλλαγών όταν είναι απαραίτητο.

* Emails οικογενειακής ιστοσελίδας. Αυτά είναι emails υπενθυμίσεων γεγονότων που σας προειδοποιούν για επερχόμενα γενέθλια ή/και γαμήλιες επετείους των οικογενειακών μελών σας και ενημερωτικά δελτία δραστηριότητας της οικογενειακής ιστοσελίδας που συνοψίζουν σε εβδομαδιαία βάση τη δραστηριότητα των οικογενειακών μελών σας σε μια οικογενειακή ιστοσελίδα στην οποία είστε μέλος. Εξ ορισμού αυτά είναι ενεργοποιημένα όταν δημιουργείτε μια νέα οικογενειακή ιστοσελίδα ή την προσχωρείτε ως μέλος και εσείς μπορείτε να επιλέξετε να μην συμμετάσχετε και να τα διαγράψετε. Οι χρήστες που προσκαλούνται σε μια οικογενειακή ιστοσελίδα διαχειριζόμενη από ένα άλλο άτομο, παραλαμβάνονται από έναν οδηγό προσκαλουμένων ο οποίος έχει την επιλογή της διαγραφής από υπενθυμίσεις γεγονότων και οικογενειακών ενημερωτικών δελτίων της ιστοσελίδας αυτής προτού καν να αποσταλούν.

* Notification emails. These are emails sent to family site managers. They are enabled by default and you can opt-out and unsubscribe from any or all of them. They include the following:

- Smart Matches™: notifications about new Smart Matches you received, and Smart Match confirmations by other users relevant to you
- Record Matches: notifications about new Record Matches you received
- Instant Discoveries™: notifications about new Instant Discoveries™ you received or applied
- DNA Matches: notifications about new DNA Matches found
- DNA Services Notifications: notifications about the status and shipping of MyHeritage DNA kit orders, status of the processing and extraction of the DNA samples, and the generation and availability of DNA Reports
- Invitations: emails initiated by other users who wish to invite you to their family site, and reminders of such invitations
- Messages: notifications about messages sent to you by other users on MyHeritage

* Emails ανακοινώσεων από το MyHeritage. Αυτές είναι νέες ανακοινώσεις, προωθήσεις και προσφορές χαρακτηριστικών γνωρισμάτων από MyHeritage σχετικά με την Υπηρεσία. Επιτρέπονται εξ ορισμού και μπορείτε να αποχώρηση και να διαγραφείτε από τη συνδρομή από οποιοδήποτε ή από όλα. Τα emails ανακοινώσεων δεν στέλνονται συνήθως στους χρήστες που προσκαλούνται στο MyHeritage από άλλους χρήστες, εκτός αν είναι διαχειριστές οικογενειακής ιστοσελίδας.
Αναλυτικά, τα email ανακοινώσεων από το MyHeritage περιλαμβάνουν:

- Γενεαλογία: ενημερώσεις για νέα γενεαλογικά χαρακτηριστικά
- Smart Matches™: ειδοποιήσεις για νέες Έξυπνες Ταυτίσεις που λάβατε, και επιβεβαιώσεις Έξυπνων Ταυτίσεων από άλλους χρήστες σχετικούς με εσάς.
- Προσκλήσεις: emails προερχόμενα από άλλους χρήστες που επιθυμούν να σας προσκαλέσουν στην οικογενειακή τους ιστοσελίδα, και υπενθυμίσεις σε τέτοιες προσκλήσεις.
- Μηνύματα: ειδοποιήσεις για μηνύματα που σας στέλνονται από άλλους χρήστες στο MyHeritage.
- Ανακοινώσεις: Ειδήσεις από το MyHeritage για νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, προσφορές και εκπτώσεις.
- Πληροφοριακά: πληροφορίες γενικά για τη γενεαλογία και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του MyHeritage.

Προτιμήσεις Email
Όλα τα emails μη-συναλλαγών που σας στέλνονται από το MyHeritage έχουν ένα σύνδεσμο στην υποσημείωσή τους που οδηγεί άμεσα στη σελίδα προτιμήσεων email στην οποία μπορείτε εύκολα να αποκλείσετε οποιοδήποτε ιδιαίτερο τύπο email που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον, ή να επιτρέψετε ξανά μερικά emails τα οποία έχετε αποκλείσει στο παρελθόν. Τα emails οικογενειακών ιστοσελίδων έχουν ένα σύνδεσμο στην υποσημείωσή τους για την σελίδα προτιμήσεων ιστοσελίδας όπου σας επιτρέπει να διαγραφείτε από τη συνδρομή από ή να προσυπογράψετε ξανά emails υπενθυμίσεων γεγονότων και emails ενημερωτικών δελτίων δραστηριότητας οικογενειακών ιστοσελίδων.

Για κάθε οικογενειακή ιστοσελίδα στην οποία είστε μέλος, η σελίδα προτιμήσεων email σας αφήνει να ελέγξετε εάν θα λαμβάνετε ή όχι υπενθυμίσεις γεγονότων και ενημερωτικά δελτία δραστηριότητας οικογενειακών ιστοσελίδων.

Emails με προσφορές τρίτων
Το MyHeritage δεν στέλνει εμπορικές προσφορές που προέρχονται από συνεργάτες, θυγατρικές και τρίτους. Στο σημείο που το MyHeritage στέλνει μια προσφορά, είναι πάντα για μια υπηρεσία που είναι κύρια δραστηριότητα και που διεκπεραιώνεται από το MyHeritage, ή που ενσωματώνεται στην υπηρεσία ή την Ομάδα Δικτυακών Τόπων του MyHeritage. Το MyHeritage διατηρεί το δικαίωμα να στείλει μήνυμα με email για τις αξιόπιστες δραστηριότητες των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, όπως οργανώσεις που στοχεύουν να κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος με τη βελτίωση της παροχής νερού, φυτεύοντας δέντρα, κ.λπ. Εάν τέτοια emails στέλνονται, θα περιληφθούν στην κατηγορία ανακοινώσεων από την οποία οι χρήστες μπορούν να διαγραφούν από τη συνδρομή.

Μηνύματα Κειμένου (SMS)
Η Υπηρεσία προσφέρει το ακόλουθο χαρακτηριστικό γνώρισμα δωρεάν διεθνώς: εάν είστε μέλος ή διαχειριστής μιας οικογενειακής ιστοσελίδας, μπορείτε επιλεκτικά να λάβετε δωρεάν μηνύματα κειμένου (SMS) στο κινητό σας τηλέφωνο, σχετικά με υπενθυμίσεις γεγονότων της οικογένειά σας. Τα μηνύματα κειμένων στέλνονται μια ημέρα πριν από τα γεγονότα όπως γενέθλια και γαμήλιες επέτειοι στενών οικογενειακών μελών μόνο. Αυτό μπορεί να επιτραπεί ή να τεθεί εκτός λειτουργίας μέσω του Λογαριασμός > Το Προφίλ μου > Επεξεργασία προτιμήσεις ιστοσελίδας. Προεπιλογή: απενεργοποιημένο. Μπορείτε να το επιτρέψετε με δική σας πρωτοβουλία εξασφαλίζοντας ότι οι υπενθυμίσεις γεγονότων στέλνονται, κατόπιν τσεκάρετε την επιλογή για να τις λαμβάνετε επίσης με μήνυμα κειμένου (SMS), και εισάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου με ένα διεθνές πρόθεμα.

Το MyHeritage δεν θα μοιραστεί ποτέ, θα χορηγήσει άδεια ή θα πωλήσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας σε οποιοδήποτε τρίτο, ή θα σας στείλει προωθητικά μηνύματα κειμένων (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δώσατε. Το χαρακτηριστικό μηνυμάτων κειμένου (SMS) είναι διαθέσιμο μόνο στους χρήστες που είναι 18 ετών και πάνω και μόνο στους χρήστες που είναι 18 ετών ή μεγαλύτεροι και είναι νόμιμο να το χρησιμοποιήσουν. Το MyHeritage μπορεί να διακόψει αυτό το ελεύθερο χαρακτηριστικό οποιαδήποτε στιγμή ή να πάψει να το διαθέτει δωρεάν και να το μετασχηματίσει σε ένα πρόσθετο χαρακτηριστικό σε μια επί πληρωμή συνδρομή.

Επικοινωνώντας μαζί μας για την Μυστικότητα
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για αυτήν την δήλωση μυστικότητας, τις πρακτικές αυτού του Δικτυακού Τόπου, ή τις συναλλαγές σας με αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, ή επιθυμείτε να ζητήσετε πρόσβαση και να λαμβάνετε πληροφορίες για τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για σας, να ενημερώσετε ή να διορθώσετε ανακρίβειες των προσωπικών πληροφοριών σας, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση, ή να αντικρούσετε (σε περίπτωση νόμιμων λόγων) την επεξεργασία που πραγματοποιείται με σεβασμό των προσωπικών σας πληροφοριών (σημειώστε παρακαλώ ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να είναι περιορισμένο σε μερικές περιστάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο privacy@myheritage.com, ή να μας γράψετε στην παρακάτω διεύθυνση:

Customer Support
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Or Yehuda 60250, Israel