Zásady soukromí MyHeritage

Toto prohlášení o soukromí bylo naposledy aktualizováno 18. srpna 2012.
Pokud jste jej od toho data ještě nečetli, prosíme, přečtěte si jej.
Níže uvedená čeština verze Zásad ochrany osobních údajů není závazná. Slouží jen pro informaci a pohodlí uživatelů. Jen Anglická verze Zásad ochrany osobních údajů je právně závazná verze.

Přehled
MyHeritage (dále jen "Webová stránka") je on-line služba, která umožňuje uživatelům vytvářet profily a rodinné stránky za účelem sestavování a tisku rodokmenů, sdílení rodinných fotografií, udržování spojení se členy rodiny a výzkumu své rodinné historie za použití vyspělých výzkumných nástrojů (dále jen "Služba"). Služba je vlastněna a provozována společností MyHeritage Ltd. (dále jen "my", "naše", nebo "nám"). "Vy", nebo "váš" znamená zletilého uživatele Služby, staršího 13 let (v některých zemích je minimálním věkem 14 let, viz oddíl "Dětští uživatelé" ve Všeobecných smluvních podmínkách). Webové stránky jsou součástí skupiny stránek, které vlastníme a provozujeme ("Skupina stránek MyHeritage"), jejichž součástí, mimo jiné, jsou i stránky WorldVitalRecords.com a FamilyLink.com.

V tomto dokumentu ("Zásady ochrany osobních údajů") přinášíme informace o tom, které osobní údaje jsou shromažďovány a za jakým účelem, stejně jako jak využíváme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vám zpříjemnili a uživatelsky přizpůsobili Váš pobyt na Webových stránkách. Vysvětlíme Vám také, jak si můžete tyto své osobní údaje prohlížet, řídit způsob jejich sdílení, nebo je odstranit.

Mnohé z osobních údajů jsou na naše Webové stránky nahrány samotnými uživateli pro jejich osobní užití. Jsme si plně vědomi citlivosti a důvěrnosti informací, které uživatelé mohou být uživatelem sděleny při registraci, nákupech na našich Webových stránkách, nebo při provádění průzkumu rodinné historie a jsme pevně rozhodnuti Vaše soukromí chránit.

Použitím těchto Webových stránek a Služby nám udělujete souhlas ke shromažďování, používání, ukládání a zveřejňování Vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů
Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, vydáme novou verzi těchto Zásad s aktualizovaným datem v popisku (a/nebo Vás na tuto skutečnost upozorníme e-mailem či jiným vhodným způsobem) tak, abyste vždy byli informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, k jakému účelu je používáme a za jakých okolností je můžeme poskytovat v souladu s platnými právními předpisy. Pokud nesouhlasíte s Ochranou soukromí či s novým zněním našich Zásad ochrany osobních údajů a budete požadovat, abychom nepoužívali či neshromažďovali osobní informace v souladu s revidovaným zněním Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat (viz kontaktní údaje na konci tohoto oddílu o Ochraně soukromí) tak, abychom mohli Vaše informace a/nebo Váš účet vymazat.

Kdykoliv dojde k nějaké podstatné změně v Zásadách ochrany soukromí, objeví se vedle odkazu "Ochrana soukromí" v zápatí stránek výrazné návěští "Aktualizováno". Návěští "Aktualizováno" zmizí po 30 dnech, nebo když navštívíte aktualizované Zásady soukromí, abyste si je mohli přečíst (dle toho, co nastane dříve).

Použitím těchto Webových stránek po provedené změně Zásad ochrany osobních údajů vyslovujete s těmito změnami a s revidovaným zněním Zásad ochrany osobních údajů souhlas. Pokud se změnou Zásad nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte nadále naše webové stránky.

Přehled
Naším posláním je pomáhat každému při objevování, uchovávání a sdílení jeho rodinné historie. Dosahujeme toho za pomoci zdrojů dostupných na našich Webových stránkách a také díku spolupráci nezměrného počtu našich uživatelů po celém světě. Tato činnost ale může zahrnovat sběr osobních informací, jejich zpracování, ukládání a sdílení. Chtěli bychom zajistit, aby se to dělo v zodpovědném, transparentním a bezpečném prostředí, kterému budete moci důvěřovat.

Webové stránky slouží jako celosvětová platforma pro rodinnou historii, na které uživatelé vytvářejí své rodokmeny a těží ze synergie mnoha rodokmenů z celého světa, umístěných na jednom centrálním místě, umožňující např. inteligentní vyhledávání shod mezi jednotlivými rodokmeny a prohledávání rodokmenů ostatních uživatelů a historických záznamů, pro nalezení zajímavých historických dat pro vlastní rodinný výzkum.

Rodinné stránky MyHeritage
Informace na Webových stránkách jsou organizovány do jednotlivých rodinných stránek, z nichž každá slouží konkrétní rodině či komunitě uživatelů pro sdílení základů rodinné historie či výsledků jejího výzkumu. Každá rodinná stránka je spravována správcem - uživatelem, který ji vytvořil, a může mít členy stránek jako spolupracovníky. Rodinné stránky zpravidla obsahují jeden nebo více rodokmenů včetně rodinných fotografií a dalšího rodinně-orientovaného obsahu zveřejněného správcem stránky a členy rodinných stránek.

Pro rodinné stránky Webové stránky nabízejí pohodlné vizuální nástroje pro výstavbu rodokmenů a přidávání informací do profilů rodokmenu. Webové stránky též nabízejí výkonné nástroje pro vytváření grafů rodokmenů a plakátů pro presentaci výsledků rodinného výzkumu a rodinné historie mezi členy rodiny prostřednictvím prezentací a dále nabízejí on-line zprávy. Při vytváření rodokmenu určuje uživatel na základě svého vlastního uvážení a rozhodnutí, které příbuzné chce do rodokmenu přidat, zdali chce přidávat pouze zesnulé, žijící nebo obojí příbuzné a dále, které informace o nich chce zveřejnit.

Uživatel sám rozhodne, které informace o rodokmenu, případně další informace z rodinných stránek budou viditelné a zjistitelné jinými uživateli tím, že stanoví úroveň ochrany osobních údajů (podrobně popsáno dále). Uživatel rozhodne, zda chce rodokmen na webových stránkách vytvářet sám, nebo aby šlo o společné úsilí vyzváním dalších členů rodiny k pomoci za využití schopností, které jim Webové stránky nabízejí. Pokud jsou pozváni další členové, provádí nadále stejné rozhodování o zadávaných informacích do rodokmenu. Všechny informace se zadávají přímo na Webové stránky a nejsou implicitně shromažďovány. Webové stránky kvůli ochraně soukromí zabraňují, aby byly informace o žijících osobách zobrazeny cizím osobám, a stejně takovéto zadané informace nebudou viditelné mimo prostředí rodinných stránek ani prohledávatelné vyhledávači, jako např. Google. Naopak je ale často užitečné, aby zemřelé osoby, které jsou součástí rodokmenu, byly viditelné a prohledávatelné ostatními uživateli, aby je mohli objevit např. vzdálení příbuzní.

Osobní údaje, které Vy a ostatní uživatelé zadáte, jsou na Webových stránkách uloženy výhradně pro zajištění Služby pro Vás a ostatní uživatele, tedy pro zobrazení a tisk rodokmenu, vyhledávání historických záznamů a pro další genealogické funkce.

DNA Services

The DNA Services allow you to order MyHeritage DNA testing kits, submit DNA samples to us, allow us to make the acceptable use of such samples and the DNA markers, nucleotides, mutations or haplogroups ("DNA Results") resulting therefrom or submitted by you to the Website and receive outputs of the genetic analysis of the DNA Results which include the DNA Matches and Ethnicity Estimates (together, the "DNA Reports"). All provisions herein apply both to DNA Results produced from MyHeritage DNA kits, and DNA Results uploaded to the Website following an export from another DNA testing service.

Jaké osobní údaje shromažďují Webové stránky od Vás nebo o Vás?
Zde následuje seznam, o jaký typ osobních údajů Vás žádáme, shromažďujeme, nebo Vám poskytujeme:
i) Jméno, kontaktní informace a platební informace:

Pokud se registrujete do služby, žádáme Vás o sdělení vašeho jména, pohlaví a e-mailové adresy a dále pak o rok narození a zemi. Rok narození evidujeme proto, abychom mohli, v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami Služby, ošetřit případy dětských a nezletilých uživatelů. Dětským uživatelům (do 13 let věku, v některých zemích do 14 let) není dovoleno Webové stránky používat, nezletilí uživatelé (do dovršení 18 let věku) pak musí nejprve, ještě před použitím Webových stránek, získat písemný souhlas rodiče nebo zákonného zástupce. V této věci si pročtěte Všeobecné smluvní podmínky. Zemi evidujeme proto, abychom Vám mohli Službu poskytovat v souladu s místními zákony a předpisy země Vašeho bydliště.

Mimo to budeme dále potřebovat znát Vaši poštovní adresu, telefonní číslo a údaje pro platební styk pro usnadnění plateb a finančních plnění za Vámi zvolené předplatné či nákupy, které si můžete vybrat prostřednictvím našich Webových stránek.

ii) Vaše rodina a další:
Můžete také přidávat další osobní informace o sobě a ostatních za účelem provádění Vašeho průzkumu rodinné historie na Webových stránkách, např. přidávat fotografie k rodokmenu. Osobní informace vkládané v průběhu vytváření rodokmenu mohou obsahovat například:
* jména
* pohlaví
* rodinné vztahy
* data a místa událostí (např. narození, úmrtí, sňatku, rozvodu, imigrace apod.)
* fotografie, dokumenty, video soubory, audio soubory a další média
* e-mailové adresy, poštovní adresy a další kontaktní informace
a mnohé další.

iii) DNA samples, DNA Results and DNA Reports:
DNA related information is generated and stored on the Website when you use the DNA Services, whether through direct submission of a DNA sample to MyHeritage or by submitting to the Website, DNA Results generated by another DNA testing service.

The DNA information includes:

All DNA samples are stored at our testing lab and may be kept by us unless or until circumstances require us to destroy the DNA sample, which you can request at any time by contacting us using the contact details below, or it is no longer suitable for testing purposes. We may store the samples for additional genetic testing (i.e., we may be able to provide more detailed and accurate DNA Results, DNA Reports and other outputs by additional genetic testing in the future, subject to your explicit approval).

Minors: the DNA Services are intended for adults only. We rely upon parents or guardians 18 years of age or older to determine if the DNA Services are appropriate for use by individuals under the age of 18. When a minor uses the DNA Services, the parent or guardian of that minor will be held responsible for the minor’s actions and are deemed to have consented to the use of the minor’s information by us. By submitting a DNA sample of a minor, you represent that you are the minor’s parent or legal guardian. We do not knowingly seek or collect personal information from minors. If we become aware that we have unknowingly collected personal information from a minor, we will make commercially reasonable efforts to delete such information from our databases.

Pokud nám poskytnete jakékoliv osobní údaje, tyto mohou být přeneseny a uloženy v našich zabezpečených datových centrech, které ovšem mohou poskytovat jinou úroveň ochrany osobních údajů, než v zemi Vašeho bydliště. Tím, že nám tyto údaje poskytnete, vyjadřujete současně výslovný souhlas s takovýmto přenesením a zpracováním těchto údajů v našich datových centrech. Podnikáme veškerá přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění ochrany těchto Vámi poskytnutých dat. Na bezpečnost osobních dat, která mohou být identifikována s jednotlivými našimi členy, klademe vysoký důraz. Disponujeme bezpečnostními opatřeními, kterými se snažíme chránit před ztrátou, zneužitím či pozměňováním dat, které jsou pod naší kontrolou. Naše kontrolní mechanismy a systém ochrany soukromí podléhají pravidelnému prověřování a dle potřeby jsou rozšiřovány, k osobním údajům má přístup pouze autorizovaný personál. Používáme zabezpečený serverový software pro zakódování finančních informací, které zadáváte, a to ještě než je pošlete k nám. Přestože nemůžeme zcela zaručit, že nedojde ke ztrátě, zneužití či pozměnění dat, budeme vyvíjet veškeré finančně přiměřené úsilí, aby k tomu nedošlo.

Pokud se rozhodnete pozvat jiné členy vaší rodiny nebo ostatní uživatele, aby si mohli zobrazit Váš rodokmen nebo jej upravovat, požádáme vás u každého jednotlivce o uvedení jeho jména a emailové adresy. Nejprve se musíte ujistit, že tato osoba souhlasí s uvedením jejích osobních detailů ve Vašich detailech na MyHeritage. Tyto Vámi zadané informace využijeme pouze pro zaslání přístupových údajů jedinci a nezařadíme tyto informace k informacím, které používáme k marketingovým účelům.
Kromě toho byste se také měli ubezpečit, že informace, případně materiály, které se hodláte umístit na Webových stránkách o osobách žijících, budou zveřejněny s jejich předchozím vědomím a souhlasem. Pokud je dotyčná osoba z hlediska zákonného věku doposud nezpůsobná sama vstupovat do smluvních vztahů (typicky do dosažení 18 let), ověřte si, že jste obdrželi souhlas rodiče nebo zákonného zástupce této nezletilé osoby. V každém případě musíte jasně osvětlit důsledky udělení souhlasu této osobě (případně rodiči či zákonnému zástupci).

iii) Vaše názory a připomínky:V případě, že se aktivně zapojíte do diskusí na našich fórech či pošlete zprávu do našich blogů na Facebook účtu, můžeme sbírat tyto informace.

iv)Vaše používání Webových stránek: Při používání našich Webových stránek můžeme dále shromažďovat informace vyplývající z Vaší interakce s naším webovým serverem o zařízeních a počítačích, které používáte pro přístup k Webovým stránkám, a to včetně informací o použitém webovém protokolu, o zobrazeních, IP adresách - vše na anonymním základě.

Jak používáme Vaše osobní údaje?
i) Pro poskytování služby:
Primárně Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vás mohli informovat o nových funkcích anebo jiných nabídkách z oblasti Vašeho zájmu o MyHeritage a pro řešení konkrétních požadavků a potřeb zákazníků.

Dále také Vámi poskytnuté informace využíváme k účelu, pro jaký jste nám je poskytli, tedy pro zobrazení rodokmenu, výpočet vzájemných rodinných vztahů, tisk Vašich plakátů s rodokmenem na základě Vaší žádosti, zpracování předplatného atd. Abyste z naší služby získali maximum, budeme Vaše osobní údaje používat též pro zjišťování Smart Matches ™ pro Váš rodokmen, nebo pro umožnění Vám i ostatním členům komunity MyHeritage se vzájemně zkontaktovat, možné příbuzné zvát na své rodinné stránky za členy, stejně jako při poskytování dalších produktů a aktualizací na tomto Webu a vydávání informačních bulletinů. Přečtěte si Možnosti soukromí dále, kde se dočtete, jak se můžete odhlásit nebo nastavit úroveň nastavení ochrany osobních údajů.

By providing us with personal information, you specifically consent to the transfer of personal information to and in the United States and to the processing of personal information in the United States. You agree that the DNA samples will be stored in the United States as provided in the Terms and Conditions.

ii) Pro ověření Vaší identity: při provádění a ověřování finančních transakcí týkajících se plateb, které provádíte on-line.

iii) Pro zasílání e-mailů: můžeme Vám zasílat e-maily, abychom Vás informovali o změnách či dodatcích k MyHeritage nebo u některých jiných našich produktů a služeb. Pokud nechcete nadále dostávat tyto e-maily, můžete se kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu, uvedeného v e-mailu, nebo změnou nastavení e-mailu. V části "Nastavení e-mailu" uvedené níže naleznete instrukce, jak se můžete odhlásit či jak můžete změnit nastavení e-mailu.

iv) For internal business purposes:
In order to improve the Website and the Service or to develop new products and services, we may use your personal information for internal data analysis, studying how the Website is used, identifying usage trends and determining the effectiveness of promotional campaigns.

v) To perform research:
If you voluntarily agreed to the DNA Informed Consent Agreement (the "Informed Consent") we may use the DNA Results, DNA Reports and other DNA information for the purposes of research as specified in the Informed Consent.

Neprozradí mé osobní informace MyHeritage třetím stranám?
Žádný z osobních údajů poskytnutých našimi uživateli není předáván mimo Vaše rodinné stránky a skupinu stránek MyHeritage.

V žádném případě nejsou osobní údaje poskytnuté uživateli prodávána, licencována nebo sdílena jakýmkoliv způsobem s inzerenty, sponzory partnery ani jinými třetími stranami.

MyHeritage nebude zveřejňovat jakékoliv Vaše osobní údaje vyjma velmi výjimečných případů, které jsou uvedeny níže.

i) Ve výjimečných případech: (a) v případě povinnosti vyplývající ze zákona, od regulačních orgánů, vyšetřování či ochrany majetku a práv MyHeritage nebo jiných uživatelů (včetně těch žijících mimo zemi vašeho trvalého bydliště); (b) při prosazování našich Všeobecných smluvních podmínek; (c) při ochraně našich práv, soukromí, bezpečí, utajení, pověsti nebo majetku a to v případě skupiny MyHeritage či kohokoliv jiného; (d) při prevenci podvodů a počítačové trestné činnosti; (e) při snaze o minimalizaci a nápravu škod, které můžeme utrpět, nebo (f) při prošetřování výjimečných případů zahrnujících nahlášené zneužití naší politiky ochrany soukromí.

ii) Při akvizici společnosti: V případě, že MyHeritage, resp. její všechna aktiva a akcie budou skoupeny, převedeny, zlikvidovány (a to jak v celku tak i částečně a to i ve spojitosti s bankrotem či podobným řízením), budou osobní údaje samozřejmě jedním z převedených aktiv.

iii) Třetí strany poskytovatelů služeb: Pouze pod ochranou příslušných dohod využíváme služeb třetích stran pro realizaci různých specifických úkolů. Například při využívání služeb třetích stran pro zpracování plateb od uživatelů. Těmto třetím stranám je pak umožněn pouze přístup k těm osobním údajům, které tyto třetí strany nezbytně potřebují pro provádění svých podpůrných činností pro nás a mají smluvně zakázáno použití těchto informací k jiným účelům. S ohledem na zpracovatele mimo Evropu dbáme toho, zajistit odpovídající ochranná opatření pro ochranu osobních údajů, jak je požadováno platnými zákony.

iv) To your DNA Matches: If you use our DNA Services and DNA Matches are enabled, the DNA Reports will include a list of your potential relatives, based on DNA. Each one of the people who match your DNA will be able to see the amount of DNA they have in common with you and the predicted family relationship between you, and some of your personal information such as your display name, your country of residence, your ethnic estimate and other profile information, depending on your privacy settings.

Můžete odmítnout MyHeritage poskytnutí osobních údajů?
Návštěvníci mohou mít k některým našim bezplatným službám přístup zcela anonymně, např. nástroji k SuperSearch™ pro vyhledávání historických záznamů. Další z našich Služeb, které provozujeme, jsou přístupné po registraci obnášející jméno a příjmení, e-mailovou adresu, pohlaví zemi a rok narození, některé z těchto informací mohou být volitelné. Pro získání plného přístupu k funkcím, které jsou součástí pouze placených předplatných programů, jsou zapotřebí platební údaje a pro objednávky fyzických produktů, jakými jsou například plakáty s rodokmenem a rodinné kalendáře, je vyžadována doručovací adresa. Objem dalších osobních údajů, které se rozhodnete MyHeritage poskytnout, pak záleží plně na Vás, ale musíte si uvědomit, že v případě, že se rozhodnete neposkytnout jakékoliv další údaje, může být omezen užitek, který byste jinak od Služby mohli získat. Většina z Vámi poskytnutých osobních informací může být využívána dle Vašeho vlastního uvážení a je určena toliko pro užití v rámci rodiny. Samozřejmě přílišným omezením některých osobních informací můžete snížit přínosnost Webových stránek pro ostatní členy rodiny.

Jak můžete nahlásit, změnit či odstranit informace o sobě či o Vaší rodině?

Odstranění nebo změna Vašeho veřejného profilu v rodokmenu: Jakákoliv informace, kterou jste sami nahráli do Vašeho rodokmenu je kontrolována Vámi a může tak být kdykoliv změněna či odstraněna. Prohlédněte si informace uvedené níže o tom, jak toho dosáhnout.

Odstranění nebo změna údajů, které nahráli ostatní uživatelé o Vás nebo Vaší rodině:
Pokud jsou zaslané informace uloženy na rodinných stránkách, jichž jste členem, můžete je smazat. (Viz info dále, jak to provést). V opačném případě nemáte možnost sami tuto informaci změnit či odstranit. Pokud byla zveřejněna jiným uživatelem, musíte jej kontaktovat prostřednictvím Webových stránek a pokusit se problém vyřešit mezi sebou. Pokud se Vám problém tímto způsobem nepodaří vyřešit, měli byste oslovit přímo nás za použití kontaktních informací na konci tohoto dokumentu.

We will, if requested by you, destroy the DNA sample provided by you or your DNA sample which was provided to us by another person with your permission, at any time. To request destruction of your DNA sample, please contact us using the contact details indicated below.

In addition, you can, at any time, delete your DNA Results and DNA Reports from the Website by using the delete function from the "Manage DNA kits" page on the Website, or request MyHeritage Customer Support to do this for you.

Při sporech či problémech s dalšími osobními údaji o Vaší osobě, uvedenými na Webových stránkách: Můžete nás oslovit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci tohoto dokumentu. Pro Vaši vlastní ochranu budeme akceptovat pouze požadavky na ochranu osobních údajů osoby, spojené s konkrétní e-mailovou adresou, kterou použijete pro odeslání požadavku, a také budeme muset před vyřešením Vašeho požadavku ověřit Vaši skutečnou identitu.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že v případě, kdy Vy sami, nebo i my smažeme obsah Vašeho účtu, kopie těchto informací mohou zůstat viditelné na jiných místech Webových stránek, pokud tyto informace byly před smazáním sdíleny s jinými uživateli Služby, byly distribuovány dle Vašich nastavení Zásad ochrany osobních údajů, nebo byly zkopírovány a uloženy jinými uživateli.

Záložní kopie: Některé z odstraněných či smazaných záznamů mohou po omezenou dobu přetrvávat v rámci záložních kopií, které uchováváme pro naše interní obchodní účely, ale nebudou k dispozici ostatním. Ve většině případů je však odstranění dat trvalé a nevratné, a pokud později požádáte o jejich obnovení, nebude toto možné.

Jak můžete upravit nebo odstranit informace na Webové stránce?
Každý z uživatelů může upravovat informace o sobě, včetně hesla, po přihlášení k Webové stránce, návštěvou uživatelského profilu volbou Účet > Můj profil, a úpravou požadovaných informací. Kdykoliv mohou uživatelé upravit či odstranit údaje a obsah položek, jakými jsou například novinové články nebo fotografie, které osobně umístil na rodinných stránkách.

Kdykoliv můžete smazat údaje, které jste odeslali na své rodinné stránky. Jako správce webu můžete vymazat všechny informace a obsah, který ostatní členové vložili na vaše rodinné stránky. Jako člen stránek také můžete odstranit údaje, které správce stránek nebo ostatní členové stránek uložili k vaší osobě.

Vaše kompletní rodinné stránky včetně veškerého jejich obsahu mohou být odstraněny volbou Můj účet > Nastavení stránek > Obecné > link "Smazat moje stránky".

Vymazání celého Vašeho rodokmenu (ale nikoliv kompletních rodinných stránek) může být provedeno na stránce Rodokmen > Spravovat rodokmeny, výběrem odkazu "Odstranit" u rodokmenu, který chcete smazat.

Odstranění jakékoliv osoby z vašeho rodokmenu (při zachování rodokmenu) může být provedeno prostřednictvím on-line prohlížeče rodokmenů na Vaší rodinné stránce: Nejprve vyberte záložku "Rodokmen", pro zobrazení Vašeho rodokmene, nalezněte požadovanou osobu za pomocí vyhledávacího pole "Vyhledat osobu.." a poté zvolte volbu Možnosti > Smazat tuto osobu z postranního panelu.

Můžete smazat fotoalbum kliknutím na záložku Fotografie Vašich rodinných stránek. Vyberte libovolné album z postranního panelu a dále zvolte možnosti Další akce > Smazat album.

Můžete smazat libovolnou fotografii (ne celé album) kliknutím na záložku Fotografie Vašich rodinných stránek, nalezením požadované fotografie, kliknutím na ikonku ozubeného kola pod fotografií a výběrem volby Smazat.

Můžete smazat Váš účastnický účet volbou Účet > Nastavení účtu a výběrem odkazu "Smazat můj účet".

In addition, you can, at any time, delete your DNA Results and DNA Reports from the Website by using the delete function from the "Manage DNA kits" page on the Website, or request MyHeritage Customer Support to do this for you.

V případě, že potřebujete speciální pomoc, nám můžete napsat na adresu privacy@myheritage.com a požádat nás o odstranění jakýchkoliv údajů, které byste si přáli odstranit, a Váš požadavek bude proveden našimi zaměstnanci bezodkladně poté, jakmile bude ověřena legitimita Vašeho požadavku.

IP adresy, Cookies a ne-osobní informace

IP Adresy: vaši IP adresu potřebujeme pro poskytnutí Webových stránek a našich Služeb Vám a pro diagnostikování případných problémů s naším serverem. Vaše IP adresa je dále užívána pro shromažďování demografických informací, jakými je například geografické rozmístění našich uživatelů. Při vaší první návštěvě Služby využíváme znalosti Vaší IP adresy pro prvotní návrh jazyka komunikace, který nejlépe odpovídá geografické oblasti, ze které se připojujete. Vaše IP adresa není v našem systému ukládána trvale. Záznamy na serveru udržují IP adresy po dobu jednoho měsíce a jsou používány v případě vyšetřování podezření o zneužívání našich služeb.

Cookies: V prohlížečích využíváme cookies pro zvýšení Vašeho komfortu při návštěvě stránek, například, aby se zabránilo opakovanému zobrazování stejných zpráv, nebo aby se na základě Vaší volby uložily Vaše přihlašovací údaje na konkrétním počítači, takže je nebudete muset zadávat pokaždé znovu, nebo aby se Vám stránky otevřely v jazyce, který jste si zvolili při poslední návštěvě. Naše cookies nemohou zpětně získávat žádné kontaktní, soukromé či osobní informace z paměti počítače, ale spíše zaznamenávají informace, které nám posílá Váš prohlížeč, když navštívíte naše Webové stránky. Cookies umožňují našemu serveru rozpoznat, nebo lépe "zapamatovat si", kdo jste, pokaždé když se k nám vrátíte. Pokud si to přejete, můžete cookies z Vašeho počítače vymazat či jejich použití blokovat, ale některé části naší Služby pak nemusí fungovat zcela korektně nebo vůbec, pokud nastavíte, aby Váš prohlížeč nepřijímal cookies.

Ostatní neosobní informace:
Pokud navštívíte naše Webové stránky, můžeme automaticky shromažďovat neosobní informace o Vás, jakými jsou například informace o tom, z jaké webové stránky jste na náš web přišli, typ Vašeho počítače, rozlišení obrazovky, verze operačního systému a internetového prohlížeče. Můžeme také shromažďovat informace typu demografických údajů, například o Vaší zeměpisné poloze. Mezi neosobní údaje se řadí též takové údaje, které byly shrnuty takovým způsobem, že konečný produkt Vás ani žádného jiného uživatele našich Webových stránek nemůže jednoznačně identifikovat například tím, že se určí procentuální počet uživatelů z jednotlivých zemí, nebo procento žen. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto neosobní informace Vás neidentifikují, můžeme takovéto informace používat k libovolnému účelu. Kromě toho si vyhrazujeme právo tyto neosobní informace sdílet.

Kdo si bude moci Vaše rodinné stránky zobrazit?
To záleží na nastavení Vašich předvoleb soukromí (viz odpovídající část níže).
Jestliže jsou vaše rodinné stránky na našich Webových stránkách označeny jako privátní stránky, mají k nim přístup pouze ti, kteří znají správné přístupové jméno a heslo. Zpočátku je jediným, kdo má na stránky přístup jejich správce (ten, kdo je vytvořil). Správce stránek může na stránky pozvat další členy prostřednictvím e-mailu a pouze příjemce tohoto e-mailu získá přístup ke stránkám poté, co se stane členem Webových stránek. Je pak na zodpovědnosti jednotlivých členů rodinných stránek, aby udrželi své přístupové údaje v tajnosti a udělili přístup pouze vhodným příbuzným a přátelům, kteří o takovýto přístup mají zájem. Každý z uživatelů je odpovědný za ochranu svého přístupového jména a hesla. Viz kapitola "Jaké jsou důsledky pozvání dalších členů na Vaše rodinné stránky?" níže. Ve výchozím nastavení jsou rodinné stránky přístupné i pro hosty (tj. pro veřejnost), ale hosté nemohou zobrazit žádné informace o žijících osobách z Vašeho rodokmenu.

Kdo může nalézt informace z Vašich rodinných stránek?
Informace o zemřelých osobách z Vašeho rodokmenu, včetně fotografií, mohou být nalezeny prostřednictvím výzkumných nástrojů z internetových stránek skupiny MyHeritage. Tyto nástroje pomáhají ostatním osobám při zkoumání své minulosti nalézat příbuzné, kteří jsou součástí též Vašeho rodokmenu. Pokud si nepřejete, aby ostatní mohli nalézat údaje z vašeho rodokmenu, můžete si svůj rodokmen a alba fotografií nastavit jako privátní a vyjmout je tak z prohledávání historickým vyhledávačem MyHeritage. Viz kapitola "Nastavení soukromí" dále v textu. Pokud nejsou Vaše rodinné stránky nastaveny jako soukromé, mohou veřejné vyhledávače jako např. Google Vaše rodinné stránky nalézt a zpřístupnit je hostům (tj. veřejnosti), s výjimkou, že hosté nemohou zobrazovat informace o žijících osobách z Vašeho rodokmenu.

Co jsou Smart Matches ™ a jak mohou ovlivnit Vaše soukromí?
Smart Matches ™ je technologie vlastněná MyHeritage, vyvinutá za účelem nalézání shod mezi různými rodokmeny tím, že vyhledává jedince, kteří mají společné znaky a překonává při tom rozdíly v různé výslovnosti, fonetice jednotlivých faktech a jazycích. Smart Matches ™ jsou velmi přínosné tím, že umožňují objevy neznámých příbuzných spojovat rodiny, jejichž vazby byly v průběhu let zpřetrhány.

Ostatní uživatelé MyHeritage mohou přijímat oznámení o Smart Matches ™ mezi jednotlivci v jejich rodokmenech s jednotlivci ve Vašem rodokmenu. Smart Matches ™ mohou být nalezeny také mezi žijícími osobami z Vašeho rodokmenu. Pokud máte obavy o ochranu soukromí Vašeho rodokmenu a to takové, že si nepřejete, aby potenciální příbuzní mohli nalézat a zobrazovat jeho části, můžete Smart Matches ™ pro svůj rodokmen (své rodokmeny) zakázat, viz kapitola "Nastavení soukromí" dále v textu. Ve výchozím nastavení jsou Smart Matches ™ povoleny.

What are DNA Matches and how do they affect your privacy?DNA Matches find relatives by locating users of the DNA Services who share segments of DNA inherited from a common ancestor.

If a DNA Match is found between you (or any other person of which you are the DNA manager), and another individual whose DNA Results are stored in our database, both you and such individual will be notified of the match (including the name of the match, the match quality, predicted relationship and family tree details) provided, that, both of you enabled DNA matching in your privacy settings.

DNA Matching may have significant personal implications because they may reveal unexpected family connections. If you use the DNA Services and are concerned about the implications of DNA Matching, you can disable DNA Matches for your profile and for any other profile of which you are the DNA manager. By default, DNA Matches are enabled. When DNA Matching is disabled, your DNA will not be matched with other people, no DNA Matches will be found and any DNA Matches found previously will be deleted.

Who will be able to view your DNA Reports?Users can access, view and manage DNA Results and DNA Reports that are associated with their own profile. In case a user is the DNA manager of another individual, such user can access, view and manage also the DNA Results and DNA Reports of the other individual. A "DNA manager" is a user who uploaded DNA Results or submitted a DNA sample, either for himself or for any person from whom the site members obtained legal authorization. Only the DNA manager is allowed to re-assign DNA Results and DNA Reports from one profile to another.

"Jaké jsou důsledky pozvání dalších členů na Vaše rodinné stránky?"
Pokud založíte nové rodinné stránky na Službě, jste jediným, který může přidávat, upravovat a mazat informace na nich. Jste také jediným, který může zobrazovat detaily o žijících osobách z rodokmenu na rodinných stránkách. Můžete stanovit prostřednictvím "Nastavení soukromí" (viz dále v textu), zda ostatní uživatelé mohou Vaše rodinné stránky nalézt, navštívit je a zobrazit omezené množství informací z nich. Rodinné stránky jsou stvořeny pro spolupráci a Vy máte možnost pozvat další osoby, zejména své příbuzné, aby se stali členy Vašich rodinných stránek. Stát se členem libovolných rodinných stránek od pozvaného vyžaduje nejprve, aby se stal registrovaným členem MyHeritage a přijal jak tyto Zásady ochrany osobních údajů, tak i Všeobecné smluvní podmínky Služby. Členové Vašich rodinných stránek získají též možnost přidávat, editovat či mazat informace, ale správce stránek jim může, pokud si to přeje, zabránit v úpravách rodokmenu, nebo zabránit vytváření obsahu. Toto je možno provést v Účet > Nastavení stránek > Soukromí > Stránky uživatelů. Výchozím nastavením je, že pozvaní členové stránek mohou editovat rodokmen a vkládat obsah na rodinné stránky, jako například fotografie.

Pozvání dalších členů rodiny je užitečné, pokud svůj rodokmen chápete jako společné dílo, pro které chcete získat některé z Vašich rodinných příslušníků, kteří Vám je pomohou rozvíjet a budou přispívat dalšími rodinnými fotografiemi. Na stránce Nastavení soukromí (viz dále v textu) můžete určit, zda členové, které na stránky pozvete, mohou sami o sobě pozvat k členství další osoby, nebo ne.

Jelikož rodinné stránky obsahují mnoho citlivých informací a osobních údajů a členové rodinných stránek mají plný přístup ke všem údajům na rodinných stránkách, buďte obezřetní v tom, koho na stránky pozvete a ujistěte se předem, že se jedná pouze o osoby, které znáte a kterým důvěřujete. Jako správce rodinných stránek můžete kdykoliv zrušit členství každého člena stránek, i když bylo toto členství před tím schváleno, a to ze stránky "Členové stránek" z Vašich rodinných stránek, výběrem volby "Více > Odstranit ze stránek" vedle jména libovolného člena stránek.

Rodinné stránky mají hned několik míst, odkud je možno nové členy stránek pozvat, jako rychlý odkaz "Pozvat rodinu" na úvodní stránce rodinného webu, stránka pro pozvání dalších členů rodiny, nebo funkce pro pozvání členů rodiny z e-mailového adresáře. Pozvání nového člena zpravidla vyžaduje zadání jeho e-mailové adresy a jeho jména. MyHeritage nato odešle zvací zprávu pozvanému (v současné době s pevně stanoveným textem, do budoucna uvažujeme s tím, že by i obsah tohoto textu bylo možno měnit).

Osoba pozvaná na Vaše rodinné stránky zpravidla obdrží od Služby několik málo e-mailů, například s připomenutím událostí a rodinný zpravodaj o činnostech na rodinných stránkách a může se poté rozhodnout o jejich dalším odběru, pokud pozvání akceptuje, na stránce "Mé předvolby" ze své profilové stránky na MyHeritage. Takto pozvaní rodinní členové nejsou zpravidla obtěžováni marketingem či reklamou.

Zvací e-maily Služba odesílá jménem toho, kdo člena zve, z e-mailové adresy MyHeritage, pokud ale zvaný uživatel na e-mail odpoví, je odpověď odeslána na e-mailovou adresu zvacího člena (pro usnadnění diskuse o pozvánce). Zvací e-maily jednoznačně pocházejí od MyHeritage a netváří se tak, jako by je psal sám zvací uživatel. Součástí zvacího e-mailu je v zápatí odkaz, kterým uživatel může zabránit přijímání těchto pozvánek do budoucna. Pokud není tento odkaz použit, pozvaný může obdržet maximálně dvě automatické upomínky od MyHeritage za měsíc. Zvací zpráva obsahuje odkaz na "průvodce pro pozvané". V tomto průvodci je pozvaný vyzván, aby si nejprve prostudoval a potvrdil Zásady ochrany osobních údajů a Všeobecné smluvní podmínky Služby, aby se mohl stát členem Služby a přijímat veškeré další e-maily od služby. Pozvaný je dotázán na svůj věk narození za účelem ověření, zdali nejsou nezletilí nebo děti (viz Všeobecné smluvní podmínky Služby). Pozvaní, kteří nejsou zletilí, mohou Službu používat pouze pod podmínkou, že získají písemný souhlas svých rodičů nebo zákonných zástupců. Průvodce pro pozvané dále umožní pozvaným nastavit počáteční předvolby e-mailu.

Pokud jste byli pozváni jako členové stránek a chcete vidět, jaké informace o Vás byly vloženy, vyberte volbu Účet > Můj profil pro zobrazení svého uživatelského profilu, který pro Vás byl vytvořen v okamžiku Vašeho pozvání na základě údajů zadaných tím, kdo Vás pozval. Vyberte volbu "Zobrazit ve stromu" pro zobrazení informací, které jsou o Vás uloženy v rodokmenu. Jako člen rodinných stránek z nich můžete informace odstraňovat, například informace o Vás, viz kapitola "Jak můžete nahlásit, změnit či odstranit informace o sobě či o Vaší rodině?" výše v textu. Berte na vědomí, že informace o Vás jako žijící osobě nejsou přístupné nikomu, kdo není členem Vašich rodinných stránek, takže skutečnost, že jste součástí rodinných stránek, ještě neznamená, že Vaše soukromí bylo ohroženo.

Jak je to se žádostmi o členství na rodinných stránkách?
Opačným postupem k pozvání nových uživatelů, aby se stali členy rodinných stránek, je možnost pro ostatní požadovat, aby se oni mohli stát členy Vašich rodinných stránek. Na stránce Nastavení soukromí (viz dále v textu) můžete určit, zda to bude možné či nikoliv. Výchozí nastavení tyto žádosti povoluje. Osoby, které žádají o členství na Vašich rodinných stránkách, musí Vám, jako správci stránek, poskytnout své celé jméno, e-mailovou adresu a uvést důvod, proč žádají o členství, abyste mohli rozhodnout o oprávněnosti a případném akceptování tohoto požadavku. Pokud žádost zamítnete, je toto provedeno "tiše" a žadateli o tom není zasláno žádné upozornění. Pokud žádost o členství potvrdíte, Služba odešle žadateli zprávu o tom, že jeho požadavek byl Vámi potvrzen. Schválení žadatelé o členství se pak stávají členy rodinných stránek stejně, jako byste je pozvali sami. Můžete zrušit členství libovolného člena rodinných stránek včetně původně schválených žadatelů, a to ze stránky "Členové stránek" z Vašich rodinných stránek, výběrem volby "Více > Odstranit ze stránek" vedle jména libovolného člena stránek. Pokud žádost o členství odmítnete, můžete volitelně zablokovat další případné žádosti tohoto člena o členství na Vašich rodinných stránkách a zamezit mu tak v odesílání opětovných žádostí o členství.

Správa Vašeho soukromí
Můžete sami stanovit, jak budou sdíleny osobní údaje změnou v nastavení ochrany osobních údajů v těchto oblastech:

E-mail
MyHeritage Vám může zasílat následující typy e-mailových zpráv:
* Transakční e-maily. Jedná se o e-mailové zprávy, které reagují na nějakou Vaši předchozí akci nebo žádost. Například, pokud na Webových stránkách naznačíte, že jste zapomněli své heslo, obdržíte e-mail s instrukcemi jak získat nové heslo. Pokud provedete platbu, obdržíte potvrzení, že Vaše platba byla úspěšně přijata, případně, že se platba nezdařila. Pokud máte zakoupeno předplatné, obdržíte upozornění před tím, než vyprší, a tak dále. Nemůžete se odhlásit z přijímání transakčních e-mailů. Tím, že nám poskytnete svou e-mailovou adresu, nám udělujete souhlas se zasíláním transakčních emailů podle potřeby.

* E-maily rodinných stránek. Jedná se o e-maily připomínající významné události, které Vás upozorňují na blížící se narozeniny a/nebo výročí svatby Vašich rodinných příslušníků a dále zpravodaje rodinných stránek, které v týdenní periodicitě shrnují aktivity členů Vaší rodiny na Vašich rodinných stránkách. V základním nastavení poté, co vytvoříte nové rodinné stránky, nebo se k již existujícím připojíte jako nový člen, je zasílání těchto e-mailů povoleno a Vy můžete jejich zasílání ovlivnit a odhlásit. Uživatelé pozvaní ke členství na stránkách spravovaných jiným uživatelem jsou při procesu prvního přihlašování prováděni průvodcem pro pozvané, který zahrnuje i možnost odhlášení se z odběru připomínek i zpravodajů ještě dříve, než jsou jim tyto poprvé odeslány.

* Notification emails. These are emails sent to family site managers. They are enabled by default and you can opt-out and unsubscribe from any or all of them. They include the following:

- Smart Matches™: notifications about new Smart Matches you received, and Smart Match confirmations by other users relevant to you
- Record Matches: notifications about new Record Matches you received
- Instant Discoveries™: notifications about new Instant Discoveries™ you received or applied
- DNA Matches: notifications about new DNA Matches found
- DNA Services Notifications: notifications about the status and shipping of MyHeritage DNA kit orders, status of the processing and extraction of the DNA samples, and the generation and availability of DNA Reports
- Invitations: emails initiated by other users who wish to invite you to their family site, and reminders of such invitations
- Messages: notifications about messages sent to you by other users on MyHeritage

* E-maily s oznámeními od MyHeritage. Jedná se o zprávy upozorňující na nové funkce, promo akce a nabídky Služeb od MyHeritage. Jsou v základním nastavení povoleny a Vy můžete toto nastavení změnit či odběr odhlásit, a to pouze pro některé nebo pro všechny typy zpráv. Tyto zprávy velice často nebývají zasílány uživatelům pozvaným na MyHeritage jinými uživateli, pokud nejsou sami správci rodinných stránek.
Konkrétně mezi oznamovací e-maily od MyHeritage patří:

- Genealogie: upozornění na nové genealogické funkce
- Smart Matches™: upozornění na nové Smart Matches™, které pro Vás byly nalezeny a na potvrzení Smart Matches™, týkajících se Vašeho rodokmenu, jinými uživateli.
- Pozvánky: e-maily iniciované ostatními uživateli, kteří si Vás dovolují pozvat na své stránky a upomínky na tyto výzvy.
- Zprávy: upozornění na obdržené zprávy od ostatních uživatelů MyHeritage.
- Oznámení: zprávy od MyHeritage o nových funkcích, akcích a slevách.
- Informace: informace o genealogii obecně se zaměřením na konkrétní funkce MyHeritage.

Nastavení e-mailu
Všechny e-mailové zprávy vyjma transakčních e-mailů, které jsou Vám odeslány, obsahují ve své patičce odkaz, vedoucí přímo na stránku nastavení e-mailu, na které můžete pohodlně vypnout jakýkoliv dílčí typ emailových zpráv, který nechcete nadále dostávat, nebo naopak opětovně zapnout příjem některých typů zpráv, který jste před tím vypnuli. E-maily rodinných stránek mají ve své patičce odkaz vedoucí na stránku Nastavení stránek, které Vám umožňují odhlášení nebo opětovné přihlášení se k odběru e-mailů s připomínkami a zpravodaje rodinných stránek.

Pro každé rodinné stránky, jichž jste členy, můžete nastavením e-mailu určit samostatně, zdali chcete z daných stránek dostávat upozorňovací e-maily či zpravodaje, nebo nikoliv.

E-maily s nabídkami třetích stran
MyHeritage nezasílá žádná komerční sdělení pocházející od jeho partnerů, poboček ani třetích stran. V případě, že MyHeritage odešle nějakou nabídku, jedná se vždy o službu vlastněnou a provozovanou společností MyHeritage, nebo integrovanou do Služby nebo do Skupiny Webových stránek MyHeritage. MyHeritage si vyhrazuje právo na odeslání e-mailů v dobré víře o aktivitách neziskových organizací, jako jsou organizace zaměřující se na aktivity se snahou učinit svět lepším místem zlepšením zásobování vodou, výsadbou stromů atd. Pokud budou takovéto e-maily rozesílány, budou zahrnuty do skupiny oznamovacích e-mailů, z jejichž příjmu se mohou uživatelé odhlásit.

Textové zprávy (SMS)
Služba nabízí celosvětově tyto bezplatné funkce: pokud jste členem nebo správcem rodinných stránek, můžete si zvolit přijímání bezplatných textových zpráv (SMS) na Váš mobilní telefon, s připomínkami událostí ve Vaší rodině. Textová zpráva je odesílána jeden den před očekávanou událostí jakými jsou narozeniny či výročí sňatku, pouze ale u blízkých rodinných příbuzných. Tato funkce může být zapnuta či vypnuta pomocí volby Účet > Můj profil > Upravit předvolby stránek. Ve výchozím nastavení je tato funkce zakázána. Můžete ji aktivovat v případě, že je povoleno zasílání upozornění na události zaškrtnutím příslušné volby a zadáním svého telefonního čísla včetně mezinárodní předvolby.

MyHeritage nikdy nebude sdílet, licencovat ani prodávat Vaše telefonní číslo, které jste zadali, žádné třetí straně, ani zasílat propagační textové zprávy (SMS) na Váš mobilní telefon. Funkce zasílání textových zpráv (SMS) je přístupná pouze uživatelům starším 18-ti let a pouze uživatelé starší 18-ti let si smí tuto funkci aktivovat. MyHeritage si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit poskytování této bezplatné služby, nebo ukončit její bezplatné poskytování a službu zpoplatnit na principu přídavné předplacené funkce.

Kontaktujte nás ve věci ochrany soukromí
Pokud máte jakékoliv dotazy k těmto zásadám ochrany soukromí, jejich uplatňování na těchto Webových stránkách, nebo na Vaše jednání na těchto stránkách, nebo chcete požádat o přístup a informovat se o osobních údajích, které udržujeme o Vás, aktualizovat a opravit nepřesnosti ve Vašich osobních údajích, chcete informace zablokovat či odstranit, zrušit nebo vyslovit nesouhlas (v případě oprávněných důvodů) se zpracováním s ohledem na Vaše soukromí (berte na vědomí, že právo přístupu k osobním údajům může být za určitých okolností omezeno), můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu na privacy@myheritage.com, nebo nám napsat na adresu:

Customer Support
MyHeritage Ltd.
PO Box 50, Or Yehuda 60250, Israel