Log in
Sign up
View all  |  Close all
#
Subject
Posted by
Actions
1
Lagre en rapport i word-format
Steinar Johansen
- Close

Det er ønskelig noen gang å kunne endre i teksten i en rapport for å få den bedre norsk språklig.

I andre slektsprogram kan man lagre rapportene i word-format for dermed kunne gjøre mindre endringer.

 

Er dette mulig ?

 

Steinar Johansen
Norge
- Reply
2
RE: Lagre en rapport i word-format
Justyna Lerche
- Close

Hi,

thank you for the message. Our Family Book is created in PDF, there is no special way to change it into Word document. However, there is many programs which can switch pdf into word as this one: http://convertpdftoword.net/ (You can search in Google for the one which is also offer in Norwegain language).

If you need more assistance kindly let me know.

____

takkfor meldingen.Our FamilyBookskapesiPDF,deteringen spesiellmåteåendre deti Word-dokument.Men determangeprogrammer somkanslåpdfinnordsom dette:http://convertpdftoword.net/(Dukan søkepå Google etteren som erharogsåiNorwegainspråk).Hvisdutrenger merhjelpvennliggi meg beskjed.

 

Best regards, Justyna

Justyna Lerche
Polska
- Reply
 
Loading...
Loading...