You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Wink My name is Eve Nikora Whanau

Smile Nau Mai Haere Mai. I started building this site in August 2007, Any feedback or help would be much appreciated. If i have put some of the tupuna in the wrong places please do not hesitate to email me so as to correct the matter. And i am sorry if i have offended some whanau if that is the case, It can easily be rectified big Arohanui to all the whanau out there that visit this site and hope you enjoy.  Well just over year on and i have compiled over 9000  plus names and still going the kaupapa goes sometimes back to the same whanau but hey thats how we all connected aye. But  lyk they say Blood is Blood, But i say water is sumtimes just as thick as blood when we know our kaupapa whakapapa in the same way  blood does. But hey thats just me an my thoughts churr churr Whanau.

Noho Ora Mai

P.S any photo's would be of great help too.

Eve Nikora.

Kia whai koutou ki te whakawairangi i tu hangaia i te haroharo o te rangi.
E kimi ana au i nga kanohi o Tawhaki kei runga o Maui kei raro.
Kaore ko au ko Tawhaki, ko Maui ränei, kua ngaro i Te Whare o Waitaha
No reira, nga putake maunga, nga maunga whakahirahira,
nga ariki tapu i whakamau ai i te mana a Te Wai Pounamu,
nga ariki kei roto i te kopu o Te Rakihautu,
ara ake ra, ara ake ra, maranga mai!
Ka tirohia nga whatu kura o te rangi,
ka hotu tonu ake te ngakau ki te Hotu-o-te-ihi-rangi.
Ka kitea nga take i mua i te aroaro o te iwi.
No reira nga whatu kura tukua mai te ihi, te wehi,
te mana, te tapu no te urunga tapu o te mätauranga o
nga mea katoa.
Tuhia te kei o tenei waka whakahirahira kei runga,
kei raro kia tere ai te ihu o te waka i Te
Whare Hukahuka o Tangaroa hei
whakatau ai i te parekura,
Ko Whakamarama!
E Tane, Haea te awa, Puta i tua,
Puta i waho i te pakiaka o te rakau
O mäere nuku, O mäere raki,
O mäere o te mara whenua.
I ruka Tane, I raro Tane,
Te Raki ihi o Tane, Pakupaku o Tane
Nohoanga o te ariki
Hoatu tenei waka ki uta e!
Uira ki te Mahaanui a Maui
Ko te Ao Takata!
E nga uri a Raki raua ko Poharua o Te Po,
ara ko Te Hau o Te Ope Ruaraki me Te Hau o Te Ope o Patunuioaio,
kawea he korero,
tu mai te ihi, tu mai te wehiwehi e A hei aha ra?
Kia whakamarama ai te tirohanga a nga hua i whakairotia ai te waka pounamu
ki uta ki tai.
Tu ake ra toku poupou whakairo i te poho o toku maunga e!

My incantations go to you my ancestors who stand poised with excitement, balanced upon the vault of heaven. I am searching for the images of Tawhaki above and Maui below.
I am not Tawhaki who sought celestial knowledge, neither am I Maui who established the rituals for all peoples. These were lost in the House of the Long Standing Plumes of Waitaha . Therefore my ancestral mountains that glisten, my sacred lords who grasped the authority of the Greenstone Isle and who now lay in the womb of Te Wai Pounamu, arise and stand before me. You the myriad of shining stars who gaze upon your descendants, my heart beats ever onwards with the breaking rays of the dawn. You see the questions that are before the faces of the people. Therefore my guiding lights draw closer and install within the ihi, wehi mana and tapu and all those elements that stem from the vessel of knowledge. Protect the prow of this canoe, above and below so that it speeds with safety across the foaming girdle of the seas and let this canoe beach on the battleground of Whakamarama!
Tane ! Tane ! who created all living things. Slash a pathway across the seas so that my canoe may travel afar and beyond. This canoe stems from the root of a tree created from your loins. It was felled according to the rituals followed with the separation of the heavens. Tane above, Tane below, Tane who brought the rays of life upon the world and made the land free of all restrictions - send this canoe ashore just as lightning flashes to the Greenstone Isle.
My chant goes to the descendants of Raki and his wife, Poharua o Te Po - the winds from horizon and the lands of Waitaha, carry the histories of the past to the living so that the ihi and wehi are aroused within. For what purpose? To enlighten the views of the people who carved the greenstone canoe ashore and upon the tides. My carved pillar stands with pride upon my mountain!

 


Go to family tree
Family news
Today
A site member joined another family site: Arthur Turners Family Web Site
Yesterday
A site member joined another family site: MAX SIMPSON's FAMILY GENEOLOGY RESEARCH
Mar 19, 2015
A site member joined another family site: Murphy Whanau Whakapapa Web Site
Feb 25, 2015
A site member joined another family site: Hiku Web Site
Feb 22, 2015
A site member joined another family site: Sample Family Site (23andMe)
Feb 14, 2015
A site member joined another family site: Whittall Web Site
A site member joined another family site: Whittall Web Site
Feb 13, 2015
A site member joined another family site: Harding Web Site
Feb 11, 2015
A site member updated her profile.
Jan 30, 2015
A site member joined another family site: pitman Web Site
Jan 27, 2015
A site member joined another family site: Franklin SA Web Site
Jan 26, 2015
A site member joined another family site: O'Loughlin Web Site
Jan 25, 2015
A site member joined another family site: Fleming & Browne Web Site
A site member joined another family site: Fleming & Browne Web Site
Jan 14, 2015
A site member joined another family site: musketeers Web Site
Jan 13, 2015
A site member joined another family site: Cronshaw Web Site
A site member joined another family site: MAATIAHA (MORGAN)
A site member joined another family site: MAATIAHA (MORGAN)
Jan 06, 2015
A site member joined another family site: Ngawaka Web Site
Dec 24, 2014
A site member joined another family site: Bumford Web Site
Dec 18, 2014
A site member created a new family site: Hone Nuku Tarawhiti Web Site
Nov 24, 2014
A site member joined another family site: GJJ Hunt Web Site
Nov 03, 2014
A site member joined another family site: Apiata Web Site
Oct 11, 2014
A site member joined another family site: Small Web Site
Oct 10, 2014
A site member updated her profile.
Oct 03, 2014
A site member joined another family site: Turner Web Site
Sep 29, 2014
A site member joined another family site: FrenchMcCaffery Web Site
Sep 27, 2014
A site member joined another family site: Parsons/Roguski/Tui family tree
Sep 22, 2014
A site member joined another family site: Chevolleau Web Site
Sep 13, 2014
A site member updated her profile.
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0003059
 
Loading...
Loading...