You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Mijn naam is Jean Castro (°1960), en ik ben begonnen met deze stamboom.

Even een aantal spelregels waaraan ik (we) me (ons) moeten houden:
- namen, data en feiten worden best gestaafd door documenten. In de eerste plaats is, voor onze Castro-tak (vanaf Castro-Hermans), het roze boekje een betrouwbaar gegeven. Voor andere Castro en Daniëls-takken zouden er best geschreven bronnen tastbaar aanwezig zijn. Geldige bronnen zijn: geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten, notarisakten, eigendomsakten, bidprentjes, overlijdensbrieven, in-memorium.be, enz... Bronnen worden steeds vermeld en kunnen gecontroleerd worden via het profiel van een persoon. Juistheid wordt niet gegarandeerd indien er geen bronvermelding is!

Een woord van dank!
Een stamboom opstellen is een heus werk gepaard gaande met veel tijd doorbrengen in de archieven of op het internet. Alle hulp in het aanwijzen of aanbrengen van deugdelijk bronmateriaal is steeds welkom. Oude bidprentjes of in een doos liggende overlijdensberichten mogen mij steeds toegestuurd worden. Ik bezorg ze u wel degelijk terug na verwerking en ik zal de portkosten in losse postzegels mee terugzenden. Digitaal aanleveren mag natuurlijk altijd. Aan allen dank hiervoor.

Volgende personen wil ik in het bijzonder danken:
- nonke Jef (Jozef Karcher), de nonkel van mijn vrouw. Hij heeft mij geintroduceerd in de archieven en heeft mij geleerd hoe ik met microfilms en dergelijke moet omgaan en zoeken.

- Etienne Castro van Kuringen. Een neef van het 7e knoopsgat, maar toch. We zijn met elkaar in contact gekomen via de stamboom. En nu had Etienne een gigantisch archief van zijn eigen stamboomonderzoek. Ik heb van hem deze gegevens mogen gebruiken om de Castro-takken van de omgeving Hasselt, Alken, Zolder te corrigeren of aan te vullen. Met zijn archief zijn ondertussen heel wat leemten opgevuld.

- Joseph Hugo Castro. Ook een neef van het 7e knoopsgat. Hij heeft vooral informatie aangereikt over de tak Castro-Montfort.

- @ Rita Neven: bedankt Rita voor de gezinsgegevens van de familie Neven-Daniëls, Munsterbilzen.

- Philippe Castro, voor de gegevens van de tak vanaf Dionysys Castro-Wouters (Alken) die zich tot in Frankrijk heeft uitgebreid. 

Heeft u verder nog opmerkingen of feedback over deze site, klik dan op here om contact met mij op te nemen.
Our family tree is posted online on this site! There are 2156 names in our family site.
De site is voor het laatst bijgewerkt op Mar 28 2015, en het heeft momenteel 56 geregistreerd lid (s). If you wish to become a member too, please click here.   Veel plezier!

Mijn e-mailadres is jeca@live.be.


Go to family tree
Family news
Mar 28, 2015
A site member commented on event 69th birthday of Justinus Cornelis Joseph (Justin) Stevens:
 Bedankt allemaal voor de verjaardag wensen. 
A site member commented on event 69th birthday of Justinus Cornelis Joseph (Justin) Stevens:
 Proficiat met je verjaardag, van Lizette & Willy. Grtj 
A site member commented on event 69th birthday of Justinus Cornelis Joseph (Justin) Stevens:
 Proficiat Justin met je 69e verjaardag, geniet ervan in..... het zonnetje xxx 
Mar 21, 2015
A site member commented on event 46th wedding anniversary of Maurits Simon (Maurice) Heyens and Maria Theresia Hermina (Marie-Thérèse) Stevens:
 Ik was het niet vergeten ,hoor,proficiat............................ 
A site member commented on event 46th wedding anniversary of Maurits Simon (Maurice) Heyens and Maria Theresia Hermina (Marie-Thérèse) Stevens:
 Proficiat met jullie huwelijks verjaardag !!! van Lizette en Willy 
A site member commented on event 46th wedding anniversary of Maurits Simon (Maurice) Heyens and Maria Theresia Hermina (Marie-Thérèse) Stevens:
 Proficiat met uw huwelijksverjaardag. 
A site member commented on event 46th wedding anniversary of Maurits Simon (Maurice) Heyens and Maria Theresia Hermina (Marie-Thérèse) Stevens:
 Bedankt voor jullie felicitaties op onze 46e huwelijksverjaardag. 
A site member commented on event 46th wedding anniversary of Maurits Simon (Maurice) Heyens and Maria Theresia Hermina (Marie-Thérèse) Stevens:
 Hoi M-Therese en Maurice , proficiat met jullie 46e huwelijksverjaardag , nog ene fijne dag en geniet er van xxx .......Jeu en Irene 
A site member commented on event 46th wedding anniversary of Maurits Simon (Maurice) Heyens and Maria Theresia Hermina (Marie-Thérèse) Stevens:
 Proficiat met jullie huwelijksverjaardag xxx 
News articles
Important:Cursief Gotisch schrift
Posted by: Jean Castro on Feb 14 2012 06:48
In de 15é en 16é eeuw werd vooral het cursief gotisch schrift gehanteerd bij het schrijven van akten. Deze akten zijn niet zo eenvoudig te lezen omdat dat alfabet op sommige punten danig afwijkt van datgene we gewoon zijn. Om transcripties van het cursief gotisch schrift te vergemakkelijken naar ons huidig schrift, voeg ik hierbij een transcriptietabel.
0 Comments|3 Views|View full article
Important:Ferrariskaart, 1771-1778
Posted by: Jean Castro on Apr 17 2010 14:54
De Carte de Ferraris zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand op last van keizerin Maria Theresia en keizer Jozef II onder de leiding van Joseph de Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden.
De zogeheten Kabinetskaart (Carte-de-Cabinet) van de Oostenrijkse Nederlanden, werd opgemaakt aan de hand van opmetingen en waarnemingen ter plaatse. Die werden uitgevoerd door artilleristen van de “Ecole des mathématiques du corps d’artillerie des Pays-Bas autrichiens de Malines”. Elk gebouw (boerderij, kerk, kasteel, molen), rivieren, bossen zelfs hagen, poelen of grachten tot een galg toe, is daarbij vastgelegd. Men vindt er de parochienamen en gehuchten terug die later na de industriële revolutie de gemeentenamen worden.
Directe voorouders die deze periode overspannen zijn:

groot-groo...

0 Comments|22 Views|View full article
Important:Slag bij Lafelt, 2 juli 1747
Posted by: Jean Castro on Apr 17 2010 13:56
Midden 18e eeuw werd de "Oostenrijkse Successieoorlog" uitgevochten, waarbij de Zuidelijke Nederlanden werden betwist door twee partijen. Enerzijds de Fransen onder het koningschap van Lodewijk XV, gesteund door Spanje, Pruisen, Beieren en anderzijds de Oostenrijkers, gesteund door Rusland, Engeland en de Nederlandse republiek. Na een eerste treffen in de slag van Fontenoy (1745), trokken de vijandelijke legers naar het oosten, omdat het prinsbisdom Luik probeerde neutraal te blijven. De Fransen hoopten via het bruggenhoofd Maastricht greep te krijgen op de Zuidelijke Nederlanden.
Veel van onze voorouders woonden toendertijd nog in Hasselt en omgeving en beleefden de strijd vanaf de zijlijn. Wie het gebeuren wel direct heeft meegemaakt vanuit Bilsen (Bilzen) is groot-groot-groot-groot-groot-grootmoeder Anna Catharina Schils (1707-1793), toen 40 jaar oud en echtgenote van groot-groot-groot-groot-groot-grootvader Theodorus Castraers (1702-1742). Haar echtgenoot Theodorus w...

0 Comments|17 Views|View full article
Genealogy:verspreiding van de naam Castro in Belgie, 1998
Posted by: Jean Castro on Apr 17 2010 04:08

Hiernaast een kaartje met de verspreiding en de aantallen van de naam Castro zoals die voorkomt in België anno 1998. Klik op het kaartje om het op ware grootte te zien.

Gemeenten aan de top zijn Bilzen en Hasselt, gevolgd door Riemst en Genk (naar alle waarschijnlijkheid verwant op de een of andere manier). Brussel heeft ook een grote vertegenwoordiging van de naam Castro, maar waarschijnlijk zijn dat geen verwanten (EU-integratie vanuit andere landen?).

Bron: www.familienaam.be.

0 Comments|14 Views|View full article
Genealogy:Beroemde naamgenoten 1: Jean De Castro: Muziek en Mecenaat in de 16e eeuw.
Posted by: Jean Castro on Nov 15 2009 04:53

Belangrijke componist met een voorkeur voor driestemmigheid die (naar alle waarschijnlijkheid) geboren is in de buurt van Luik rond 1540/1545 (exacte datum niet bekend).

Hij droeg muziek op aan onder andere: Gerard van Groesbroek (prinsbisschop van Luik van 1563 tot 1580). Jean De Castro maakte echter zijn debuut in Antwerpen in 1569 en verblijft er de zeven volgende jaren tot 1576. Antwerpen heeft dan immers een belangrijk handelscentrum en een cultuurstad met internationale allure. De Nederlanden zijn dan een onderdeel van het Heilige Rooms Rijk onder Keize Karel V. Eind 1576 verlaat De Castro de stad Antwerpen en reist via Duitsland naar Lyon (Frankrijk) waar hij aankomt in 1579. Hij doet dit vanwege de politieke en religieuze moeilijkheden tijdens de Spaanse katholieke overheersing en omdat hij ooggetuige geweest is van de Spaanse Furie (de verwoestende muiterij van de Spaanse soldaten omdat de uitbetaling van de soldij veel te lang op zich heeft laten wachten, november 1576). Ca. 1586 keert hij terug naar Anterpen (wanneer juist is niet geweten) omdat de stad - onder het beheer van de Spanjaarden - weer in een relatief rustig politiek en religieus klimaat gekomen is. In 1597 zal Jean De Castro een huwelijkschanson schrijven voor prins Filip (de latere koning Filips III van Spanje) en Gregoria Maximiliana van Oostenrijk. Wanneer Gregoria sterft voor het huwelijk met prins Filip trouwt deze laatste 2 jaar later met Margaretha van Oostenrijk (zus van Gregoria). In 1588 verlaat De Castro wederom Antwerpen en gaat naar Dusseldorf om kapelmeester te worden aan het hof van Johann Wilhelm van Julich-Kleve-Berg. In 1591 verhuist de componist naar Keulen en ontwikkelt daar een ongekende artistieke productiviteit. De sterfdatum van Jean De Castro is, net als zijn geboortedatum, niet met zekerheid gekend. De publicatie van zijn laatste werk dateert van 10 juli 1599. Daarna wordt niets meer van hem gepubliceerd, wat erop wijst dat hij in hetzelfde jaar of kort daarna sterft.

Ik zelf heb een CD met de muziek van Jean De Castro - Polyphony in a European Perspective, uitgave p & c 2000 Passacaille (www.passacaille.be). Je moet evenwel liefhebber zijn van dat soort 16e eeuwse muziek om er van te kunnen genieten. Geïnteresseerden mogen zich bij mij aanmelden (jeca@live.be).

Wie de volledige historie van deze Luikse componist Jean De Castro wil lezen kan terecht op de website: fuzzy.arts.kuleuven.be/decastro.Je geraakt er het gemakkelijkst door te googlen of te bingen op Jean De Castro.

0 Comments|26 Views|View full article
Visits
0009161
 
Loading...
Loading...