Welcome

Em dic Josep Canal i sóc l'administrador d'aquest lloc

Aquest lloc va ser creat utilitzant MyHeritage.com. Aquest és un gran sistema que permet a qualsevol persona, com vostè o jo, crear un lloc per la seva família i, fins i tot,  publicar el seu arbre genealògic a Internet.

Si té algun comentari o reacció sobre aquest lloc, per favor premi here per posar-se en contacte amb mi. 

Disfruti'l !! 

 


Go to family tree

Go to family photos
Family news
July 26, 2015
A site member submitted a request to become a member.
July 20, 2015
A site member joined another family site: Tot-Mataró
July 19, 2015
A site member joined another family site: Pimàs Web Site
June 30, 2015
A site member joined another family site: Tot-Mataró
June 17, 2015
A site member joined another family site: Massot Web Site
May 31, 2015
A site member published a new version of the arbre correcte nou family tree from the Family Tree Builder
May 26, 2015
A site member joined the site.
May 10, 2015
A site member joined another family site: Parera Web Site
May 03, 2015
A site member updated her profile.
Apr 25, 2015
A site member joined another family site: Panareda Web Site
Mar 12, 2015
A site member published a new version of the arbre correcte nou family tree from the Family Tree Builder
Mar 10, 2015
A site member updated the details of <Private> canal gallifa and <Private> canal vila in family tree arbre correcte nou
Mar 05, 2015
A site member joined the site.
A site member joined another family site: Camps Web Site
Feb 20, 2015
A site member published a new version of the arbre correcte nou family tree from the Family Tree Builder
A site member joined another family site: Roser Sales Web Site
Jan 07, 2015
A site member published a new version of the arbre correcte nou family tree from the Family Tree Builder
Nov 27, 2014
A site member published a new version of the arbre correcte nou family tree from the Family Tree Builder
Nov 19, 2014
A site member published a new version of the arbre correcte nou family tree from the Family Tree Builder
Nov 07, 2014
A site member updated the details of <Private> canal vila in family tree arbre correcte nou
A site member published a new version of the arbre correcte nou family tree from the Family Tree Builder
A site member invited A site member to the site.
Nov 05, 2014
A site member published a new version of the arbre correcte nou family tree from the Family Tree Builder
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0003368