You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Původní Stachové z Červeného hrádku musely být velice významným rodem, protože například jeden Stach z Hrádku a Ypsu byl knížetem v Řezně atd.  Víme, že rod Stachů z Hrádku pochází z knížecího rodu Drslaviců, obdobně jako Černínové z Chudenic a páni z Riesenberka. Prapředek Drslav (zm. 1146 a 1189) pojal za manželku Bohuslavu přemyslovskou princeznu, která byla sestrou  vládnoucího knížete Svatopluka (vládl 1107-1109). Přemyslovci si touto sňatkovou politikou zajištovali nadvládu nad západními Čechami.  Plzeňská marka byla totiž nárazníkovou k marce bavorské, a proto pro Přemyslovce velice důležitá. Strýcem Bohuslavy byl první Český král Vratislav II.

Z výše uvedeného je patrné, že potomci příslušníků rodu Stachů z Hrádku a rodu Černínů z Chudenic mají v žilách trochu přemyslovské krve.
 A nejen jí. Mezi předky Bohuslavy totiž patřily ženy z královských rodů. Například Emma Burgundska (Francie), Emma dcera krále Lothara (Itálie), Adelaida polská princezna, Eufemie princezna uherská,  haličská princezna, kyjevská velkokněžna atd. Napsal maršál Svatopluk III. kníže z Haugwitz a baron z Elsenwangru.
Historie naší Slezské větve je spjata se založením vsi Bruzovice. Ves Bruzovice založil dvořan prvního těšínského vévody Měška I. Prvním feudálním vlastníkem této vsi byl náš předek Ondřej řečeny Brus. První písemná zmínka o něm je z roku 1305. Později se s jeho potomky s predikátem Bruzovský z Bruzovic, setkáváme na jimých lénech na Moravě a Slezsku. Někdy se psali z Březovic. Je skutečností že především v 15. a 16. století vystupují v listinách příslušníci šlechtického rodu Bruzovských z Bruzovic. Další písemná zmínka je o našem předku Václavu z Bruzovic ze dne 2.července 1458. Dne 27.července 1483 se svého práva na Hnojník vzdal Ješka z Bukova ve prospěch těšínského knížete Kazimíra. Tan zastavil Hnojník Janu Bruzovskému z Bruzovic. Od Jana Bruzovského ves vyplatil v roce 1506 Erazim Gelhorn z Bankovic.  V roce 1513 je jako majitel Petrovského dvora připomínán Jan Bruzovský z Bruzovic, člen starého slezského rodu a po jeho smrti roku 1526 jeho syn Jaroslav  Bruzovský, který zemřel pravděpodobně roku 1534. Prvním doloženým předkem je Tomáš Stach z roku 1580 přezdívaný šídlo.Ten erb je erbem našeho rodu z Březovic /z Bruzovic. Chtěl bych poděkovat bratránku Jiřímu Stachovi ze Starkoče za jeho práci v archívech při hledání našeho rodu. Teď pracuje na 15. a 16. století.  S pozdravem Lubomír StachPříjemnou zábavu!


Go to family tree
Family news
Today
Petr Vlk joined another family site: Familie Web Site
Yesterday
Kamil Vinčálek joined another family site: Blsko Web Site
Mar 27, 2015
Jaroslav Kortus joined another family site: Michal Vadlejch Web Site
Mar 26, 2015
Jiří Klán joined another family site: Klánová Web Site
Mar 21, 2015
Petr Vlk joined another family site: Dolečková Web Site
Mar 19, 2015
Karel Šolta joined another family site: Horová V Web Site
Mar 18, 2015
Jiří Klán joined another family site: Mandelickova Web Site
Mar 17, 2015
Oliver Miklosch joined another family site: Mandelickova Web Site
František Kluiber fkluiber@gmail.com joined another family site: Mandelickova Web Site
Oliver Miklosch joined another family site: Mandelickova Web Site
Paul Neuburger joined another family site: Mandelickova Web Site
Mar 12, 2015
Alois Wastl joined another family site: Mandelickova Web Site
Mar 11, 2015
Petr Vlk joined another family site: Stacy/Hull Web Site
Mar 09, 2015
jiří dušek updated his profile.
Jan 23, 2015
simone claus joined another family site: Wagnitz Web Site
Jan 10, 2015
Lukáš Vacek joined another family site: Albrecht Ladislav
Jan 05, 2015
František Kluiber fkluiber@gmail.com joined another family site: Web Švarc Stachy
Dec 29, 2014
Jiří Klán joined another family site: Kieweg Web Site
Dec 24, 2014
Marcela Haramijová joined another family site: Havlíček Web Site
Dec 15, 2014
František Kluiber fkluiber@gmail.com joined another family site: Linhartová Web Site
 
View older news
News articles
Genealogy:Stachové ze Stach -hledám předky
Posted by: Jiří Stach on Mar 8 2009 12:10
Tomáš Stach a Rozálie Stachová, roz.Grabmüllerová měli syna Josefa (nar.1874 v Bláhově u Stach), což byl můj dědeček. Nevím však, zda měl ještě nějaké sourozence, tedy další větev a ani neznám pradědečkovy předky. Pokud by měl někdo odpovídající informace, prosím o jejich sdělení na email: Ing.Jiri.Stach@seznam.cz
0 Comments|98 Views|View full article
Visits
0003117
 
Loading...
Loading...