You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome
Jeg heter Britt Sølvi Denstad og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Det inneholder slekten til mine 2 eksmenn Ekeheien/Hauglund og Mentyjærvi/Menna ved siden av min egen slekt, Denstad/Dinessen og min søsters inngiftede slekt Skybakk/Holm.. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk her for å kontakte meg.
Vårt slektstre er publisert direkte på denne siden! Det finnes 8089 navn på vårt slektstre. Den tidligste begivenhet er Maccus Haraldson sin død (976). Den siste begivenheten er Marit Lunder sin død (2013).
Dette webstedet ble til sist oppdatert Sep 19 2014 og det har for tiden 46 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click her.   Hygg deg!

Go to family tree
Family news
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0001677
 
Loading...
Loading...