PremiumPlus family site
Welcome

My name is Mike Winkel - I am the webmaster of this site.

Here you'll find the family tree of the Curaçao - Netherlands Antilles - branch of the Winkel  family. 
In the "familie winkel ea" tree the "ea" are the (Brown)Gorsira, de Haseth, Maal, Zeppenfeldt, Warsosemito, Muskus, Palm, Zimmerman, Jonckheer, Hueck, Evertsz, Hellmund, Schotborgh, Joubert, Perret Gentil, Debrot, Chapman, Rojer, de Lima, Plaate, Schemel, Gaerste/Gäerste families - all together some 8000 individuals. This tree I update regularly.

There are separate trees of the Winkel, de Haseth and Muskus families. These trees are updated by other members.

If you are family and want to become a member of this site please send me an email or click on the membership link.

The same information, with a different look, is on Geneanet  too. 

Everyone of us has some information that's missing here: a date, place or somebody's partner or kids, a photo that says more than a million words, a story - please share those with us and upload or email  me your pictures,corrections, additions, family myths and facts, etcetera.


Go to family tree
Family news
Yesterday
A site member imported a family tree from a GEDCOM file: familie winkel ea
Aug 01, 2015
A site member joined another family site: Muijen Web Site
July 31, 2015
A site member joined another family site: Krosendijk Web Site
A site member joined another family site: Krosendijk Web Site
July 27, 2015
A site member joined another family site: Verdonk Web Site
July 23, 2015
A site member joined another family site: THEUNISSEN FAMILY WEBSITE
A site member joined another family site: Buchel Family Site (23andMe)
July 22, 2015
A site member joined another family site: Brouwer Web Site
July 21, 2015
A site member joined another family site: family Web Site
July 17, 2015
A site member joined another family site: WAGNIERES Web Site
July 15, 2015
A site member joined another family site: Woudt Web Site
July 10, 2015
A site member updated his profile.
July 08, 2015
A site member joined another family site: Toit Web Site
July 05, 2015
A site member joined another family site: Mertens Family site
June 21, 2015
A site member joined another family site: WIEBUS Web Site
June 16, 2015
A site member joined another family site: Keijzer Web Site
June 12, 2015
A site member joined another family site: willems Web Site
June 07, 2015
A site member joined another family site: de Neve Web Site
June 03, 2015
A site member joined another family site: van Wijnbergen Web Site
June 01, 2015
A site member joined another family site: Henninger Web Site
May 29, 2015
A site member joined another family site: de Groot Web Site
May 27, 2015
A site member joined another family site: Alvarez/Pourier/Marcus/Ruiz/Zimmerman/van der Sande
May 25, 2015
A site member joined another family site: van Iterson Web Site
May 03, 2015
A site member joined another family site: strydom Web Site
Apr 24, 2015
A site member joined another family site: Nel Web Site
Apr 22, 2015
A site member joined another family site: van Lier Web Site
 
View older news
News articles
Family stories:Genereux de Lima en Cornelis Gorsira
Posted by: mike winkel on Feb 15 2012 02:15

In de openbare vergadering van de Koloniale Raad van 22 november 1869 hield Généreux J.R. De Lima een vurig pleidooi voor de invoering van het kiesrecht voor de Koloniale Raad. Hij achtte het een anomalie en zei: “dat terwijl de ingezetenen op de andere eilanden zelf hun landraden konden kiezen, Curaçao een zodanig stelsel niet had. En toch moesten de wetten waaronder zij leven hier gemaakt worden”.
Verder vroeg hij zich af: “Beschouwt men de Curaçaosche ingezetenen nog onrijp dan was zulks met de andere eilanden nog veel meer het geval, vermits toch zij hun eigen wetten niet mogen maken”.
De voorzitter van de Koloniale Raad, gouverneur Abraham Matthieu de Rouville, antwoordde dat de tijd sedert de invoering van het nieuwe Regeringsreglement (1 januari 1866) nog te kort was om de werking daarvan met juistheid te kunnen beoordelen.
De rede van Généreux J.R. De Lima vond bijval in de pers op Curaçao. In een ingezonden stuk in de Curaçaosche Courant van 18 december 1869 bracht Cornelis Gorsira hulde aan De Lima voor zijn redevoering in de Koloniale Raad. Cornelis Gorsira schreef over De Lima: “Vous êtes, monsieur, que je sache le premier, qui a traité sérieusement en Curaçao de nos le faire accorder”.
Dat Cornelis Gorsira lovende woorden schreef over Généreux De Lima is niet verwonderlijk. Zij kenden elkaar sinds lang. Cornelis Gorsira was ook een van de medeoprichters geweest van loge La Perfecta Igualdad. Généreux J.R. De Lima en Cornelis Gorsira hadden één gemeenschappelijke vijand: Mgr. Martinus Joannes Niewindt.

Hubert A. Cabaña heeft een uitgebreid artikel over Genereux de Lima en Cornelis Gorsira gepubliceerd - eerste attachment

Généreux J.R. De Lima was de eerste niet-blanke Curaçaoenaar die benoemd werd tot lid van de Koloniale Raad. Hij was de eerste persoon die in de toenmalige kolonie Curaçao in het openbaar voor de invoering van het kiesrecht voor de Koloniale Raad een lans brak. Hij werd door J.H.J. Hoetink genoemd “de welvarende kleurling van Joodse afstamming”.
Hij moet geen gemakkelijk mens zijn geweest. Hij kwam diverse malen in conflict met anderen. Tegen mgr. Niewindt koesterde hij jarenlang een wrok wegens een conflict over de begraafplaats van zijn moeder Regina.
Met Robert Conn kreeg hij een woordenwisseling waarbij Conn hem een "slecht opgevoede mulat" noemde. Genereux maakte zich zodanig kwaad hierover dat hij Conn later opwachtte en hem enige slagen met een karwats toediende.

Els Langeveld deed een onderzoek naar de affaire Genereux de Lima en Robert Conn - tweede attachment

0 Comments|53 Views|View full article
Family stories:Kaart uit Medellin
Posted by: mike winkel on Oct 4 2011 17:43

Chan -Christiaan- Winkel (1878-1942) die deze kaart schreef, was een zoon van Papa Chan en werd daarom Chan Chan genoemd.

\"kaart


Medellin Feb. 26 / 1910
Lieve Mama en Roemanan,


Deze paar woorden om U allen in gedachten te omhelzen en veel kussen voor de kleintjes te zenden in de hoop, dat deze U allen in blakende welstand moge aantreffen. Zeer spijt het me dat (...) deze mail zoo kort moet zijn, omdat de mail binnen enige minuten sluit. Ik ben de laatste twee dagen gans druk geweest en ik heb met goede resultaten gewerkt, zoo dat mijn reis per muilezel (36 uren) van af Cisnero(?) naar deze plaats niet voor niets geweest is.
Medellin is kleiner dan Bogota, maar het scheint dat er hier veel meer zaken gedreven wordt, de klima is onovertreffelijk, ...

0 Comments|39 Views|View full article
Genealogy:De kapiteins Jurgen Juhl en Barend Dirksz Kock
Posted by: mike winkel on Sep 29 2011 20:39

Zie hier onze familie!

ga naar:
Kaper Barend Dirksz Kock
Kapitein Jurgen Juhl

Relatie tot onze stamboom:

Barend Dirksz Kock (1710 - 1758) - geboren in Holstein x Johanna Maria Vos (1713 - 1763)
Theunis Dirksz Kock (1730 - 1782) x Amelia Roepen (1728 - 1763)
Barend Dirksz Kock (1752-1836) x Maria Quant (1759 - 1832)
Pieter Dirksz Kock (1787 - ?) x Helena Wilhelmina Aertse Kool (1778 - ?)
Barend Hendrik George Dirksz Kock (1813 - ?) x Anna Sophia Juhl (1826 - 1910) (dochter van Jurgen Juhl - geboren te Holstein - en Sophia Josepha Visser)
Margaretha Gijsbertha Kock (? -1889) x Richard Raven Muskus (1847 - 1887)
Hendrik George Jansz "Chochi" Muskus (1878 - 1964) x Anna Gijsbertha Jansz Muskus (1882 - 1975)
Frida Muskus (1916 - 2009) x Michael Brown de Haseth (1915 - 2007)

Kapitein Juhl of One Happy Island
Geschreven door Pieter Swakhoven
Dit artikel is eerder in druk verschenen in De Archiefvriend

Vanwege de opstand van de slaven in 1791 op Frans St. Dominique, het tegenwoordige Haïti en de daarop volgende strijd tegen het leger van Napoleon, probeerden veel inwoners dat land te verlaten. Vaak met het doel zich elders in het Caraïbisch gebied te vestigen. Zij waren echter niet overal even welkom.
Op Curaçao vreesde men dat de hoeveelheid levensmiddelen niet voldoende zou zijn met zoveel nieuwe vreemdelingen. (1) Om te beginnen moesten alle Franse vluchtelingen zich laten registreren bij de fiscaal. Schippers werd het verder verboden nog passagiers of vluchtelingen van St. Dominique aan te brengen, behalve in geval van overmacht. Die overmacht kon bijvoorbeeld een schip zijn, dat “heel toevallig”, net in de buurt van Curaçao, lek raakte of op de vlucht voor een “kaper” de Annabaai in voer.

klik hier voor het hele artikel

Nieuwe aanwinst voor het Curacaosch Maritiem Museum: originele kaperbrief uit 1738

Kapitein Barent Dirksz Kock mocht vanaf 10 februari 1738 met zijn bark Helena Catharina legaal jacht maken op piraten die zich in het Caribisch gebied bevonden. Hij kreeg op die dag van een zekere Gerrit Luls namens gouverneur Juan Pedro van Collen van Curaçao en de West-Indische Compagnie (WIC) een kaperbrief waarin hem dat recht werd gegeven.

kock-kaper

klik hier voor het hele artikel

0 Comments|93 Views|View full article
Family stories:Militairen voor Curacao
Posted by: mike winkel on Aug 10 2011 10:59

Els Langenveld in het Antilliaans Dagblad 9 augustus 2011

Nadat de troepen van Napoleon uit de Lage Landen waren verdreven, moest koning Willem I niet alleen een eigen Nederlands leger op de been zien te brengen, maar ook een expeditieleger voor de koloniën. Door de terugkeer van Napoleon in 1815 werden de koloniale troepen ingezet bij de gevechten, maar op 21 november 1815 was het zo ver. Een troepenmacht van 367 man vertrok vanuit Vlissingen naar de kolonie Curaçao.
Wie waren zij en hoe verging het hun in De West?

Klik op het attachment aan de rechterkant voor het hele artikel

0 Comments|81 Views|View full article
Other:Dat gaat naar Berbice
Posted by: mike winkel on Aug 10 2011 10:48

Els Langenveld in het Antilliaans Dagblad van dinsdag 9 maart 2010:

In maart 1837 zond Van der Meulen 22 slaven naar Berbice, die hij eerder van verschillende eigenaren had opgekocht.
Christiaan Gerard de Haseth stond borg voor 11.000 gulden (500 gulden per slaaf). Binnen drie maanden moest hij een bewijs aan het Koloniaal bestuur overleggen dat deze slaven inderdaad in Brits Guyana waren ingevoerd, anders was hij dat geld kwijt.
Zij vertrokken met de Nederlandse golet ‘Aurora’ van kapitein Philip Frederik de Haseth

Klik op de attachments aan de rechterkant voor het hele artikel

0 Comments|48 Views|View full article
Family stories:Verzoekschrift Pieter Gorsira
Posted by: mike winkel on June 1 2011 07:28

Curaçao den 19de January 1805
Pieter Gorsira
Aan
Den Raad der Americaansche Colonien
En bezittingen van de Bataafsche Republiek
Resideerende in s'Hage.


Hoogst geEerde Medeburgers!
Daar ik nu reeds twee maalen aan de Heeren Commissarissen, waargenomen hebbende 't Provisioneel Gouvernement van Eijland, geadresseert hebbe; Als meede een maal aan Zijn Excellentie den Lieutt. Generaal & gouverneur van dit Eijland ZE. P. I. Changuion, ten einde mij te begunstigen met een Militair employ op dit Eijland. Welke mij echter op elke missives geappointeert hebben, dat ik mij aan de Hoofd directie in 't Moederland moest addresseeren, en mij dierhalven deswaards renvoyeerden.
Mij zij bij deezen de vrijheid vergunt, om mij aan U Hoog GeEerdens te addresseeren, wijl ik thans het geluk hebbe een goede gelegenheid getroffen te hebben om de mijne aan de Hoog GeEerdens te doen geworden; En Zijn Excellentie den Heer Gouverneur van dit Eijland mij goedgunsteglijk brieven van voorschrijving aan U Hoog geEerdens toegezegd heeft.
U Hoog geEerdens zij bij deezen bekent, dat ik bij 't overgeeven (of in Protextie stellen) van dit Eyland de charge van fungeerend adjudant van de Artillerie bekleede, hebbende tevens geduurende den tijd van 4 Jaaren als Onder adjudant van 't Guarnizoen van dit Eijland, in dienst der Bataafsche republiek dienst gedaan, Als zulks deed ik nog dienst, op dat voor mij noodlottig tijdstip dat dit Eyland aan de Engelschen overgegeeven wierd.
U Hoog geEerdens gelieven te considereeren, dat alschoon wij de Engelschen op dit Eijland gediend hebben, daar voor geensints als Eed breukig kunnen aangemerkt worden, Dan bij de overgaaf van deeze Colonie, of eenige dagen daarna wierd 't Guarnizoen bij een Publicatie welke ten Paye van het raad- of gouvernementshuijs, door den toenmaligen Secretaris Mr. C.P. Römer (ten overstaan van Gouverneur &raaden) afgeleezen wierd, van hun Eed aan de Bataafsche republiek gedaan ontslagen, en wierd alstoen aan ijder, zo officiers als onderofficieren en gemeenen, aan zijn eigen nootlot en behoeftigheid ten Provije gegeeven, Dan toen ik bedankt wierd, kan ik bij al wat mij dierbaar is getuijgen, dat ik geen 20 Patinjes (of 60 gulden Hollands) rijks was, en de reys kosten over Noordamerica of St. Thomas bedroegen als toen meer als 8 maal zoo veel. En gesteld, ik hadde de vereischte penningen eens gehad, in wat staat zoude ik mijn huysgezin agtergelaaten hebbe? Immers was dit geensints practicabel voor een recht geaart echtgenoot en vader, dat hij om zijn particuliere belangens en personeele grootheid alleen te beoogen, zijn huisgezin abandonnert en aan hun eigen behoeftigheid, ja drukkende armoede overlaat. Dus naar het vaderland te vertrekken was voor mij op dit moment ondoenlijk en hier op dit Eijland rond te loopen zonder enige verdienstte& mij zelf aan een drukkende armoede over te geevn, vond ik voor mij ook niet Prijsenswaardig.
Ik nam derhalven na eenige daagen in beraat gestaan te hebben, met een beklemd hart, tegen mijn gemoed onder de Engelschen als Sergeant Majoor der Artillerie dienst, En ben daarna op recommandatie van mijn Engelsche Cheff bij 't (door de Engelsche zoo genoemde) Hollandsche Corps, tot den Rang van Luitenant Quartier meester bevordert, wijl mijn gedrag zoo 't scheen en bleek, de apporbatie van den Engelschen Commandant wegdroef; En ook omdat ik mij al zeer Schielijk (gedeeltelijk) van de Engelsche Spraak magtig maakte, en diezelfde in wijnig tijds tamelijk schreef.
Indien er een articul in de Capitulatie, ten behoeve van 't Guarnizoen geplaatst was geweest, met daar in de bedingen dat 't Militaire Guarnizoen op kosten der Engelschen naar Holland moest overgebracht worden, 't welk immers zeer ligt de bedingen geweest was, wijl 't Eyland slegts aan een fregat overgegeeven is, Ik zeg indien hier voor gezorgd was geworden zoude wij aan alle deeze weedervaardigheden niet bloot gesteld of geexponeert geweest zijn; En ik ongelukkige geen verstoteling van mijn eigen Vaderland.
Ik was nooit Wars van de regeeringsform van mijn Vaderland, dat van […] kunnen Presumeeren dat uyt attachement aan de Engelsche Natie die hierom gediend hebbe, Neen! Hoog geEerdens, ik voor mij ben in de verbeelding, dat 't een Soldaat nimmer voegd zich met Politique Zaaken, en de regeeringsform van Zijn Vaderland (of Liever) Souverain te bemoeijen, ten minstten geen officier van de minder classe, dan wat aandeel of betrekking een Generaals Perzoon in s'Lands Regeeringsform heeft is mij onbewust.
U Hoog geEerdens gelieven verder op te merken, dat ik zeer jong zijnde van mijn Vaderland vrijwillig afstand gedaan hebbe, om mij in hun dienst in eene hunner veraf gelegenste wingewensten te laaten vervoeren; Ik worde hier gebragt; Verslijt mijn beste Jongelingsjaaren in s'Landsdienst; en nu! Nu vind ik mij bij het slot van dat Zelve Vaderland verstooten buyten mijn Schuld.
Dit aan u Hoog geEerdens in billijke consideratie gegeeven te hebben, neem ik de Vrijheid als bij deeze te verzoeken om mij te begunstigen met herstel in dienst der Armee van de Bataafsche republiek, op dit Eijland, of wel in zulke andere betrekking als 't Gouvernement van dit Eijland zal goed vinden (benevens u Hoog geEerdens approbatie) mij te employeeren, en waar voor ik door 't zelve toe zal bequaan gevonden werden, laatende zulks aan de discretie van U Hoog geEerdens.


Hoog GeEerde Medeburgers!
U Hoog geEerdens onderdanige Dienaar
& Heil Wenschenden Meede burger
w.g. P. Gorsira
Pieter Gorsira was de eerste Gorsira die op Curaçao kwam en is de stamvader van deze familie.
Hij werd geboren op 15 april 1774 in Naarden, Nederland en overleed op 14 juni 1829 op Curaçao.
Hij was gehuwd met Hendrina Zeyl (ook Den Uyl geheten) en had zes kinderen met haar.
Zij werd op 29 november 1771 op Curaçao geboren en overleed daar op 30 maart 1819.

Klik hier voor een kopie van de originele brief

Gouverneur Changuion schreef onderstaande ondersteuningsbrief die mee werd gestuurd met Pieter's verzoekschrift

No. 15

In ’t fort Amsterdam 18 January 1805

De Gouverneur van Curaçao & deszelfs onderhoorige Districten

Aan

Den Raad der Americaansche Colonien &

Bezittingen van de Bataafsche republiek

Resideerende in s’Hage.

Mijne Heeren!

Pieter Gorsira, die van Kinds gebeente af aan, in den militairen dienst is geweest, zijnde in zijn eerste jeugd als soldaat naar herwaards gekoomen, vervolgens tot hoogere militaire graden bevordert, hebbende in de laatst jaaren van zijnen dienst, als fungeerende adjudant dienst gedaan, tot dat hij eindelijk, tijde den Engelschen, dat is op den 17 october 1801, wegens zijne bekwaamheid met de Pen, tot Lieutenant Quartiermeester is aangesteld geworden, hebbende hij in die qualiteit blijven dienen, tot dat deeze colonie door de Engelschen weeder aan de Bataafsche republiek is overgegeeven, hebbende als toen het lot van zijne dienstgenooten meede ondergaan; - heeft zig aan mij geadresseert, met verzoek van onze brieven van voorschrijving & recommandatie, ten einde bij geschikte gelegenheid door UL het zij dan weeder in ‘t Militaire, het zij in eenige andere betrekking te worden geëmployeert. Te liever willen wij aan dit zijn verzoek defereeren, daar hij ons eenigzints van nabij bekend is. Hij is naamlijk zints eenige weeken door mij geemployeert op de Gouvernements Secretary als adsistent, en betoond zig aldaar vlijtig & ieverig te weezen; voorts gdraagd hij zich als een stil en geschikt burger, op wiens gedrag (zoo veel ik weete) volstrekt niet te zeggen valt, en hij bezit verscheidene hoedanigheeden, welke hem aan mij als alzints recommandabel doen voorkoomen, terwijl het onderhoud van eene huyshouding van eene vrouw en verscheidene kinderen, het dubbel wenschelijk voor hem doen zijn, dat hij op eene enigzints voordeelige wijze bij geschikte geleegenheid mooge worden geplaatst zij het in den militairen stand, het zij in eenige andere betrekking, waartoe ik hem dierhalve aan Ulieden gunstige Protextie aanbeveele, de eer hebbende mij met plichtschuldige gehoorzaamheid te noemen.

Mijne Heren!

UL gehoorzm. & D.V. Dienaar

P.I. Changuion

Klik hier voor een kopie van de originele brief van Changuion

0 Comments|132 Views|View full article
Genealogy:Familie Winkel op Curacao
Posted by: mike winkel on Sep 22 2010 06:03

wapen winkel

De Curaçaose tak van de familie Winkel begint bij Friedrich Wilhelm “Pieter” Winkel, geboren in juni 1804 in Duitsland.
Hij arriveert op 14 januari 1832 op Curaçao als sergeant Kernekamp met het schip "Zorgvuldigheid". Vóór zijn vertrek had hij meegevochten in het "Mobiele Leger bij gelegenheid van den opstand in België in 1830".

Hij blijft als militair op Curaçao, heet "teregt" vanaf 31 december 1832 weer Winkel en trouwt op 1 maart 1835 met Eva Elisabeth Zimmerman (28 mei 1812 op Curaçao geboren en daar overleden op 9 november 1897). Eva is een dochter van Johannes Christiaan Zimmerman en Anna Catharina “Catrijn” Reijnders. Eva’s vader is vóór 1770 in Zeeland (Nederland) geboren en was zoon van een Deense vader uit Haddersley - Jutland; vader Johannes Christiaan overleed in 1867 in Curaçao. De voornaam Christiaan die veel Winkel’s hebben, komt van Eva’s familie.
- klik hier voor het volledige verhaal

0 Comments|251 Views|View full article
This Web site:Thank you colophon
Posted by: mike winkel on Jan 29 2009 03:25

\"Nelly

Deze web site is op 7 augustus 2008 gestart met de gegevens die mijn tante Anna Cornelia "Nelly" Winkel heeft verzameld in de ruim vijftien jaar die zij met haar stamboom onderzoek bezig is geweest. Zij onderzocht vooral de families Winkel, (Brown) Gorsira en de Haseth.

Een grote uitbreiding van de families de Haseth en Muskus kreeg ik kort daarna van Carel de Haseth.

De volgende uitbreiding kreeg ik van Karel Winkel die zowel de jongere generaties Winkel heeft uitgezocht, als de Duitse voorouders van Pieter Winkel, die de eerste Winkel op Curaçao was.

Van Jaro van Hutten kreeg ik de gegevens over de familie Joubert en verwante families.

Daarna kreeg ik van Peter Sprockel vrijwel alles wat ik hier heb van de familie Palm. De familie Palm is onder andere gerelateerd aan de families Muskus, de Haseth en Gorsira.

Clif Muskus stuurde me een nog veel verder uitgewerkte genealogie van de familie Muskus.

Stanley Marugg stelde het voor deze site meest relevante deel van de resultaten van zijn onderzoek naar de familie Marugg beschikbaar.

Van Arturo Zimmerman kreeg ik de gegevens van bijna vierhonderd nazaten van Christiaan, een broer van Eva Zimmerman, de stamvader van een groot deel van de huidige familie Zimmerman.

Een belangrijke bron is, vanaf het begin, het boek van Krafft Historie en oude families van de Nederlandse Antillen.
Ook van publieke stambomen op het internet heb ik veel informatie gehaald. Hierbij wil ik in elk geval Henk Beers' stamboom noemen waarin veel informatie is verzameld over verschillende Curacaosche families.

In maart 2010 had ik van allerlei kanten weer genoeg aanvullingen en verbeteringen gekregen om verschillende takken van de familie (o.a Kock, Schemel, Amatdanom, Zimmerman) te updaten, daarna is de stamboom weer ge-update in augustus 2010 met verschillende aangetrouwde (en soms verre) verwanten.

Weer later kreeg ik van Carel de Haseth heel wat gegevens over de familie Lingstuyl en van verschillende kanten - o.a. vanuit Curacao naar de V.S. vertrokken nakomelingen van de familie de Haseth - aanvullingen voor de stamboom.

Mei 2012 kreeg ik van Monique Hermsen-Jonckheer "Het verhaal van de Jonckheers" waaruit ik gegevens van bijna 300 personen heb overgenomen. De Jonckheers zijn onder meer verwant via de families de Haseth, van de Ree en Lingstuyl.
Eind 2013 en in de loop van 2014 kreeg ik ook van Monique veel informatie over de families Hueck, Rojer en van Eps.

Verder heb ik sinds het begin allerlei verbeteringen, aanvullingen, foto's, suggesties etc. gekregen van velen die ik niet allen met name kan noemen omdat ik dan wellicht iemand vergeet - thank you all!!
Ook de "smart matches" van deze site zijn een belangrijke bron voor aanvullingen.

Het totaal aantal personen in de"Familie Winkel ea" stamboom is na dit alles per augustus 2015 op 8100 gekomen.

1 Comment|323 Views|View full article
Family stories:Omo Nene - Cornelis Gorsira
Posted by: mike winkel on Dec 1 2008 07:10


Cornelis Gorsira - Omo Nene


Curacao 22/01/1848 - 10/08/1924


Cornelis Gorsira was de oudste zoon van Michael Brown Gorsira (1823-1889) en Maria Catharina "Mimi" Maal (1827-1908).
Vader Michael Brown Gorsira woonde samen met zijn broer Pieter (1821-1895) op de plantage Ararat. Dit bestond uit twee huizen - Michael had het gebouw links (waar na de 2e wereldoorlog het kadaster kwam) - Pieter woonde in het gebouw rechts. Cornelis' zuster Anna Elizabeth "Pepe Besi" (1856 - 1939) verzorgde later haar moeder en daarna haar broers in het ouderlijk huis op Ararat.

Vader Michael was ook eigenaar van Jan Sofat en kocht begin 1875, samen met zijn schoonfamilie, de nabij gelegen plantages Santa Barbara en (een deel van) Fuik van de familie Naar.
Pieter en Michael bezaten verder Malpais en Klein Sint Michiel. Nadat de samenwerking tussen Michael en Pieter werd beeindigd behield de familie van Pieter, die in 1884 deze plantage had gekocht voor f 30.000, Klein Sint Michiel.
Een andere plantage van de familie Gorsira was Zuurzak. Dit werd door Cornelis’ broer Pieter Arnoldus “Pipi” (1859 - 1924) gedeeltelijk in de stijl van Ararat verbouwd en kreeg onder andere een patio espanol in een tuin met bogen en bruggetjes. De plantage stond bekend om zijn mango’s.


Omo Nene was in zijn jonge jaren eerder kunstenaar dan plantagehouder/zakenman. Hij schilderde en schreef en had een vrij uitgebreide bibliotheek. Hij woonde en studeerde in zijn jonge jaren in Engeland en Belgie en kwam soms op vakantie naar Curacao. Hij maakte omstreeks 1886-87 een reis door het Midden Oosten waarbij hij onder andere naar Egypte, Palestina, Syrie, Libanon en Turkije ging.
Hij bracht planten mee toen hij terug kwam van deze reis en stuurde een aanzienlijke verzameling curiosa (w.o. allerlei wapens, meubels, kleden en lampen) naar Curacao. Deze verzameling werd in eerste instantie in zijn vaders huis op Ararat opgehangen en uitgestald. Dit huis werd later opengesteld als museum en men kon ook, tegen betaling, boeken lenen uit Cornelis’ bibliotheek.
De verzameling kwam in de jaren veertig op Klein Sint Michiel terecht, waar het grootste deel tot de verkoop van het landhuis (in de jaren '90 van de vorige eeuw) is gebleven.

Aan Cornelis wordt het ontdekken van het fosfaat - guano - van de Tafelberg op de plantage Santa Barbara toegeschreven. Hij betrok de Engelse mijningenieur John Godden bij de aktiviteiten, nadat die in 1871 fosfaat op Klein Curacao had ontdekt en dat ging afgraven en exporteren. Dit deed hij tot 1885, toen de konsessie in andere handen kwam. In 1913 werd de laatste guano op Klein Curacao gemijnd.

Michael verkocht kort na de aankoop in 1875 de helft van de plantage Santa Barbara aan John Godden en verpachtte enige maanden later ook de andere helft voor 99 jaar aan Godden. Die richtte de Curacao Phosphate Company op en betaalde voor zijn helft van de plantage en voor de mijnrechten in aandelen. Voor de andere helft van de plantage betaalde hij een pachtsom van f. 2500,- per jaar.
Het mijnen begon binnen een jaar na het aangaan van de overeenkomsten. De grootste aandeelhouders van de maatschappij waren leden van de families Gorsira en Maal.

Toen de wereldmarktprijs van fosfaat een jaar of tien later fors daalde en Godden de overeenkomst wilde herzien voelden deze aandeelhouders daar niets voor. De relatie met Godden was, volgens de overlevering, inmiddels ook vertroebeld door het niet zo diplomatieke afwijzen door de familie van de avances die de Engelsman maakte in de richting van een van de dochters/zusters Gorsira.
Na de daling van de prijs verminderde Godden de productie drastisch in 1887 maar had voldoende voorraad om de export tot 1895 voort te zetten. Daarna werd het bedrijf gesloten.

Twee pogingen van aandeelhouders om een nieuwe maatschappij op te zetten mislukten.
Eerst werd in 1892 De Curacaosche Phosphaat Maatschappij Santa Barbara opgericht.
Daarna werd in 1899 met de firma Emil Hauenschild uit Hamburg een overeenkomst gesloten om de NV Santa Barbara op te richten.
Ook deze maatschappij is niet tot daadwerkelijk mijnen van fosfaat gekomen.
In 1906 kwam William Godden, de oudste zoon van John, weer naar Curacao en liet nieuwe onderzoeken doen naar de mogelijkheden van de mijn. Die vielen zeer gunstig uit, mede omdat inmiddels de prijs van fosfaat ook weer was gestegen.

Cornelis behartigde sinds het overlijden van zijn vader in 1889 de belangen van de familie maar het zou bijna vijfentwintig jaar duren voor de productie weer kon worden opgestart, ondanks de druk die een deel van de overige aandeelhouders op hem uitoefende om de overeenkomst te herzien.
Uiteindelijk besliste de rechter in 1912 dat Santa Barbara openbaar geveild zou worden om oplossing te brengen in het konflikt tussen de families Gorsira, Maal en Godden.
De plantage werd toen gekocht door William Godden, die de Mijnmaatschappij Curacao oprichtte en voor de grond de oude aandeelhouders met aandelen van de nieuwe maatschappij betaalde. In de jaren daarna groeide het bedrijf enorm uit en werd onder andere een eigen haven in de Fuikbaai aangelegd. Voor de aanvoer van fosfaat werd een spoorlijn gebouwd. De Mijnmaatschappij was in zijn hoogtij dagen, na de Shell, een van de belangrijke werkgevers op Curacao.

De maatschappij heeft tot 1970 het beste deel van het fosfaat van de berg uitgemijnd. Daarna was het ekonomisch niet meer rendabel om de zaak voort te zetten en ging de regering, ter voorkoming van arbeidsonrust, het bedrijf subsidieren.
Dit duurde tot medio 1979 toen de fosfaat productie geheel werd stopgezet. Hierbij werd het grootste deel van de nog overgebleven werknemers ontslagen en de resterende 140 begonnen, per 1 september van dat jaar, met een nieuw bedrijf voor de produktie van kalksteen (steenslag) voor wegen- en huizenbouw.

Al voor de tweede wereldoorlog werd Barbara beach, de smalle verbinding van het Spaanse Water met de zee, ook gebruikt voor rekreatie. Aanvankelijk vooral door boten vanuit het Spaanse Water, later ook door direktie, hoge ambtenaren, employees en andere lokale notabelen. Ruim tien jaar later begon de Mijnmaatschappij, jaarkaarten uit te geven aan een een geselekteerd publiek. Vanaf eind jaren vijftig kon iedereen, na betaling bij de poort, naar de beach.
In 1989 kocht de CITCO-bank Santa Barbara. Er kwam een verdeling van grond en activiteiten. De CITCO ging de beach op grotere schaal exploiteren, de Mijnmaatschappij ging door met mijnen.
De Mijn Maatschappij Curacao is anno 2009 onderdeel van Janssen de Jong Caribbean en levert nog steeds kalksteen.

0 Comments|928 Views|View full article
Visits
0030772