You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Haakon Manheim startet dette nettstedet og ønsker å dele interessen for historie og slektsgransking. Jeg er langt fra ferdig og trenger all mulig hjelp til å få alle på rett plass; familie- og slektsforhold var ikke alltid enklere før! (Du blir neppe klokere av å besøke The Manheim Historical Society.)

Det er morsomt å finne konger og annet storfolk fra eldre tid som direkte eller inngifta aner(...og det kan mange med gammal slekt som kan knyttes til Ynglingeætti)Snorre Sturlason var ikke bare forfatter av Heimskringla, men og en rik og mektig mann som nok pyntet på soga når det passet...  - Det er vel heller tvilsomt at slekta vår kan føres direkte tilbake til Harald Hårfagre!

Mesteparten av vår slektshistorie finner vi etter Svartedauden (rundt 1350). Da kommer vi blant annet til Fjaagesundætti, som Uppsund- og Manheim-slektene er godt inngiftet i.

Har du kommentarer/opplysningerr klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 3477 names in our family site. The earliest event is the birth of Tora Ranesdotter (940). The most recent event is the birth of <Private> Byggland (Aug 7 2013).
Jeg oppdaterer underveis, sist Sep 14 2014 og har nå 47 registrerte medlemmer på nettstedet. If you wish to become a member too, please click here.   -Velkommen!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Sep 14, 2014
Eilef Sunde joined another family site: Rysstad Web Site
Joar Kirketeig joined another family site: Gjertsenslekta Web Site
Magne Dale joined another family site: Rivin Web Site
Sep 11, 2014
Eilef Sunde joined another family site: Solheim Hansen
Sep 08, 2014
Annette Skaarstad joined another family site: Bangsund Web Site
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Sep 06, 2014
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Haakon Manheim added a photo of Ingeborg Torsteinsdotter Saue, til Gullaug (Tordenstjerne) :
 
Haakon Manheim updated the details of Ingeborg Torsteinsdotter Saue, til Gullaug (Tordenstjerne) in family tree Manheim-Gjellesvik
Sep 04, 2014
Oddvar Johansen joined another family site: Birger Holm
Sep 03, 2014
Oddvar Johansen joined another family site: FAmilien Web Site
Sep 02, 2014
Eilef Sunde joined another family site: kristiansen Web Site
Aug 30, 2014
Marianne Hauknes joined another family site: Taraldlie Web Site
Aug 25, 2014
Jon Sverre Riis joined another family site: Taraldlie Web Site
Aug 24, 2014
Eilef Sunde joined another family site: Johansen Web Site
Aug 19, 2014
Halvor Thommesen joined another family site: Christina Pedersen Web Site
Aug 17, 2014
Eilef Sunde joined another family site: Taraldlie Web Site
Aug 05, 2014
Even Emil Haugereid joined another family site: Kleivane
Aug 04, 2014
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Aug 02, 2014
Jon Sverre Riis joined another family site: Knudsen Web Site
July 30, 2014
Eilef Sunde joined another family site: Babcock Web Site
July 24, 2014
Eilef Sunde joined another family site: Johansen Web Site
July 18, 2014
Jon Sverre Riis joined another family site: nyborg-karlsen Web Site
July 10, 2014
Jon Sverre Riis joined another family site: Slekt Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0002260
 
Loading...
Loading...