You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Haakon Manheim startet dette nettstedet og ønsker å dele interessen for historie og slektsgransking. Jeg er langt fra ferdig og trenger all mulig hjelp til å få alle på rett plass; familie- og slektsforhold var ikke alltid enklere før! (Du blir neppe klokere av å besøke The Manheim Historical Society.)

Det er morsomt å finne konger og annet storfolk fra eldre tid som direkte eller inngifta aner(...og det kan mange med gammal slekt som kan knyttes til Ynglingeætti)Snorre Sturlason var ikke bare forfatter av Heimskringla, men og en rik og mektig mann som nok pyntet på soga når det passet...  - Det er vel heller tvilsomt at slekta vår kan føres direkte tilbake til Harald Hårfagre!

Mesteparten av vår slektshistorie finner vi etter Svartedauden (rundt 1350). Da kommer vi blant annet til Fjaagesundætti, som Uppsund- og Manheim-slektene er godt inngiftet i.

Har du kommentarer/opplysningerr klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 3477 names in our family site. The earliest event is the birth of Tora Ranesdotter (940). The most recent event is the birth of <Private> Byggland (Aug 7 2013).
Jeg oppdaterer underveis, sist July 29 2014 og har nå 47 registrerte medlemmer på nettstedet. If you wish to become a member too, please click here.   -Velkommen!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Oddvar Johansen joined another family site: Knudsen Web Site
July 24, 2014
Eilef Sunde joined another family site: Johansen Web Site
July 18, 2014
Jon Sverre Riis joined another family site: nyborg-karlsen Web Site
July 13, 2014
Oddvar Johansen joined another family site: Aase Fagerhaug Web Site
July 10, 2014
Jon Sverre Riis joined another family site: Slekt Web Site
July 08, 2014
Oddvar Johansen joined another family site: Harald Rautio Genealogy
Oddvar Johansen joined another family site: Devold Web Site
July 04, 2014
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
July 03, 2014
Marianne Hauknes joined another family site: Bergerson Skrei Family Tree Web Site
Haakon Manheim updated the details of Rannei Knutsdotter Gryte (Spokkeli) in family tree Manheim-Gjellesvik
July 02, 2014
Oddvar Johansen joined another family site: Family Lilleland
July 01, 2014
Oddvar Johansen joined another family site: ULRIK -KIERULFF-BLIESMANN-NISTED
June 30, 2014
Hans Martin Aase joined another family site: Stenstad Web Site
Oddvar Johansen joined another family site: Petersen Web Site
June 28, 2014
Magnar Skorven joined another family site: Skorven Web Site
Ragnhild Holmstul joined another family site: Slekt Web Site
June 27, 2014
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Haakon Manheim updated the details of Lauritz Nilsson "Lars" Tordenstjerne in family tree Manheim-Gjellesvik
June 26, 2014
Bjarte Skoe Erikstein joined another family site: Familie Olstad Web Site
Jon Ragnar Lier joined another family site: Bjørkaa Web Site
June 07, 2014
Haakon Manheim invited Tone Lia to the site.
June 01, 2014
Magnar Skorven joined another family site: Borud Web Site
May 30, 2014
Torbjørn Venhaug joined another family site: Mona Petersen Web Site
May 28, 2014
Oddvar Johansen joined another family site: Mosling Web Site
May 27, 2014
Oddvar Johansen joined another family site: Karset Web Site
Torbjørn Venhaug joined another family site: Hernæs Web Site
May 26, 2014
Hans Martin Aase joined another family site: Flage Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0002250
 
Loading...
Loading...