You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Haakon Manheim startet dette nettstedet og ønsker å dele interessen for historie og slektsgransking. Jeg er langt fra ferdig og trenger all mulig hjelp til å få alle på rett plass; familie- og slektsforhold var ikke alltid enklere før! (Du blir neppe klokere av å besøke The Manheim Historical Society.)

Det er morsomt å finne konger og annet storfolk fra eldre tid som direkte eller inngifta aner(...og det kan mange med gammal slekt som kan knyttes til Ynglingeætti)Snorre Sturlason var ikke bare forfatter av Heimskringla, men og en rik og mektig mann som nok pyntet på soga når det passet...  - Det er vel heller tvilsomt at slekta vår kan føres direkte tilbake til Harald Hårfagre!

Mesteparten av vår slektshistorie finner vi etter Svartedauden (rundt 1350). Da kommer vi blant annet til Fjaagesundætti, som Uppsund- og Manheim-slektene er godt inngiftet i.

Har du kommentarer/opplysningerr klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 3477 names in our family site. The earliest event is the birth of Tora Ranesdotter (940). The most recent event is the birth of <Private> Byggland (Aug 7 2013).
Jeg oppdaterer underveis, sist Apr 18 2014 og har nå 46 registrerte medlemmer på nettstedet. If you wish to become a member too, please click here.   -Velkommen!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Apr 17, 2014
Eilef Sunde joined another family site: Kleivane
Apr 16, 2014
Magne Dale joined another family site: Juvik-familiens webside
Apr 13, 2014
Joar Kirketeig joined another family site: Nettstedet til Solveig Egebakken
Apr 12, 2014
Eilef Sunde joined another family site: BergHole Web Site
Apr 07, 2014
Halvor Thommesen joined another family site: Karlsen
Christina Bjornstad joined another family site: Ølstad Web Site
Ragnhild Holmstul joined another family site: ballin Web Site
Apr 06, 2014
Ragnhild Holmstul joined another family site: Bredeveien Web Site
Apr 05, 2014
Halvor Thommesen joined another family site: Thorstensen-Tucheck-Ness-Hjort Web Site
Apr 03, 2014
Torbjørn Venhaug joined another family site: Kleivane
Apr 02, 2014
Jon Sverre Riis joined another family site: Hernæs Web Site
Mar 31, 2014
Ragnhild Holmstul joined another family site: Otto Andersen og Astrid Øydvin
Mar 30, 2014
Henrik Andresen joined another family site: Nordalen Web Site
Mar 28, 2014
Jon Ragnar Lier joined another family site: jacobsen Web Site
Jon Sverre Riis joined another family site: jacobsen Web Site
Christina Bjornstad updated her profile.
Mar 27, 2014
Magnar Skorven joined another family site: Nettsiden til familien Indrebø
Oddvar Johansen joined another family site: Stamtavle Web Site
Mar 25, 2014
Gunn Helen Sture joined another family site: Andersson Web Site
Oddvar Johansen joined another family site: Fæster Web Site
Mar 24, 2014
Halvor Thommesen joined another family site: wanja01 Web Site
Mar 21, 2014
Oddvar Johansen joined another family site: Rossetnes Web Site
Kirsten Lund Jensen joined another family site: Marstrand Web Site
Mar 18, 2014
Haakon Manheim published a new version of the Manheim-Gjellesvik family tree from the Family Tree Builder
Oddvar Johansen joined another family site: Nilsen Web Site
Oddvar Johansen joined another family site: Granskogen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0002227
 
Loading...
Loading...