You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Velkommen!

Mitt navn er Paul Dæhlen, og jeg administrerer og driver dette webstedet.  Utgangspunktet for slektstreet er Vestre Dæhlen Gård på Brandbu, Hadeland.  Gården var et såkaldt kirkegods i middelalderen, men ble bygslet i 1720 av min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Torger Hansen [Dæhlen], og siden har gården tilhørt familien i ni generasjoner gjennom 300 år.

Under utskiftingene fra hovedbølet på Dæhlen i 1870-80-årene ble flere av gårdene i sin helhet flyttet unna hverandre, blant annet av hensyn til brannfaren. Gårdsbygningene til de fire-fem Dæhlen-gårdene var gjennom årenes løp blitt plassert svært nært inntil hverandre, noe som var et vanlig fenomen på den tiden.  Det krevdes stadig nye og bedre bygninger til å huse flere og flere mennesker og husdyr, nye og større redskaper, lagring av mat, losji til en bråte med gårdsarbeiderne og tjenestefolk, vinterlagring av avlingen fra innhøstingen og nok fòr til dyrene mm.  En slik gård var nærmest et helt lite samfunn på den tiden, og en liten brann ville derfor fort kunne spre seg ukontrollert og bli en ufattelig tragedie.  Nettopp dette hadde nemlig nabogårdene i den ikke ulike Egge-grenda erfare et snaut århundre tidligere da en rekke gårder ble slukt av flammer under et voldsomt tordenvær hvor lynet først skal ha antent èn av bygningene.  Man kan anta at frykten for selv å oppleve noe slikt var avgjørende da det ble bestemt at alle Dæhlen-gårdene, med unntak av èn som fikk ligge igjen, systematisk skulle demonteres og gjenreises i god avstand fra hverandre. Vestre Dæhlen, som gården i dag heter, ble transportert en snau kilometer sørvest i retning Røykenvik.  Der ble det enorme byggesettet satt sammen igjen til et symetrisk anlegg midt ute på de gamle åkrene som frem til da var blitt kalt "Vester-engene".  Dette forklarer naturligvis at gården siden ble hetende Vestre Dæhlen.

Vestre Dæhlen er en såkaldt vin-gård.  Dette er betegnelsen på de gårdsnavn som fra riktig gammelt av endte på -vin.  Det finnes omlag tusen slike i Norge, og en rikelig andel av dem finner vi på Hadeland.  De er av de eldste navnene vi finner nest etter beskrivende ett-ledds naturalnavn som Nes (landstykke som stikker ut i sjøen), Ås (avlangt høydedrag), Egg (smal fjellrygg), Hval (lunt høydedrag) m.fl.  Dæhlen het altså "Dalvin" langt tilbake i eldre jernalder.  Endingen -vin var engang også et selvstendig ord og betydde fruktbar eng eller beiteland.  Man antar at disse sekundære vin-gårdene på et tidspunkt avenserte fra å være beiteland under opphavsgårdene til å bli egne selvstendige enheter og bosetninger.

I dag produseres det blant annet korn, høy, jordbær, bringebær, sukkererter og mais i tillegg til juletreproduksjon, vedproduksjon og ordinær skogsdrift på Vestre Dæhlen Gård.

Forøvrig vil nok enkelte lesere reagere på at jeg helt slavisk benytter "patronymikon" i alle ledd så langt det lar seg gjøre - selv helt frem til idag. Dette er et bevisst valg jeg har tatt ettersom man før i tiden så og si alltid utledet avstamningsnavn basert på fars fornavn (<...>sen og <...>datter). Mange hevder at bruk av dette virker svært gammelmodig, men alle som har prøvd seg litt på slektsgranskning har erfart at dette fortsatt er svært relevant kunnskap da slektsarkiv, kirkebøker og liknende oppslagsverk stort sett alltid er basert på nitidig bruk av patronymikon.

Our family tree is posted online on this site! There are 2730 names in our family site.

Dæhlen Web Site ble til sist oppdatert Mar 6 2015 og har 264 registrerte medlemmer.

If you wish to become a member too, please click here.  


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Yesterday
Karl Johnson joined another family site: Clevenstine Web Site
Karl Johnson joined another family site: Fournier Web Site
Lars Malkjærn joined another family site: Berg Web Site
Karen Skinner joined another family site: Blackburn WebSite
Karl Johnson joined another family site: Bent og Grethe Web Site
Bjørn Skagen joined another family site: Tvede Web Site
Rune Skoglund joined another family site: Hvidsten family Web Site
Joan Karin Marcussen joined another family site: Tommy Michael Sandau Web Site
GRETHE TAFJORD joined another family site: modolf Web Site
Karl Johnson joined another family site: Crago-Edwards Family Site (23andMe)
Thor Egede-Nissen joined another family site: Burgess Web Site
Mar 05, 2015
GRETHE TAFJORD joined another family site: Martin Web Site
trine lise andersen joined another family site: Otto Andersen og Astrid Øydvin
Tamara Anderson joined another family site: Family Tree Web Site
Knut Egil Grøneng joined another family site: Mical Web Site
Karl Johnson joined another family site: Edwards Web Site
Mar 04, 2015
Catharina joined another family site: Bechert Web Site
Tamara Anderson joined another family site: Swanstrøm Web Site
Thor Egede-Nissen joined another family site: cawthan Web Site
Tamara Anderson joined another family site: RABE Web Site
Annemor Kværnum-Berg joined another family site: Ellen McCoy Stanley
Mar 03, 2015
Karl Johnson joined another family site: Gunter Web Site
Gunnar Hop joined another family site: pedersen Web Site
Karen Skinner joined another family site: Dyer Web Site
Karl Johnson joined another family site: Robert Roswell Gatts
Mar 02, 2015
Karl Johnson joined another family site: Johnson Web Site
Vanessa Wester joined another family site: Engen Family Tree Website
Thor Even Brenden joined another family site: Engen Family Tree Website
Wenche Vetlesen joined another family site: Borgen Web Site
Wenche Vetlesen joined another family site: Strandhaug Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0002594
 
Loading...
Loading...