You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Velkommen!

Mitt navn er Paul Dæhlen, og jeg administrerer og driver dette webstedet.  Utgangspunktet for slektstreet er Vestre Dæhlen Gård på Brandbu, Hadeland.  Gården var et såkaldt kirkegods i middelalderen, men ble bygslet i 1720 av min tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldefar Torger Hansen [Dæhlen], og siden har gården tilhørt familien i ni generasjoner gjennom 300 år.

Under utskiftingene fra hovedbølet på Dæhlen i 1870-80-årene ble flere av gårdene i sin helhet flyttet unna hverandre, blant annet av hensyn til brannfaren. Gårdsbygningene til de fire-fem Dæhlen-gårdene var gjennom årenes løp blitt plassert svært nært inntil hverandre, noe som var et vanlig fenomen på den tiden.  Det krevdes stadig nye og bedre bygninger til å huse flere og flere mennesker og husdyr, nye og større redskaper, lagring av mat, losji til en bråte med gårdsarbeiderne og tjenestefolk, vinterlagring av avlingen fra innhøstingen og nok fòr til dyrene mm.  En slik gård var nærmest et helt lite samfunn på den tiden, og en liten brann ville derfor fort kunne spre seg ukontrollert og bli en ufattelig tragedie.  Nettopp dette hadde nemlig nabogårdene i den ikke ulike Egge-grenda erfare et snaut århundre tidligere da en rekke gårder ble slukt av flammer under et voldsomt tordenvær hvor lynet først skal ha antent èn av bygningene.  Man kan anta at frykten for selv å oppleve noe slikt var avgjørende da det ble bestemt at alle Dæhlen-gårdene, med unntak av èn som fikk ligge igjen, systematisk skulle demonteres og gjenreises i god avstand fra hverandre. Vestre Dæhlen, som gården i dag heter, ble transportert en snau kilometer sørvest i retning Røykenvik.  Der ble det enorme byggesettet satt sammen igjen til et symetrisk anlegg midt ute på de gamle åkrene som frem til da var blitt kalt "Vester-engene".  Dette forklarer naturligvis at gården siden ble hetende Vestre Dæhlen.

Vestre Dæhlen er en såkaldt vin-gård.  Dette er betegnelsen på de gårdsnavn som fra riktig gammelt av endte på -vin.  Det finnes omlag tusen slike i Norge, og en rikelig andel av dem finner vi på Hadeland.  De er av de eldste navnene vi finner nest etter beskrivende ett-ledds naturalnavn som Nes (landstykke som stikker ut i sjøen), Ås (avlangt høydedrag), Egg (smal fjellrygg), Hval (lunt høydedrag) m.fl.  Dæhlen het altså "Dalvin" langt tilbake i eldre jernalder.  Endingen -vin var engang også et selvstendig ord og betydde fruktbar eng eller beiteland.  Man antar at disse sekundære vin-gårdene på et tidspunkt avenserte fra å være beiteland under opphavsgårdene til å bli egne selvstendige enheter og bosetninger.

I dag produseres det blant annet korn, høy, jordbær, bringebær, sukkererter og mais i tillegg til juletreproduksjon, vedproduksjon og ordinær skogsdrift på Vestre Dæhlen Gård.

Forøvrig vil nok enkelte lesere reagere på at jeg helt slavisk benytter "patronymikon" i alle ledd så langt det lar seg gjøre - selv helt frem til idag. Dette er et bevisst valg jeg har tatt ettersom man før i tiden så og si alltid utledet avstamningsnavn basert på fars fornavn (<...>sen og <...>datter). Mange hevder at bruk av dette virker svært gammelmodig, men alle som har prøvd seg litt på slektsgranskning har erfart at dette fortsatt er svært relevant kunnskap da slektsarkiv, kirkebøker og liknende oppslagsverk stort sett alltid er basert på nitidig bruk av patronymikon.

Our family tree is posted online on this site! There are 2729 names in our family site. The earliest event is the birth of Lodin Jukvam (1410). The most recent event is the death of Lise Gudbrandsdatter Alm (født Elken) (Sep 14 2013).

Dæhlen Web Site ble til sist oppdatert July 28 2014 og har 266 registrerte medlemmer.

If you wish to become a member too, please click here.  


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Dagfinn Høyvik joined another family site: Skov-Paludan Web Site
Yesterday
Ivar Henry Øverlier joined another family site: Russell Web Site
Thor Even Brenden joined another family site: Russell Web Site
Thor Egede-Nissen joined another family site: Helle Loevgreen Web Site
July 26, 2014
Dagfinn Høyvik joined another family site: Knudsen Web Site
GRETHE TAFJORD joined another family site: Allans slaegt Web Site
Paul Dæhlen joined another family site: Slekt Odd Ingar Web Site
GRETHE TAFJORD joined another family site: Hermans slekttre Web Site
Thor Even Brenden joined another family site: Ramström Web Site
GRETHE TAFJORD joined another family site: Ramström Web Site
July 25, 2014
Oskar Pettersen joined another family site: Skov-Paludan Web Site
Dag Fredriksen joined another family site: Gaustad Web Site
Elisabeth Hammer Benkestok Celius joined another family site: hyde Web Site
July 24, 2014
Tamara Anderson joined another family site: Gaylan and Sharon's Web Site
Frode Sveen joined another family site: Johansen Web Site
Odd Ingar Sæterbakken joined another family site: Slektstre, Thor Even Brenden Web Site
Odd Ingar Valstad joined another family site: Monica Rønning Slektside
PA Persson joined another family site: SCHWIND Web Site
July 23, 2014
GRETHE TAFJORD joined another family site: Arnulf Wahl Web Site
Elin Emanuelsen joined another family site: Larsen Web Site
Elisabeth Hammer Benkestok Celius joined another family site: Family history Web Site
July 22, 2014
Marcina Wall joined another family site: Stubbs Web Site
July 21, 2014
Ragnar Endresen joined another family site: Skov-Paludan Web Site
July 20, 2014
Karl Edvin Fjell joined another family site: Sætre Skagestad Web Site
Thor Egede-Nissen joined another family site: Lars Kruse Web Site
Torhild Sandnes Karlsen joined another family site: Verpesdal Web Site
Ivar Henry Øverlier joined another family site: Krienke Web Site
July 19, 2014
Jan Børge Solbakken joined another family site: Kristoffersen Web Site
July 18, 2014
Björn Lindquist joined another family site: Nikoleris Web Site
Finn Sture Wold joined another family site: Hansen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0002440
 
Loading...
Loading...