You are not logged in
Log in
Sign up
Premium family site
Welcome

Jeg hedder Ejgil Seerup og er webansvarlig for dette sted.


Dette sted blev oprettet ved hjælp af Kirkebøger, Folketællingslister, Lægsruller, Skifteprotokoller, Skøde- og Panteprotokoller, Fæsteprotokoller, Tingbøger, i nogen Grad personalhistorisk Litteratur og endvidere, hvor det har været muligt, Statens Avissamlinger. Endelig er der benyttet Materiale, som jeg er i Besiddelse af. For Anetavlen gælder det, at hver Slægtsline er fulgt så langt tilbage, som det har været muligt ved Hjælp af de bevarede kilder, og når en Linje standser op, må det derfor forstås således, at enten svigter Kilderne helt - Kirkebøger eller andre Arkivalier findes ikke - eller de pågældende Personer ses ikke døbt i det Sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres For slægt har nogen Tilknytning til Sognet. I sådanne Tilfælde er også alle omliggende Sognes Kirkebøger undersøgt. Gamle Dokumenter og lignede er afskrevet direkte, og de Fejl m.v., der forekommer i Originalen, vil altså også forekomme i Afskriften. I Lister over Faddere og Forlovere anvendes som Regel den samme Angivelse og Stavemåde, som er benyttet i den pågældende Kirkebog, da det vil føre for vidt at identificere hver enkelt Fadder eller Forlover.

Har du spørgsmål eller bemærkninger vedrørende dette sted, vil det glæde mig meget at høre fra dig. Du kan kontakte mig ved at klikke here.

Siden blev sidst opdateret den July 21 2014 og har i øjeblikket 18 medlem(mer). If you wish to become a member too, please click here.   God fornøjelse!


Go to family tree
Family news
July 21, 2014
A site member joined another family site: Skov-Paludan Web Site
July 06, 2014
A site member joined another family site: Pedersen Web Site
July 03, 2014
A site member joined another family site: Knudsen Web Site
A site member joined another family site: Wixom Web Site
A site member joined another family site: Lundstrøm Web Site
July 01, 2014
A site member joined another family site: Vinther Web Site
June 23, 2014
A site member joined another family site: Balle Web Site
June 21, 2014
A site member joined another family site: Anne og Arne
June 20, 2014
A site member joined another family site: Kofoed Web Site
June 15, 2014
A site member joined another family site: Mona Petersen Web Site
June 06, 2014
A site member joined another family site: John Råhede kristensen Web Site
A site member joined another family site: Harry Månsson
June 03, 2014
A site member joined another family site: reitsma Web Site
May 20, 2014
A site member joined another family site: Hatting Hansen Web Site
A site member joined another family site: Krabberne Web Site
May 18, 2014
A site member joined another family site: Johannsen Web Site
May 05, 2014
A site member updated her profile.
May 04, 2014
A site member joined another family site: Jesper Web Site
Apr 27, 2014
A site member joined another family site: Høiberget klanen
Apr 24, 2014
A site member joined another family site: Tommy Michael Sandau Web Site
Apr 22, 2014
A site member updated his profile.
A site member joined another family site: Elde Web Site
Apr 01, 2014
A site member joined another family site: Mikkelsen - Nygaard Web Site
A site member joined another family site: Eklund Web Site
Mar 25, 2014
A site member joined another family site: Cardwell Web Site
A site member joined another family site: Kudahl - Dalgaard Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0003296
 
Loading...
Loading...