Welcome

Mijn naam is Willem Cornelis Gorissen . Ik ben begonnen met deze site en hoop dat veel familie leden zich bij mij aansluiten om samen een stukje geschiedenis te bouwen.

Personen in de stamboom kunnen verwisseld zijn. Namen en data hoeven niet te kloppen. Hoe verder je in de tijd terug gaat, des te meer onduidelijkheid ontstaat er over de personen en familie verbanden. Namen worden anders geschreven en sommige personen krijgen soms een totaal andere achternaam. Ik probeer de stamboom zo breed als mogelijk is te maken. Hierdoor komen vele families voor in dit project.  Op het moment 21584 personen. Laat me weten waar verbetering nodig is als je het zelf niet kan aanpassen. Als je nog opmerkingen of feedback over deze site hebt, klik dan op here om contact met mij op te nemen. Wil je actief meedoen vraag dan lidmaatschap aan.

 De site is voor het laatst bijgewerkt op July 20 2015 en heeft momenteel 95 geregistreerd(e) lid (leden). If you wish to become a member too, please click here.   Veel plezier!

 Ik nodig u ook uit om het gastenboek te tekenen . Dank voor uw bezoek!   gastenboek

Undecided 

 

My name is Willem Cornelis Gorissen. I started this site and hope that many family members will join me to write our common history. It’s possible that individuals in the pedigree may be interchanged; names and data may not necessarily match. The further you go back in time, the more uncertainty arises about the individuals and family groups. Names are written differently and some people may get a totally different name. I am trying to make the pedigree as extensive as possible. There are many families in this project. You can let me know where improvement is needed if you are not able to make the changes yourself. If you have any comments or feedback about this site, please click here to contact me. If you would like to participate actively, we would be happy to receive a request for membership from you.

 The site was last updated onJuly 20 2015 and currently has 95  registered (e) member (s). Have fun!

Embarassed

 

Family news
July 21, 2015
A site member published a new version of the samenvoeg 1 - 02102014 - 03102014 family tree from the Family Tree Builder
July 20, 2015
A site member commented on event 54th birthday of Hilde Gorissen:
 nu vandaag hieperdepiep hoera hihihi 
July 19, 2015
A site member joined another family site: Kamerling Web Site
July 15, 2015
A site member joined another family site: Visser Web Site
A site member commented on event 27th wedding anniversary of Willem Cornelis Gorissen and Elizabeth Yvonne van Malkenhorst:
 proficiat en een hele mooie dag toegewenst van Sya 
July 12, 2015
A site member joined another family site: Fam. van Alphen XL stamboom
A site member updated the details of Gerrit de Man in family tree samenvoeg 1 - 02102014 - 03102014
A site member joined another family site: Maarschalkerweerd Web Site
July 07, 2015
A site member joined another family site: Kamerling Web Site
A site member updated her profile.
A site member updated her profile.
July 06, 2015
A site member joined another family site: Albrechts Web Site
A site member joined another family site: Web Site familie van Veen
July 05, 2015
A site member published a new version of the samenvoeg 1 - 02102014 - 03102014 family tree from the Family Tree Builder
July 03, 2015
A site member joined another family site: Floor/Prins Web Site
June 21, 2015
A site member joined another family site: Paul Web Site
June 17, 2015
A site member published a new version of the samenvoeg 1 - 02102014 - 03102014 family tree from the Family Tree Builder
A site member updated the details of Maria Sonnevijlle , May Hermenet , Isaac Ameele , Gerardus, Franciscus, (Gerrit). de Zwart., Sr. and 5 other people in family tree samenvoeg 1 - 02102014 - 03102014
A site member updated the details of Arend, Arie, (AART). de Zwart. in family tree samenvoeg 1 - 02102014 - 03102014
A site member updated the details of Gerardus, Franciscus, (GERARD). de Zwart. in family tree samenvoeg 1 - 02102014 - 03102014
A site member updated the details of Gerardus, Franciscus, (Gerrit). de Zwart., Sr. in family tree samenvoeg 1 - 02102014 - 03102014
 
View older news
News articles
Family memories:Hoe Henk de Roo het Jappenkamp overleefde.
Posted by: Willem Cornelis Gorissen on May 30 2015 17:20

Henk en Jetje zaten beide in een jappenkamp in de tweede wereld oorlog.

In het kamp van Henk was een kok die heel goed Borstplaat kom maken en de jappen waren hier gek op. Henk had goed gekeken en geluisterd hoe hij ( de kok) dit deed.

Op zeker moment kwam de kok te overlijden.

De jappen waren in zak en as. want nu kregen ze geen borstplaat meer.

Henk zei: maar ik kan dat ook maken hoor.

En zo kwam hij in de keuken te werken en overleefde hij de oorlog.

Dankzij de zoetigheid uit de keuken.

0 Comments|1 View|View full article
Woonplaatsen in de stamboom:Hontenisse
Posted by: Willem Cornelis Gorissen on Nov 5 2014 07:42

Hontenisse

\"Hontenisse
Wapen van Hontenisse 1817-1970
\"Hontenisse
Wapen van Hontenisse na 1970
\"Flag
Vlag van Hontenisse

Hontenisse is een voormalige gemeente in Zeeuws-Vlaanderen in de Nederlandse provincie Zeeland die na een gemeentelijke herindeling op 1 januari2003 is opgegaan in de gemeente Hulst. Hontenisse had ruim 8000 inwoners; de gemeente had een oppervlakte van 115,78 km² (69 inw./km²).

De gemeente werd gesticht in 1817 en werd in 1970 samengevoegd met de gemeente Vogelwaarde. De naam Hontenisse verwijst naar een uitstekende landtong (nisse) in de Honte, een andere naam voor de Westerschelde, en is afkomstig van een in 1508 verdronken dorp met deze naam. Centrumplaats in de voormalige gemeente was Kloosterzande, waar ook het gemeentehuis stond. Andere kernen waren onder andere Ossenisse,Vogelwaarde, Hengstdijk, Terhole en Lamswaarde. Vissersschepen gelegen in de haven van Walsoorden voeren als lettercode nog steeds HON.

0 Comments|1 View|View full article
Woonplaatsen in de stamboom:De Werken
Posted by: Willem Cornelis Gorissen on Nov 3 2014 14:27

Coördinaten51° 49′ NB, 4° 54′ OL

De Werken is een dorp dat zich bevindt ten zuiden van de Merwededijk tussen Werkendam en Sleeuwijk.

Het dorp, feitelijk een niet-aaneengesloten verzameling buurtschappen (waaronder De Hoef, Vijcie, Buurtje en soms ook Kerkeinde) is genoemd naar het gelijknamige stroompje, dat vermoedelijk een noordelijke tak van de Alm is geweest. Hoewel kleiner dan de naburige kernen, is het steeds van belang geweest. Zo bezat het in de tijd vóór de Reformatie een parochiekerk die aan de Heilige Martinus was gewijd. Ook bevond zich in De Werken waarschijnlijk een uithof van de Abdij van Berne. Vermoed wordt dat de monniken van deze abdij een rol speelden bij het ontstaan van De Werken en Werkendam. Omstreeks 1461 werd de Sleeuwijkse en Werkense Dijk aangelegd, waarmee de benedenloop van het riviertje verdween.

Naast een kerk bestond er in de Werken ook een kasteeltje, het Huis De Werken, dat in de 15e en 16e eeuw een aantal malen werd vernoemd. De fundamenten van dit kasteeltje zijn in 1975 teruggevonden. Ze bevinden zich tussen de buurtschappen Schans en Uppel, nabij kruising Zandsteeg en Provincialeweg. Het betreft de fundamenten van een donjon, van ca. 11 bij 12 meter, die door water was omringd. Dit water was waarschijnlijk het riviertje De Werken. Het kasteel zou gesloopt zijn gedurende de 15e en 16e eeuw.

Omstreeks 1570 werd De Werken Staats bezit, en in 1590 kwam er voor het eerst een predikant in het Oude kerkje. Veel later waren er ook in De Werken velen die voor de Afscheiding van 1834 kozen.

De Werken was dusdanig belangrijk dat de gemeente waartoe het van 1814-1950 behoorde, De Werken en Sleeuwijk werd genoemd. Tegenwoordig bestaat De Werken niet meer als bestuurlijke eenheid of dorpje. Aan de Merwededijk vindt men echter vele scheepswerven, zodat er op het grondgebied van De Werken nog van grote bedrijvigheid sprake is.
0 Comments|2 Views|View full article
Woonplaatsen in de stamboom:Mathenesse
Posted by: Willem Cornelis Gorissen on Nov 3 2014 09:43

Het ambacht Mathenesse wordt al genoemd in documenten uit 1276. De ambachtsheer was Dirk Bokel. Diens kleinzoon noemde zich Dirc van Mathenesse. In 1339 betrok deze een kasteel, waarvan de restanten van de donjon nog altijd te zien zijn in het centrum van Schiedam, naast het Stadskantoor aan de Broersvest.

In de Franse tijd, in 1795, werd Mathenesse een gemeente. In 1811 werd deze voor 5 jaar opgeheven en bij Schiedam en Kethel en Spaland gevoegd. Van 1 april 1817 tot 1 januari 1868 was Oud en Nieuw Mathenesse weer een zelfstandige gemeente. Per 1868 werd heel Oud en Nieuw Mathenesse onderdeel van Schiedam en in 1909 ging het grootste deel naar de gemeente Rotterdam.
Een deel van Schiedam wordt ook nu nog aangeduid met Nieuw-Mathenesse. De huidige Rotterdamse wijk Oud-Mathenesse werd gebouwd in de jaren dertig van de twintigste eeuw in de weilanden tussen Rotterdam en Schiedam.

De wijk Oud-Mathenesse, gelegen beneden aan de dijk van de Schiedamseweg, werd vroeger in de volksmond wel De Put genoemd. Maatschappelijk gezien stonden de bewoners net iets hoger in aanzien dan ongeschoolde arbeiders. In Oud-Mathenesse woonden veel lagere ambtenaren, onderwijzers, ambachtslieden en werknemers van de scheepswerven in Schiedam.

Midden in de wijk lag de Rijksseruminrichting, waar nieuwe serums werden getest op runderen en ander vee. Het gebouw is ontworpen door de stadsarchitect Ad van der Steur. De directeur was veterinair deskundige dr. J. Poels, wiens kennis kennelijk verder reikte dan de dierenwereld, want hij was degene die er voor zorgde dat na jaren koningin Wilhelmina alsnog in verwachting raakte. Het hoofdgebouw van het Serum Instituut biedt thans plaats aan vele bejaardenwoningen. In een van de bijgebouwen aan de Grieksestraat is nu een quarantaineverblijf van diergaarde Blijdorp gevestigd. De andere gebouwtjes doen dienst als buurthuis.

0 Comments|1 View|View full article
Family stories:Familie de Roo in de jaren 1600
Posted by: Willem Cornelis Gorissen on Nov 2 2014 16:28
Arijen Cornelisz. ’t Rootje
Arien Cornelisz ‘t Rootge

Arijen Cornelisz ’t Rootje was echtgenoot van Trijntge Davitsdr., zie “sommiere staat van de nagelaten boedel van Hilletgie Lodewijcx, in haar leven weduwe van David Jacobsz., in dato 14 november 1663”. Hilletgie was de moeder van Trijntje, David haar vader.

Hilletgen Lodewijcx,, wonende op 't Huis te Revier onder de Ambachte van Kethel, maakte na de dood van haar man Davidt Jacobsz. Visscher op 28 augustus 1656 haar testament op, waarin zij “ten eerste maakt en bespreekt en legaat van 300 gulden aan haar dochter Celitgen Davits, benoemt vervolgens tot haar universele erfgenamen haar gezamenlijke kinderen.”
Op 4 mei 1662 maakt zij haar testament, waarbij zij “aan Maertgen en Heijndrickge Davidts elk legateert 60 gulden, aan haar dochter Celijtgen Davits 300 gulden, en benoemt tot haar erfgenamen haar kinderen Jacob, Trijntge, Lodewijck, Maertgen voorn., Heijndrickge voorn. en Celijtgen voorn. Davits, terwijl zij tot voogden over haar minderjarige erfgenamen benoemt Gerrit Jongste en Jacob Jansz.

”Sommieren Staet van het innecomen ende lasten des boedels van za. Hilletgie Lodewijcx weduwe was van David Jacobsz., gewoont hebbende op het Huijs te Riviere inden ambachte van Kethel onde overleden tot Schiedam, sulcx de metter doot ontruijmt en naergelaten sijn. in dato 14 nov. 1663.”

De stadsdokter te Schiedam, Johannes Sissimus, verklaart op 29 okt. 1674 op verzoek van Arien Cornelisz. 't Rootge, en drie andere “busschieters”, dat hij “hen ziek heeft bevonden, welke diagnose is bevestigd door Cornelis Maren, gewezen chirurgijn.”


Arijen Arijensz. ’t Rootje
Arien Ariensz Rootge (Rootje-Rotsje),

Adriaan Adriaanz de Roo

Arijen Arijensz. 't Rootje was gehuwd met Jannetge Jansdr., wo. te Schiedam. Zij maakten op 16 april 1669 hun testament en benoemen de langstlevende tot universeel erfgenaam.

Arijen, “gewezen Hooghbootsman”, was op 21 november 1671 “oud omtrent 27 jaren” en verklaarde toen samen met enkele anderen “ten verzoeke van Daniel van der Heij, coopman tot Rotterdam” bij de notaris, dat zij “nu vier weken geleden in hun voorschreven kwaliteit met het schip "de Hoop", daar schipper op is Cornelis Boot van Schiedam, in de Maze zijn gearriveerd komende van Wijborgh in Vinland geladen met teer en pek enz.”.


Schipper Adriaen Adriaensz. de Roo, zat omstreeks 1683 in Turkse gevangenschap. Zijn echtgenoot Jannetje Jans bezocht op 5 sept. de notaris i.v.m. een machtiging tot ontvangst van verzekeringsgelden.
Adriaen verklaart later, op 14 febr. 1698 op verzoek van Arien Teunisz. Grobber, dat “deze in 1682 als kok met hem meegevaren is naar St. Tubes op het schip "De Aeckerboom" en dat op de terugreis hun schip door een kaper uit Tunis is veroverd en dat de voorn. Grobber eerst voor kort uit de slavernij is losgelaten.”
Deze tekst komt van de site van Henc de Roo
http://www.luikerwaal.com/genealogie/samenvatting_01.htm
0 Comments|2 Views|View full article
Woonplaatsen in de stamboom:Hoofdplaat
Posted by: Willem Cornelis Gorissen on Aug 10 2013 04:42

Hoofdplaat

Een stukje geschiedenis

De tegenwoordige Hoofdplaatpolder werd in 1778 drooggelegd. Dit was echter niet de eerste keer , want in het jaar 1000 stond het gebied al vermeld als Gaternesse. De kerk van Gaternesse stond in de buurt van de Rooden Hoek. Na de vele overstromingen in de veertiende eeuw stond in 1408 het hele IJzendijker Ambacht weer onder water. Tot 1664 kon men in de overblijvende schorren de overblijfselen van de kerk van Gaternesse zien liggen. Ook ten noorden van IJzendijke brachten monniken van de Gentse Sint Pietersabdij een gebied in cultuur en noemden deze plaats Hugevliet. De stormvloed van 19 november 1404 betekende echter ook het definitieve einde van Hugevliet. Tenslotte lag ten noorden van Biervliet in de dertiende eeuw het plaatsje Boterzande, maar ook hier zorgden de overstromingen dat Boterzande geen lang leven was beschoren. Wat resteerde was een schorren en slikken gebied waar alleen schaapherders woonden op de hoger gelegen zandruggen.In de loop der jaren groeiden de schorren echter zodanig aan dat ene Andries Kaen uit Sluis in 1700 de Staten van Zeeland verzocht om de buitendijkse landen te mogen indijken. Dit verzoek bracht velen in rep en roer. Zo eisten in de loop de jaren o.a. de magistraat van Biervliet, de erven van Jacob Cats, de Baljuw van Breskens, het Vrije van Sluis, de Generaliteit en de Staten van Zeeland het gebied op. Er verschenen diverse verhandelingen waarin men de rechten op het gebied opeiste, waarbij het vooral ging over de vraag of de schorren nu op- of als aanwas gezien moesten worden. Na jarenlang geharrewar gaven de Staten van Zeeland in 1774 (!) een Pro Memoria uit, waarin de diverse problemen betreffende de inpoldering nog eens duidelijk en helder uiteen werden gezet. Zowel Den Haag als Middelburg wilde nu naar een oplossing zoeken. Op 31 augustus 1775 kwam men in Den Haag tot een vergelijk. Men ondertekende een “Conventie en Schickinge” waarin men uitging van een verdeling van 40% voor de Generaliteit (bestuurd door de Raad van State) en 60% (het oostelijke deel) voor Zeeland. De scheiding liep van noord naar zuid. (de tegenwoordige Hogeweg).Op 12 november 1777 vond de aanbesteding plaats. In totaal werkten er zo’n 2500 arbeiders aan de indijking van de Hoofdplaatpolder. Deze kwamen uit de landbouw, er waren beroeps dijkwerkers en een groot deel kwam uit Vlaanderen uit de streek Maldegem - St. Niklaas. Het echte indijken is gedaan voor de herfststormen van 1778 losbarsten.Op 24 maart 1780 verkopen de Staten van Zeeland hun gronden en volgens de plannen moet er in het oostelijk deel van de polder een dorp komen, te weten: Hoofdplaat. In 1781 volgen ook de Generale Staten, ook zij verkopen hun gronden en in hun deel van de polder moet Slijkplaat verrijzen.Direct al in april 1780 werd in Hoofdplaat een korenmolen gebouwd, met de toepasselijke naam “de Hoop”.

Met de molenaar kwam ook al snel de rest: de bakker, metselaars, timmerlui, smid enz. De heren van de Staten van Zeeland wilden ook zo snel mogelijk een kerk en een school in Hoofdplaat. Op 12 maart 1783 vindt de aanbesteding van de Nederlands Hervormde kerk plaats. Meester Willem Schorer houdt zich met de voorbereidingen bezig. Zijn dochter legt de eerste steen van de kerk. De inscriptie boven de kerkdeur getuigt daar nog steeds van.Ook in Slijkplaat komt een molen, maar die wordt na diverse verkopingen al vrij snel naar Sasput overgebracht.Kort na de drooglegging van de polder werd een getijdehaven aangelegd, die echter in 1808 al ten prooi viel aan het ziedende zeewater. Later werd opnieuw een haventje aangelegd, dat vele inwoners zich nog wel zullen herinneren. Dit haventje moest in 1969 worden opgeofferd voor de Deltawerken. In de periode 1794 tot 1814 kwam ook Hoofdplaat in Franse handen. De grens kwam in de Westerschelde te liggen. Hoofdplaat wordt een grensplaats met een haven, vanwaar natuurlijk druk gesmokkeld werd. De douane was in die tijd niet erg populair! Met de Fransen kwam in 1796 ook het bevolkingsregister, zoals we dat nu ook nog kennen.Hoofdplaat groeide in korte tijd uit tot een bloeiende gemeente. In 1804 was het met 890 inwoners groter dan Oostburg en Breskens. In 1795 werd in Hoofdplaat de R.K. parochie gesticht om de arbeiders, die meestal van katholieken huize waren in staat te stellen de kerk te bezoeken. Op 16 juli 1795 kreeg men officiële toestemming om een kerk te bouwen zonder “opsmuk”. De parochie telde in het begin zo’n 240 parochianen. De kerk werd opgedragen aan de H. Eligius (St. Eloy) en werd in december 1795 ingewijd. De Hoofdplaatpolder heeft na de bedijking nog veel strijd moeten leveren met het water. Er waren vele dijkvallen. Allerlei maatregelen (paalhoofden, aanleg inlagen en dijkjes) moesten ervoor zorgen dat de polder niet opnieuw aan het water prijsgegeven zou moeten worden. Zo ontstonden o.a. de Vossekaai en het Kaaidijkje, namen die nu nog bekend zijn.Tijdens de hele 19e eeuw Hoofdplaat bleef een echte agrarische gemeente, waarbij sommigen ook aan de herstelingen van de dijken werkten of bij het graven van het kanaal van Gent naar Terneuzen. In die tijd heerste er veel armoede in Hoofdplaat.

De tweede helft van de 19e eeuw bracht enige verbetering.In 1814 kwam ene Pieter Merrelaar voor de klas in Hoofdplaat te staan. Naast onderwijzer was hij ook voorzanger in de hervormde kerk, grafdelver, koster, lijkebidder en pachter van de regenbak naast de kerk! De school vormde een geheel met de N.H. kerk. In 1815 had hij 36 leerlingen. Jarenlang was hij de enige onderwijzer in de Hoofdplaatpolder. Eind 1866 werd er een nieuwe school gebouwd in Hoofdplaat en in 1875 volgde een school op Slijkplaat. Uit tellingen blijkt dat Hoofdplaat in 1887 behoorlijk wat jeugd bezat. Op 15 januari gingen er in Hoofdplaat 206 kinderen naar school en in Slijkplaat 96.Rond de eeuwwisseling veranderde er veel aan het aangezicht van het dorp. Er kwamen telefoonpalen en het polderbestuur gaf toestemming om motorvoertuigen over de wegen te laten rijden. In 1920 deed de eerste tractor zijn intrede en in 1923 werd de eerste elektriciteit in Hoofdplaat geleverd.In de vooroorlogse periode kende Hoofdplaat een bloeiend verenigingsleven en werden vele verenigingen opgericht. Later taande het verenigingsleven in.


Na de tweede wereldoorlog verging het Hoofdplaat als de meeste plattelandsgemeenten. Door verdere mechanisatie van de landbouw ontstond er een arbeidsreserve en velen vonden elders werk. De jeugd trok weg om vervolg vervolgopleidingen en onderwijs te volgen. Van een bevolkingstoename was geen sprake, ondanks de bouw van nieuwe woningen.

Tegenwoordig heeft Hoofdplaat opnieuw een bloeiend verenigingsleven en heerst er een gezellige sociale sfeer in dit kleine jongste dorp van West Zeeuws Vlaanderen..

0 Comments|1 View|View full article
Woonplaatsen in de stamboom:Zegwaart
Posted by: Willem Cornelis Gorissen on Feb 8 2013 14:14
Vanaf ca. 1840 heeft ruim 90 jaar een familie Gorissen van vader op zoon aan de Rokkeveenseweg gewoond. Zij waren knecht bij boer van Alphen en woonden in de arbeidershuisjes naast de boerderij. Deze boerderij heeft inmiddels plaats moeten maken voor de uitbreidingen van Zoetermeer.
Undecided
From roughly 1840 has more than 90 years a family Gorissen from father to son to Rokkeveenseweg lived. They were servant farmer van Alphen and lived in the next farm laborers. This farm has now given way to the expansion of Zoetermeer.
Embarassed
Passant d'environ 1840 a ​​plus de 90 ans un Gorissen familiale de père en fils à Rokkeveenseweg vécu. Ils étaient serviteur agriculteur van Alphen et vivaient dans les prochaines ouvriers agricoles. Cette ferme a maintenant cédé la place à l'expansion de Zoetermeer.
1 Comment|10 Views|View full article
Family stories:Stamvaders zonder vader
Posted by: Willem Cornelis Gorissen on Feb 8 2013 14:11
Leendert Gorissen, geboren in 1820 in Pijnacker is een buiten-echtelijke zoon van Elisabeth Goris.
Het verhaal gaat dat de vader van Leendert een adellijk persoon (graaf?) is geweest, vermoedelijk uit België. Maar tot op heden heeft nog niemand een tipje van de sluier op kunnen lichten. Wel weten we inmiddels dat Zegert de Wit, de man van Elisabeth, in 1817 is veroordeeld voor veediefstal en dat hij pas in april 1822 weer een geboorte van kind van hem en Elisabeth komt aangeven. Dus ten tijde van de geboorte van Leendert was hij langdurig van huis.
Pieter Gorissen, geboren in 1826 in Nootdorp als zoon van de ongehuwde Jannigje Goris (zus van Elisabeth).
Deze stamvaders zonder tot nu toe onbekende vader hebben elk een groot aantal nakomelingen voorgebracht.
Undecided
Leendert Gorissen, born in 1820 in Pijnacker is an outer illegitimate son of Elisabeth Goris.
The story goes that the father of Leendert a noble person (Count?) Has been, probably from Belgium. But until now, no one has a corner of the veil can lights. Well, we know that the White Zegert, the husband of Elizabeth, in 1817 was convicted veediefstal and that it was only in April 1822 another birth of his child and Elisabeth will indicate. So at the time of the birth of Leendert he was prolonged from home.
Pieter Gorissen, born in 1826 in Nootdorp son of the unmarried Jannigje Goris (sister of Elizabeth).
These progenitors without hitherto unknown father each have a large number of descendants charged.
Embarassed
Leendert Gorissen, né en 1820 à Pijnacker est un fils illégitime de Elisabeth externe Goris.
L'histoire raconte que le père de Leendert une personne noble (comte?) A été, sans doute à partir de la Belgique. Mais jusqu'à présent, personne n'a un coin du voile peut lumières. Eh bien, nous savons que la Zegert blanc, le mari d'Elizabeth, en 1817, a été condamné veediefstal et que ce n'est qu'en Avril 1822 une autre naissance de son enfant et Elisabeth indiquera. Ainsi, au moment de la naissance de Leendert il a été prolongée de la maison.
Pieter Gorissen, né en 1826 à Nootdorp fils de la mariée Goris Jannigje (la soeur d'Elisabeth).
Ces progéniteurs sans père inconnu jusque-là ont chacun un grand nombre de descendants chargés.
0 Comments|7 Views|View full article
Woonplaatsen in de stamboom:Groede
Posted by: Willem Cornelis Gorissen on Feb 7 2013 04:10
De oudste vermelding over Groede dateert uit het begin van de 12e eeuw. Op dat moment wordt de naam Groede vermeld in een oorkonde van de Gentse Sint-Pietersabdij die in West-Zeeuws-Vlaanderen veel grond bezat. De naam ‘Groede’ is waarschijnlijk afkomstig van ‘grode’, een term die in de middeleeuwen doelde op aangeslibd en begroeid buitendijks land. Heel waarschijnlijk was het aan het begin van de 13de dus nieuw ontgonnen gebied. Ten noorden van Oostburg vormden zich destijds langs de toenmalige kustlijn natuurlijke schorren. Aangezien het eerste Groede waarschijnlijk geen geconcentreerde dorpskern bezat, werd Groede in de parochie van Oostburg ondergebracht.
Pas in de 14de eeuw zal er sprake geweest zijn van een echte dorpskern. Zeker is dat er in diezelfde 14de eeuw een ‘Waterschap Groede’ bestond, dat zorg moest dragen voor de lokale waterhuishouding. De kerktoren van de huidige kerk dateert uit de 15de eeuw.
De geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, en dus ook van Groede, is sterk getekend door de vele overstromingen, al dan niet natuurlijk van aard. Terwijl de 13de eeuw in het teken stond van massale inpoldering, is het einde van de 14de eeuw en het begin van de 15de eeuw voornamelijk een periode van overstromingen. De bekendste zijn de Sint-Elisabethsvloed in 1404, 1421 en 1424 en de stormvloed in 1375/1376. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) waren er vele militaire inundaties. Tussen 1583 en 1612 stond Groede blank. Enkel de kerktoren was nog zichtbaar. Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621), een rustpauze in de gevechten, kwam de streek op adem. In Groede begon men al snel met de heropbouw: in 1613 werden dijken gebouwd en nog in datzelfde jaar stond er reeds een nieuwe Waalse kerk. De eerste kerkrekeningen dateren van 1615.
Undecided
The oldest mention about Groede dates from the early 12th century. At that time the name Groede mentioned in a document of the Ghent Sint-Pieters in West Zeeland lot of land owned. The name 'Groede' is probably derived from 'Gröde', a term used in the Middle Ages was referring to silted and overgrown outside the country. Very likely it was at the beginning of the 13th so newly reclaimed area. North of Oostburg then formed along the former shoreline natural marshes. Since the first Groede probably not concentrated village possessed was Groede in the parish of Oostburg housed.
Only in the 14th century, there have been a real village. It is certain that in that same 14th century 'Watership Groede' existed, that care had to wear for the local water. The church tower of the present church dates from the 15th century.
The history of Western Zeeland Flanders, and therefore Groede, is strongly marked by the many floods, whether or not natural in nature. While the 13th century was marked by massive land reclamation, is the end of the 14th century and the early 15th century mainly a period of flooding. The best known are the Saint Elisabeth flood in 1404, 1421 and 1424 and the flood in 1375/1376. During the Eighty Years War (1568-1648), there were many military inundations. Between 1583 and 1612 stood Groede blank. Only the church tower was still visible. During the Twelve Years' Truce (1609-1621), a break in the fighting, came to the region to breath. In Groede began quickly to rebuild: in 1613 dikes were built and still in the same year there was already a new Walloon church. The first church accounts dating from 1615.
Embarassed
La plus ancienne mention sur Groede date du début du 12ème siècle. A cette époque, la Groede nom mentionné dans un document de Gand Sint-Pieters de l'Ouest Zeeland beaucoup de terres appartenant. «Groede 'Le nom est probablement dérivé de« Gröde », un terme utilisé au Moyen Age faisait allusion à envasé et envahi l'extérieur du pays. Très probablement, c'était au début du 13e région afin récemment récupéré. Au nord de Oostburg ensuite formé le long des anciens marais du littoral naturelles. Depuis le premier village Groede probablement pas concentré possédait était Groede dans la paroisse de Oostburg logés.
Ce n'est que dans le 14ème siècle, il ya eu un véritable village. Il est certain que dans 'Groede Watership' ce même siècle 14ème existé, que les soins devaient porter de l'eau locale. Le clocher de l'église actuelle date du 15ème siècle.
L'histoire de l'Ouest Flandre zélandaise, et donc Groede, est fortement marquée par les inondations beaucoup, si oui ou non naturel dans la nature. Alors que le 13ème siècle a été marquée par la remise en état des terres massive, c'est la fin du 14ème siècle et le début du 15ème siècle essentiellement une période d'inondation. Les plus connus sont l'inondation Sainte-Elisabeth en 1404, 1421 et 1424 et les inondations de 1375/1376. Pendant la guerre de quatre-vingts ans (1568-1648), il y avait beaucoup de militaires inondations. Entre 1583 et 1612 était vierge Groede. Seul le clocher de l'église était encore visible. Pendant la trêve de douze ans (1609-1621), une pause dans les combats, est venu dans la région pour respirer. En Groede a commencé à reconstruire rapidement: en 1613, les digues ont été construites et toujours dans la même année, il y avait déjà une église wallonne nouvelle. Les comptes première église datant de 1615.
1 Comment|5 Views|View full article
Woonplaatsen in de stamboom:Vrijenban
Posted by: Willem Cornelis Gorissen on Feb 7 2013 03:56
Vrijenban was achtereenvolgens ambachtsheerlijkheid (tot 1795), municipaliteit (1795-1798) en gemeente (1798-1811). Voor kerkbezoek moesten de inwoners naar omliggende plaatsen (Delft, Pijnacker, Nootdorp). De registratie door het ambachts- en gemeentebestuur van (onder-)trouwen en begraven is bewaard bij de doop-, trouw- en begraafboeken van Delft, en ingevoerd in de Digitale Stamboom. Dit betekent dat u geen treffers krijgt, als u gegevens van vóór 1812 zoekt bij de plaats Vrijenban.

In 1812 werd de gemeente opgeheven; het grondgebied werd verdeeld tussen de gemeenten Delft en Pijnacker. In 1818 werd Vrijenban weer een zelfstandige gemeente. Vanaf dat jaar kunt u geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten bij die plaats vinden. Bij een herindeling in 1826 werd al het Hof van Delfts grondgebied ten oosten van de Schie en Delft gevoegd bij Vrijenban; al het Vrijenbans gebied ten westen van de Schie ging tot Hof van Delft behoren (zie de plattegrond). In 1921 werd de gemeente Vrijenban opgeheven; het grondgebied werd verdeeld tussen Delft en Pijnacker.

De registers van de Burgerlijke Stand van Vrijenban zijn compleet vanaf de heroprichting van de gemeente in 1818 tot de opheffing in 1921. Alleen voor de geboorteakten is de wettelijke beperking van de openbaarheid (na 100 jaar) nog van toepassing.
Wink
Vrijenban was successively peerage (until 1795), municipality (1795-1798) and municipality (1798-1811). In attendance were the inhabitants to neighboring places (Delft, Pijnacker, Nootdorp). The registration by the craft and municipal authorities (under-) marriages and burials is stored at the baptism, marriage and burial of Delft, and entered into the Digital Pedigree. This means that you get no results, if you have data from before 1812 are looking at the place Vrijenban.

In 1812 the congregation lifted, the territory was divided between the municipalities of Delft and Pijnacker. In 1818 Vrijenban again an independent municipality. From that year you birth, marriage and death certificates to that place. In a reclassification in 1826 became the Court of Delft territory east of the Schie and Delft accompany Vrijenban, all Vrijenbans area west of the Schie went to Hof van Delft belong (see map). In 1921 the municipality Vrijenban lifted; territory was divided between Delft and Pijnacker.

The registers of the Civil Registry of Vrijenban are complete from the re-establishment of the municipality in 1818 until the abolition in 1921. Only for the birth certificates is the legal limitation of the public (after 100 years) still apply.
0 Comments|2 Views|View full article
Visits
0004695