You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Ketil Johansen og jeg startet dette webstedet.

Dette er et prosjekt der det handler om å registrere flest mulig av gamle slekter fra Rygge i Østfold. 

Det er til nå registert over 10000 personer fra Ryggeslekter. Tilveksten foregår kontinuerlig.
Bilder og slektsrapporter samles og lagres i Rygge lokalhistoriske arkiv ved Rygge Museum. Opplysninger som samles her vil bli tilvekst til dette arkivet.
Vi kan også være behjelpelig med ytterligere informasjon om personer og familier hvis det skulle være ønskelig. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.

Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. 
Alle kan få tilgang til dataene - bare gi meg beskjed.
Our family tree is posted online on this site! There are 13395 names in our family site. The earliest event is the death of Nn (Jan 15 636). The most recent event is the death of Elsa Røstad (July 29 2014).
Dette webstedet ble til sist oppdatert Sep 30 2014 og det har for tiden 407 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.  


Go to family tree
Family news
Yesterday
A site member joined another family site: jacobsen Web Site
A site member joined another family site: LINDGREN Web Site
A site member joined another family site: Slaegtsforskning i USA Web Site
A site member joined another family site: Familien Christian Christiansen Web Site
A site member joined another family site: Skipper Olesen Web Site
A site member joined another family site: Fam Kulms
A site member joined another family site: Familjen Tholin Web Site
A site member joined another family site: Ruhoff Andersen Web Site
Sep 29, 2014
A site member joined another family site: kjeld, Randa Web Site
A site member joined another family site: Andreassen Web Site
A site member joined another family site: Antonsen Web Site
A site member joined another family site: Poulsen Web Site
A site member joined another family site: Blichfeldt Web Site
A site member joined another family site: per.jakobsen57 Web Site
A site member joined another family site: Ottars røtter
A site member joined another family site: Solvang Web Site
A site member joined another family site: Ottars røtter
A site member joined another family site: Ottars røtter
A site member joined another family site: Svensson Web Site
A site member joined another family site: Waldum Web Site
Sep 28, 2014
A site member joined another family site: jacobsen Web Site
A site member joined another family site: jacobsen Web Site
A site member joined another family site: Nettsiden til Fam.Ross,Nilsen,Tennfjord,
A site member joined another family site: Nettsiden til Fam.Ross,Nilsen,Tennfjord,
A site member joined another family site: jacobsen Web Site
A site member joined another family site: solheim Web Site
A site member joined another family site: Klevås-Olsen Web Site
A site member joined another family site: Olofsson Web Site
A site member joined another family site: Gravesen Weber Web Site
A site member joined another family site: Rasmussen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0006702
 
Loading...
Loading...