You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Ketil Johansen og jeg startet dette webstedet.

Dette er et prosjekt der det handler om å registrere flest mulig av gamle slekter fra Rygge i Østfold. 

Det er til nå registert over 10000 personer fra Ryggeslekter. Tilveksten foregår kontinuerlig.
Bilder og slektsrapporter samles og lagres i Rygge lokalhistoriske arkiv ved Rygge Museum. Opplysninger som samles her vil bli tilvekst til dette arkivet.
Vi kan også være behjelpelig med ytterligere informasjon om personer og familier hvis det skulle være ønskelig. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.

Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. 
Alle kan få tilgang til dataene - bare gi meg beskjed.
Our family tree is posted online on this site! There are 12218 names in our family site. The earliest event is the death of Nn (Jan 15 636). The most recent event is the death of Inger Olsen (Jan 30 2014).
Dette webstedet ble til sist oppdatert Apr 24 2014 og det har for tiden 388 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.  


Go to family tree
Family news
Today
A site member joined another family site: Tommy Michael Sandau Web Site
Yesterday
A site member joined another family site: From-Poulsen Web Site
A site member joined another family site: Eriksen Web Site
A site member joined another family site: Haukland Web Site
A site member joined another family site: Elleby familien
A site member joined another family site: Kari & Kjell Undbekken Family Website
A site member joined another family site: Kari & Kjell Undbekken Family Website
A site member joined another family site: Tommy Michael Sandau Web Site
A site member joined another family site: Tommy Michael Sandau Web Site
A site member joined another family site: Høie Web Site
A site member joined another family site: Kiilsholm Web Site
A site member joined another family site: Aanerud Web Site
Apr 22, 2014
A site member joined another family site: HINES Web Site
A site member joined another family site: Guri Stubstad og Finn Rønning
A site member joined another family site: Heitmann Web Site
A site member joined another family site: Eliassen Web Site
A site member joined another family site: Ida Aurora Web Site
A site member joined another family site: Bjorn Ivars slekttre 1 Web Site
A site member joined another family site: Ida Aurora Web Site
A site member joined another family site: Thorvaldsen Web Site
A site member joined another family site: Martens Vejle Web Site
A site member joined another family site: colerus Web Site
A site member joined another family site: Hernæs Web Site
Apr 21, 2014
A site member joined another family site: Gaustad Web Site
A site member invited A site member to the site.
A site member joined another family site: Hammerschmidt Christensen/Marquart Laursen
A site member joined another family site: Riisnes Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0006099
 
Loading...
Loading...