You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Jeg heter Bjørn Ressem og jeg startet dette webstedet. Det er ment som et felles familietre for alle i min slekt, samt mine barn og deres mødres slekt, og du kan bygge på din eget slekt. Send gjerne en kommentar på dette nettstedet.

Hovedområdene for dette slektstreet er Nord-Trøndelag, Hemnes/Rana - Bodø/Lofoten/ Vesterålen(Benkestok/Ellingsen) og Valdres (Røe/Rudi/Rogne). Dertil Dishington-slekten i Norge og forfedrene på Orknøyene, Scotland, England, Danmark, Holland, France. Henrik 8.'s bror og far er gjennom denne slekten stamfedre til Janicke, Wilhelm og Henrik. 

Dokumentasjonene mine kommer hovedsakelig fra: 1) Slektsbok for Mønnes/Rones (Heimdal/Rennemo/Skarset/Tinglum) skrevet av Ragnar Heimdal, utgitt 1977.             2) Slekten Dishington av Johan A Voll.  3) Slektstavlenotater for Røe/Rudi/ Skrutvold og Døvre/Rogne i Valdres skrevet av sivilarkitekt Magne Røe, sønn av Ola Røe (Rudi) på Store Røe Gård i Øystre Slidre. 4) Bergmannsslekten Tax, av Horten-Nyberg-Trøan, utgitt 2012, 680 sider. (mye Blostrupsen).  5) Slektsboken om Jacobsen/Ressem-ætta (Jacobsen/ Saksvoll) samt bygdebøkene fra Malm og Beitstad. Øvrig dokumentasjon er hentet fra andre i familien og utveksling av såkalte, etter min vurdering, sikre "Smart-treff" fra andre brukere av MyHeritage. 

 

Ressem-navnet: Min fars farfar Petter Mortinussen (Petter Indlegget/Holmset) bygslet et jordstykke av Ner-Ressem, kalte det Innlegget/Redsemplass og tok navnet Ressem. Han har forfedre fra Mønnes gård i Vuku, Verdal. Hans sønner Martin, Anton og Maurits brakte Ressem-navnet videre i vår slekt. Hans mor var Jonetta Jørgensdatter Ressem fra Solberg. Hans kone, min oldemor, Thora Olsdatter Holmset, har forfedre fra de fleste gårdene i Malm og Beitstad, Vada, Malmo, Landsem, Saugestad, Solberg, Ressem. Dertil forgreninger til Jacobsen-slekta på Steinkjer.

Skatland-navnet: Min morfar Marius Paulsen Skatland ble tidlig bortsatt og deretter adoptert på konfirmasjonsdagen av Johannes Skatland på Namdalseid. Hans mor hette Marie Wilhelmsdatter Nyheim Welde (gift Nyheim) og døde 105 år gammel på Namdalseid aldersheim. Hennes farmor og farfar var fattige innflyttere fra Elverum som kom til Verdal (via Molde) i 1843 med 6 barn for å få jobb som tømmerfløtere. Min mors søster, Målfrid Skatland, var gift med Håkon Falmår, den siste eier av gården Folmer i Harran, før den brant (Åsmulen/Aune-slekta). Familien har nå hytte på stedet. Tippoldemor til min mormors mormor vokste opp på den gamle Fokstuen på Dovre. De fleste av mine aner i treet er fra Verdal, Malm, Elverum, Folldal, Rogaland og bergverksfolk i slekten Tax.       

Jeg mangler mye i dette slektstreet om mine fettere og kusiners etterkommere, samt bilder av våre forfedre. Bidrag ønskes! 

 

www.slektentax.com.  Bergverksfamilien Tax. Ole Petter Blostrupsen (Ole Petter Dullum) var min oldefar og kommer fra Alvdal, Østerdalen. Hans tip-tip-tip oldeforeldre var Jacob MathiasTax og Christine Hohendorff/Hoffendorf, bergverksfolk, opprinnelig fra Sachsen i Tyskland, de levde på gården Vestran/Vestrum ved Ekne i Skogn i Nord-Trøndelag mens han var bergmester nordafjells, rundt 1650. Jacob og hans 2 brødre Johan Georg og Tobias kom til Norge i 1652 og er opphavet til slekten Tax i Norge.

 

Benkestok: Mine sønner i Bodø er på morsiden etterkommere i Benkestock-slekten. Trond Tordsøn Benkestock f.1373 (gm Ulvilde Jonsdatter Smør) på Finnøy i Rogaland, er deres stamfar 14 generasjoner tilbake.

 

DISHINGTON. Wilhelms oldemor Othelie Jensen Dahl, er dertil etterkommer i 8. ledd av Jacob Andersen Dishington, den første Dishington i Norge(1630), og har dermed aner i dette treet tilbake til kongehusene i Europa på 13-1400-tallet,bl.a. Tudor/Stuart i England.

 

Harald Hårfagre kan være direkte stamfar i 32-33. ledd til alle mine barn, på morsiden. Alle disse slektsleddene kommer frem i slektstreet. Dette via Prost Hans Lauritsen Blix (1596-1666) i Bodø som deres direkte stamfar i 12.ledd. Blix-familien kommer fra Schancke-familien og de svenske kongeættene i Jæmtland. Her går slekten bakover via Isle of Man og tilbake til de norske kongeættene på Ringerike.  NB! Det råder stor usikkerhet rundt alle mulige barn av Harald Hårfagre. Han var ikke gift, og det ble kamp om kronen etter hans død. Harald selv innsatte sin sønn Eirik Blodøks som medkonge i Norge før sin død. Historisk er 16- 20 mulige barn med 7 forskjellige mødre registrert. Jeg har forutsatt at Sigurd Rise Haraldson var hans sønn med Snefrid Svassedatter, datter av Svasse Finden.

 

Jeg har 3 særkull, mine barn har 3 forskjellige mødre. Da blir treet ganske omfattende, med familiene til mine barns mødre. Den yngste etterkommer av meg i treet er min datterdatter, Josephine Ressem Sørensen, bosatt i Holstebro, Danmark.

 

De som blir medlemmer på denne web-siden kan selv legge inn nye personer, tilleggsopplysninger og bilder, og vi kan sende meldinger til hverandre. Du kan også bruke data herfra og lage egne familiesider. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.                  

Our family tree is posted online on this site! There are 25171 names in our family site.
Dette webstedet ble sist oppdatert Jan 29 2015 og det har for tiden 60 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Håper det blir en interessant reise! Og nyt familiebildene.


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Jan 29, 2015
Bjørn Ressem published a new version of the Bjorn Ressem family tree from the Family Tree Builder
Jan 23, 2015
Bjørn Ressem commented on event 46th birthday of Jan Erik Ressem:
 En hilsen på dagen også fra familietreet 
Jan 21, 2015
Bjørn Ressem commented on event 67th birthday of Lars Wollan Ressem:
 Grattis fra oss i familietreet 
Jan 17, 2015
Oddbjørn Ressem commented on event 66th birthday of Oddbjørn Ressem:
 Takk for det Bjørn!
Ha ei fin helg!
Oddbjørn 
Bjørn Ressem commented on event 66th birthday of Oddbjørn Ressem:
 Grattis fra slektstreet 
Jan 14, 2015
Tone Lønnum Forbord updated her profile.
Jan 11, 2015
Julie Rakkestad joined another family site: Valstadfamilien Web Site
Jan 08, 2015
Bjørn Ressem said: 4 års bursdag med Josephine i Holstebro
Jan 01, 2015
Janet Lee joined the site.
Dec 31, 2014
Bjørn Ressem commented on event 22nd birthday of Lars Christian Berg-Hanssen:
 Hei, også slektstreet vårt gratulerer 
Dec 26, 2014
Bjørn Ressem said: Koselig julefeiring på Beitostølen med Anne Cath. og barna, full fart i bakken hver dag
Dec 25, 2014
Julie Rakkestad joined the site.
Dec 23, 2014
Bjørn Ressem commented on event 69th birthday of Øystein Falmår:
 Grattis, hilsen også fra slektstreet 
Dec 17, 2014
Bjørn Ressem invited Svein Arne Elden to the site.
Dec 11, 2014
Bjørn Ressem commented on event 41st birthday of Trude Lisell Ressem:
 Hei. en hilsen på dagen også fra familietreet 
Nov 27, 2014
Bjørn Ressem commented on event 38th birthday of Jesper Sørensen:
 Også familietreet gratulerer 
Bjørn Ressem invited Jesper Sørensen to the site.
Nov 22, 2014
Bjørn Ressem commented on event 31st birthday of Henrik Dahl Røe:
 Grattis grattis også fra slektsiden 
Nov 01, 2014
Sverre Martin Ressem updated the details of <Private> Lundli (Ressem) in family tree Bjorn Ressem
Sverre Martin Ressem commented on the photo :
 Turi Stålem 
Oct 04, 2014
Bjørn Ressem said: Stor dag i Holstebro, Henry August fyller 6 år
Oct 03, 2014
Bjørn Ressem commented on event 38th birthday of Rita Synnøve Henningsen:
 Slektstreet hilser og gratulerer med dagen 
Sep 23, 2014
Bjørn Ressem added the photo Folmer 1950 to album Family photos
 
Bjørn Ressem commented on person <Private> Berg-Hanssen :
 I dag fyller Jesber B H 8 år, gratulerer!! 
Aug 12, 2014
Bjørn Ressem commented on event 42nd birthday of Anne Cathrine Ressem:
 Vi hilser på dagen også fra slektstreet 
 
View older news
News articles
Kids:Bursdag
Posted by: Bjørn Ressem on Oct 4 2014 10:14
Stor dag i Holstebro, Henry August fyller 6 år
0 Comments|6 Views|View full article
Kids:Josephine i Holstebro er 3 år i dag
Posted by: Bjørn Ressem on Jan 8 2014 05:07
Morfar GratulererLaughingWink
0 Comments|21 Views|View full article
Visits
0014280
 
Loading...
Loading...