You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Olaf Frostad. Interessen for slektsgransking fikk jeg av min onkel, Oddmund Frostad, da han for noen år siden ga meg en bok om min fars familie.

Jeg er oppvokst på Ankenes i Narvik og viste i min barndom at jeg var av Lofot- og Vesterålsslekt, "Et ekte fiskebondebarn". Da jeg begynte å lese slektshistorien og innhente informasjon erfarte jeg at jeg er et sluttprodukt av en omfattende folkevandring i Norge og Nord-Europa.

Mine forfedre og formødre kom fra, Vefsen, Trøndelag, Møre, Hitra, Bergen, Hardanger, Haugaland, Jæren, Agder, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Sverige, Danmark, Finnland, Skottland, Nederland, Tyskland, Polen og Livland. (Livland er et historisk landskap nord i Baltikum og er i dag delt mellom Estland og Latvia) 

Det synes som at Kristian IV etter toktet til Kolahalvøya i 1599  erfarte at populasjonen av nordmenn og dansker i den nordre del av kongeriket Danmark-Norge var faretruende liten og at de derfor ikke kunne sikre landet. Hvilke vedtak han fattet er ukjent, men jeg erfarer at hovedtyngden av mine forfedre og formødre flyttet nordover til Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms mellom år 1600 og år 1700. 

De kom nordover i to puljerer. Den første og største i årene 1600-1700 var prester, fogder, jektskippere og byborgere (Handelsmenn) med fruer.

Et annet artig funn i mantallet for 1701, Lofoten og Vesterålen, er at mange av tjenestekarene på gårdene i øyriket var ungutter i alderen 16 til 24 år med fødested Bergen og Vestlandet. Fisk ble fraktet sørover og drenger ble med på lasset nordover. 

tillegg kom det 3 sersjanter/soldater nordover  til Andøya ca år 1670. Kansje fikk de torp (soldatgård) som takk (betaling) for krigstjeneste. Kongen hadde tidligere i forbindelse med reformasjonen overtatt alt kirkegods og muligens var det noe av denne jorden soldatene fikk overta.

Den neste bølgen kom 200 år etterpå og besto av sjømenn, handelsmenn, tønnemakere og småbrukere.

 

Family news
Today
A site member joined another family site: STARK Web Site
Apr 13, 2014
A site member joined another family site: Familie Nielsen Web Site
Apr 12, 2014
A site member joined another family site: Fam Menes/Johannessen
A site member joined another family site: Ulsted Web Site
A site member joined another family site: Munke Bjergby Web Site
Apr 11, 2014
A site member joined another family site: pygi Web Site
Apr 06, 2014
A site member joined another family site: Fæster Web Site
Apr 02, 2014
A site member joined another family site: Steen Web Site
Mar 28, 2014
A site member joined another family site: Gjellåm Web Site
Mar 26, 2014
A site member joined another family site: Forsbakk Lund Web Site
Mar 19, 2014
A site member joined another family site: Halmrast Web Site
Mar 17, 2014
A site member joined another family site: Karlsen Web Site
Mar 12, 2014
A site member joined another family site: Aspevik Web Site
Mar 06, 2014
A site member joined another family site: Slektstre for Randi og Arne Vingerhagen Web Site
A site member joined another family site: Risholm/Johansen Web Site
Mar 05, 2014
A site member joined another family site: Bert Lindvalls släktplats Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000514
 
Loading...
Loading...