You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Olaf Frostad. Interessen for slektsgransking fikk jeg av min onkel, Oddmund Frostad, da han for noen år siden ga meg en bok om min fars familie.

Jeg er oppvokst på Ankenes i Narvik og viste i min barndom at jeg var av Lofot- og Vesterålsslekt, "Et ekte fiskebondebarn". Da jeg begynte å lese slektshistorien og innhente informasjon erfarte jeg at jeg er et sluttprodukt av en omfattende folkevandring i Norge og Nord-Europa.

Mine forfedre og formødre kom fra, Vefsen, Trøndelag, Møre, Hitra, Bergen, Hardanger, Haugaland, Jæren, Agder, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Sverige, Danmark, Finnland, Skottland, Nederland, Tyskland, Polen og Livland. (Livland er et historisk landskap nord i Baltikum og er i dag delt mellom Estland og Latvia) 

Det synes som at Kristian IV etter toktet til Kolahalvøya i 1599  erfarte at populasjonen av nordmenn og dansker i den nordre del av kongeriket Danmark-Norge var faretruende liten og at de derfor ikke kunne sikre landet. Hvilke vedtak han fattet er ukjent, men jeg erfarer at hovedtyngden av mine forfedre og formødre flyttet nordover til Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms mellom år 1600 og år 1700 og var byxelbønder,prester, fogder, jektskippere og byborgere (Handelsmenn). 

Et annet artig funn i mantallet for 1701, Lofoten og Vesterålen, er at mange av tjenestekarene på gårdene i øyriket var ungutter i alderen 16 til 24 år med fødested Bergen og Vestlandet. Fisk ble fraktet sørover og drenger ble med på lasset nordover. 

tillegg kom det 3 sersjanter/soldater nordover  til Andøya ca år 1670. Muligens fikk de torp (soldatgård) som takk (betaling) for krigstjeneste. Kongen hadde tidligere i forbindelse med reformasjonen overtatt alt kirkegods og det kan ha vært noe av denne jorden soldatene fikk overta.

Den neste bølgen kom 200 år etterpå og besto av sjømenn, handelsmenn, tønnemakere og småbrukere.

 

Family news
Mar 23, 2015
A site member joined another family site: Wirz Web Site
Mar 20, 2015
A site member joined another family site: Ellingsen Web Site
A site member joined another family site: Stenseth/Weea Web Site
A site member joined another family site: Gottschalksen Web Site
Mar 16, 2015
A site member joined another family site: Honningsvåg/StorvikWeb Site
Mar 13, 2015
A site member joined another family site: Slektstreet Nymo Skogvold
Mar 11, 2015
A site member joined another family site: Kanten Web Site
Mar 10, 2015
A site member joined another family site: slekt Web Site
Mar 04, 2015
A site member joined another family site: Gro-Helen og Tore Rønning Web Site
Mar 03, 2015
A site member joined another family site: dahl Web Site
Mar 02, 2015
A site member joined another family site: Peter Berg Mikkelsens aner
Mar 01, 2015
A site member joined another family site: Hoff Web Site
A site member joined another family site: Thorstensen Web Site
Feb 24, 2015
A site member joined another family site: edvardsen Web Site
A site member joined another family site: m Web Site
A site member joined another family site: Grunnvollfamilien
Feb 20, 2015
A site member joined another family site: Brandal Web Site
A site member joined another family site: Engen Family Tree Website
Feb 18, 2015
A site member joined another family site: Schön Web Site
A site member joined another family site: Pettersen Web Site
Feb 13, 2015
A site member joined another family site: Olsen Web Site
Feb 12, 2015
A site member joined another family site: m Web Site
A site member joined another family site: Lindseth Web Site
Feb 11, 2015
A site member joined another family site: Simonsen Web Site
Feb 10, 2015
A site member joined another family site: Kolbjoern Web Site
Feb 09, 2015
A site member joined another family site: Steinbakk Web Site
Feb 07, 2015
A site member joined another family site: Høgmoen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000644
 
Loading...
Loading...