You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Olaf Frostad. Interessen for slektsgransking fikk jeg av min onkel, Oddmund Frostad, da han for noen år siden ga meg en bok om min fars familie.

Jeg er oppvokst på Ankenes i Narvik og viste i min barndom at jeg var av Lofot- og Vesterålsslekt, "Et ekte fiskebondebarn". Da jeg begynte å lese slektshistorien og innhente informasjon erfarte jeg at jeg er et sluttprodukt av en omfattende folkevandring i Norge og Nord-Europa.

Mine forfedre og formødre kom fra, Vefsen, Trøndelag, Møre, Hitra, Bergen, Hardanger, Haugaland, Jæren, Agder, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Sverige, Danmark, Finnland, Skottland, Nederland, Tyskland, Polen og Livland. (Livland er et historisk landskap nord i Baltikum og er i dag delt mellom Estland og Latvia) 

Det synes som at Kristian IV etter toktet til Kolahalvøya i 1599  erfarte at populasjonen av nordmenn og dansker i den nordre del av kongeriket Danmark-Norge var faretruende liten og at de derfor ikke kunne sikre landet. Hvilke vedtak han fattet er ukjent, men jeg erfarer at hovedtyngden av mine forfedre og formødre flyttet nordover til Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms mellom år 1600 og år 1700 og var byxelbønder,prester, fogder, jektskippere og byborgere (Handelsmenn). 

Et annet artig funn i mantallet for 1701, Lofoten og Vesterålen, er at mange av tjenestekarene på gårdene i øyriket var ungutter i alderen 16 til 24 år med fødested Bergen og Vestlandet. Fisk ble fraktet sørover og drenger ble med på lasset nordover. 

tillegg kom det 3 sersjanter/soldater nordover  til Andøya ca år 1670. Muligens fikk de torp (soldatgård) som takk (betaling) for krigstjeneste. Kongen hadde tidligere i forbindelse med reformasjonen overtatt alt kirkegods og det kan ha vært noe av denne jorden soldatene fikk overta.

Den neste bølgen kom 200 år etterpå og besto av sjømenn, handelsmenn, tønnemakere og småbrukere.

 

Family news
July 21, 2014
A site member joined another family site: Skov-Paludan Web Site
July 15, 2014
A site member joined another family site: Jessen Web Site
July 10, 2014
A site member joined another family site: nyborg-karlsen Web Site
July 08, 2014
A site member joined another family site: Hansen Web Site
July 07, 2014
A site member joined another family site: Rune Meyer family tree Web Site
July 05, 2014
A site member joined another family site: Olsson Web Site
July 02, 2014
A site member joined another family site: Henning Vinloev-Hansen Web Site
A site member joined another family site: Henning Vinloev-Hansen Web Site
June 30, 2014
A site member joined another family site: Oceanic Web Site
June 16, 2014
A site member joined another family site: Martinsen - Eliassen Web Site
A site member joined another family site: Christiansen Web Site
June 12, 2014
A site member joined another family site: Peilicke Web Site
A site member submitted a request to become a member.
June 06, 2014
A site member joined another family site: Husebø Web Site-MyHeritage.com
A site member joined another family site: Ansok Family Web Site
June 02, 2014
A site member joined another family site: Fæster Web Site
June 01, 2014
A site member joined another family site: solheim Web Site
May 26, 2014
A site member joined another family site: Battle Web Site
May 22, 2014
A site member joined another family site: Kristiansen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000565
 
Loading...
Loading...