You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Olaf Frostad. Interessen for slektsgransking fikk jeg av min onkel, Oddmund Frostad, da han for noen år siden ga meg en bok om min fars familie.

Jeg er oppvokst på Ankenes i Narvik og viste i min barndom at jeg var av Lofot- og Vesterålsslekt, "Et ekte fiskebondebarn". Da jeg begynte å lese slektshistorien og innhente informasjon erfarte jeg at jeg er et sluttprodukt av en omfattende folkevandring i Norge og Nord-Europa.

Mine forfedre og formødre kom fra, Vefsen, Trøndelag, Møre, Hitra, Bergen, Hardanger, Haugaland, Jæren, Agder, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Sverige, Danmark, Finnland, Skottland, Nederland, Tyskland, Polen og Livland. (Livland er et historisk landskap nord i Baltikum og er i dag delt mellom Estland og Latvia) 

Det synes som at Kristian IV etter toktet til Kolahalvøya i 1599  erfarte at populasjonen av nordmenn og dansker i den nordre del av kongeriket Danmark-Norge var faretruende liten og at de derfor ikke kunne sikre landet. Hvilke vedtak han fattet er ukjent, men jeg erfarer at hovedtyngden av mine forfedre og formødre flyttet nordover til Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms mellom år 1600 og år 1700 og var byxelbønder,prester, fogder, jektskippere og byborgere (Handelsmenn). 

Et annet artig funn i mantallet for 1701, Lofoten og Vesterålen, er at mange av tjenestekarene på gårdene i øyriket var ungutter i alderen 16 til 24 år med fødested Bergen og Vestlandet. Fisk ble fraktet sørover og drenger ble med på lasset nordover. 

tillegg kom det 3 sersjanter/soldater nordover  til Andøya ca år 1670. Muligens fikk de torp (soldatgård) som takk (betaling) for krigstjeneste. Kongen hadde tidligere i forbindelse med reformasjonen overtatt alt kirkegods og det kan ha vært noe av denne jorden soldatene fikk overta.

Den neste bølgen kom 200 år etterpå og besto av sjømenn, handelsmenn, tønnemakere og småbrukere.

 

Family news
Nov 14, 2014
A site member joined another family site: Jacobsen Web Site
Nov 12, 2014
A site member joined another family site: Lund Web Site
Nov 05, 2014
A site member joined another family site: Otto Thoresen familytree
Nov 03, 2014
A site member joined another family site: LINDGREN Web Site
Oct 23, 2014
A site member joined another family site: Helge Lanes Web Site
Oct 20, 2014
A site member joined another family site: Torry Heritage Web Site
A site member joined another family site: Hansen Web Site
Oct 13, 2014
A site member joined another family site: Jaksland-Ranheim-Paulsen Web Site
Oct 10, 2014
A site member joined another family site: Nygård Web Site
Oct 04, 2014
A site member joined another family site: jacobsen Web Site
Oct 01, 2014
A site member joined another family site: Johnson Strand Family Web Site
Sep 25, 2014
A site member joined another family site: BJERRANG Web Site
Sep 01, 2014
A site member joined another family site: Larsen Web Site
A site member joined another family site: Nordoy slekta Web Site
Aug 25, 2014
A site member joined another family site: Slektside for Lillan og Atle
Aug 21, 2014
A site member joined another family site: Andersson-Fierrill Web Site
Aug 19, 2014
A site member joined another family site: sørensen Web Site
Aug 16, 2014
A site member joined another family site: Sommerseth Web Site
Aug 14, 2014
A site member joined another family site: Berndt Web Site
Aug 13, 2014
A site member joined another family site: Harald Kristian Pettersen Web Site
A site member joined another family site: Familien og slekt til Geir Heim
Aug 05, 2014
A site member joined another family site: Jack J Jackson's/Lotta Bruns´s släkt
July 10, 2014
A site member joined another family site: nyborg-karlsen Web Site
July 02, 2014
A site member joined another family site: Henning Vinloev-Hansen Web Site
A site member joined another family site: Henning Vinloev-Hansen Web Site
June 16, 2014
A site member joined another family site: Martinsen - Eliassen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000589
 
Loading...
Loading...