PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Olaf Frostad. Interessen for slektsgransking fikk jeg av min onkel, Oddmund Frostad, da han for noen år siden ga meg en bok om min fars familie.

Jeg er oppvokst på Ankenes i Narvik og viste i min barndom at jeg var av Lofot- og Vesterålsslekt, "Et ekte fiskebondebarn". Da jeg begynte å lese slektshistorien og innhente informasjon erfarte jeg at jeg er et sluttprodukt av en omfattende folkevandring i Norge og Nord-Europa.

Mine forfedre og formødre kom fra, Vefsen, Trøndelag, Møre, Hitra, Bergen, Hardanger, Haugaland, Jæren, Agder, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Sverige, Danmark, Finnland, Skottland, Nederland, Tyskland, Polen og Livland. (Livland er et historisk landskap nord i Baltikum og er i dag delt mellom Estland og Latvia) 

Det synes som at Kristian IV etter toktet til Kolahalvøya i 1599  erfarte at populasjonen av nordmenn og dansker i den nordre del av kongeriket Danmark-Norge var faretruende liten og at de derfor ikke kunne sikre landet. Hvilke vedtak han fattet er ukjent, men jeg erfarer at hovedtyngden av mine forfedre og formødre flyttet nordover til Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms mellom år 1600 og år 1700 og var byxelbønder,prester, fogder, jektskippere og byborgere (Handelsmenn). 

Et annet artig funn i mantallet for 1701, Lofoten og Vesterålen, er at mange av tjenestekarene på gårdene i øyriket var ungutter i alderen 16 til 24 år med fødested Bergen og Vestlandet. Fisk ble fraktet sørover og drenger ble med på lasset nordover. 

tillegg kom det 3 sersjanter/soldater nordover  til Andøya ca år 1670. Muligens fikk de torp (soldatgård) som takk (betaling) for krigstjeneste. Kongen hadde tidligere i forbindelse med reformasjonen overtatt alt kirkegods og det kan ha vært noe av denne jorden soldatene fikk overta.

Den neste bølgen kom 200 år etterpå og besto av sjømenn, handelsmenn, tønnemakere og småbrukere.

 

Family news
June 26, 2015
A site member joined another family site: Mortensen Web Site
A site member joined another family site: Larsen Web Site
June 21, 2015
A site member joined another family site: Olsen Web Site
June 18, 2015
A site member joined another family site: Olsen Web Site
June 16, 2015
A site member joined another family site: Norberg-Schulz Web Site
A site member joined another family site: Trond Marvin Pedersen Web Site
June 11, 2015
A site member joined another family site: Sternang Web Site
June 10, 2015
A site member joined another family site: Greis Web Site
June 03, 2015
A site member joined another family site: Hingstrøm Web Site
A site member joined another family site: Sivertsen og Larsen Familie
June 02, 2015
A site member joined another family site: Hoseth Web Site
June 01, 2015
A site member joined another family site: Barth-Heyerdahl Web Site
May 31, 2015
A site member joined another family site: Haugaard familie-webstedet
May 28, 2015
A site member joined another family site: Syvertsen Web Site
A site member joined another family site: kurud Web Site
May 25, 2015
A site member joined another family site: TOMMY DAHL Web Site
May 11, 2015
A site member joined another family site: Otnesaakg Web Site
A site member joined another family site: Landa Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000673