PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Olaf Frostad. Interessen for slektsgransking fikk jeg av min onkel, Oddmund Frostad, da han for noen år siden ga meg en bok om min fars familie.

Jeg er oppvokst på Ankenes i Narvik og viste i min barndom at jeg var av Lofot- og Vesterålsslekt, "Et ekte fiskebondebarn". Da jeg begynte å lese slektshistorien og innhente informasjon erfarte jeg at jeg er et sluttprodukt av en omfattende folkevandring i Norge og Nord-Europa.

Mine forfedre og formødre kom fra, Vefsen, Trøndelag, Møre, Hitra, Bergen, Hardanger, Haugaland, Jæren, Agder, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold, Østfold, Sverige, Danmark, Finnland, Skottland, Nederland, Tyskland, Polen og Livland. (Livland er et historisk landskap nord i Baltikum og er i dag delt mellom Estland og Latvia) 

Det synes som at Kristian IV etter toktet til Kolahalvøya i 1599  erfarte at populasjonen av nordmenn og dansker i den nordre del av kongeriket Danmark-Norge var faretruende liten og at de derfor ikke kunne sikre landet. Hvilke vedtak han fattet er ukjent, men jeg erfarer at hovedtyngden av mine forfedre og formødre flyttet nordover til Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms mellom år 1600 og år 1700 og var byxelbønder,prester, fogder, jektskippere og byborgere (Handelsmenn). 

Et annet artig funn i mantallet for 1701, Lofoten og Vesterålen, er at mange av tjenestekarene på gårdene i øyriket var ungutter i alderen 16 til 24 år med fødested Bergen og Vestlandet. Fisk ble fraktet sørover og drenger ble med på lasset nordover. 

tillegg kom det 3 sersjanter/soldater nordover  til Andøya ca år 1670. Muligens fikk de torp (soldatgård) som takk (betaling) for krigstjeneste. Kongen hadde tidligere i forbindelse med reformasjonen overtatt alt kirkegods og det kan ha vært noe av denne jorden soldatene fikk overta.

Den neste bølgen kom 200 år etterpå og besto av sjømenn, handelsmenn, tønnemakere og småbrukere.

 

Family news
May 25, 2015
A site member joined another family site: TOMMY DAHL Web Site
May 11, 2015
A site member joined another family site: Otnesaakg Web Site
A site member joined another family site: Landa Web Site
May 08, 2015
A site member joined another family site: Granerød
Apr 26, 2015
A site member joined another family site: Assafsson Web Site
A site member joined another family site: EDVARDSEN Web Site
Apr 21, 2015
A site member joined another family site: Olesen Web Site
Apr 15, 2015
A site member joined another family site: Lorentzen Web Site
Apr 14, 2015
A site member joined another family site: Rosenfors Web Site
Apr 10, 2015
A site member joined another family site: Familien Web Site
A site member updated her profile.
Apr 09, 2015
A site member joined another family site: Släkten Thors
Apr 04, 2015
A site member joined another family site: Andersen og Fuereder
Apr 01, 2015
A site member joined another family site: Presthus Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000661
 
Loading...
Loading...