You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Elin Irene Solheim og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett. Det var Elin som startet dette prosjektet, men da vi ble besteforeldreEmbarassed fikk Morten se livet i nytt perspektiv og har siden høsten 2012 studert slekta svært nøye helt tilbake til Middeladeren. Det kan være feil hos oss, men mye er luket bort. Mortens slekt er et produkt av den innvandring som skjedde til Christiania/Oslo på begynnelsen av 1900 tallet. Fra to innenlandskommuner Rømskog Østfold og Fet Akershus samt to kystkommuner Klepp Rogaland og Farsund Vest-Agder kommer hans famile. Fra Farsund slekt skal vi senere utdype kapertiden fra tiden rundt Napoleonskrigen. 

Gjennom hans slekt i Rogaland har han etter stor sannsynlighet funnet aner tilbake til Kong Håkon V Magnusson. Den siste norske konge før svensker, deretter dansker for igjen bli tatt tilbake til svensk "kongedømme" frem til 1905. Det er etter Napoleonskrigen, svenskene "får tilbake" Norge. 

Det er fra kongsdatteren Agnes kongen fikk med sin frille, Katharina av Vereide hans slekt kommer. Agnes får navnet sitt etter kongens ekte svigermor. Med sin hustru Eufemia får han datteren Ingebjørg som giftes inn i den nye svenske kongefamilien. Agnes blir giftet bort med kongens nærmeste, Sudrheim slekta. Sudrheim kan ha sitt navn fra slaget som sto ved Largs på Orknøyene, (Sudreyar). Her var den rødhårede slekten svært sentral i det slaget som sto der på kongens side. Kongen dør av sykdom på Orknøyene. Nyperosen som er sentralt i dette slektsvåpen kan over tid føres langt ned i Europa, men mest sentralt er det knyttet til Roos adelsslekten som fremdeles lever i Sverige. Nyperosen er i Sørums kommunevåpen, men Sudrheimfolket hadde nok større landområder enn bare denne lille kommunen.

Men under Svartedauen, like etter at kongen hadde tapt landet til svenskene, tar Sudrheimfolket Glomma og Vorma ned til Viken (Oslofjorden). Her etablerer slekta Huseby på Onsøy, Elingård og senere Borregård. Sudrheim folket hadde mange frender og slekter fra Hardangerfjorden, Bjarkøy og Holterslekta fra Nes i Akershus har vært sentrale sammen med Østfold slekta Bolt. Slekter med slike ressurser vender kappen etter hvor makta rår. Det er det mange historiske bevis for.

Når slekta over tid beveger seg mot Rogaland er vi under danskenes herredømme. Her kommer sentrale justis og kristendomsfolk inn. Samtidig kommer nybrottsfolk fra Jæren inn, hvor fattigdom bringer mange emigranter til Amerika. Men da e vi jo på 1800 tallet. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 581 names in our family site. The earliest event is the birth of av Saksvik Dag Kåresson, til Austråt (1150). The most recent event is the death of Kåre Solheim (July 12 2013).
Dette webstedet ble til sist oppdatert July 30 2014 og det har for tiden 258 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree
Family news
Today
A site member joined another family site: Bye Web Site
A site member joined another family site: Knudsen Web Site
A site member joined another family site: Knudsen Web Site
A site member joined another family site: Knudsen Web Site
A site member joined another family site: Knudsen Web Site
Yesterday
A site member joined another family site: Saastamoinen Family Web Site
A site member joined another family site: Van Acker Web Site
A site member joined another family site: Gunnäs Web Site
A site member joined another family site: Nylander Web Site
A site member joined another family site: Skov-Paludan Web Site
A site member joined another family site: Familien Aas Web Site
A site member joined another family site: Nettsiden til familien Reese
A site member joined another family site: kjaras Web Site
A site member joined another family site: Odd Vegard Nedrebø Web Site
A site member joined another family site: Knudsen Web Site
July 28, 2014
A site member joined another family site: per.jakobsen57 Web Site
A site member joined another family site: Heiberg Web Site
A site member joined another family site: Lerback Web Site
A site member joined another family site: per.jakobsen57 Web Site
A site member joined another family site: Holan Web Site
A site member joined another family site: DOMINIQUE Web Site
A site member joined another family site: Nylander Web Site
A site member joined another family site: Skov-Paludan Web Site
A site member joined another family site: Heiberg Web Site
A site member joined another family site: Eliassen Web Site
A site member joined another family site: Eliassen Web Site
A site member joined another family site: Jacobsen Web Site
A site member joined another family site: Opheimsjorde/Hammersland
July 27, 2014
A site member joined another family site: Ristesund Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0003766
 
Loading...
Loading...