You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Elin Irene Solheim og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett.

Det var Elin som startet dette prosjektet, men da vi ble besteforeldreEmbarassed fikk Morten se livet i nytt perspektiv og har siden høsten 2012 studert slekta svært nøye helt tilbake til Middeladeren. Det kan være feil hos oss, men mye er luket bort. Mortens slekt er et produkt av den innvandring som skjedde til Christiania/Oslo på begynnelsen av 1900 tallet. Fra to innenlandskommuner Rømskog Østfold og Fet Akershus samt to kystkommuner Klepp Rogaland og Farsund Vest-Agder kommer hans famile.  

Gjennom hans slekt i Rogaland har han etter stor sannsynlighet funnet aner tilbake til Kong Håkon V Magnusson. Den siste norske konge før svensker, deretter dansker for igjen bli tatt tilbake til svensk "kongedømme" frem til 1905. Det er etter Napoleonskrigen, svenskene "får tilbake" Norge. 

Det var en dansk fogd som la ned mange kvinner av god familiestand. Hos denne fogden har han funnet sitt opphav til slekten i Rogaland.

Men fogden fra Danmark la som sagt ned flere unge damer og fra ham kom en kvinne Magdalena fra Semelenge slekt, i Valdres. Her går slekten helt tilbake til Kong Håkon V Magnusson. Det er fra kongsdatteren Agnes, kongen fikk med sin frille Katharina Sigurdsdatter av Vereide, hans slekt kommer. Agnes får navnet sitt etter kongens ekte svigermor. Agnes blir giftet bort til en av kongens nærmeste frender på Romerike, Haftore Jonsson. Senere slått til Baron og Ridder. Haftore Jonsson er av den betydelige Sudrheim ætta. Sudrheim slekta representerer en lokalslekt av rundt Sørum, Skedsmo, Nes alle i Akershus, men hadde også sine lokale frender mot Hedmark i øst. Det er nære relasjoner mellom Seim i Sør Odal og Nes i Akershus.

Sudrheim kan ha sit navn knyttet til slaget som sto ved Largs på Orknøyene, (Sudreyar). Her var den rødhårede slekten svært sentral i det slaget som sto der, på kongens side. Kong Håkon V Magnusson dør av sykdom på Orknøyene. 

Nyperosen som er sentralt i slektsvåpenet til Sudrheimslekta kan over tid føres langt ned i Europa, men mest sentralt er det knyttet til Roos adelsslekten som fremdeles lever i Sverige. Nyperosen er også benyttet heraldisk i Sørums kommunevåpen, men Sudrheimfolket hadde nok større landområder enn bare denne lille kommunen.

Under Svartedauen, etter kong Håkon V´s død, tar Sudrheimfolket Glomma og Vorma ned til Viken (Oslofjorden). Her etablerer slekta Huseby på Onsøy, Elingård og senere Borregård. Sudrheim folket hadde mange frender og slekter fra Bjarkøy i Troms og Holterslekta fra Nes i Akershus har vært sentrale sammen med Østfold slekta Bolt. Slekter med slike ressurser vender kappen etter hvor makta rår. Det er det mange historiske bevis for.

Når slekta senere beveger seg mot Rogaland er vi under danskenes herredømme. Her kommer sentrale justis og kristendomsfolk inn. Samtidig kommer nybrottsfolk fra Jæren inn, hvor fattigdom bringer mange emigranter til Amerika. Men da er vi jo på 1800 tallet. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 624 names in our family site.
Dette webstedet ble til sist oppdatert Nov 26 2014 og det har for tiden 292 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree
Family news
Today
A site member joined another family site: Sitterud Web Site
A site member joined another family site: Sitterud Web Site
A site member joined another family site: kristiansen Web Site
A site member joined another family site: Sitterud Web Site
A site member joined another family site: Sitterud Web Site
A site member joined another family site: Sitterud Web Site
A site member joined another family site: nyborg-karlsen Web Site
A site member joined another family site: Larsen Web Site
A site member joined another family site: Kjells stamtavle Web Site
A site member joined another family site: Lensvikslekt
Yesterday
A site member joined another family site: Skagestad Web Site
A site member joined another family site: Nettsiden til Anne-Julie
Nov 24, 2014
A site member joined another family site: Weatherly Family Website
A site member joined another family site: Pettersen i Drøbak
A site member joined another family site: Pettersen i Drøbak
A site member joined another family site: Stendahl Web Site
A site member joined another family site: Henrik Blank Web Site
A site member joined another family site: Jones Web Site
A site member joined another family site: Familie Web Site
Nov 23, 2014
A site member invited A site member to the site.
A site member joined another family site: Otto Andersen og Astrid Øydvin
A site member joined another family site: Aglen Web Site
Nov 22, 2014
A site member joined another family site: Lindquist/McDonough Tree Web Site
A site member joined another family site: Bordvedaven Web Site
A site member joined another family site: Assafsson Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0004657
 
Loading...
Loading...