You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Elin Irene Solheim og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett.

Det var Elin som startet dette prosjektet, men da vi ble besteforeldreEmbarassed fikk Morten se livet i nytt perspektiv og har siden høsten 2012 studert slekta svært nøye helt tilbake til Middeladeren. Det kan være feil hos oss, men mye er luket bort. Mortens slekt er et produkt av den innvandring som skjedde til Christiania/Oslo på begynnelsen av 1900 tallet. Fra to innenlandskommuner Rømskog Østfold og Fet Akershus samt to kystkommuner Klepp Rogaland og Farsund Vest-Agder kommer hans famile. Fra Farsund slekt skal vi senere utdype kapertiden fra tiden rundt Napoleonskrigen. 

Gjennom hans slekt i Rogaland har han etter stor sannsynlighet funnet aner tilbake til Kong Håkon V Magnusson. Den siste norske konge før svensker, deretter dansker for igjen bli tatt tilbake til svensk "kongedømme" frem til 1905. Det er etter Napoleonskrigen, svenskene "får tilbake" Norge. 

Det er fra kongsdatteren Agnes, kongen fikk med sin frille Katharina Sigurdsdatter av Vereide, hans slekt kommer. Agnes får navnet sitt etter kongens ekte svigermor. Med sin hustru Eufemia får han datteren Ingebjørg som giftes inn i den nye svenske kongefamilien. Agnes blir giftet bort med kongens nærmeste, Sudrheim slekta.

Sudrheim slekta representerer en lokal slekt av "kongsslekt" som hadde tilhold i lokale områder rundt Sørum, Skedsmo, Nes alle i Akershus, men hadde også sine lokale frender mot Hedemark i øst. Denne slekten hadde nære relasjoner til Konge Haakon V.

Sudrheim kan ha sitt navn fra slaget som sto ved Largs på Orknøyene, (Sudreyar). Her var den rødhårede slekten svært sentral i det slaget som sto der, på kongens side. Kongen dør av sykdom på Orknøyene. Nyperosen som er sentralt i dette slektsvåpenet til Sudrheimslekta kan over tid føres langt ned i Europa, men mest sentralt er det knyttet til Roos adelsslekten som fremdeles lever i Sverige. Nyperosen er i Sørums kommunevåpen, men Sudrheimfolket hadde nok større landområder enn bare denne lille kommunen.

Men under Svartedauen, like etter at kongen hadde tapt landet til svenskene, tar Sudrheimfolket Glomma og Vorma ned til Viken (Oslofjorden). Her etablerer slekta Huseby på Onsøy, Elingård og senere Borregård. Sudrheim folket hadde mange frender og slekter fra Hardangerfjorden, Bjarkøy og Holterslekta fra Nes i Akershus har vært sentrale sammen med Østfold slekta Bolt. Slekter med slike ressurser vender kappen etter hvor makta rår. Det er det mange historiske bevis for.

Når slekta over tid beveger seg mot Rogaland er vi under danskenes herredømme. Her kommer sentrale justis og kristendomsfolk inn. Samtidig kommer nybrottsfolk fra Jæren inn, hvor fattigdom bringer mange emigranter til Amerika. Men da er vi jo på 1800 tallet. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 600 names in our family site. The earliest event is the birth of av Saksvik Dag Kåresson, til Austråt (1150). The most recent event is the death of Kåre Solheim (July 12 2013).
Dette webstedet ble til sist oppdatert Oct 2 2014 og det har for tiden 316 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree
Family news
Today
A site member joined another family site: Torgersen Web Site
A site member joined another family site: Familie tret for Fam.Larsen Web Site
A site member joined another family site: Hammer Web Site
A site member joined another family site: Jensen Web Site
A site member joined another family site: Torgersen Web Site
Yesterday
A site member joined another family site: Knudsen Web Site
A site member joined another family site: Grothe Web Site
A site member joined another family site: per.jakobsen57 Web Site
A site member joined another family site: Webseite der Familie STARK - Österreich-Wien
A site member joined another family site: Andersen Sandsland Web Site
A site member joined another family site: Nettsiden til familien Rønnevik
A site member joined another family site: Leinonen-Roeim Web Site
A site member joined another family site: Støle Web Site
A site member joined another family site: Birgittes 3 Web Site
A site member joined another family site: Webseite der Familie STARK - Österreich-Wien
A site member joined another family site: Min slekt Web Site
A site member joined another family site: Familiene Eilertsen og Brede Web Site
A site member joined another family site: Webseite der Familie STARK - Österreich-Wien
A site member joined another family site: Webseite der Familie STARK - Österreich-Wien
A site member joined another family site: Elga Larsen Web Site
A site member joined another family site: Frolich Web Site
A site member joined another family site: GRUMMONS Web Site
Sep 30, 2014
A site member joined another family site: jacobsen Web Site
A site member joined another family site: Webseite der Familie STARK - Österreich-Wien
A site member joined another family site: LINDGREN Web Site
A site member joined another family site: Andreassen Web Site
A site member joined another family site: Landgraff Web Site
A site member joined another family site: Familien Christian Christiansen Web Site
A site member joined another family site: Skipper Olesen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0004262
 
Loading...
Loading...