You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome
 

Hei og velkommen til min slektsside Smile

Jeg heter Ole Edvin Jæger Paulsen og jeg startet dette webstedet.
Jeg har brukt MyHeritage.com som er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett.

Our family tree is posted online on this site! There are 2321 names in our family site. The earliest event is the birth of Helge (Hellis) Tveiten (1370). The most recent event is the death of Karen Jensine Marcussen (født Jæger) (Feb 27 2014).

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller tilbakemeldinger til siden, vennligst klikk here for å kontakte meg. Jeg er svært interessert i manglende informasjon om familiemedlemmer eller om det er noe jeg har lagt inn som er feil.

Dersom du går inn på en persons profil er det nederst på siden mulig å legge inn kommentarer, historier og minner. Gjør gjerne det eller send det til meg, så legger jeg det inn.

Dersom du er en del av vår famile er det hyggelig om du vil bli medlem. If you wish to become a member too, please click here.  

 

Jeg har også laget noen artikler/sammendrag av familiehistorie som du finner her: http://www.myheritage.no/site-news-151753891/familien-paulsen

 

Webstedet ble til sist oppdatert Apr 19 2014 og det har for tiden 98 registrerte medlemmer.

Håper du har nytte og glede av webstedet. Hygg deg!

Ole Edvin.Go to family tree

Go to family photos
Family news
Apr 19, 2014
A site member joined another family site: oerndrup Web Site
Apr 18, 2014
A site member invited A site member to the site.
Apr 17, 2014
A site member commented on event 81st birthday of Karin :
 Hej Karin! Gratulerer med dagen. Håper du får en fin dag, og at alt er bra hos deg.
Inga 
A site member published a new version of the Familien family tree from the Family Tree Builder
Apr 16, 2014
A site member published a new version of the Familien family tree from the Family Tree Builder
Apr 15, 2014
A site member joined another family site: Trine Lise Andreassen Gundersen
Apr 14, 2014
A site member joined another family site: Knudsen Dyke Web Site
A site member published a new version of the Familien family tree from the Family Tree Builder
A site member joined another family site: Grierson Ancestry Web Site
A site member joined another family site: Nordalen Web Site
Apr 13, 2014
A site member joined another family site: nielsen Web Site
A site member joined another family site: AATORG Web Site
A site member published a new version of the Familien family tree from the Family Tree Builder
Apr 11, 2014
A site member published a new version of the Familien family tree from the Family Tree Builder
A site member commented on event 40th birthday of Sigurd Jokumsen:
 Tillykke med dagen, Sigurd :-) 
Apr 10, 2014
A site member joined another family site: Rongved Web Site
Apr 09, 2014
A site member published a new version of the Familien family tree from the Family Tree Builder
A site member joined another family site: Karlsen Web Site
A site member joined another family site: Karlsen Web Site
 
View older news
News articles
Family stories:Paul Halvorsen fra Hof – mannen navnet Paulsen kommer fra, hans barn og barnebarn. Del I.
Posted by: Ole Edvin Jæger Paulsen on Dec 12 2013 14:19

Paul Halvorsen fra Hof – mannen navnet Paulsen kommer fra, hans barn og barnebarn. Del I.

Paul Halvorsen ble født på plassen Gretteberg i Hof i 1797. Hans fornavn er utgangspunktet for etternavnet Paulsen. Paul giftet seg 2 ganger, fikk 10 barn, 43 barnebarn og 147 kjente oldebarn og han ble hele 92 år gammel.

Paul var sønn av Halvor Jensen f 1756 i Sande, d 1831 i Hof og Gunnhild Pedersdatter, f ca 1764, d 1823 i Hof. Halvor og Gunnhild bodde først på plassen Grennesrønningen, deretter på Gretteberg og så fra 1805 på Nedre Stigen. Nedre Stigen var en husmannsplass under Hof Prestegård. Her vokste Paul opp. Han ble konfirmert i 1814 og gifter seg i 1824 med Grethe Maria Gulliksdatter f 1797 på Nordre Nes i Hof. Paul står skrevet med etternavnet Berg ved ekteskapet så det er mulig han bodde der da, men ved første sønns fødsel i 1826 er de bosatt på Nedre Stigen. Sannsynligvis har han arbeidet ved andre gårder men ettersom faren er blitt en eldre mann og Paul har fått familie å forsørge har han flyttet hjem og tatt over eller hjulpet sin far med driften av Nedre Stigen. Grethe Maria dør høsten 1832. Hun og Paul har da fått 3 barn sammen.

I februar 1834 gifter Paul seg på nytt med Ingrid Hansdatter f 1805 i Botne, men vokst opp i Hof. Paul og Ingrid fortsetter å bo på Nedre Stigen og de får 7 barn sammen. Paul dør på Nedre Stigen av alderdomssvakhet i 1889, hele 92 år gammel. Ved folketellingen i 1891 er Ingrid bosatt hos stesønnen Gullik på Nordre Nes. Hun lever av fattigunderstøttelse. I 1895 dør hun i en alder av 90 år. Hun er da oppført som fattiglem.

Paul og Grethe Maria`s barn

1.Gullik, f 1826, d 1923. Gift med Maren Kristine Jensdatter f 1826, d 1896.

Gullik og Maren Kristine var fetter og kusine. Maren Kristine var datter av Paul sin bror Jens. Gullik arbeidet han mest som møller og ut fra oppgitte fødested for barna må de ha bodd flere steder i Botne inntil han i 1865 står oppført som bruker på Oppsal i Hof. Senere har de flyttet til Nordre Herstadskogen som var oppgitt bosted i 1875. Omtrent 1881 blir han eier og bruker av halvdelen av Nordre Nes. På denne gården var onkelen til Gullik, Kristen Gulliksen bruker og eier. Kristen døde i 1872 og konen Else Maria i 1880. Etter arveoppgjøret deres kjøpte Gullik og hans fetter på morssiden, Gullik Mathisen hver sin halvdel av gården. Gullik Paulsens part av Nordre Nes fikk bruksnr. 2. Maren Kristine døde i 1896. Ved folketellingen i 1900 bor Gullik hos sønnen Anders på Oppsal. Hans halvpart av Nordre Nes blir solgt i 1901 for kr 5 800 til eieren av bruksnummer 1. I 1910 er Gullik fortsatt bosatt på Oppsal men en gang etter det, sannsynligvis i forbindelse med at Anders dør i 1917, må han ha flyttet til datteren Helene Marie på Vestre Kaldåker hvor han døde i 1923. Gullik og Maren fikk 9 barn.

a.Peder, f. 1853 på Solberg i Botne, d. 1936 i Drammen. Gift i Botne i 1886 med Caroline Aronsdatter, f. 1861 i Varmland Sverige, d. 1950 i Drammen.

Peder og Caroline har bodd i Hillestad til en gang mellom 1894 og 1900. Ved folketellingen i 1900 er de flyttet til Chr. Smiths gate i Drammen hvor han jobber som kjører for en "grossist i mel og colonial". I 1910 har de flyttet en gate bortenfor, til Smalgangen 7 i Nybyen. Peder og Caroline hadde 3 kjente barn.

b.Jens, f. 1856 på Holtan i Botne, d. 1931 i Drammen. Gift i 1880 med Hella Johanne Andersen f. 1857 i Drammen, d. 1924.

Jens er av yrke Bødker eller Bødkersven i de oppføringene jeg finner i Drammen, men i Hof bygdebok er yrket oppgitt til å være baker. Om han har byttet yrke eller det står feil i bygdeboka vet jeg ikke. Jens og Hella Johanne har mulig bodd i Christiania da deres eldste kjente barn er født der i 1885. Ved neste barns fødsel er de bosatt i Drammen. I 1900 bor de i Konnerudgata mens i 1910 har de flyttet til Smalgangen 7 i Nybyen. Dette er samme bygning som Jens sin bror Peder og hans familie bor. Peder bor på «Kvisten» Jens i «forstuen». Jens og Hella hadde 4 kjente barn.

c.Anders, f. 1858 på Jonsrød i Botne, d 1917 i Hof. Gift i 1883 med Maren Andrine Andersdatter, f 1861 i Hof, d 1918 i Hof.

Anders sammen med broren Halvor kjøpte gården Oppsal i 1883 for kr 8 000,- I 1893 overtok Anders hele gården. Han og Maren Andrine bodde der til de døde i hhv 1917 og 1918. Maren var søster til Pauline Mathilde som i 1894 goftet seg med Anders sin fetter Søre Bernhard Hansen. Anders og Maren fikk 6 barn.

d.Halvor, f. 1860 på Hillestad, d 1895 i Hof. Gift i 1884 med Gina Bredine Hansdatter f 1865 i Botne, d 1950 i Sande.

Halvor og Gina Bredine var fetter og kusine. Fedrene Gullik og Hans var brødre. Halvor jobbet som smed og jernstøper på Bakke i Hillestad. Sammen med broren Anders kjøpte han gården Opsal i1883. I 1889 kjøpte han Nordre Haugerud og familien flyttet dit. Sin del av Opsal solgte han til Anders i 1893. Halvor døde av lungebetennelse i desember 1895. Gina solgte etter det Nordre Haugerud for kr 4 000,- og flyttet til sin ugifte bror Martin på Fjøserud i Sande. Ingen barn.

e.Gina Annette, f. 1862 på Hillestad. Gift i 1890 med Haldor Hansen, f. 1867 på Komnes plass i Sandsvær.

Haldor og Gina Anette bodde først i Lardal. I 1892 eller 93 flyttet de til Ytre Sandsvær hvor de var selveiere på plassen Laderydningen under Vesetrud. Haldor var i tillegg dagarbeider/vedhugger og i 1910 var han også sliperiarbeider. Gina og Haldor hadde 6 kjente barn.

f.Helene Marie, f. 1865 på Oppsal,d 1926 på Vestre Kaldaker. Gift med 1900 Lars Johan Kalaker, f 1851, d 1923.

Samme år som Helene Marie og Lars Johan giftet seg tok han over skjøtene på sine brødres parter på farsgården Vestre Kaldåker (skrives Kaldåker, Kaldaker og Kalaker i forskjellige kilder). De bodde her resten av livet. Faren til Helene Marie bodde også der de siste årene av sitt liv og hennes bror Hans jobbet og bodde på gården både i 1900 og 1910. Sønnen Nils tok over gården etter farens død i 1924. Helene og Lars hadde 2 barn.

g.Hans Jakob, f. 1867 på Neperød i Botne, d.1922 i Botne. Ugift.

Hans bodde og jobbet på Vestre Kaldåker der i 1900 og 1910 og det er oppgitt bosted ved dødsfallet i 1922. I henhold til Botne bygdebok var han slakter.

h.Gullik, f. 1869 på Herstadskogen, d. 1899 i Drammen. Gift i1896 med Marie Sofie Thorud, f. 1872 på Konnerud d. 1956.

Gullik og Marie Sofie bodde i Øvre Storgt ved Gropa. Gullik jobbet som snekker ved jernbanen. Han døde i 1899 av influensa. Enken og barna bodde på samme sted i 1900 og 1910. Sammen med de bodde Marie Sofie sin mor som også var enke. Gullik og Marie hadde 2 barn.

i.Martinius, f. 1873 på Herstadskogen, d, ?. Gift i 1892 med Inger Olea Furulund, f 1868 i Hof, d 1937 i Hof.

Martinius kjøpte i 1900 plassen Sundhaug som tidligere var skilt ut fra Tangen. I 1913 kjøpte han Tveiten som har bruksnr 13 under Vike. Med på kjøpet fulgte også bruksnr 10 og 16. I 1916 kjøpte han også bruksnr 5, Furulund av svigerfaren. I 1919 solgte han Sundhaug som var den første eiendommen han kjøpte. I 1929 solgte han eiendommene på Tangen for kr 10 000,- men kjøpte de igjen året etter for 10 462. I 1932 kjøpte han bruksnr 21, Brekke av svigersønnen. De flyttet til Brekke i 1936 og solgte Tveiten samme år. I 1937 døde kona Inger Olea. Martinius ble boende på Brekke sammen med sønnen Oskar og hans familie. Martinius og Inger hadde 5 barn.

2.Gunnhild Maria, f 1829, d 1901, gift i 1862 med Olof Anderson fra Värmland, f 1824, d 1902.

Gunnhild Maria flyttet til gården Bakke i Hillestad i 1857 og jobbet der som tjenestepike. I 1858 fikk en datter utenom ekteskap med Holm Hansen. I 1862 giftet hun seg med svensken Olof Andersson. Hun var da bosatt på Løken og jobbet sannsynligvis som tjenestepike hos Johannes Engebretsen Løken og hans kone. De var et barnløst ektepar med en betydelig formue. Ved folketellingen i 1865 bor familien på Dalsrød i Hillestad. Dette er samme sted som den yngre broren Hans og hans familie. I 1875 får Olof skjenket gården Hanavald i gavebrev fra J.E Løken for at familien skal ha et sted å bo. Bakgrunnen for gaven kjenner vi ikke men som tidligere nevnt hadde Gunnhild Maria stilling som tjenestepike og bodde hos dem da hun ble gift. Gården var kjøpt for 190 spd og i gavebrevet står det at den er gitt for at Olof og hans kone skal ha et sted og bo- Det var en betingelse om at det ikke skulle være mulig å ta utlegg i eiendommen for gjeld. Gunnhild Maria og Olof bor på Nedre Hanavald til sin død i hhv 1901 og 1902. Gunhild og Olof hadde 5 barn i tillegg til Gunhild Marias datter fra tidligere.

Gunnhild Maria sitt barn med Holm Hansen:

a.Hanna Marie Holmsdatter f 1858, d 1951. Gift i 1889 med Johan Johannesson, f 1864, d 1938.

Hanna og Johan bodde i 1900 på Hanevold sammen med Hannas mor og stefar. I 1910 er de bosatt på Bakke. I Botne bygdebok står det de bodde i egen villa på Bakkes grunn og at Johan var tilknyttet Bakke i 40 år. Siden han døde i 1938 må han ha jobbet der fra før 1900, mulig også fra før ekteskapet i 1889. Johan var en altmuligmann som jobbet som veivokter, smed, snekker, salmaker, vevmaker, felemaker og til og med urmaker. Etter Johan døde solgte Hanna huset og flyttet til pleiehjem.

Gunnhild Maria og Olof sine barn var:

b.Anette Pauline f 1862, d ?, Gift i 1884 med Hans Mortensen, f 1853 på Dovre, d ??

Anette Pauline og Hans fikk i 1883 en sønn utenom ekteskap. Hans var da tjenestedreng på Søndre Næs og Anette bodde hos foreldrene på Haneval. Året etter, i april 1884 giftet de seg. Hans hadde da arbeid som gårdsgutt i Borre. Neste sønn ble født i Borre 2 år senere. Hans er da kvegrøgter og de bor på Sem. Neste registrerte barn er født i Skjeberg i Østfold. Der er de også bosatt ved folketellingen i 1900. Hans arbeider som Kvægrøgter og de 2 eldste sønnene er hhv staldkar og kvægrøgterlærling. Alle er bosatt og sannsynligvis ansatt på Hafslund. En gang før 1906 flytter de til Aker som i dag er en del av Oslo. Deres yngste sønn er født der i 1906. Ved folketellingen i 1910 er Hans Gårdbruker og selveier på gården Lerdal på Furuset. Anette Pauline har mulig kun blitt kalt Lina. Dette er navnet som står i kirkeboken ved sønn nr 2 sin fødsel. Anette og Hans hadde 5 kjente barn.

c.Olava Sofie, f 1864, d 1959 i Sandsvær. Gift i 1885 med Ole Kristian Kristiansen, f 1861 i Våle, d 1947 i Sandsvær.

Ole og Olava bodde på hans farsgård Nedre Svinerønningen under Haslestad i Hof. Hit hadde familien hans kommet fra Våle i 1873. I 1904 kjøpte de plassen Åsheim i Ytre Sandsvær. De kan ha bodd en periode etter det i Hof, men flyttet tilbake til Sandsvær i 1909. I 1917 kjøpte de plassen Søndre Moen, også denne i Sandsvær. Mulig de drev 2 bruk en periode for det kom ingen ny bruker på Åsheim før i 1920. I 1949, 2 år etter Ole`s død tok datteren Ragnhild og hennes mann over gården. Olava og Ole hadde 9 kjente barn.

d.Anders, f 1866, d 1947. Gift i Ingeborg Helene Tolllefsdatter fra Drammen, f 1861, d 1903. Gift på nytt i 1914 med Emma Johanne Hansen, f 1879, d ?

Anders og Ingeborg bodde på Haneval etter de ble gift. Han bodde der fra før og arbeidet som skomaker. Ingeborg var født i Drammen men familien bodde på Grennesenga i Hof. Mulig Anders og Ingeborg også en periode bodde der da barn nr 2 er oppført med Grennes som fødested. I 1898 kjøpte Anders brn 14 under Kolstad, kalt Ramstad. De bor der i 1900 men i 1903 tar Anders over Haneval etter foreldrene. Ramstad blir solgt i 1911. I 1903 dør Ingeborg av kreft. Den eldste av Anders og Ingeborgs barn, sønnen Ole, emigrerte til Amerika i 1921. Han ble gift med Lilly fra Drammen i Baltimore og de var registrert der senest i 1942. I 1913 selger Anders Haneval og kjøper en parsell skilt ut fra Øvre Kolstad og bygger seg et hus her. Våren 1914 gifter han seg på nytt med Emma Johanne Hansen. Anders hadde 3 barn med Ingeborg og 3 barn med Emma.

e.Grethe Marie f 1868, d 1951. Gift i 1898 med Ole Kristian Syvertsen, f 1877, d 1930

Grethe Marie og Ole Kristian bor ved folketellingen i 1900 på Jonsrønningen i Hof som inderst (leietager). Som yrke står det hen er jordarbeider, for tiden jernbanearbeider. Mellom 1901 og 1903 flytter de til Våle hvor 2 av barna blir født på Kongsteigen. I 1910 bor Grethe Marie med fem barn på Bettumholmen i Våle. Ole Kristian er ikke registrert der i folketellingen og familien lever av fattigdomsunderstøttelse. I følge andre slektsforskere jobbet Ole Kristian som anleggsarbeider og han døde i Ramnes (Fon) i 1930. Grethe Marie levde til 1947. Grethe og Ole hadde 5 barn.

f.Johannes, f 1871. Gift før 1899 med Thora Mathilde, f 1872 i Drammen (Skoger).

Johannes og Thora bodde ved folketellingen i 1900 i Langes gate i Drammen. Han er da stasjonsbetjent ved jernbanen. I 1910 har de flyttet til det som da var Skoger Herred. De bor på Aasly som er i Danvik tellingskrets. Nå er han formann ved jernbanen. Johannes og Thora hadde 5 barn.

3.Hans, f 1831, d 1907. Gift i 1858 med Kirsten Susanna Mathisdatter fra Sande, f 1828, d 1905.

Hans flyttet i 1857 til Sande. Der giftet han seg i januar 1858 med Kirsten Susanna. Senere samme år flytter de til Hillestad hvor Hans blir husmann. I 1860 kjøper han plassen Dalsrød. I 1881 kjøper han mer jord fra Hvittingsrød. I 1900 solgte Hans Dalsrød og partene i Hvittingrød for kr 7 500. Senere flyttet de til Auen hvor datteren Pauline og hennes familie bodde. Her døde Susanna i 1905 og Hans i 1907. Hans og Susanne fikk 5 barn.

a.Martin, f 1858, d 1950 i Sande.

Martin tok over gården moren var fra, Fjøserud i Sande, etter onkelen Bent Mathiassen i 1889. Han bodde her som ugift. I 1895 flyttet søsteren Gina til ham etter hun ble enke. Gina døde i slutten av juli 1950 og få måneder etter, i november dør også Martin. Ingen barn.

b.Peder, f 1861, d ??

De eneste opplysningene vi har om Peder er at hen ble født i 1861 og at han er registrert i folketellingen i 1865.

c.Gina Bredine, f 1865, d 1950. Gift i 1884 med Halvor Gulliksen, f. 1860 på Hillestad, d 1895 i Hof.

Halvor og Gina Bredine var fetter og kusine. Fedrene deres var brødre. Halvor jobbet som smed og jernstøper på Bakke i Hillestad. Sammen med broren Anders kjøpte han gården Opsal i1883. I 1889 kjøpte han Nordre Haugerud og han og Gina flyttet dit. Sin del av Opsal solgte Halvor til Anders i 1893. Halvor døde av lungebetennelse i desember 1895. Gina solgte etter det Nordre Haugerud for kr 4 000,- og flyttet til sin ugifte bror Martin på Fjøserud i Sande hvor hun bodde frem til sin død i 1950. Ingen barn.

d.Pauline Olava, f 1868, d 1944. Gift i 1896 med Ole Kristian Karlsen, f 1866 i Hof, d 1906 i Hof.

Pauline giftet seg i 1896 med Ole Kristian som var fra gården Mellom Auen i Hof. Han var enkemann med en datter. De bor på Dalsrød ved deres første barns fødsel. I 1899 dør faren til Ole Kristian. Moren beholder gården, men Ole Kristian og Pauline bosatte seg der og drev den. Ole Kristian fikk lungebetennelse og døde i 1906. Pauline og barna fortsatte å bo på Auen sammen med svigermoren og fikk skjøte på gården i 1916 mot fritt hus og ved. I 1938 overtok svigersønnen Peder Olsen og datteren Trine Susanna gården. Pauline og Ole Kristian hadde 3 barn.

e.Herman f 1871, d 1947. Gift med Anna Karoline Karlsdotter fra Udevalla, f 1880, d 1954.

Hermann bodde hos foreldrene på Dalsrød ved folketellingen i 1900. I 1902 kjøpte han Bruksnr 2 på Auen. Denne delen var i 1849 skilt ut fra bruksnr 1 hvor hans søster Pauline bodde. Rundt samme tid gifter han seg med svenske Anna Karolina. De bor på og driver Auen til 1936. Da overlater de gården til sønnen Anders for kr 10 000,- og fritt hus. Hermann og Anna hadde 6 barn.

Fortsetter i del II

0 Comments|47 Views|View full article
Family stories:Paul Halvorsen fra Hof – mannen navnet Paulsen kommer fra, hans barn og barnebarn. DEL II.
Posted by: Ole Edvin Jæger Paulsen on Dec 12 2013 14:18

Paul Halvorsen fra Hof – mannen navnet Paulsen kommer fra, hans barn og barnebarn. Del II.

Fortsettelse fra Del I.

Paul og Inger sine barn var:

1.Grethe Maria, f 1834, d 1901 I Sandsvær. Gift i 1869 med Hans Hansen, f ca 1834, d 1889 i Sandsvær.

Grethe Maria fikk en sønn utenom ekteskap i 1862. Faren var Peter Olsen. Hun bodde trolig på Stigen frem til 1869 da hun giftet seg med Hans Hansen fra Heddal i Telemark. I 1875 bodde Hans og Grete på plassen Mosåsen i Hof. I 1885 flyttet de til Øvre Sandsvær hvor de kjøpte plassen Bråtamyra også kalt Lybekk. Plassen ligger i Saggrenda. Etter Hans døde i 1889 sto Grethe fortsatt som eier inntil hun døde i 1902. Da tok sønnen Olaus over. Hans og Grethe hadde ingen barn.

Grethe sitt barn med Peter Olsen var:

a.Olaus f 1862, d 1936 i Sandsvær. Gift ca 1886 med Torine, f 1861 i Sandefjord, d 1947 i Sandsvær.

Olaus og Torine bodde på Lybekk. Han arbeidet som sliperiarbeider, bergarbeider og veivokter i tillegg til å være jordbruker på gården. Etter morens død i 1901 tok han over gården som igjen ble overtatt av datteren Thora. Hun solgte i 1941. Olaus og Torine hadde 8 kjente barn.

2.Hellene, f 1835, d 1836

Hellene ble kun 7 uker gammel.

3.Ellef, f 1838, d 1923 i Drammen. Gift i 1867 med Jørgine Olsdatter, f 1838 i Sandsvær, d 1890 i Drammen.

Ellef finner vi første gang i Drammensdistriktet i folketellingen fra 1865. Da er han tjenestedreng hos Skipsreder Claus M. F. Dahl på Vestre Nøsted i Lier. I 1867 gifter han seg med Jørgine Olsdatter fra Sandsvær. Bryllupet er i Strømsø Kirke og Ellef er oppført som bosatt på Strømsø. Når deres første barn blir født er bosted oppgitt til Albumsløkken. Dette vet jeg ikke hvor er foreløpig. Ved de andre barnas fødsel er de bosatt i Konggata. I 1884 er de bosatt i Strømsgaten i et hus eid av kjøpmannen I.E. Rostock. Huset tror jeg må være Strømsgaten 4. Jørgine dør av kreft i 1890. Noe etter dette flytter Ellef til et bygg som er beskrevet som på hjørnet av Strømsgaten og Øvre Storgt. Bygget lå på vestsiden av Strømsgaten. Der er det ingen bygning i dag. De bor der i 1900, men i 1910 er de flyttet til Øvre Storgt 31. Denne gården lå omtrent der Øvre sund bro ligger. Her bor Ellef og de 2 ugifte sønnene Hjalmar og Klaus. I en annen leilighet i samme gård bor sønnen Paul Gustav og hans familie. Enkemannen etter datteren Ellefine og deres barn bor også i gården. Når Ellef dør i 1923 er han bosatt i Øvre Storgate 50. Her har sønnene Hjalmar og Klaus etablert en vedforretning.

Fra en gang mellom 1865 til han gifter seg i 1867 begynner Ellef som Vognmann. Dette yrket beholder han resten av livet. Alle 3 sønnene er også Vognmenn men de arbeider også med andre ting som veiarbeid og annet for spesielt kommunen. Ellef og Jørgine hadde 4 barn.

a.Ellefine Hermana, f 1869, d 1907. Gift 1895 med Olaf Martinius Oreberg.

Ellefine har oppgitt bosted i Kodal ved bryllupet. Olaf var fra gården Oreberg i Hof. Denne ligger kun kort vei fra Stigen som Ellefine`s far Ellef var fra. I Hof bygdebok står det Olaf er sjømann, så det er mulig han var ute en periode i tenårene. Men han giftet seg kun 19 år gammel og i folketellingene i 1900 og 1910 er han kommunearbeider i Drammen. Ellefine og Olaf bodde på hjørnet av Øvre Storgate/Strømsgaten i 1900 og flyttet senere til Øvre Storgate 31 hvor også resten av hennes familie bodde. Ellefine døde kun 38 år gammel i 1907. Dødsårsak er oppgitt til nervefeber. Dette er et annet utrykk for Tyfoidfeber. Ellefine og Olaf fikk 4 barn.

b.Klaus Johan, f 1873, d 1964. Ugift

Klaus hadde forskjellige jobber. I 1897 var han fabrikkarbeider. Ved folketellingen i 1900 var han dagarbeider og i 1910 kjørekar. En gang mellom 1910 og 1920 startet han og broren Hjalmar en vedforretning i Øvre Storgate 50. Klaus likte å ta en tur til Royale. Han gikk lett forover lent med hendene på ryggen ned dit og kom på samme måte tilbake, bare litt mer bredbent og ustødig. Han fortalte gjerne da min danske mor at da han var ved det Kristiansandske regiment så "talte man der det danske sprog og han kunne også telle på den danske måde"

c.Paul Gustav, f 1875, d 1957. Gift i 1896 med Jenny Mathilde Nilsen, f 1875, d 1960. Dette er mine oldeforeldre.

Paul Gustav og Jenny Mathilde bosatte seg først på Landfalløya. I 1898 er bosted ved fødsel av barn nr 2 Øvre Sund og året etter Strømsgaden. Sannsynligvis er dette Strømsgata 8 som de også bodde i ved folketellingen i 1900. I 1904 er adressen oppgitt il å være Nedre Torgate og i 1907 Konggata. Dette er året etter Jenny Mathilde sin mor døde og det er mulig de har flyttet inn hos hennes far. Ved folketellingen i 1910 har de flyttet til Øvre Storgate 31. Der bor også Paul Gustav sin far Ellef, Begge brødrene og enkemannen etter søsteren Ellefine. I denne gården, som lå der Øvre Sund bro er i dag, bodde de resten av livet. Paul Gustav er en arbeidskar. Yrket er oppgitt til å være veiarbeider, dagarbeider, grundarbeider og i 1920, kjører. Han jobbet mye for kommunen og det er et bilde av ham i en arbeidsgjeng som legger brostein på nedre del av Bragernes torg i midten av 30 tallet. I 1904 mistet de en datter som ble kun 2 år gammel. Dødsårsak er oppgitt til akutt diare og kramper. Ellers vokste alle barna opp. Paul Gustav og Jenny Mathilde fikk 11 barn.

d.Hjalmar Oskar, f 1878, d 1950.

Hjalmar var ugift. Av yrke står det noen steder dagarbeider, men de fleste steder er han kjørekar eller vognmann. Han bodde på samme sted som faren Ellef og etter hans død sammen med den eldre broren Klaus. De startet en vedforretning sammen (se under Klaus.) Hjalmar var en pertentlig mann. Det var han som holdt huset i orden og også passet på pengene og også at broren Klaus så ordentlig ut. De siste årene han levde bar han preg av at han enten var blitt senil eller hadde hatt et slagtilfelle.

4.Henrik, f 1840, d 1878. Gift i 1867 med Johanne Mathea Svendsdatter, f 1845 i Rauland, d 1893 i Hof.

Ved folketellingen i 1865 bor det en Hendrik Poulsen i Illestad, rett i nærheten der søsknene til Henrik bor. Usikker på om dette er riktig Henrik da fødselsår ikke stemmer. I 1867 gifter han seg med Johanne og ekteskapet blir inngått i Hillestad. Henrik er oppført med yrket gårdbruker, senere samme år ved første datters fødsel er han arbeider. En gang mellom 1867 og 1871 flytter de til Hof. Her blir sønn nr 2 født og Henrik er da leilending. Ved de to neste barna sine fødsler er han arbeidsmann og bosatt på Sandtangen i Hof. Henrik tar sitt eget liv ved hengning i 1878. I oppføringen i klokkerboken står det at han var «Sindsvagelig». Johanne og barna flytter til Sundbyfos. Ved folketellingen i 1891 er hun dagarbeiderske ved slakteri og er samtidig delvis forsørget av fattigvesenet. Johanne dør i 1993. Henrik og Johanne hadde 4 barn.

a.Inga Mathilde, f 1867, d 1900 i Hof.

Inga Mathilde var født døvstum. I folketellingen for 1891 står det hun er døvstum og sinnssyk. Det står også at døvstumheten er medfødt mens sinnssykdommen er kommet senere. Det står også at hun er satt bort av legden. Ved folketellingen i 1900 er hun oppført som legdslem hos Karl Klausen på Haneval. Folketellingen ble gjennomført den 3.12. Få dager senere dør Inga Mathilde. Ingen barn.

b.Peder, f 1871, d ??. Gift i 1894 med Josefine Johansdatter fra Ramnes, f 1872, d ??

Peder var vognsmed og smed. I 1894 giftet han seg med Josefine i Ramnes. Da første datter ble født senere samme å bodde de på Gjerstad i Våle. Senere flyttet de til Tønsberg hvor barn nr 2 ble født i 1898. De må ha bodd i Tønsberg frem til en gang mellom 1905 og 1909. De flyttet til Borre hvor de er registrert bosatt på Myrvang under Sande ved siste kjente barns fødsel i 1909 og ved folketellingen i 1910. Peder og Josefine hadde 6 kjente barn.

c.Marte, f 1876, d ? Gift i 1909 med Hans Oskar Karlsen, f 1884 i Sem, d ?.

Marte bodde hos moren ved folketellingen i 1891. I 1900 har jeg funnet en Marte som arbeider som kokke i Tønsberg. Det er mulig dette er vår Marte, men jeg er ikke sikker. Det som er sikkert er at hun giftet seg i Tønsberg i 1909 med Hans Oskar. Da er hun sypike av yrke mens han er fyrbøter. Ved folketellingen i 1910 bor de i Tønsberg. De har ikke fått barn og Hans Oskar er tydeligvis gått i land da yrket nå er maskinassistent/smed.

d.Sven, f 1878, d 1903 i Tønsberg. Gift i 1902 med Karoline Andrine, f 1880 i Sem, d ?

Sven bor hos moren ved folketellingen i 1891. Senere flytter han til Tønsberg hvor han i 1899 får en sønn med Karoline. De er ikke gift. Ved folketellingen i 1900 er Karoline tjenestepike i Sem hvor hun bor sammen med sønnen. Sven er skreddersvend på Modum. I 1902 er han tilbake i Tønsberg og han gifter seg da med Karoline. Senere samme år blir de foreldre til en sønn til. Sven dør i 1903 av kreft på sykehuset i Tønsberg. Karoline er i 1910 fortsatt bosatt i Tønsberg og hun arbeider som kirketjener. Det er kun den eldste sønnen som bor sammen med henne, så yngstemann er trolig også da død. Sven og Karoline fikk 2 barn.

5.Hans Jørgen, f 1842, d 1933. Gift med Tilda Regine Sørensdatter, f 1842 i Sande, d 1890. Gift 2. gang med Maren Svendsdatter, f 1842 i Holmestrand, d ?

Hans Jørgen bodde ved folketelling 1865 i Botne på søsterens gård. Gifter seg i Sande i 1867 med Tilda Regine som er født på Bjerkøya i Sande. I 1868 bor de på Herstad. Ca 1871 flytter de til Stigen. Paul er da over 70 år og Hans Jørgen tar sannsynligvis over driften av gården. Men om han tar over husmannskontrakten eller den fortsatt står i farens navn vet vi ikke. Et år etter Paul døde i 1889 kjøper Hans Jørgen Stigen for kr 2 100,-. Skjørtet blir ført over fra Kirkedepartementet da Stigen lå under Hof Prestegård. Samme år dør Tilda og han blir enkemann. Året etter gifter han seg med enken Maren Svendsdatter. Våren 1897 blir Hans Jørgen umyndiggjort og det blir oppnevnt verge. Overformynderiet selger høsten samme år Nedre Stigen til naboen på Øvre Stigen for kr 2 200,-. I 1900 bor Hans Jørgen som fattiglem på bruket Vike. Senere er han flyttet til Botne Pleiehjem hvor han dør i 1933. Hans Jørgen og Tilda fikk 9 barn. Ingen barn med Maren.

a.Peder Jørgen, 1868, d 1941. Gift på Tjøme i 1889 med Sofia Anderson, f 1860 i Sverige, d ?. Gift 2 gang med Inga, f ? d ?

Peder var bosatt på Tjøme og arbeidet som gårdsmann da han giftet seg med Sofia. Hun var født i Sverige, men bodde i Våle. Foreldrene bodde i Sem. I 1890 da de blir foreldre til en datter bor de på Hem i Våle. I 1891 får de en sønn. Da er de bosatt på Nøtterøy. I 1892 fikk han plassen Nordre Vike i Hof for 10 år, men familien ble der kun til 1896. Da sønnen Sigurd ble født i nov 1897 bor de på Eid. Her er Jørgen i hht til Hof Bygdebok plassbruker eller forpakter. Sannsynligvis i 1 eller 2 år frem til broren Søren tok over. (se under). Ved folketellingen i 1900 bor familien på Haugtuft. Han står som gårdbruker og gårdeier. Men jeg kan ikke finne noen oppføring i Hof Bygdebok om dette. I 1910 finner jeg de i Ramnes på gården Skotvedt Nordre Lian. Neste oppføring finnes i i Sem og Slagen: En bygdebok hvor det står at Jørgen overtok plassen Østre Rønningen, under Jarlsberg hovedgård, Nordre part i 1916. Og etter hans død i 1941 bodde fortsatt enken på gården (bok gitt ut i 1945). Peder og Sofia hadde 8 kjente barn. Peder og Inga ingen kjente barn.

b.Søren Bernhard, f 1871, d 1941. Gift i 1894 med Pauline Mathilde Andersdatter, f 1868 i Hillestad, d 1958 i Hof.

Da Søren giftet seg med Mathilde (navn brukt ved folketelling 1910) bodde hun på Støa i Hof som faren hadde kjøpt i 1889. Deres første barn ble født på Støa så de bodde nok der til Søren ble forpakter på Rivelsrud Skolegård i ca 1896. Der var han til 1900 da han ble forpakter på Eid. Eid var tilknyttet Eidsfoss Jernverk. I 1907 kjøpte Søren Nedre Myra under Løvås (Også kalt Løvåsrønningen) for kr 4000,-. Året etter kjøpte han også Øvre Myra (også kalt Løvåsenga) for kr 2 800,- og de 2 gårdene ble sammenslått. Søren og Mathilde bodde her resten av livet. Søren og Mathilde hadde 5 barn. En, Ragnvald tok over gården i 1941, en annen, Sigurd Adolf emigrerte til Amerika og bosatte seg på Staten Island.

c.Hilda Regine, f 1873, d ?. Gift med Johan Alfred Karlberg (skrives noen steder Kalberg), f 1869 i Sverige, d ?.

Hilda og Johan må ha giftet seg ca 1897/98. Ved folketellingen i 1900 bor de på Norderhov. Han er smører ved tresliperi og de har en sønn, Karl Helmer, som er født i 1898 eller 99. Hilda sin yngste søster, Janna Anette bor hos de som fosterbarn. Karl Helmer har trolig dødd en gang før 1908 for da får de barn nr 3 som også blir kalt Karl. En gang mellom hans fødsel og desember 1910 flytter de til Drammen og bosetter seg i Øvre Storgate 55. Johan har da begynt å arbeide for Jernbanen. Ved sønn nr 2 sin konfirmasjon i 1917 bor de i Strømsgaten 4. I hht til Hof bygdebok bor de på Åssiden når den ble gitt ut i 1963. Johan og Hilda fikk 3 kjente barn.

d.Anton Thorvald, f 1876, d 1957. Gift 1903 med Aagot Sofie Nilsen, f 1884 i på Konnerud, d ?.

Anton bodde på Marserud under Eikholt på Konnerud i 1900. Her arbeidet han som kusk. I 1903 giftet han seg med Aagot. De flyttet til Teien i Sande hvor han ble gårdsbestyrer. Mellom 1903 og 1906 flyttet de til Eidsfoss verk hvor Anton arbeidet som kusk. Ved folketellingen i 1910 står han som Herskapskusk og de er bosatt i husholdningen til eieren av verket. Senere flyttet de til Jarlsberg Hovedgård der Anton hadde stilling som Stallmester. Anton og Aagot hadde 2 kjente barn.

e.Rensine Olava f 1878, d 1910. Gift 1899 med Hans Larsen, f 1878, d ?

Olava giftet seg med Hans i 1899. Ved folketellingen i 1900 bor de på Eidsfoss hvor hans er mekaniker. En gang mellom 1903 og 1908 flytter de til Vestfossen hvor Hans har fått jobb som mekaniker på cellulosefabrikken. Olava dør i mars 1910 kun 13 dager etter hun fødte for siste gang. Trolig er det en sammenheng. Olava og Hans hadde 5 kjente barn.

f.Elen Lovise, f 1881, d 1956. Gift i 1899 med Johan Albert Andersen, f 1876 i Sverige, d 1968.

Elen Lovise er sannsynligvis oppkalt etter tanten ved samme navn som døde av tuberkulose året før Elen ble født. Hun flyttet i 1897 inn i Sande for å jobbe hos Bonden. 18 år gammel ble hun gift med Johan Albert. Hun står da oppført med yrket kjøkkenpige. Han var svensk. Født i Bohuslen. Elen og Johan bodde i 1900 på en plass som heter Kloa under Teien. I 1901 flyttet de til bruket Nordre Skogli under Stokke. Bruket bygde de opp selv. Deres første barn, Alf Hagbart, dør i 1906. De får en sønn til i 1908 som de også kaller Alf. I Sandeboka står det de solgte Nordre Skogli i 1917, men ved datteren Ester sin konfirmasjon i 1918 er Skogli fortsatt bosted. Der står det også i parentes at Elen er sindssyk. Dette er ikke bekreftet andre steder. Ved konfirmasjonen til sønnen Alf i 1922 bor de på Hanekleven som er en plass under Teien som ble leid ut til arbeidsfolk på gården. Datteren Jenny og hennes mann Magnus kjøpte Nordre Skogli i 1931, så da var bruket tilbake i familien. Elen og Johan fikk 6 barn.

g.Karl, f 1884, d ?. Gift i 1906 med Selma Marie Nilsdotter, f 1884 i Sverige, d ?

I 1900 er Karl tjenestegutt på Hesthammer. Senere bor han på Stokke i Sande. Han gifter seg med svenske Selma i 1906. Hun er da gravid og de får første barnet 2 mnd etterpå. Da er de bosatt på Løvås i Hof. Ved neste sønn sin fødsel i 1909 er han arbeider og de bor på Eidsfoss. I 1910 har de flyttet til Drammen hvor de bor i Øvre Storgate 55. Karl jobber da som kjører. I Hof bygdebok står det at Karl arbeidet som skogsarbeider og at ekteskapet med Selma ble oppløst. Jeg har ikke funnet ut noe mer om dette. Karl og Selma hadde 2 kjente barn.

h.Martin, f 1886, d 1957.

Ved folketellingen i 1900 bodde Martin som fostersønn hos den eldre broren Søren og hans familie på Eid. I 1910 bor han på Nedre Berg sammen med søsteren Janna Anette og hennes mann. Martin var i følge Hof Bygdebok skogs og gårdsarbeider. Han forble ugift og døde i 1957.

i.Janna Anette, f 1889, d 1985. Gift i 1908 med Olaf Hansen Nyhus, f 1885 i Sandsvær, d 1966.

I 1900 bodde Janna Anette hos storesøsteren Hilda Regine og hennes familie på Norderhov. Hun ble gift i 1908 med Olaf Nyhus. Han var snekker ved jernbanevogn fabrikken på Eidsfoss. Han var også tillitsmann ved verket og var valgt inn i Herredsstyret i Hof for Arbeiderpartiet i perioden 1932 – 34. Rett etter bryllupet bodde de på Rød hvor Olaf sin familie holdt til. Her ble det første barnet født. I 1910 bodde de på Nedre Berg. Janna`s bror Martin bodde også der da. I 1912 kjøpte de bruket Myrvang av Hof kommune for kr 850,-. Her bodde de fremdeles da Hof bygdebok ble gitt ut i 1964. Janna og Olaf fikk 6 barn. Yngste datteren, Olaug Anette, ble drept av en bombesplint ved Drøbak 9. april 1940.

6.Elen Lovise, f 1844, d 1880.

Ved folketellingen i 1865 var Elen Lovise tjenestepike på Bringåker i Botne. Hun blir ikke gift og i 1880 dør hun på Stigen av tuberkulose. Hun er da fattiglem. Sannsynligvis har hun ikke kunnet arbeide etter hun ble syk og har flyttet hjem til foreldrene med understøttelse fra fattigstyret. Elen Lovise fikk ingen barn.

7.Timan, f 1848, d 1930. Gift i 1883 med Stine Dorthea Olsdatter, f 1854 i Våle, d 1931.

Timan bodde på den delen av Ravnås som het Bråten da han giftet seg med Stine Dorthea i 1883. Her har han arbeidet for eieren, Ole Kristensen som da var 78 år gammel. I 1889 kjøper Timan bruket for kr 1200,- og husvære. Timan og Stine bodde på Bråten frem til 1929 da de solgte til naboen Enok Ravnås for kr 3600. Året etter døde Timan og året etter der døde Stine. Timan og Stine fikk 5 barn.

a.Olga Inanda, f 1884, d 1975. Gift i 1904 med Frantz Kristian Alexander Eriksen Berg, f, 1882, d 1910.

Olga giftet seg i 1904 med Frantz Kristian Alexander Berg. De bodde på Eidsfoss Verk hor Frantz jobbet som mekaniker. I september 1910 ble Frantz drept i en arbeidsulykke. En smergelskive sprang og traff ham i hodet. Olga satt igjen som enke med 4 barn kun 26 år gammel. Året etter, i 1911 kjøper Olga plassen Lindum under Vassenga for kr 2600,- Hun bor på og driver plassen til 1955 da hun selger for kr 15 000,- og flytter til Hof pleiehjem hvor hun bor frem til hun dør i 1975. Olga og Frantz fikk 4 barn.

b.Talette Sofie, f 1887, d ?. Gift i 1905 med Ole Kristian Hansen Langedal, f 1877, d 1925.

Talette og Ole Kristian bodde de første årene på Opsal. Han arbeidet som tredreier på Bakke Trevarefabrikk i Hillestad. I 1911 kjøpte de Skogly av Kjennerud for kr 2100,- I 1913 brenner trevarefabrikken Ole Kristian jobber på ned. Sammen med Anders Løvaas drev han en mindre trevarefabrikk på Bakke fra 1914. I 1924 bygde han opp et verksted hjemme på Skogly, men rakk ikke å sette det i drift før han døde i 1925. Talette giftet seg igjen i 1936 med Karl Kristian Sørby. Talette og Ole Kristian fikk 5 barn.

Et av barna, Torstein, f. 1912 på Skogly, maskinist; omkom i 1942 med mls «Hai Hing», som ble torpedert i Mozambique-kanalen, på reise fra Bombay til Durban.

c.Peder Hagbart, f 1889, d 1967.

Om Peder vet vi ikke mye. Ved folketellingene i 1900 og 1910 bor han på farsgården. I 1910 er yrket oppgitt til å være tømmerhugger og etternavnet er Braaten. I Hof bygdebok står det han skal ha bodd på Kopstad, men jeg finner ikke noe om han der. Jeg har funnet en Peder Bråthen som døde i mai 1967 i DIS gravminner. Dette kan være ham. Ingen kjente barn.

d.Martin Osvald, f 1892, d ?. Gift i 1920 med Anne Johanne, f 1895, d ?

Ved folketellingene i 1900 og 1910 bor Martin hjemme hos foreldrene. I 1910 har han yrket tømmerhugger. Ved bryllupet i 1920 har han som yrke tømmermann ved Eidsfoss. I 1921 blir hans eldste datter født. Da er de bosatt i Hillestad og han er arbeider og småbruker. Ved fødsel av neste datter i 1927 bor de igjen på Eidsfoss og Martin jobber som anleggsarbeider. I 1938 kjøpte de bruket Strange i Våle. Dette solgte de igjen i 1946 men beholdt en tomt hvor de bygde seg hus. I omtalen om Martin står det at han har vært tømmermann, snekker, anleggsarbeider, gårdbruker og hvalfanger. Martin og Anne fikk 2 barn.

e.Agnes Othilie, f 1897, d 1988. Gift i 1918 med Olaf Fredriksen, f 1893, d 1920. Gift 2 gang i 1921med Tyvald Bettum, f 1897, d 1979.

Agnes giftet seg med Olaf i 1918. I 1920 døde han av tuberkulose. I 1921 gifter hun seg på nytt med Tyvald Hansen Bettum. Hun har da arbeid som husholderske. Han jobber som former ved Eidsfoss verk. I 1921 har han også kjøpt eiendommen Fagerli som er en parsell som var utskilt fra Stubben. De bygger hus på stedet i 1923 og er fortsatt bosatt der når Hof bygdebok gis ut i 1964. Agnes og Olof fikk 1 barn, Agnes og Tyvald fikk 1 barn.

Kilder:

Hof bygdebok

Botne bygdebok

Sandeboka

Sandsværs historie

Våler bygdebok

Sem og Slagen: En bygdebok

DIS Norge - Gravminner

Digitalarkivet

0 Comments|40 Views|View full article
Family stories:Utvandring til Amerika fra Dalsland, Sverige - Ida Katarina Eriksen sin familie
Posted by: Ole Edvin Jæger Paulsen on Nov 5 2013 15:22

Min farmor Anna Paulsen sin mor, Ida Katarina Eriksen, født Andersson var fra Mellerud i Dalsland i Sverige. Hun og tvillingsøsteren Kristina ble født i 1881 som de 2 yngste av 6 barn. Ida og Kristina flyttet til Norge og ble bosatt der. Resten av søsknene utvandret til Amerika.

Foreldrene var Anders Olofsson f 1837, d 1915 og Anna Kajsa Johannesdotter f 1842, d 1907. Anders jobbet som møllersvenn og møller. Han bodde og jobbet på flere forskjellige møller i Mellerud området. Ved senere oppføringer er yrket oppgitt som arbeidsmann. I 1868 jobbet han ved Källsviken. Her traff han Anna Kajsa. Hun ble gravid og de giftet seg i 1869. Anders dro 2 ganger til Amerika. Første gang sommeren 1887. Han var borte i 2,5 år og kom tilbake januar 1890. Neste gang han dro var sommeren i 1893. Denne gangen var han borte i 1,5 år og kom tilbake januar 1895. Anna Kajsa og barna var igjen i Sverige begge gangene. Hvorfor og hvor han dro vet vi ikke sikkert. Men første gang var 1 år etter eldste sønnen Carl Oscar Amadeus emigrerte. Mulig han skulle til ham. Og så var det sikkert for å tjene penger og mulig også å legge til rette for barnas emigrering. Vi vet Ida fikk tilbud om å emigrere men valgte å bli i Norge. Sannsynligvis gjaldt dette også tvillingsøsteren Kristina.

De som emigrerte var:

1.Carl Oscar Amadeus f 1869.

Carl Oscar emigrerte sommeren 1886 kun 16 år gammel. Det er en familiehistorie om at han dro til Amerika for å treffe faren. Men da han gikk av skipet var faren ikke der og han gikk gråtende rundt alene og lette. Han skulle dra fra havnen og møtte faren tilfeldig da han krysset en bro. Historien stemmer ikke med årstallene for emigrering, Det var Carl Oscar som dro først. Men det kan være at han skulle møte faren når han kom etter uten å finne ham slik at historien er delvis riktig. Familien mistet senere kontakten med Carl Oscar. Sannsynligvis døde han et sted i Amerika uten at familien fikk beskjed.

2.Hulda Marie, f 1871 d 1949 i Gonwick, Clearwater County, Minnesota. Gift i 1899 med Andreas Halvor Lien f 1871 i Valdres, d 1954 i Bagley, Clearwater County, Minnesota.

Hulda arbeidet som tjenestepike flere stede fra hun var 19 år gammel. Siste stedet var på Ör Prestegård. Hun emigrerte i 1895. I følge treff med andre slektssider var hun gift og fikk et barn før hun ble gift med Andreas Halvor. Jeg har ikke funnet noen dokumentasjon om tidligere mann eller barnet. Hun bosetter seg i Minnesota og bor der resten av livet.

Barn:

a.Ida Marie f 1899 i Gonwick, d 1989 i Richmond, Utah. Gift med Axel Edward Johnson f 1889 I Fosston, d 1963 i Ogden, Weber County, Utah. 4 barn. Ida Marie har sannsynligvis fått et barn utenom ekteskap før hun ble gift med Axel Edward som har vokst opp hos besteforeldrene Andreas og Hulda. I 1930 er hun oppgitt som barnebarn med etternavn Shaw, mens i 1940 er hun datter med etternavn Lien.Ida Marie og Axel bor i Minnesota ved folketellingen i 1940. De har senere flyttet til Utah. En av døtrene, Marie Augusta tjenestegjorde i den amerikanske hæren i 2 perioder. Først fra 1949 til 1953, deretter fra 1955 til 1958. I den siste perioden var hun stasjonert i Tyskland og en gang i løpet av tiden hun var der kom hun på besøk til familien i Norge.

b.Henry Arthur Lien f 1903 i Gonwick, d 1971 i Bagley. Ved folketellingen I 1940 er han ugift og bor hos foreldrene.

c.Oscar Edwin Lien, f 1907 i Gonwick, d 1948 i Bemidj, Minnesota. Gift med Francis Nye i 1943. 2 barn. Ved folketellingen I 1940 er han ugift og bor hos foreldrene.

d.Iver Arnold Lien, f 1910 i Gonwick, d 1993 i Minneapolis. Gift med ukjent. 3 barn. Ved folketellingen i 1940 bor han hos foreldrene og er ugift. Senere gifter han seg og får 3 barn. Han dør i 1993 i Minneapolis og er begravet på Fort Snelling Cemetery. Dette ser ut til å være en militær kirkegård og han står oppført som menig. Han må derfor ha avtjent militærtjeneste.

e.Helena Anna f 1914 i Gonwick, d 2007 i Minneapolis. Gift med Delmar Arthur Tharaldson, f 1911, d 1956 i Olmsted Minnesota. Gift 2 gang i Hennepin County (Minneapolis) 1960 med Edward Hickler, f 1901, d 1966. Ukjent om hun fikk barn.

3.Anna Sofia, f 1876, d ? i Minnesota. Gift med Carl Larsson ca 1900 i Oslo.

Anna Sofia er oppført som flyttet hjemmefra i 1893 da hun var 17 år gammel. hun jobbet sannsynligvis som tjenestepike forskjellige steder i Mellerud området før hun i 1898 igjen er registrert som bosatt hos foreldrene. Ved folketellingen i 1900 er hun bosatt i Oslo. Hun er blitt gift med Carl Larson som også er svensk og bor i Københavngata 13. Carl jobber som dagarbeider på bygg. I registeret over utflyttede fra Ör sogn er hun registrert utflyttet 21. september 1900. Hun har nok flyttet til Oslo før det, men dette er sannsynligvis da hun har bedt om å få attest fra sognepresten som hun måtte ha for å få gifte seg. De 2 yngre søstrene, tvillingene Ida og Kristina bor også i Oslo på denne tiden. Carl og Anna Sofia får en sønn i 1902. Så flytter de tilbake til Sverige deer de får en datter i 1906 og en i 1909. I 1910 eller 1911 (ulike opplysninger i folketellingene for 1920 og 1930) emigrerer de til USA hvor de bosetter seg i Minneapolis. Carl dør i 1917. Ved folketellingen i 1920 er Anna Sofia enke og har 3 barn. I 1930 bor hun hos yngstedatteren og hans mann. I hht til Gloria Hetland dør Anna Sofia i 1972, 96 år gammel. Barn:

a.Carl Oscar, f 1902. Gift med Rufina. Senere med Gretchen. 1 kjent barn

b.Signe, f 1906, d 1977. Gift med Arthur Bauman. 4 kjente barn.

c.Astrid, f 1909 eller 11. Gift med Arnold (Arne) Jader, senere med Dick Mongin. 2 kjente barn.

4.Anders Gustav Andersson, f 1879, d??. Gift med Maya

Anders Gustav er den vi foreløpig vet minst om. Han ble i hht til Hetland web side gift med Maya og fikk et barn. Når han emigrerte og til hvor vet vi foreløpig ikke

a.Ella Dagmar, Gift med ? Tennison. 1 kjent barn.

0 Comments|34 Views|View full article
Family stories:Utvandring til Amerika fra Drammen - Jenny Mathilde Paulsen sin familie
Posted by: Ole Edvin Jæger Paulsen on Sep 30 2013 15:32

Familiemedlemmene som utvandret fra Drammen var alle søsken til min oldemor Jenny Mathilde Paulsen. Deres far var Nils Petter Nilsen som var født og oppvokst i Modum hvor faren var verksarbeider ved Blåfargeverket. Han var snekker og jobbet fra begynnelsen av 1870 ved jernbanen. Moren var Berthe Larsdatter fra Lier. Nils Petter og Berthe giftet seg i 1865 og fikk 8 barn. En, Knud Wilhelm døde av tuberkulose 18 år gammel. 2 av dem ble boende i Drammen. Det var min oldemor Jenny Mathilde som giftet seg med Paul Gustav Paulsen og fikk 11 barn. Så var det Johan Alexander. Han var brannmann i 1910 og hadde da 1 barn. Jeg har ikke funnet flere senere. De øvrige 5 emigrerte til Amerika. Det var:

1.Nils Bernhard, født 1866, Gift med Susanne

Nils er ved folketellingen i 1885 bosatt hos foreldrene og arbeider som filer ved jernbanen. Han emigrerer i 1891. Konen Susanne emigrerer samme år, men jeg har ikke funnet når de ble gift og om det var i Norge eller i Amerika. De er tilbake i Norge i 1998. Da er de registrert i passasjerlisten på vei fra Liverpool til Amerika på skipet Teutonic. Sammen med de reiser Nils yngre søsken Henriette Magrete og Jens Lauritz. Nils er også på passasjer liste på Majestic i 1904. Også denne gan har han reist via Liverpool. I 1906 er både Susanne og Nils på listene. Denne gangen på C.F Tietgen som har gått fra Christiania via Kristiansand. Broren Jens Lauritz er også på skipet sammen med sin kone Ragnhild. De er på en liste over passasjerer som har reist via Kristiansand mens Nils og Susanne er på liste over passasjerer fra Christiania. Reisen kan ha sammenheng med at moren, Berthe Larsdatter døde tidligere det året. På denne listen er de oppgitt som US Citizen. Noe som innebærer at de trolig er blitt amerikanske statsborgere. Ved folketellingen i 1910 og 1940 er de bosatt i Dovre, Barron County i Wisconsin hvor de driver en gård. Sammen med de i 1910 bor 3 barn med etternavn Jørgensen. De er oppgitt som nevøer og niese. Det ene av barna, Bjarne, bor fortsatt på samme sted i 1940. Nå med kone og 2 barn.

2.Karen Marie, født 1868.

Karen Marie skal også ha emigrert til USA. Sannsynligvis før 1900. Siste gang jeg finner en oppføring med henne er i 1884. Da er hun fadder ved minstebroren Knud Wilhelm sin dåp. Det er en oppføring på Marie Nilsen på passasjerlisten for C.F. Tietgen på samme reise som brødrene Nils og Jens Lauritz med koner er på i 1906, men det er høyst usikkert om det er henne.

3.Henriette Magrete, født 1871.

Henriette Magrete emigrerte i 1898. Da reiste hun via Liverpool og videre derfra med skipet Teutonic. Hun reiste sammen med brødrene Jens Lauritz og Nils Bernard samt Nils sin kone Susanne. Ved folketellingen i 1900 er hun bosatt i Chicago og arbeider som tjenestepike hos familien Egan. Hun er sannsynligvis hjemme i Norge i 1901. Da er hun fadder ved dåpen til Signe Margrethe som er datteren til søsteren Jenny Mathilde og Paul Gustav Paulsen. Det er den siste dokumenterte oppføring jeg har funnet. Men, etter hva vi tror flyttet hun tilbake til Drammen da hun ble eldre med tanke på å tilbringe alderdommen der. Men hun fant seg ikke til rette og dro tilbake igjen til Amerika. Far forteller at hans bestemor Jenny Mathilde gråt veldig da hun dro fordi hun viste at det var siste gang hun så søsteren.

4.Jens Lauritz, født 1878. Gift med Ragnhild

Jens Lauritz emigrerte i 1898. Han reiste via Liverpool og videre derfra med skipet Teutonic.Jens Lauritz slår seg ned i Chicago hvor han i 1906 gifter seg med en annen norsk immigrant ved navn Ragnhild. Oppgitt bosted da er i Cook County. De flytter senere til Villa Park, York Township i DuPont County. Også dette i Chicago. I 1907 får de sønnen Jens og i 1910 Norman. Begge sønnene bor hjemme i 1935 men er flyttet ut i 1940. Jens Lauritz blir amerikansk statsborger i 1920. Han jobber som maskinarbeider og senere som verktøymaker. Eneste dokumenterte reise hjem er høsten 1906 hvor han og Ragnhild reiser med skipet C.F Tietgen, det samme som broren Nils og hans kone Susanne. Reisen kan ha sammenheng med at de er nygifte og også med at moren døde i mai dette året.

5.Petter Georg, født 1882.

Ved folketellingen i 1900 bodde Petter Georg hos foreldrene og arbeidet ved en armaturfabrikk. Han emigrerte i 1903. Han dro da fra Christiania med skipet Hellig Olav og ankom Ellis Island 18 mai. I 1909 er han tilbake i Norge på besøk. På listen over emigranter fra Christiania reiser han tilbake til Amerika den 28. januar 1910 med skipet United States. Han er oppført som ugift og reisemålet er Chicago, hvor han sannsynligvis bor. Yrket er mekanisk arbeider. I feltet formål med reisen står det at han har vært hjemme på besøk siden 14. desember 1909. Prisen på reisen er kr 219,- noe som tilsvarer ca kr 13 600 i dag. Ved ankomst Ellis Island er han registrert under navnet Georg Green. Jeg har ikke funnet flere oppføringer om han foreløpig.

0 Comments|85 Views|View full article
Family stories:Anders Nielsen Peter Andersen - hans far, fars søsken og hans søskenbar og tilknytning til Helstrup
Posted by: Ole Edvin Jæger Paulsen on Sep 23 2013 15:19

Helstrup.

Min oldefar, Anders Nielsen Peter Andersen var født i Sahl og bosatt i Højbjerg fra han var barn til han døde i 1955. Han hadde kallenavnet Helstrup. Kallenavnet kan han ha fått via sin far, Jens Andersen som var fra Helstrup. Jens var igjen sønn av Anders Nielsen, født og død i Helstrup og Maren Thomasdatter, født i Grensten, død i Helstrup.

Anders sine foreldre var Niels Jensen og Johanne Jensdatter. Jeg har ikke funnet fødested, men de var bosatt i Helstrup ved folketellingen i 1787 og begge døde der. Niels i 1798 og Johanne i 1824. De hadde minst 3 barn. Sannsynligvis flere. De jeg vet om er: Anders, Elle og Rasmus. Sistnevnte er 32 år gammel, ugift ved folketellingen i 1801. Han er oppført som «Huusbonde Bonde og Gaardbeboer». Moren og broren Anders bor hos ham.

Maren sine foreldre var Thomas Rasmussen og Kirsten Nielsdatter. Ved folketellingen i 1787 er de hhv 44 og 25 år gamle og er bosatt i Stevnstrup by i Grensten Sogn. Det er de også i 1801. da har de fått 4 barn, Maren, Maren Kirstine, Kirsten og enda en Maren. Thomas dør i 1813. Kirsten har jeg ikke funnet ut av når døde.

Anders og Maren giftet seg i 1807. De fikk 10 barn, 29 kjente barnebarn og 41 kjente oldebarn. Det er sannsynlig at det finnes mange flere oldebarn. Anders dør 59 år gammel i 1833. Barna er da fra 25 år til 4 mnd gamle. Ved folketellingen året etter bor samtlige levende barn bor hos moren. Hvor i Helstrup de har bodd er noe uklart, men Maren blir registrert som eier av Matrikkel nr 9a i 1855. Hun står som gårdfæster i folketellingene fra 1834 til 1850. Om det er samme gården hun har festet og så blir eier av i 1855 eller om de har flyttet vet jeg ikke.

Anders og Marens barn var:

1.Kjerstine Andersdatter, født 1808, død 1855 i Gerning. Gift med Rasmus Pedersen, født ca 1801 i Sahl, død etter 1880.

Kjerstine flytter ut fra Helstrup til Vestre Velling i 1846. I 1847 er hun tilbake og gifter seg med Rasmus Pedersen som er en 46 år gammel enkemann med 4 barn fra første ekteskap. Hun flytter til hans bosted i Gerning sogn, Houlbjerg Herred. Sammen får de et barn, datteren Kirsten. Kjerstine dør i 1855, 47 år gammel. Rasmus lever fremdeles i 1880. Da bor han hos og forsørges av datteren Kirsten og hennes mann Kristen Gravesen i Gerning. Kjerstine og Rasmus fikk 1 barn.

Barn:

a.Kirsten Rasmusdatter f 1848, død, ukjent, gift med Kristen Gravesen f ?, død, ?. 6 kjente barn. Bosted Gerning.

2.Niels Andersen, født 1809, død 1880 i Lee. Gift med Kierstine Laursdatter, født 1810 i Vinkel, død 1891 i Lee.

Niels flyttet fra Helstrup til Lee i 1842. Senere samme år giftet han seg med enken Anne Kierstine Laursdatter som bodde på gården Koldbæk på stedet Nørre Tulstrup i Lee. Hun hadde 4 barn fra første ekteskap. Niels flyttet inn på denne gården som ble deres bosted. Niels og Kierstine fikk 3 barn.

a.Anders, f 1846, gift med Mariane Andersen i Vinkel ca 1873. 3 barn. Bosted Vinkel.

b.Søren, f 1849, I 1880 er han 30 år gammel, ugift og bor på gården til foreldrene.

c.Maren f 1853. Maren bor i 1880 hjemme hos sine foreldre og er fortsatt ugift. Hun fikk i 1875 en sønn utenfor ekteskap.

3.Johanne, født 1811, død 1814.

4.Ane Kristine, født 1814, død 1890 i Helstrup. Gift med Jens Pedersen, født 1819 i Bjerregrav, død 1909 i Helstrup.

Ved folketellingen i 1850 bor Ane Kristine som ugift hjemme hos moren. Hun har en datter, Maren som er oppført som pleiebarn. En Jens Pedersen, tjenestekarl i Helstrup er oppgitt som far. I 1857 gifter hun seg med Jens Pedersen. Uklart om dette er samme Jens men ved Marens konfirmasjon står han som en av Marens foreldre. Ved folketellingen i 1890 bor Ane Kristine og Jens hos datteren Maren og hennes familie. Ane Kristine står oppført som «Svag» og hun dør senere samme år. Ane Kristine og Jens fikk 2 barn.

a.Maren f 1848, d 1930 gift med Rasmus Mogensen Friis. Bosted Helstrup. 4 kjente barn. En av dem, Mogens, bor i Helstrup frem til sin død i 1954.

b.Peder f 1858.

5.Thomas, født 1816, død1889 i Tånum. Gift med Johanne Chrestensdatter født ca 1826 og død etter 1890.

Thomas er ved alle folketellinger frem til 1855 bosatt sammen med moren. I 1855 står han som «Ugift Hendes Børn, tiener hende». Ved skiftet etter moren i 1857 tar yngste boren Jens Braad over gården. I 1858 flytter han til Tånum i Sønderlyng og gifter seg med enken Johanne Chrestensdatter. Hun har 2 sønner fra før. Han er der Gårdmann til sønnen Lars tar over en gang på 1880 tallet. Han er Affægtsmand ved sin død i 1889. Thomas og Johanne fikk 5 barn.

a.Lars f 1859, gift med Jensine Larsen. 3 barn i 1901

b.Mette Marie f 1862

c.Anders, f 1864

d.Niels Braad f 1867, d 1868. Niles Braad ble kun 1 år og 8 mnd gammel.

e.Niels Braad f 1870. Niels bor hos broren Lars ved folketellingen i 1901.

6.Johanne, født 1817, død 1904 i Torup. Gift med Peder Christensen Meldgaard, født 1815 i Torup, død 1875 i Torup.

Johanne giftet seg i Helstrup i 1851 med Peder Christensen Meldgaard fra Torup. Etter de ble gift flyttet de til Torup. Jeg har funnet 3 barn, men det kan være fler. Peder dør i 1875. Ved folketellingen i 1880 bor Kristen og Kjersten Marie hos henne og i 1890 bor Anders og Kjersten Marie i samme husstand. Anders gifter seg i 1893 og i 1901 bor hun sammen med han og hans famille. Johanne og Peder fikk 3 barn.

a.Anders f 1852, gift i 1893 med Ane Thomine Jensen f 1864 i Vellev. 3 barn ved folketellingen i 1901. Bosted Torup.

b.Kristen Pedersen f 1858. Ved folketellingen 1880 er han ugift og bosatt hos sin mor. Etter det har jeg ikke funnet noen oppføringer.

c.Kjersten Marie Pedersen, f 1862. I 1880 og 1890 bor hun hos sin mor. Ikke funnet flere oppføringer etter det.

7.Rasmus, født 1824, død?.

Rasmus er ved alle folketellinger frem til 1855 bosatt sammen med moren. I 1855 står han som «Ugift Hendes Børn, tiener hende». Ved skiftet etter moren i 1857 tar yngste boren Jens Braad over gården. Det er en Rasmus Andersen som flytter ut fra Helstrup til Lee i 1858. Det kan være ham.

8.Marie, født 1824, død 1888 i Gerning. Gift med Mads Nielsen, født 1825 i Hvorslev, død 1901 i Gerning.

Marie blir i 1856 mor til et uekte barn ved navn Niels. Barnefaren er Mads Nielsen. Marie og Mads gifter seg i 1859 og bosetter seg i Vistrup By i Gerning Sogn. De får 4 barn til, hvorav et barn dør 3 uker gammelt. Ved folketellingen i 1880 bor de fortsatt i Gerning, men da i Borritsøe. De har flyttet dit en gang før 1862 da dette er oppgitt bosted ved sønnen Rasmus sin fødsel. Det er kun de 2 yngste barna, Kjerstine Marie og Rasmus som bor hos foreldrene da. Sønnen Anders er sannsynligvis i København. Han flyttet til Aidt i 1885 og ved en folketelling står det at han oppført med tidligere bosted København. Marie dør i 1888. Sønnen Niels gifter seg i 1889. Ham og familien bor og i Borritsøe. Mads bor hos de frem til sin død i 1901. Marie og Mads fikk 5 barn.

a.Niels f 1856, d 1941. Gift i 1889 med Mariane Pedersen f 1864 I Gullev. 5 barn. Bosted Borritsøe, Gerning.

b.Anders f 1861, d 1938. Gift i 1889 med Marie, f 1863 i Aidt. I 1901 var han skomaker og kjøpmann og i 1911 står den han er i landbruket og er kjøpmann. 4 barn. Bosted Aidt.

c.Rasmus f 1862, d 1862. Rasmus ble bare 3 uker gammel.

d.Kjerstine Marie, f 1866. Ikke funnet opplysninger om hennee etter folketellingen i 1880

e.Rasmus, f 1869. Ikke funnet opplysninger om ham etter folketellingen i 1880.

9.Jens, født 1829, død 1895 i Højbjerg. Gift med Barbara Christensdatter, født 1833 i Aidt, død 1918 i Højbjerg.

Jens bodde på gården til sin mor i alle folketellinger frem til 1850, I 1855 er han ikke der men er tilbake som tjenestedreng hos broren Jens Braad i 1860. Han står som utflyttet til Iller i 1860, men han er også samme år innflyttet i Sahl. Der gifter han seg med Barbara den 16. april 1861. Barbara kom til Helstrup i 1856 fra Sahl hvor familien hadde bodd fra 1843. Hun flyttet tilbake til Sahl i 1860, sannsynligvis for å hjelpe til hos foreldrene. I oppføringen i kirkeboken for ekteskapet står det hun tjener hos sin fader. Jens og Barbara bor i Sahl når sønnen Anders blir født i 1869. Det er de også ved folketellingen i 1870. Da i sammehusstand som hennes foreldre. Senere flytter familien til Højbjerg. I folketellingen i 1901 står de at Barbara fikk fast bopel i sognet i 1878. Regner derfor med det var dette året familien flyttet fra Sahl til Højbjerg. I folketellingen i 1880 står det Jens er røgter, men ved hans død i 1895 er han oppført som husmann. Barbara bor i 1901 sammen med sønnen Anders og familien og gjør det til sin død i 1918. Jens og Barbara fikk 1 barn.

a.Anders Nielsen Peter Andersen, f 1869, d 1955. Gift i 1892 i Højbjerg med Karoline Kristine Jensine Marie Nielsen, f 1869 i Mønsted, d 1817 i Højbjerg. 12 barn.

10.Jens Braad, født 1833, død 1907 i Helstrup. Gift med Severine Nielsen, født omtrent 1839 i Helstrup, død 1880 i Helstrup.

Jens Braad overtar eiendommen i Aasagervej i forbindelse med skiftet etter moren i 1857. I 1859 gifter han seg med Severine. De får 9 barn hvorav 2 dør som små. Severine dør i barsel, 2 uker etter siste datteren Petrine er født i 1880. I 1879 mottar Jens sønn Anders en eiendom i Mileskovvej i gavebrev fra Maren Sørensen. Eiendommen i Aasagervej 1x overtas av Rasmus Hvid Nielsen som fra før eier Aasagervej 1. Maren Sørensen er trolig hans mor, Det er en Maren Sørensdatter som har eid Aasagervej 1 fra 1868 frem til Rasmus overtar i 1878. Det er mulig gavebrevet er en del av en byttehandel som er gjort for at Rasmus skal kunne slå sammen sin gård med nabogården. Anders selv er ikke bosatt der hverken i 1880, 1890 eller 1901. I 1890 er det Jens døtrene Martine og Petrine som bor der og i 1901 er Jens oppført alene på eiendommen. I 1902 blir eiendommen solgt. Jens dør i Helstrup i 1907, men det er ikke oppgitt hvor han har bodd etter gården ble solgt. Jens og Severine fikk 9 barn.

a.Anders, f 1861, d 1861. Anders ble kun 6 mnd gammel

b.Anders Braad, f 1862. I 1880 er Anders tjenestedreng hos Søren Nielsen m/ fam i Helstrup.

c.Nielsine, f 1864, d 1866.

d.Martine Braad, f 1868

e.Søren Braad, f 1870

f.Jens Severin, f 1872

g.Peder Braad, f 1875. Tjenestedreng på fetteren Lars sin gård i Tånum ved folketellingen i 1890

h.Rasmus Braad, f 1877. I 1890 er han «Barn medhjelper i Agerbruget» hos Jens Skaugaard Nielsen i Helstrup.

i.Petrine Braad, f 1880

Kilder:

Langå lokalarkiv - Helstrup: http://www.lokalarkivlangaa.dk/Bebhel1844-1901.htm

Dansk Demokrafisk Database: http://www.ddd.dda.dk/soeg_person.asp

Statens Arkivalier Online: http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside

0 Comments|120 Views|View full article
Family stories:Utvandring til Amerika fra Hallingdal
Posted by: Ole Edvin Jæger Paulsen on Sep 15 2013 15:52

Utvandring fra Hallingdal

Min farmor, Anna Paulsen f. Eriksen sin far, Helge Eriksen Haugen var fra Hol i Hallingdal. Han var født på plassen Haugen i Sudndalen. Denne plassen ligger rett ved innkjørselen til Hallingskarvet Skisenter. Familien hans kom fra hovedsakelig Hol og Ål. Fra dette området var det stor utvandring til Amerika, spesielt fra 1860 tallet og fremover og dette er en oversikt hvem i vår familie som var blant de som dro. Jeg vil bruke Helge Eriksen Haugen som referansepunkt for familietilknytning.

1. Gunnhild Embriksdatter f 1792 gift med Nils Eirikson fra Ål.

De emigrerte i følge Ål bygdebok til Wisconsin i 1857. Gunnhild var født på plassen Embriksstugu ved Opheim på Ål. Hun og Nils hadde ingen barn.

Gunnhild var søster til Liv Embriksdatter, mor til Embrik Stølen, far til Anne Embriksdatter, mor til Helge Eriksen Haugen.

2. Eirik Olsson, f 1830.

Eirik emigrerte 1857. Han var da ugift.

Eirik var sønn av Ola Halvorsen Halfardokken (Halvfaren), bror til Helge Halvorsen Halvfardokken, far til Erik Helgesen Haugen, far til Helge Eriksen Haugen. Han var en av farens 12 uekte barn.

3. Gunnhild Helgesdatter, f 1826 gift med Hans Christoffersen fra Lærdal.

Gunnhild og hans giftet seg i 1855. Året før hadde de fått en uekte datter som døde 4 mnd gammel. I 1865 bor de i på gården Granden i Lærdal. Hans står som husmann med jord og smed. De har da ingen barn. I 1867 emigrerer de.

Gunnhild var datter av Helge Halvorsen Halvfardokken og søster til Erik Helgesen Haugen, far til Helge Eriksen Haugen.

4. Margit Sevatsdatter, f 1836. Gift med Iver Ellefsen.

Margit og Iver emigrerte i 1869. De bosatte seg ved Zumbrota, Minnesota og fikk i følge Ål bygdebok 3 barn, Gurine 1871-1874, Gurine 1875-1936, Edward 1876-1948. Tilknytning til familie – se neste.

5. Sevat Steingrimsson, f 1799.

Sevat var far til Margit i oppføringen over. Han emigrerte i 1878 og dro med kurs for New York og så videre til Minnesota for å bosette seg hos datterens familie. Han er da 79 år gammel og det var 4 år siden konen Kari Olsdatter døde. Ved folketellingen i Minnesota i 1880 er han bosatt sammen med datteren, svigersønnen og 2 barnebarn i Roscoe Township, Goodhue County som ligger ved Zumbrota.

Sevat var bror til Anne Steingrimsdatter som mor til Erik Helgesen Haugen, far til Helge Eriksen Haugen.

6. Lars Engebregtsson (Eller Embriksson, Engebret er en fordanskning av Embrik) f 1854.

Lars emigrerer i 1876. Han er da 21 år gammel og ugift. Moren til Lars og broren Even - Haldis Olsdatter dør i 1859. Lars er da 5 år gammel. Guttene ble da satt bort på legd. Lars var på Nordre Nestegard ved folketellingen i 1865. I 1875 er han jordarbeider og bor som inderst (leier) på gården Åkremyren. Han har mulig også bodd på gården moren kom fra, Hjalmeplass for i oppføringen over utflyttede ved emigrering står han oppført som Lars Engebretsen Hjalmeplass eller Solheim.

Tilknytning – se neste oppføring.

7. Even Engebretsen f 1858. Gift med Toran Andersdatter.

Even er bror til Lars i oppføringen over. Da guttene ble satt bort i legd ved morens død var Even 1 år gammel. Han kom til Nedre Sønderhol. Her vokste han opp hos Vebjørn Mikkelson som en i familien. Han er oppført der ved folketellingen i 1865 som legdslem og i 1875 som tjenestegutt. Det er også oppgitt bosted når han gifter seg med Torand Andersdatter i 1878. Få uker senere står de oppført som utflyttet til Amerika. Sammen med dem drar Mikkel Vebjørnsen. I folketellingen fra 1910 er det en Eben E Sonderaal som er bosatt i Beaver Creek, North Dakota. Han er gift med Gurine og er 10 barn i husholdningen. De eldste er for gamle til å være Gurine sine barn. Sannsynligvis er dette Even. Torand er nok død og han har giftet seg på nytt.

Lars og Even er halvbrødre til Ambjørg som giftet seg med Erik Helgesen Haugen og er mor til Helge Eriksen Haugen.

8. Kari Halvorsdatter, f 1853. Kari flyttet til Botne i Vestfold. Hun var bosatt der ved folketellingen i 1875. I 1881 emigrerte hun til Amerika. Hun bosatte seg i North Dakota, ble gift og fikk etter sigende 8 barn.

Tilknytning – se oppføring 11.

9. Eirik Halvorsen, f 1864. Emigrerte til Amerika i 1884. Kom tilbake igjen. Giftet seg i 1895 med Birgit Olsdatter Hansehaugen og dro tilbake til Amerika samme året. Fikk 3 barn og bodde trolig på vestkysten.

Tilknytning – se oppføring 11.

10. Ola Olsen Gjernesslåtta emigrerte i 1885.

Ola var sønn av Ola Helgesen og Anne Helgesdatter. Anne var søster til Erik Helgesen Haugen, far til Helge Eriksen Haugen.

11. Anne Halvorsdatter, f 1859.

Anne emigrerte i 1888. Bosatte seg i Northwood, North Dakota og ble gift der.

Kari (8), Eirik (9) og Anne var barn av Halvor Helgesen Halfardokken, bror til Erik Helgesen Haugen, far til Helge Eriksen Haugen.

Kilder:

http://www.aal-bygdebok.no/register.htm

Folk og Fortid i Hol

Digitalarkivet

0 Comments|88 Views|View full article
Visits
0018127
 
Loading...
Loading...