Welcome
 • BirdYmail Aspirationlaw
  ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนพลศรีลา
  สองแห่ง บางใหญ่นนทบุรีและพังโคน สกลนคร 

  บางใหญ่ริมถนนคลองถนน กาญจนาภิเษก ปากซอยสองพี่น้อง มีพื้นที่ให้เช่าสำหรับผลิตชุมชนที่ต้องการเครือข่ายในจำหน่ายการกระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนการตลาด ฝากขายทั้งสดและเครดิต

  สกลนครสิบสามไร่ เหมาะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่  เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียน นิคมอุตสาหกรรม เสันทางยุทธศาสตร์ สกลนคร นครพนม  ธาตินาเวง และรองรับเส้นทางขนส่งสินค้าและผู้คนจากสิบประเทศอาเซียนและจีน โดยรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง เส้นทางหนองคาย ไปสู่ลาวจีน และรัสเซีย ยุโรปตะวันออก  และ มุ่งสู่เวียดนาม ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง ทางจังหวัดนครพนม รีบตัดสินใจ พื้นที่ให้เช่าและขาย ติต่อต่อรองราคาผลประโยชน์ทำสัญญา ได้ที่สนง กฎหมายพลศรีทนายความและธุรกิจ กรุงเทพมหานคร โทร 0894761105,0816481962
  Broker need to be BirdYmail AspirationlawSponsors,merchandize or Dealer,please contact +66894761105 or mail at sukunyaoilt@hotmail.com ,we can do commision contract and rental and purchase deal on long term contract with fair profit and we need e commerce and tax guarantee for international trade about letter of credit from inside and outside bank also.
Family news
Jan 05, 2014
A site member said: I had been tag this before..so it show,,..only that..
A site member said: search engine...?
A site member said: But i think that it must be not true,other surname make by start surname as this...confuse about sea
A site member said: http://whc.unesco.org/
A site member said: Town of Luang Prabang Luang Prabang is an outstanding example of the fusion of traditional architec
A site member said: http://whc.unesco.org/en/list/479
A site member said: We move from north?My son made research for us..
A site member said: My son make researc..that impossibl that our grand and grand pa movhttp://whc.unesco.org/en/list/479
Apr 08, 2013
A site member posted a news article: Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : Twenty-Third Session
A site member posted a news article: แหล่งท่องเที่ยวริมคลอง
 
View older news
News articles
Local news:infringement of intellectual property by resource or innitiate access...more criminal ...right?ละเมิดทรัพย์ทางสมองของเรา ละเมิดเอาไปไปเพิ่มมูลค่าแล้วไม่แบ่งผลประโยชนคุ้มค่า เป็นการเอาเปรียบเจ้าของวัตถุดิบและเจ้าของความคิด สร้างสรรค์
Posted by: aspirationlaw polsrila on July 14 2013 01:39
infringement of intellectual property by resource or innitiate access...more criminal ...right?ละเมิดทรัพย์ทางสมองของเรา ละเมิดเอาไปไปเพิ่มมูลค่าแล้วไม่แบ่งผลประโยชนคุ้มค่า เป็นการเอาเปรียบเจ้าของวัตถุดิบและเจ้าของความคิด สร้างสรรค์

พอดีช่วงนี้เขามีงานทรัพย์สินทางปัญญาโลกมาใช้เวทีน้อยกันที่เมืองไทยเพื่อเตรียมไปเวทีใหญ่ในสัปดาห์ต่อไป มีเรื่องน่าสนใจอยู่หลายอย่างคือว่า ประเทศน้อยๆที่นโยบายของประเทศไม่สามารถสนับสนุนให้คนที่เป็นนักคิดเพื่อให้คนอื่นทำหรือพวกนักครีเอทีฟทั้งหลายที่ถูกขโมยความคิดริเริ่มทางอินเตอรเนทและทางไซเบอร์เพื่อการค้า ส่วนเรื่องความมั่นคงจะตามมาหากว่าประเทศค้าขายได้กำไรดีคนมีรายได้ คนมีงานทำ ความมั่นคงก็จะดีไปด้วย เรื่องการเจรจาแบ่งผลประโยชน์ก็จะไม่ยากเพราะประชาชนของทุกฝ่ายได้ประโยชน์ กินดีอยู่ดี ไม่ใช่ว่าทำร้ายกันไปมา ความมั่นคงก็สามารถหาอุปกรณ์ การก่อสร้าง ทุนประเภทที่ไม่ต้องรองบประมาณประจำปี มาก่อสร้างและพัฒนาทุกระบบในสังคมได้ง่าย ไม่เพียงแต่ระบบการป้องกันตัวเองที่ดีของภาครัฐ ไม่ว่าอาวุธยุทธโธปกรณ์ หรือระบบการขนส่งทางการค้าที่ประหยัด ลดการกีดกันทางการค้าลงมา ประเทศที่สนับสนุนให้ประชาชนที่มีทุนทางทรัพยสินทางปัญญา สามารถเอาไปเป็นทุนหรือรายได้ เสมือนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นรายได้ที่เกิดจากฐานเงินเดือนที่โดนเอาเปรียบจากการบริหารจัดการภาครัฐหรือการบริหารจัดการของนายทุนใหญ่ที่รอผลกำไรปันผลปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทุกวันโอนเงินเข้าบัญชีของตน บ้างก็เป็นหุ้นส่วนสเตคโฮลเตอรของบริษัทในหลักทรัพย์ที่ค้าขายเอาเปรียบชาวบ้าน เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจผูกขาดหรือธุรกิจการเงินที่ตนถือครองหุ้นราคาสูงสุดของตลาดและมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดมีการบริหารจัดการที่ถูกหลักธรรมาภิบาล บางธุรกิจมีชื่อตามที่จดทะเบียนเป็นชื่อของประเทสนั้นๆ แต่มีคนถือครองเป็นกิจการที่เอาเงินกำไรย้ายออกนอกประเทสจนหมดสิ้นโดยการถือแทนกัน โดยคนสัญชาติกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของประเทศ ออกแคมเปญมาจากการลักลอบเอาข้อมูลคะแนนนิยมจากไซเบอรที่เอาสถิติของฟรีมาจากดซเชี่ยลเนทเวอค ภาครัฐที่ไม่สามารภถออกกฎหมายภายในมาคุ้มกันประโยชนจากทรัพยสินทางปัญญาของตนเองได้ไวเนื่องจากสภาที่รับงานทำกฎหมายดีๆมาช่วยพลเมืองมัวทะเลาะกัน พลอยให้ประเทศล้าหลัง เพราะไม่กล้าออกกฏหมายมาบังคับคือประโยชน์จากกำไรให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ เนื่องจากไม่มีหลักทรัพยไม่มีบุคคลและไม่มีรายได้สูงพอกำหนด โดยคำนึงถึงแต่รายได้ปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรคหรือสติปัญญานั้นกลายเป็นความเสี่ยง ยิ่งกว่าพวกที่มาแต่ตัวแต่เสื่อผืนหมอนใบมาสร้างกำไรมหาศาลในลักษณะนายทุนนายเงินเพื่อเอาเปรียบคนท้องถิ่นที่มีที่ดินทำกินของตัวเองแต่ไม่สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนในการค้นคิดผลิตของใหม่ทุกวันเพื่อทรัพย์ที่ตนถือครองอยู่มาเป็นธุรกิจทำกำไรในอนาคต พวกนายเงินพวกนี้จะปรามาสว่ามันเป็นของสาธารณะไม่สามารถทำกกำไรได้ ทำให้แหล่งเงินทุนที่มาจากตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเข้าถึงนักนวัตกรรมและนักเปลี่ยนแปลงโดยการคิดนโยบาย เพื่อสร้างโอกาสอาชีพให้คนเป็นล้านๆได้มีอาชีพหรือเพื่อให้พวกตลาดทุนได้ฉวยเอาไปจากแหล่งนโยบายเพื่อสร้างเครื่องมือทางการค้าของตน

บางประเทสผู้นำเป็นนักกฏหมายและหาทางต่อรองจากพวกนายทุนนายธนาคารนักนวัตกรรมที่สร้างอุตสาหกรรมการค้าสารพัดเพื่อให้มีกองทุนที่ไม่ใช่รายย่อยนัก แต่ต้องตั้งตัวได้จริง เช่นสมมุติให้เกษตรกรเลี้ยงกบก็ไม่ใช่ให้ทุนหนึ่งหมื่นบาท แต่ได้กบกับบ่อมาหนึ่งบ่อ เจอนายทุนที่ไปกู้เงินเอาเปรียบพวกชาวบ้าน พวกสถาบันการเงินพวกนี้จะไปกราบกรานเอาเงินพวกต่างชาติหรือเงินพวกแมงเม่าในตลาดไปขอให้พวกนักตบแต่งการเงินและบัญชีพวกที่อพยพมากันเป็นขบวนจาประเทศที่เขาจัดการเรื่องการเงินเองจนสถาบันการเงินในประเทศนั้นหุ้นตกกันเป็นแถว พวกนี้เอาเงินในตลาดหลักทรัพย์มาทำฟารมกบและบังคับให้พวกคนพื้นเมืองที่เคยเป็นเจ้าของบ่อกบเล็กๆ ต้องมาเป็นแค่ลูกจ้างอย่าหวังว่าจะได้กำไรไปซื้อรถราคาแพงคันละห้าสิบล้านบาทแบบพวกที่กินกำไรจากโกดังข้าวยุ้งฉางดรงสีของบางประเทศ พวกที่เอาเงินมาลงทุนแบบนี้เริ่มปล่อยข่าวว่าเศรษฐกิจบางประเทสเริ่มดีคนมีงานทำ แต่ที่ไหนได้ คนที่เป็นแรงงานมีฝีมือต่างหากที่มีงานส่วนพวกนักค้าอาวุธสงครามที่ผ่านร้อนหนาวมานานกลับยังต้องกินเงินจากปันผลตลาดหุ้นในบางภูมิภาคที่ดูดายกับการให้เงินต่างชาติมาโกยกำไรโดยไม่เก็บภาษีหรือใช้การกักเงินไว้จนกว่าได้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศเรียบร้อยก่อนดดยไม่ต้องไปกู้เงินทั่งในและนอกประเทศให้เสียเวลา กลายเป็นเงินกำไรเข้ากระเป๋าของพวกนักการเงินการค้านักการบริหารบ้านเมืองบางกลุ่ม คนในพื้นที่คนพื้นเมืองที่มีสติปัญญาทำภูมิปัญญาออกมาเพื่อให้เป็นการแสดงข้อคิดเห็นหรือเพื่อให้คนอื่นได้เอาไปใช้ประดยชน์กลับไม่ได้ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งทุนในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตน

บางประเทสสนับสนุนทุกวิถีทางให้ประชาชนนำความคิดสมองใสของตนมาขึ้นทะเบียนกับท้องถิ่นมีร้านขายนวัตกรรมส่วนตนของตนเป็นพวกร้างหกสิบบาทบ้างร้านร้อยบาทบ้างร้านห้าสิบบาทบ้าง อย่างร้านขายของมียี่ห้อของบางประเทศ ขายของดีมีนวัตกรรมในราคาถูก ที่คนทั่วไปหาซื้อได้สบายกระเป๋า เอาปริมาณและความคิดสร้างสรรคไอเดียเข้าสู้ โดยมีเงินทุนจากท้องถิ่นสนับสนุนให้ตั้งตัวได้ สมมุติว่าอยากทำบ่อกบให้เป็นแบบปัจเจกบุคคล เพราะเป็นผู้ประกอบการราสยเดียว ก็มีแหล่งทุนเข้าถึงได้ มีแผนงบประมาณมีตลาดแน่นอน โดยมีลูกค้าประจำที่ไม่จำเป็นต้องไปเปิดเผยข้อมูลให้พวกสถาบันการเงินขี้ฉ้อเอาฐานข้อมูลการขอสินเชื่อไปทำแคมเปญตลาดใหม่ผลิตสินค้าใหม่เสียเลยแล้วตอบปฎิเสะไม่สนับสนุนเงินทุนเพราะรายได้ไม่พอ จะจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น ต่อให้มีเงินบัญชีเงินสดหมุนเวียนก็ไม่สนใจเพราะอยากได้ข้อมูลของฟรีไปทำแคมเปญผลิตภัณฑ์การเงินของตัวเองดีกว่า พวกผู้ถือหุ้นราคาแพงของสถาบันการเงินพวกนี้หากำไรจากการดกงกินความคิดของนักวงาแผนนักวางนโยบายในระดับท้องถิ่นว่าไอ้พวกนี้หน้าโง่ทำงานแบบส่งพับลิคโดเมนกระจายข้อมูลข่าวสารผลประโยชน์แก่ประชาชนไปทั่ว ประชาชนทั่วไปไม่มีปัญญาเข้าถึงแหล่งทุนก้อนใหญ่อย่างไอ้พวกที่สถาบันการเงินจากตลาดหลักทรัพยของเราปล่อยเงินนี่หว่า มันมาจากประเทศไหนขอให้ประเทศต้นกำเนิดของมันสาปแช่งมันอย่าให้มันได้เหยียบกลับไปทำมาหากินในประเทสนั้นอีก เพราะประเทศที่เป็นรากของคนพวกนี้มีประชากรล้นเหลือและเขาทำให้ให้ผู้คนร่ำรวยมีกินได้เป็นส่วนๆเฉพาะพวกที่เป็นแรงงานมีฝีมือหรือนักวิชาชีพนักวิทยาศาสตรนักเทคโนโลยีนักสร้างสรรคทั้งด้านวิทยาสาสตรและศิลปะ พวกนี้ภาครัฐต้องมีนโยบายเก็บรักษาไว้ไม่ได้ให้พวกที่รับจดทะเบียนนวัตกรรมมหาศาลในประเทสของตนลากคนพวกนี้ออกใช้งานเพื่อรับค่าแรงที่สูงกว่าประเทศของตน จนประเทศรากของตัวเองใช้แต่สินค้าของไอ้พวกที่จดยี่ห้อของตัวเองส่งมาขายรวมืทั้งงานศิลปะประยุกตืพวกภาพและเสียงด้วย

ด้วยความที่รั้วของชาติต้องดูแลความมั่นคงเรื่องของข่าวกรองแต่ของแถมที่รู้ไปด้วยคือเรื่องข้อมูลนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่บริษัทนายทุนใหญ่ของโลกจะจ้างพวกนักจัดทำโปรแกรมเอาข้อมูลทางการค้าและการตลาดของดลกไปจดจัดสรรทำทะเบียนยี่ห้องานทางภาพเคลื่อนไหวเสียงการแสดงออกทั้งทางวิทยและศิลปะเป็นของตัวเอง การที่ต้องออกกฏระเบียบภายในมาเพื่อรักษาสมบัติของตนและป้องกันการละเมิดจากภายนอกเป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องรีบ ไม่ใช่มารอให้เกิดการละเมิดเกิดขึ้นต้องให้คนกลางของแผ่นดินหรือทนายของแผ่นดินไปแก้ต่างว่าต่างมันไม่ทันการแล้ว


เรื่องเกี่ยวกับการคิดนั้นบางครั้งนักสร้างกฏสังคมและกฏทางกฏหมายนั้ยไม่ทันได้ตระหนักเหมือนกันว่าชาวบ้านนักคิดของคนในประเทสที่ไม่สามารถมีนักสกัดกั้นการเข้าถึงข้อมูลสร้างสรรคผ่านเทคโนโลยีเป็นเรื่องด่วนที่ต้องรีบทัน ต้องมีกฏระเบียบมาสกัดพวกหาข้อมูลเพื่อการค้าพวกนี้โดยด่วน ไม่ใช่ใมารอว่าทำไม่ได้ขั้นตอนนั้น ขั้นตอนนี้จนโดนขโมยความคิดไปหากินจนหมด พวกแหล่งทุนโดยอ้างการให้ประโยชน์พวกบริษัทเงินทุนปล่อยกู้ต่างชาติที่แสงวงหาเศษเงินจากเศษขี้ที่พวกเอ็นพีแอลได้ทำไว้กว่าเวลาสองปีห้าปีตามอายุความกฏหมายของเรา ไปบูชาเงินทุนต่างชาติอยู่เช่นนี้ขอให้มันฉิบหายกลับประเทศที่มาแต่ตัวประเภทเสื่อผืนหมอนใบนั่นด้วย

สำหรับบริษัทดีดีที่เขาจะให้อินเซนทีพให้กำลังใจที่หากำไรให้เขามากต้องสมนาคุณด้วยการเหมาเครื่องบินไปยกทีมเพื่อเที่ยวต่างประเทศ ต้องแยกแยะให้ออกว่าเที่ยวคือเที่ยวไม่ใช่ไปทำงาน เนื่องการทำงานประชุมเจรจาเป็นหน้าที่ของผู้บริหารผู้มีอำนาจตัดสินใจเรื่องผลประดยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่ส่งไอ้เวรห้าร้อยที่ไหนไปก็ได้ บังเอิฐจบนอกหรือได้เงินต่างชาติอุปถัมปให้ใช้ภาษาอาณานิคมเก่งใครประเภทนี้ไปได้หมดใครไปก็ได้ กล่าวหาว่าเพื่องุปงิบกระทำการที่ไม่ชอบโดยที่นายไม่รู้หรืออย่างไร ไม่ไช่อุตริไปกับกรุ๊ปทัวส์งานภาครัฐ ไม่ใช่บริษัท์ให้อินเซนทีฟท่องเที่ยวนะ อยากเที่ยวให้ควักกระเป๋าเป็นหนี้เองหรือขอเงินชาติที่อุปภัมป์ตัวอยู่ไปรับใช้มัน อย่าเอาเงินภาษีชาวบ้านไปเที่ยวไปหมุนคืนเงินยืมไม่คืน ไม่งั้นก็ใช้บัตรเครดิตราชการการอย่างกระทรวงต่างด้าวต่างเมืองสิ้นเรื่องสิ้นเรื่องไปกับการประชุมเจรจาระดับโลก ได้น้ำได้เนื้อขับเคลื่อนงานมีนโยบายช่วยชาวบ้านชั้นกลางชั้นล่าง ไม่ใช่ไม่สามารถในการเอาเงินนายทุนในตลาดหลักทรัพย์สักแปดสิบเปอรเซนมาเป็นเงินกองกลางให้ชาวบ้านชั้นกลางชั้นล่างได้กินได้ใช้เป็นกองทุนที่ขอทุนขอสินเชื่อมาสร้างงานมั่นคงงานใหญ่ที่แข่งกับนายทุนระดับท้องถิ่นได้บ้างทั้งฐานรากและการตลาด ไม่ใช่ให้เงินเพื่อทำรายย่อยอย่างเดียว สู้ตลาดพวกนายทุนนในตลาดหลักทรัพยไม่ได้ฉวยเอาข้อมูลตลาดในอินเตอร์เนทไปหมดแล้ว ยิ่งตลาดนายทุนพวกเครื่องอุปโภคบริโภคทำตลาดล่างย่ำแย่กันไปหมด เพื่อหมดภาระพวกงานการเงินกองคลังและผู้ใหญ่เพื่อข้อพิจารณาตัวบุคคลในการไปต่างประเทศ รวมถึงงบประมาณประจำปีด้วย หากเป็นการอบรมและ ศึกษาดูงานเรียนรู้ให้พาชาวบ้านร้านตลาดที่ไม่ใช่นายทุนใหญ่ไปด้วยนายทุนช่วยจ่ายไม่ว่ากัน กลับมาเกิดความคิดไอเดียอินโนเวทีฟคิดอยากทำของหรูยี่ห้อไทยประดิษฐ์เสียบ้าง พวกช่างวิศวะสถาปัตถ์นักออกแบบต้องช่วยเขา เขาเป็นลูกครึ่งนักวิทย์และศิลปินเราจะได้มีตึกรามรถราโทรศัพท์ทีวีวิทยุดาวเทียมสื่อสารสนเทศทุกช่องทางเป็นยี่ห้อของประเทสเราบ้าง ไม่ใช่เป็นขี้ข้าบ้าภาษาอาณานิคมอยู่อย่างนั้นใช้แต่ของยี่ห้อเขามากเกินกว่าจะช่วยเศรษฐกิจที่ถดถอยเขานั้นพอสมควรแก่เหตุแล้ว เขาจะฟื้นต้องดูแลคนของเราบ้าง เหลวไหลจริง สังเกตนายที่มีอำนาจตัดสินใจคนเดียวที่ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาเพื่อความเหมาะสมเป็นธรรมแกล้งถ่วงเรื่องเงินให้ช้าๆ ก็แค่นั้น เสียงานไปเปล่าๆกลายเป็นไม่ได้การตามเจตนาของการขับเคลื่อนการประชุมเจรจานั้นๆไปเสีย น่าจะบังคับตามหน้าที่ความรับผิดชอบในครั้งต่อไปต่อเนื่องมีระเบียบชัดเจนรวมไปยังแผนปีงบประมาณปีต่อไปสักห้าปีสิบปีไปเลย ใครไปไหนบ้างรู้หน้าที่กลับมาพัฒนาประเทสความคิดของคนให้ริเริ่มมีนโยบายได้เปรียบคู่แข่งเสียบ้าง ไม่ใช่ยัดชื่อใครก็ได้ใส่ลงไป ทำงานคือทำงานต้องให้นายที่ตัดสินใจรับผิดชอบไป ไม่ใช่กระแดะไปอยู่ได้ บ้านเมืองไม่พัฒนาเสียที พวกนักขายเงินคนอื่นที่เอาข้อมูลไปเพื่อวิเคราะสินเชื่อหรือวิเคราะห์ตลาดเหมือนกันเอาข้อมูลส่วนตัวไปเพื่อทำตลาดใหม่ของตัวเองโดยเจ้าของไม่อนุญาติ อีกทั้งยังปฎิเสธการเข้าถึงเงินทุนที่มีหลักทรัพย์ที่ทำรายได้ในอนาคต บ้าไปกับพวกที่ไม่มีหลักทรัพย์ของตัวเองสร้างตัวเลขหมุนเวียนเพื่อให้สถาบันทางการเงินปล่อยเงินพวกแมงเม่าให้ได้เงินเข้าบัญชีเดินสะพัดไม่ต่ำกว่าสิบล้านทั้งที่ไม่มีทรัพย์ประกันพวกสถาบันการเงินพวกสีเขียวสีเหลืองตัวดีนักเชียว แน่จริงออกมาทำธนาคารประชาชนช่วยชาติทำนวัตกรรมรถยนต์ยี่ห้อของตัวเองบ้างโทรศัพท์หนังบอลลีวูดของตัวเองบ้าง ของนวัตกรรมพวกนี้ไม่สนับสนุนคนชาติเดียวกันให้มีธุรกิจของตัวเองข้ามโลกกับเขาบ้าง ขอสาปแช่งไอ้พวกสถาบันการเงินประเภทนี้ให้ไปเกิดเป็นหนอนเน่าในกองอึเอนพีแอลทุกชาติไป กลายเป็นหนี้เอ็นพีแอลเน่า ที่จ้างบริษัทที่ตอแหลว่าเป็นที่ปรึกษาสินเชื่อติดตามเงินที่เป็นพีแอลที่เสียจากตลาดหลักทรัพย์ของสถาบันการเงินพวกนี้ไปหารวบรวมซื้อต่อพวกขี้ที่นายทุนไม่เอาแล้วเพราะหมดสิทธิทวงถามทางกฎหมายที่จะติดตามเอาคืนแล้วยังคุ้ยเศษมูลขี้เพื่อจะเอาเศษเงินอาจจะหลอกผู้บริโภคเพื่อจะซื้อขายขี้เสียมาเสพมูลแบ่งกันกิน ลงทุนซื้อขี้เอนพีแอลมาห้าบาททวงคืนสักห้าหมื่น กำไรเป็นกอบเป็นกำ โดยเป็นขี้ของเอนพีแอลที่ขาดอายุมูลความแล้ว หากผู้บริโภค ไม่ปรึกษาผู้คุ้มครองผู้บริโภคก็จะ เสียท่าบริษัทเฮงซวยพวกนี้ นักกฎหมายดีดีไม่เอาแล้วทำงานให้พวกนี้ เนื่องจากกลายพันธ์เป็นธุรกิจของพวกซื้อมูลขี้เก่าที่เป็นของที่พวกนายทุนที่ได้กำไรคุ้มในสถาบันการเงินได้ให้กำไรให้ปันผลผู้ถือหุ้นทั้งในและนอกประเทสไปหมดแล้วในการลงทุนปีต่อปี พวกนักที่ปรึกษาการตลาดพวกนี้ไม่สนใจกฏหมาย ออกมาบังคับไม่ได้หรือไง กฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิส่วนบุคคล ยังคงมีอยู่พวกนี้ซึ่งเปลี่ยนขายต่อบริษัทนู่นนี่ไปเรื่อยๆ ไอ้พวกไม่รู้จักคิดหานวัตกรรมอื่นมาทำให้เป็นเงิน ทุกวันยังมีหน้ามาช้อนขี้มาเฟ้นหาเศษเงินอีก ไม่รู้ไอ้พวกเวรนี่ให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปได้ยังไง พวกสถาบันทางการเงินพวกนี้ หากอยากทำบุญกุศลน่าจะเอาเงินพวกนี้ไปตั้งกองทุนสร้างนวัตกรรมแห่งชาติดีกว่าขายมูลเงินเอนพีแอลพวกนี้ให้มันคุ้ยขยะกินไปเรื่อย คนทุกระดับทั้งปัจเจกผู้ประกอบการรายเดียวและบริษัทที่เป็นนักคิดแต่ไม่มีเงินทุนจะได้มาขยันสร้างนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่มีแต่เสียดอกเบี้ยให้นายทุนซื้อรถซื้อบ้านซื้อมือถือนวัตกรรมที่ไม่ใช่ประเทศตัวเองผลิตไปชั่วลูกชั่วหลานอยู่อย่างนี้ พวกคนชั้นกลางและชั้นสูงที่มีเงินจะใช้ใช้นวัตกรรมของประเทศตัวเองบ้าง เอาเงินมาลงทุนทำวิจัยพัฒนาให้นวัตกรรมสู้ตลาดโลกได้ อย่างนี้สู้พวกประเทศที่พัฒนาคนเก่งๆได้หมดแหละ


พูดเรื่องจูงใจหน่อยเพราะเคยอยู่ฝ่ายบุคคลกับงานขายการตลาดมาเหมือนกัน การให้รางวัลการเดินทางไปต่างประเทศต้องเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อน ไม่ใช่การไปทำงานคือการให้รางวัล บ้าไปกันใหญ่แล้ว เที่ยวคือเที่ยว งานคืองาน และต้องผลัดเปลี่ยนกันไปผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องนั้นตัดสินใจได้ต้องไปในเรื่องงานการประชุมเจรจา ไม่ใช่ส่งลิ่วล้อไปจดบันทึกรายงานศึกษางานอยู่นั่น ซ้ำซาก คนเก่าไปสักสิบประเทศในหนึ่งปีนายไม่เคยไปเลยตัดสินใจไม่ได้ กว่าจะได้เงินได้โครงการใช้เวลาหลายเวที ไม่มีอำนาจต่อรอง ไม่ใช่กรรมการระดับนโยบายระดับชาติร้อยแปด ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอย่างแท้จริง บางเวทีที่พวกคู่แข่งคู่เจรจามันจ้องจะเอาเปรียบทุกวิถีทาง ลิ่วล้อตัดสินใจไม่ได้ ไม่มีใครฟังเสียงตัวแทนของพวกบ้านนอกชนบทประชาชนหาเช้ากินค่ำเพราะพวกนายทุนของบางประเทศจะพูดเอาประโยชน์แต่พวกนายทุนของตัวเอง ของอย่างนี้พวกเราชาวรากอ่อนและรากกลางรวมทั้งทุนรอนจากรากใหญ่ต้องรวมหัวกันที่จะต้องออกกฏระเบียบเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชนหัวคิดสมองของประชาชนไม่ให้ถูกคนอื่นชาติอื่นเอาเปรียบ นักฏหมายกรรมการสภาบนสภาล่างต้องลุกขึ้นมาทำกฏระเบียบกฏหมายจะระดับท้องถิ่นของประเทศตนก่อนให้รีบทำ รอให้พวกบางประเทศมันเตะถ่วงอยู่เช่นนั้นได้อย่างไร รังแต่จะทำให้นักคิดเพื่อให้ประโยชน์แก่การรังสรรคและนวัตกรรมที่ควรเป็นของประเทศตัวเองโดนฉวยเอาไปผ่านทางไซเบอรสารพัดวิธีหาว่าเป็นพับลิคโดเมนสาธารณะ บ้าแท้ทำเป็นไม่เดียงสาไม่รู้จะรอให้ชาวบ้านที่โดนปล้นความคิดไอเดียใหม่ๆมาร้องเรียนให้จนฉิบหายขาดทุนแล้วจึงจะไปจัดการให้ขั้นตอนยืดยาดอืดอาดไม่ทันกินค่าชดเชยไม่คุ้มกับที่ลงทุนโดนพวกบริษัทใหญ่เอาเปรียบ ในขณะที่ประเทศที่มันจดทะเบียนให้ชาวบ้านตัวเองหากินจากไอเดียของตัวเองจนเกิดยี่ห้อแข่งกับไอ้พวกยี่ห้อใหม่ในพวกคู่แข่งฝ่ายตรงกันข้ามเช่นเครื่องสื่อสารแบบนี้ทางประสบความสำเร็จระเทศฟากตะวันตกทำได้ พวกทางตะวันออกก็ทำได้ ต้องอาศัยการสกัดไม่ให้รู้ความลับทางการค้ากันหมดป จนขายดียอดใกล้เคียงในเวลาเดียวกัน ขายได้ถูกราคาแบบทางค่าเงินตะวันออกก็ยังได้

ได้แต่รอว่าอย่าไปออกหน้าให้นายทุนนัก น่าจะแบ่งแปดสิบเปอรเซนของพวกแหล่งทุนในตลาดหลักทรัพยมาไว้เป็นทุนสำหรับนักนวัตกรรมที่รายได้ในบัญชีพวกตลาดทุนไม่ปรากฏว่าจะเงินพอ เข้าถึงแหล่งทุน เช่นสมมุติต้องการฟารมกบแต่ไม่มีเครื่องมือทางไซเบอรว่าจะหาตลาดว่าควรส่งกบไปขายที่ตลาดไหนจังหวัดไหนประเทศไหนใครจะซื้อ ดังนั้นพวกแหล่งเงินทุนต้องช่วยเรื่องตลาดด้วยเป็นการประกันรายได้ล่วงหน้าไปในตัว ไม่ใช่ดัดจริตให้ที่ปรึกษาการเงินรุ่นเด็กมาตัดสินใจแทนชาวบ้านพวกป้าลุงที่ต้องการทำให้มันเติบโตเพื่อลูกหลานว่าฉิบหายแน่ไม่ให้ถึงแหล่งทุนหรอก ให้แต่พวกที่ตบแต่งบัญชีสร้างหน้าร้านผลประกอบการและพวกที่รวมหัวเป็นหุ้นส่วนจอมปลอมแต่เข้าถึงแหล่งทุนคราวละสิบล้านบาทร้อยล้านแสนล้าน แต่ทุนรายย่อยหลักล้านไม่เกินห้าล้านไม่มีปัญญาปล่อยเข้าถึงแหล่งทุนอ้างแต่รายได้น้อยเฮงซวยจริงๆพนักงานวิชาชีพแรงงานมีฝีมือบางพวกเช่นพวกที่ทำงานรับใช้บริษัทต่างชาติต้องลุกขึ้นมาประกาศและให้คำมั่นว่าขอทำงานเอกชนไปจนตายลูกหลานก็จะไม่ให้ทำงานภาครัฐเพราะโดนเอาเปรียบทั้งเรื่องค่าแรงและสวัสดิการโดนพวกทุจริตเชิงนโยบายเอาเปรียบชาวบ้านจนฉิบหายหมด พวกกลุ่มออมทรัพยระดับล่างปล่อยกู้ส่วนบุคคลแค่รายละหมื่นละแสนกระจอกอย่างนี้โดนนายทุนแย่งตลาดไปหมด ไอ้พวกที่เข้าถึงแหล่งทุนสูงๆพวกนี้ได้เงินสบล้านร้อยล้านสร้างโรงงานแล้วเอาเงินไปจ้างชาวบ้านมาเป็นลูกจ้างเท่านั้น นอกเหนือส่วนต่างเอาเงินพวกนี้ไปเสพสุขธุระส่วนตัวของตนดีกว่าเช่นภาระที่จะสร้างหน้าตาในบ้านของตัวหรือ บริหารจัดการบนความลำบากเอาเปรียบค่าแรงลูกจ้างเป็นต้น อะไรแบบนี้ ประกันล่วงหน้าบางอย่างต้องมีลูกค้ามารอมีคนซื้อผูกสัญญารอแล้วล่วงหน้า ไม่ใช่จ่ายเงินมาหมื่นเดี่ยวแต่ต้องใหเขาทำครบวงจรเช่นจ่ายมาห้าล้านบาทคนที่เขามีที่ดินแหล่งทุนทำเลดีๆเขาจะได้ทำกินในที่ดินของเขาหรือมีความคิดริเริ่มจากทรัพยสินทางปัญญาต้องแข่งได้ในตลาด เช่นทำโรงแรมเฉพาะคนรักกบหรือพิพิธภัณฑ์กบโลกในรีสอรตโรงแรมบูติคบ้านรูปใบบัว ชมวิถีชีวิตสำหรับการเพาะกบหลากสายพันธเพื่อเป็นกบเลี้ยงเอคซอติคหรือกบกินได้ มีโรงแรมแผงไข่กบ หรือการเพิ่มมูลค่าสินค้าทุกชนิดทุกวิถีทางในวงเงินสูงคุ้มกับราคาที่ดินที่คนพื้นบ้านเขาเป็นเจ้าของดั้งเดิมหน่อย ไม่ใช่โยนเศษเงินประชานิยมมาครัวเรือนละสองพันหรือร้อยบ้านจะได้แต่พวกในหมู่บ้านจัดสรรที่มีแต่พวกเอาเงินสถาบันการเงินในตลาดหลักทรัพยมากินใช้ฉิบหายไปบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะรายได้ต่อเดือนจากบริษัทนายทุนจ่ายค่าใช้สมองเอาเปรียบปประชาชน ไม่เคยกังวล พวกบริษัทตลาดหลักทรัพยที่เอาเปรัยบประชาชนส่วนใหญ่ มันมีมาก ประเภทผู้ประกอบการรายเดียวอย่างกลุ่มออมทรัพยที่ปล่อยกู้สูงแค่หลักแสนจะไปสู้พวกสถาบันการเงินที่ปล่อยพวกเดียวกันกู้เป็นหลักล้านได้อย่างไร ขอให้มันฉิบหาย ไอ้พวกเอาเปรียบชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาแต่รายได้ต่ำ พวกหุ้นส่วนพวกนี้ขอให้โดนพวกขายชาติตัวเป็นรากประเทศนี้แต่กินเงินประเทศอื่นที่จ้างมาให้มันวอดวายไม้ได้ผุดได้เกิด คนพวกนี้รวยล้นประเทศซานกลับไปประเทศที่ตัวหนีมามันยังตะเพิดใส่ไม่ให้กลับมาเอาเปรียบประชาชนรากเง่าของตัวเอง กลายเป็นงานพิเศษของคนบางประเภทที่ต้องหาแผ่นดินใหม่อยู่ประเทศใหม่ๆหรือแยกประเทศอะไรก็ได้ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นจนหมดสิ้นโยกเงินไปไกลๆ แล้วให้ประชาชนประเทศนั้นออกมาร้องแรกแหกกะเชอ ขับไล่ไปให้พ้นๆ กินโกงคอรัปชั่นจนชาวบ้านเหลือแต่กระดูก เห็นมีอยู่เรื่อยน่าเบื่อเกิดขึ้นพร้อมๆกันในโลกช่วงนี้ด้วย เสือกรวยใช้เงินอวดพวกคนจนมากกลายเป็นช่องว่างเห็นชัด ทำนวัตกรรมออกมาขายแข่งกันมียี่ห้อของตัวเองเสียบ้างของใหญ่ๆน่ะเช่นรถดังๆ ไม่ใช่อยากรวยยอมขายของตัวเองเอาไปขายแบรนเขาไปหมด โดนเขามาเทคโอเวอรไปหมด
การให้ความรู้แก่ประชาชนให้ป้องกัน เป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่ว่าตัวเองมีส่วนได้เสียกับพวกที่เอาทรัพยสินทางปัญญาของคนในประเทศตัวผ่านทางไซเบอร เอาไปดัดแปลงทำเป็นสินค้าเอากลับมาขายประเทศต้นทางที่เอาแหล่งข้อมูลเขาไปแล้วอย่างนี้ การที่มาทำการไล่จับเขาทางอาญาทางแพ่งเป็นเรื่องไม่ถูก พวกสมบัติของประเทศตัวเองตัวเองต้องหวงแหน ไม่ใช่เอาความคิดของคนในประเทศตัวเองได้ตลาดสถิติทางการตลาดไปแล้วทำสินค้ามาขายเราอีก บางทีขนเอาวัตถุดิบเป็นสารสารพัดเช่นครีม สมุนไพรเป็นบาวด บรรจุแบบลอตใหญ่ ออกไปต่างประเทศ กลับมาขายใส่กระปุกยี่ห้อของตัวเอง เวลานำออกไปถูก ยิ่งงานฝีมือขนออกไปถูกๆ ติดยี่ห้อตัวเองกลับขายแพง ไอ้บ้าประเทศที่เพิ่งถูกขโมยวัตถุดิบความคิดของตัวเองแห่เแจ้นซื้อกลับเข้าประเทศมาอีกแล้ว อนิจจัง
เวลาของการละเมิดสารพัดใกล้จะหมดหรือยังหนอ โลกของเราเจอภาวะโลกแปรปรวนย่ำแย่นะ
Sugar and time of WIPO Retreat in thailand,we need intelligence information and wisdom local specific intellectual ICT protect law..do not wait until they got and access all your resources for trade or industries...you need IP law for no infringe local and your nation creative or innovative protection law...
0 Comments|3 Views|View full article
Local news:Threatened boring day vs IP day สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุด การกระจายอำนาจ และ real decentralization
Posted by: aspirationlaw polsrila on Apr 28 2013 03:20

Threatened boring day vs IP day สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุด


Threatened boring day vs IP day สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุด การกระจายอำนาจ และ real decentralization
อันเนื่องจากในช่วงนี้มีความจำเป็นจากหลายเวทีที่พยายามผลักดันสารพัด ที่ต้องพัฒนาประเทศและโลกนี้ ให้มีความเจริญไปถึงกันและกัน คือเฉลี่ยความเป็นอยู่ที่กินดีอยู่ดี มีความมั่งคั่ง ไม่ต้องมาอดหยากแร้นแค้น ไม่ต้องอพยพไปหากินนอกประเทศ แล้วไอ้บ้าที่อพยพแบบเสื่อผืนหมอนใบมาหาทำนาบนหลังคนในบางประเทศมาอยู่แทนไอ้พวกเจ้าของประเทศที่ออกไปเพราะรัฐบาลไม่สามารถ ภาคเอกชนก็เอาแต่ได้ไม่มีซีเอสอารคนรวยมหาศาลไม่มีเสียภาษีช่วยคนไม่มี ไม่มีกองทุนไม่มีการสร้างอาชีพให้คนไม่มีได้มีรายได้ มีแต่โยนหนี้ใส่ ให้คนจนมันหมดโลกไปเสียที และเราจะได้ย้ายสำมะโนครัวไปอยู่กับงบประมาณใหม่ในกระเป๋าของทุกท่านเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นยี่ห้อของตัวเองและออกไปหากินนอกประเทศกันเสียบ้าง เลิกตั้งรับอยู่ในประเทศ อย่างเดียว และไปมียี่ห้อของไทยแท้ไปเผยแผ่อยู่นอกประเทศเสียบ้าง และภูมิปัญญาของไทยเราในประเทศ ก็ต้องรู้จักรับมือกับการเข้าถึงข้อมูลบ้านๆ ที่สารพัดประเทศที่เศรษฐกิจถดถอย ในช่วงวาระโอกาสนี้ พยายามจะเข้ามาหาแหล่งข้อมูลทางชีวภาพอันหลากหลาย และข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของภูมิปัญญาของเราไปพัฒนาเป็นสินค้ายี่ห้อของตัวเองในประเทศของตัวเองบ้างหรือย้ายฐานผลิตมาอยู่นอกประเทศ ส่งบุคลากรมือดีของประเทศตัวมาสิงสู่ในประเทศที่จะมีนวัตกรรมใหม่ เพื่อที่คอยดักจับความคิดดีๆ ไปทำสินค้าขายคนทั่วโลกนอกเหนือจากไล่หาตามอินเตอรเนทแล้ว พวกประเทศนี้มันจะได้ไม่ต้องมีรถยนต์ยี่ห้อของตัวเอง ให้มัน ประกอบชิ้นส่วนไปเรื่อย ๆ ส่งขายไปทั่วโลก แต่ไม่ต้องมีแบรนด เครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยียี่ห้อของตัวเอง เพราะภาษามันห่วย สื่อสารเรียนวิทยาการภาษาเทคโนโลยีไม่ได้ เขียนโปรแกรมไม่เป็น นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี โดนเผาหัวเป็นขายชาติไปมากแล้ว ผลิตแต่นวัตกรรมให้คนอื่นแปลก

ศักยภาพของการบริหารจัดการระดับท้องถิ่นที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จำเป็นอย่างยิ่งว่าต้องเห็นแก่ประโยชน์ของสาธารณะชนก่อนประโยชน์ส่วนตน แต่ทั้งหลายทั้งปวงต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่กฏหมายคุ้มครองด้วย ซึ่งการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาประเทศหรือท้องถิ่นในภาพรวม จำต้องอาศัยศักยภาพของภาคเอกชนและท้องถิ่นที่มีความพร้อม การพัฒนาหรือการหาทีมบุคคลากรทั้งการเมืองการปกครองที่มีคุณสมบัติสูง มาเพื่อช่วยพัฒนาคน และต้องช่วยคนที่มีพรสวรรคที่มีความสามารถด้านแรงงานฝีมือความคิดสร้างสรรคที่มีคุณภาพให้เขาได้สามารถประกอบอาชีพของตนได้โดยได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรม เต็มที่ โดยไม่จำเป็นต้องดิ้นรนเข้ามาเพื่อเป็นนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวเพื่อเป็นปากเสียงให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่หาเสียงที่เดิมฐานเคยเป็นเพียงผู้ไร้การศึกษาไร้โอกาสหรือไม่อาจเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่หลากหลายที่ฟรี ถูกเป็นธรรม ไม่ใช่จ่ายแพงกว่าทุกคน ยังไม่มีสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานดีๆ ใช้เสียที คนร้อยล้าจ่ายแพงกว่า คนรวยมหาศาลอยู่แค่สิบคนอะไรแบบนี้ ที่นั่งกันในแท่นคนรวยระดับโลกจากการขูดเนื้อคนอื่น และใช้วิจารณญาณ ตัดสินใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีความหลากหลายได้ อย่างถูกต้อง โดยไม่ต้องถูกชักจูงจากผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือผูกขาดการค้าบางสิ่งบางอย่างไว้โดยปราศจากการแข่งขัน บางประเทศการผูกขาดการค้าเสรีโดยใช้ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า โดยไม่มีขีดจำกัดทั้งอายุของการใช้งานและการแสวงหาแหล่งข้อมูลเพิ่มด้านการตลาดผ่านสื่อหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ เพื่อสร้างสินค้าใหม่ ช่องการตลาดใหม่ จากข้อมูลจากการประดิษฐ์โปรแกรมนั้นๆขึ้นมา โดยผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อ สูญเสียรายได้ที่ควรได้จากการคิดอ่านที่ตนสร้างสรรเป็นมติรวมหรือคอนเซนซัสในระบบออนไลนอินเตอรเนท เพื่อประโยชน์ทางการค้าของบางบริษัทมหาชนของโลกที่ลงทุนเพื่อเอาข้อมูลของคนของโลกมาทำการตลาดและจัดสรรจ่ายปันผล สร้างผลกำไร หรือขยายแตกหุ้น เพิ่มทุนเพื่อผลประโยชน์ ทบต้น ทบดอก ทบกำไร เพื่อความมั่งคั่งของคนหยิบมือ ที่อ้างว่าลงทุนในบริษัทที่แสวงประโยชน์จากข้อมูลของคนทั้งโลกฟรีๆ โดยภาครัฐใดก็ก็ไม่สามารถ มาคัดค้านทัดทานได้ บางประเทศถึงขั้นปิดโปรแกรมหรือบริษัทบางแห่งไปเลยไม่ให้เข้าถึงข้อมูลของประชาชนของเขาได้ ประชาชนประเทศที่ว่าหลายประเทศที่ว่า หัวการค้า เอาเปรียบพลเมืองของประเทศตัวเองไม่ได้ ต้องอพยพเสื่อผืนหมอนใบ มาหาเอาเปรียบคนประเทศอื่น โดยเฉพาะคนท้องถิ่น ดั้งเดิม กลายเป็นเรื่องวุ่นวายของการปันผลประโยชน์ของคนพื้นเมืองเดิม กับคนที่อพยพเข้ามาใหม่ มาอยู่กัน อีกหลายชั่วโคตรยังไม่ทิ้งสันดานชอบเอาเปรียบเหมือนเดิม เพราะประเทศแม่มีตัวเองอพยพจากมาแล้วนั้น ยังประกาศไม่ยี่หระเสมอ กับการที่จะพัฒนาประเทศให้เหมาะกับการกลับเข้าไปทำมาหากินตามเชื้อชาติสัญชาติของตน เนื่องจากคนล้นประเทศ ปัญหาการบริหารจัดการให้ได้รับความเท่ากันในความต้องการพื้นฐานต้องใช้ระบบคอมมิวนิสต์ สังคมนิยม หรือเทคนิคการใช้ความเชื่อทางศาสนา มาบริหารจัดการ แบ่งสรรปันประโยชน์ ให้ได้กิน ได้ใช้ ได้มีที่อยู่อาศัย มีรายได้ที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจาก เฉพาะในในกลุ่มแรงงานรากหญ้าเป็นจำนวนมากสุดประชาชนเยอะคุมกำเนิดประชากรไม่ไหว ส่วนพวกที่พอที่จะหาประโยชน์จาก ความสามารถเฉพาะที่เป็นลักษณะสากลที่สามารถขายความสามารถสมองและแรงงานไปทั่วโลกได้ ไปทำที่ไหนทั้งโลกเขาอยากได้ ยิ่งช่างเทคนิค ทางการช่างทุกประเภทชอบจริงๆ พวกนี้จะไปอัดอาศัยกันอยู่ในเขตปกครองพิเศษและเขตเศรษฐกิจ ของประเทศที่รุ่งทางเศรษฐกิจ ยังไม่ถดถอย แต่ถูกจำกัดในเรื่องความสามารถในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ในประเทศเชื้อชาติสัญชาติของตน จึงจำต้องไปอาศัยใช้สิทธิซื้อทรัพย์สินและลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่เศรษฐกิจถดถอย พอได้มีรายได้และได้เป็นพลเมืองของประเทศใหม่ และจะได้บินกลับไปเยี่ยมไอ้พวกที่ยังดักดานในประเทศของตนว่า แย่ เห็นไหม ดันมีรัฐบาลที่พัฒนาประเทศไม่ทันกระแสโลกอย่างประเทศที่ฉันไปเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่ในประเทศที่ว่า แถมยังดูถูกเจ้าของประเทศเดิมอีก ว่าสมน้ำหน้า ไม่มีโอกาศลืมตาอ้าปากอย่างฉัน ดันให้คนประเทศที่เป็นสังคมนิยมแอบแฝงประชาธิปไตย บางประเภทมาเอาประโยชน์จากพวกที่ว่าเจริญแต่เศรษฐกิจถดถอยทั้งหลายที่ว่า เอาเป็นว่า คนกลางที่เป็นพวกทำนโยบายระดับโลก ต้องมาคิดกันหนักว่าจะเร่งพัฒนาคนของประเทศสารพัด ให้ทันกับความเจริญและเทคโนโลยี ที่หลั่งไหลมาอย่างรวดเร็วได้อย่างไร ไม่งั้นก็เป็นเช่นนี้ เขามีตลาดทุนให้คนของประเทศลงทุน และก็มีสารพัด โนฮาว ให้ได้ซื้อหายี่ห้อกันไป สำหรับนายทุนผู้มีสตางค์โดยสุจริต ส่วนพวกธุรกิจเอาเงินมาฟอกในธุรกรรมแฟรนไชส์สารพัด เพื่อขจัดเงินดำให้เป็นเงินขาวก็มาก น่าเบื่อ บ้างก็เป็นเรื่องการสร้างฐานเสียงทางการเมืองที่ไม่ควรทำ เพราะศักยภาพไม่ถึง หรือความสามารถไม่ใช่ ไม่รู้ว่าควรจะลงทุนอย่างไรให้ได้ผลกำไร รู้แต่ว่า เอาเปรียบรายได้ของผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ในอนาคต ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสารพัดเพื่อ เป็นฐานทางการเมืองหรืออาชีพในอนาคต ไม่มีการวางผังเมืองรวมที่ถูกต้องเหมาะสม ว่าพื้นที่ใดควรทำธุรกิจอะไร จำเป็นต้องมีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ไม่ใช่อาศัย ที่ตนเองมีคะแนนของประชาชนรากหญ้า ให้คะแนนมา แต่ ไม่ใช้ความรู้ความสามารถ ไม่มีแผนการ กระทำตามลำดับขั้นตอนตามกฏหมายที่ถูกต้อง ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใต้ร่มของฝ่ายที่เขาต้องดูแลมวลชนดูแลความมั่นคง ดูแลสาธารณูปโภค ต้องปวดตับ ตับ ตับ ห้ามไม่ให้ทำก็โลภอยู่เช่นนั้น คิดเหลวไหลว่าเจ้าหน้าที่ทุกระดับทั้งสาธารณูปโภคหรือใต้ร่มงานมวลชน โครงสร้างพื้นฐาน ต้องรับสินบนเพื่อให้การทำธุรกิจรายย่อยของตนเท่านั้นจึงจะราบรื่น ดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่ทำงานตามหน้าที่ ไม่สามารถหากินโดยใช้วิชาชีพพิเศษเฉพาะของตัวเอง มาแย่งอาชีพของพวกรายย่อยที่เขาควรจะได้โอกาสมาทำยี่ห้อ ทำตลาดสดท้องถิ่น หรือยี่ห้อของตัว เอง เอานายทุนนอกพื้นที่มาทำให้คนในพื้นที่มีสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ต้องมาถูกละเมิดมาถูกข่มขู่คุกคาม ต้องมาอาศัยพวกที่มีอาชีพ ฝีมือแรงงานเป็นพื้นฐาน สติปัญญาต่ำกว่าตัวเอง ใช้เป็นเครื่องมือ พูดจาแทน เพราะตั้งใจจะโกงและโลภเขามาแต่แรก ฉวยโอกาสที่เจ้าของกรรมสิทธิ์สมองเสื่อมตามสังขาร ข่มขู่ชักจูงให้ตัวได้ประโยชน์ คนที่ใช้เป็นตัวกลางก็พึ่งไม่ได้ ผู้นำท้องถิ่นชุมชนขาดความเข้าใจเพราะไม่รู้กฎหมายมาแต่แรก ห้ามไม่ฟัง หรือ พวกที่เขาเป็นช่างต้องทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเร่งพัฒนาตามโครงการหลักของประเทศต้องอึดอัดคับข้อง เพราะความไม่รู้จักพอ แก้ไขปัญหาไม่ได้ กลัวคะแนนเสียงตก ขาดคุณสมบัติในคราวต่อไป เขาไม่น่าจะเลือกมารับใช้แล้ว เพราะเห็น จากการขาดคุณสมบัติที่ดีของตัวแทนของชุมชน ไม่รู้จักสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ โลภ ไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทำลายทางไหลผ่านของทางเดินน้ำสาธารณะ ทำลายกฏเกณฑ์ ของการให้ใช้ประโยชน์ของทางสุขาภิบาลสาธารณะร่วม สารพัดสารเพ ขาดความรู้พื้นฐาน และระดับสูงในการบริหารจัดการภาครัฐ ข่มขู่คุกคามพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเนื่องจาก ในพื้นที่เป้าหมายล้วนต้องการบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถสูงทั้งคุณวุฒิ โปรไฟท์ประวัติดี รู้จักมองดูรู้ทันมีวิสัยทัศน์ รู้อนาคตเบื้องหน้า และไม่ใช้การเมืองมาสนับสนุน เฉพาะประโยชน์ของคนที่เอาแต่ประโยชน์ ส่วนตน จนเสี่ยงสูง ทำให้พลาดต่อการเสียโอกาสต่อการพัฒนาความเจริญของพื้นที่ท้องถิ่นนั้น เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ภาพรวม ภาพลักษณ์ ของท้องถิ่นในพื้นที่นั้นๆ พวกโลภเห็นแก่ตัวและพวกคนโกงพวกนี้น่าเบื่อหน่ายจริงๆ ควรย้ายสำมะโนครัวกลับไปพัฒนาบ้านเกิดในประเทศสัญชาติเชื้อชาติของตนให้มันเจริญอย่างถ่องแท้ ไม่รู้มาวุ่นวายอะไร ในพื้นที่ของคนอื่น ในเมื่อเจ้าของทรัพย์มีแผนบริหารจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว อันเป็นสิทธิ์โดยชอบ ในพื้นทีทท้องถิ่นชุมชน ต้องได้ ผู้นำท้องถิ่นมืออาชีพที่มีความสามารถสูงจริงๆ ไม่ใช่อาศัยแต่ปอปปูล่าโหวต แต่ต้องดูทีมคณะและคุณสมบัติส่วนตัวจริง ๆ ยกตัวอย่างประเทศที่เศรษฐกิจถดถอยที่ว่าเจริญ ทางท้องถิ่นเข้มแข็งมาก บุคลากรยอดเยี่ยม ส่วนกลางมีหน้าที่ส่งตัวแทนมาควบคุมกำกับดูแล ไม่ต้องมากมาย เพราะท้องถิ่นศักยถาพสูง บริหารจัดการได้สารพัด มีการจัดจ้างบุคคลากรชั้นนำมาพิเศษเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมารอให้ส่วนกลางคัดเลือกแล้วส่งมา มีตำรวจ มีครู มีพยาบาล มี หมอ มีนักกฎหมาย มี ศาลมีอัยการ ทนาย เฉพาะท้องถิ่นของตน ข้ามเขตได้ต้องรู้กฏหมายพิเศษเฉพาะ รัฐนั้น ร้อยแปดสารพัด ไม่ใช่ว่าเจ้าของที่ดินถูกข่มขู่คุกคาม จากผู้เข้ามาละเมิดบุกรุก เจ้าของที่ดินได้รับประโยชนอย่างไม่เป็นธรรมเหมาะสม ยังมีหน้ามาข่มขู่ละเมิด ยิ่งคนที่เป็นบุคคลที่ใกล้สู่การไร้ความสามารถที่ต้องได้รับการพิทักษ์ หรือการอนุบาลโดยเร็ว เนื่องมาจากการเสื่อมสภาพสังขาร ขาดความสามารถในการตัดสินใจ ไม่มีที่ปรึกษากฎหมายที่เหมาะสม พวกนี้ย่ำแย่ กลายเป็นถูกเอาเปรียบ เอาผลประโยชน์ อันเนื่องจากสังคมคาดหวังว่าคนที่มีสติปัญญาสูง และดูแลคนอ่อนด้อยด้วยสติปัญญาหรือสุขภาพ คนพวกนี้ยิ่งต้องเป็นที่คาดหวังว่าต้องเป็นที่พึ่ง ของชุมชน และต้องหาเลี้ยงชีวิตได้ด้วยวิชาชีพพิเศษของตน ไม่ประพฤติเอาเปรียบ เพราะ ทำการลงทุนแบบใช้แล้วทิ้ง น่าจะเป็นที่นิยม เคลื่อนย้ายก็ง่าย แบบรถเข็นพิเศษหรือ คอนเทนเนอร์พิเศษ เหมือนเมืองนอก ยกใส่รถ ยี่สิบล้อแล้วขนบ้านขนร้านขนโบสถ์ขนข้ามรัฐกันไปเลยเข้าท่าดี เพราะเจ้าของที่ดินเขาไม่อยากได้ประโยชน์จากอาคารชั่วคราวแบบนั้น จากคนนอกพื้นที่ เขาต้องการทำประโยชน์ให้คนในพื้นที่ ดังนั้นตัวแทนของคนในพื้นที่ควรตั้งรับอย่างเหมาะสม มีสถาบันวิชาชีพรับรอง ความสามารถพิเศษ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น จดทะเบียน รับรองสิทธิไปเลย ที่ชุมชนรับรองดูแลกัน ใครๆก็ทำทั่วโลก ไปดูงานกันมาหลายรอบแล้ว ไปแล้วไปอีก ซ้ำๆซำซากๆ มาช่วยให้นักท่องเทียวไหลทะลัก เอาเงินมาแจกให้เรา มาพักในชุมชนของเรา ดูแลความมั่นคงปลอดภัย มีงบมีดอเนอร์ผู้สนับสนุน มีงบจ้างได้ ทั้งส่วนของความมั่นคงและฝ่ายความรู้ ศิลปะวัฒนธรรม ช่วยพวกเด็กรุ่นใหม่ของเราให้สู้เขาได้ในตลาดแข่งขันอันร้อนแรง พวกภาคเอกชนที่รวยที่หนึ่งที่สองที่สามหอการค้าสารพัด ของท้องถิ่น ช่วยงานท้องถิ่นสุดตีน มีแผนมีเงินสนับสนุนร้อยแปดให้เงินเข้าชุมชนของตัวเอง ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ไอ้ประเทศพวกนั้นมันก็กั๊กภูมิปัญญาของตัวเองทั้ง นั้น ไปดูงานไปเจรจาต้าอ่วยมาแล้ว ต้องรีบกระจายอำนาจให้เป็นรูปธรรมเสียที คนต้องพร้อม ไปมาแล้วสารพัดแทบจะนับประเทศแข่งกันในพาสปอรตเจ้าหน้าที่แล้ว เที่ยวเตร่ศึกษาดูงานประชุมเจรจาระหว่างประเทศทุนอุดหนุนจากสารพัดทั่วโลกทั้งในโลกและนอกโลกแล้วก็ไม่รู้ แต่ไม่เห็นเอามาใช้เสียที เปลืองงบประเทศชาติและทุนจากดอเนอร์เขา ชาวบ้านจะได้มีตลาดมีกินมีใช้ให้เขาแบบทรัพยส่วนรวม คนจนจะได้หมดโลกไปเสียที ผู้นำที่ดี ไม่ใช่มารบกวนสิทธคนอื่น ต้องมีความสามารถรู้ด้วยคุณสมบัติของตนในเรื่องของการทำสัญญาเบื้องต้น แต่ถ้าบุคคลากรในระดับท้องถิ่นอ่อนด้อยด้วยความสามารถในการวินิจฉัย ไม่รู้ผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งกระทบสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ เพราะผู้นำไม่รู้ไม่มีความสามารถจึงไม่ยับยั้งเสียก่อน ไม่เท่าทันคนโกงและคนโลภ เพื่อรอให้มีการตกลงที่ถูกต้องและเป็นธรรมเสียก่อน อันเนื่องด้วยผลประโยชน์ทางความนิยมทางการเมืองในสมัยต่อไป วิสัยทัศน์ไม่อาจก้าวไกล โลภเห็นแก่ได้ในทรัพย์ของคนอื่น ที่ไม่มีสิทธิด้วยประการใด ลืมตัวคิดว่าชุมชนไม่มีความรู้ตรวจสอบพฤติกรรมของตนไม่ได้ เห็นจะต้องออกไปและหาคนรุ่นใหม่เข้ามารักษาผลประโยชน์ให้ชุมชน ต่อไป ชุมชนต้องเลือกคนที่สามารถเข้ามาบริหารจัดการ อย่าได้เลือกเข้ามาอีก บ้านเมืองความเติบโตในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เนื่องมาจากประเทศของเรากำลังขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ ระดับช่างเทคนิค วิศวกร ในการประดิษฐนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานดีๆ ผู้มีคุณสมบัติในระดับนี้ ควรมาประกอบธุรกิจบางทีไม่น่ามาเป็นนักการเมืองเสียเวลาทำมาหากิน ไม่ควรที่จะมาทำงานในสิ่งที่ตนไม่ถนัดและไม่มีความสามารถ การคัดกรองบุคคลากร ต้องคัดไม่เฉพาะคนทีมีความซื่อสัตย์สุจริตแต่ไม่รู้สิทธิว่าควรปกป้องสิ่งใดชอบหรือสิ่งไม่ชอบด้วยกฏหมาย เท่านั้น แต่ต้องรู้จักคนเลวทุจริตด้วย การที่จะป้องกันคนไม่เหมาะสมให้เข้ามาวุ่นวายและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น ต้องมองเห็นแต่เนิ่นๆ มีวิจารณญาณ บางทีลืมตัวเห็น เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเห็นเป็นหัวหลักหัวตอ ฝ่ายข่าว ฝ่ายสืบสวนคงปวดกบาล เพราะห้ามไม่ค่อยฟัง พวกความโลภ อยากได้ของคนอื่น การบริหารจัดการจากส่วนกลางในพื้นที่ที่มีศักยภาพ จำเป็นต้องเตรียมคนให้พร้อม การฝึกอบรม บางทีต้องฝึกกันทั้งชีวิต โดยเฉพาะรากหญ้า ต้องให้โอกาสความรู้ความสามารถกับเขา พอเขาเป็นมืออาชีพกำกับดูแลได้แล้ว ต้องให้เขาหาเอาซอสท ฟรีแลนซด outsource freelance มาช่วยในงานไปด้วย เพราะพวกที่มีทาเลนสความสามารถพิเศษtalentนั้น มาก บางทีเราต้องเกิดใหม่ยังมีพรสวรรคไม่เท่าเขาเลย คนรุ่นใหม่นักสื่อสารนักประชาสัมพนธ์ศิลปะต้องคิดต่างกับพวกนักการเมืองการปกครองการมั่นคงอยู่แล้ว ถนัดต่างกันใช้สมองคนละซีก ความน่าเบื่อความคิดสร้างสรรมักเป็นเส้นขนาน ภายใต้การได้รับประโยชน์ที่เหมาะสม หากฝึกอาชีพให้เขาทุกทุกสมองมีโอกาศมีกินมีใช้ในบ้านเกิดของตัวเอง เขาจะได้ไม่ต้องมาดิ้นรนมาเป็นนักการเมือง ให้นักการเมืองมืออาชีพเขาบริหารจัดการไป ไม่เอาประโยชน์ส่วนตน ตรงนั้นล้นมือเกินต้องปล่อยลงในระดับเต็มรูปแบบในการปกครองพิเศษเพิ่มการมีส่วนร่วใของประชาชนมากขึ้นเฉพาะที่ให้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม แก่ชุมชน ไม่ใช่ประโยชนนักการเมืองอย่างเดียวเป็นอันใช้ได้ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ด้านความจำเป็นสารพัดสารรเพ ที่จะต้องมีความเจริญมากมายแผ่มาอย่างหนักในเร็ววันนี้ ต่อท้องถิ่นอันเป็นจุดยุทธศาสตร์เป้าหมายสำคัญ ของการพัฒนาประเทศ ทุกชุมชน ขอให้เตรียมพร้อมบุคลากรของท่านต้องพร้อมด้วย

Because of every stages need good governance under best personnel management,if we cannot approve about awareness of property or IP or wisdom right in local or community,the cheating and the greedy persons from unfair political structures and conflict economic growth will cover your identity and dictate you into no vision because of some think that you have low potential to access information from technology ,and make you think by selfish,no public benefit,no vision about impact of future for your community or your country or this world. And you cannot solve problem by your popular vote political representation in that community . So the local government must be more and more approvement for best human capital. Quickly...

Sugarcane and boring day about threatened from the cheating and the greedy..right now...
0 Comments|1 View|View full article
Local news:Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : Twenty-Third Session
Posted by: aspirationlaw polsrila on Apr 8 2013 00:16

aspirationlawdottv.ran4u.com/

Code
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore : Twenty-Third Session
เนื่องจากโลกนี้มันกลม และบางทีก็กลอกกลิ้งเหมือนน้ำวิ่งบนใบบอน ในเรื่องที่ประสงค์ไว้ในใจลึกๆบอกไม่ได้ เอาแต่ส่งสัณญาณ ปล่อยให้ใครๆเขาถอดรหัสกันตรงใจคนส่งบ้างไม่ตรงบ้าง แต่ก็ใกล้เคียง พอไปประติดประต่อสร้างสรรรังสรรเป็นการงานโครงการเพื่อช่วยเหลือความอยู่รอดของตนเอง บางคนมีมากแล้วพอแล้ว ก็ทำไปเพื่อประโยชน์ของสังคมชาวโลกนี้เสียบ้าง เพราะมีใครมาเถียงว่าอย่ามาเอาทรัพยากรอันแน่นขนัดจากหัวสมองของอารยะชนในระดับศาสดาไปจนชนชั้นปราชย์ชาวบ้านไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ บ้างเป็นบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์ มีพืชผักสัตว์อันใด สารอินทรีย์ใดในโลกนี้ ที่จะวิจัยพัฒนาเพื่อขจัดโรคภัยของชาวโลกได้ เขาต้องทำขึ้น แต่ค่าของราคานั้น หากไม่เอาคนอีกเก้าสิบเปอรเซ็นของโลกที่รายได้น้อยมาเป็นหุ้นส่วนแบ่งกำไรปันผลจากการค้าที่มาจากการพัฒนาความคิด อันมาจากการพัฒนาทางอินทรียชีวะ บ้างไปเลิศล้ำขนาดพันธุวิศวกรรมศาสตรไปกระนั้น ล่อกันเข้าไปถึงดีเอ็นเอ ยีน โมเลกุลที่มีความแปลกแยก นานา สารพัด เป็นความหลากหลายทางชีวภาพอันมหัศจรรย์พันลึก และสิ่งเหล่านี้จับต้องได้ และแปลงสภาพมาเป็นสินค้าก็ได้ด้วย และมีอยู่มากมายที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินของโลกนี้สืบต่อทอดกันมาแต่ยุคเต่าล้านปีและไดโนเสาร ปรากฏเป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินและทรัพยากรของโลก และเอามาหากินเป็นเงินได้จนหมดสิ้น เช่นเต่าล้านปีและไดโนเสารแช่อิ่ม ในโหลดอง หรือกระดูกไดโนเสารเพื่อการดนตรีโดยเฉพาะเหมือนมนุษยหินฟลินโตน หากว่าพวกมันยังอยู่ และเมื่อมีมนุษยเกิดขึ้นบนโลก เราก็อพยพไปเรื่อยๆ ทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้นั่นประไร เริ่มมีพืชผักสัตวเลี้ยงเป็นของตัวเอง มีการพัฒนาศิลปะวิทยาศาสตรเป็นของตัวเองด้วย เช่นการวาดรูปบนกำแพงถ้ำแก้เหงาอย่างที่ผาแต้มบ้านเรา หรือคิดวิธีการจุดไฟและทำอาวุธล่าสัตว ป้องกันตน กระทั้งพัฒนาเป็นตลาดขายอาวุธสงครามกันเกร่อ มีการโฆษณาอาวุธมหาประลัย ผ่านหนังที่ทุ่มทุนสร้างให้เกิดภาพความวิบัติต้นทุนมูลค่ามหาศาลของบางประเทศจนเกิดปัญหาข้างเคียงตามมากับลูกเล็กเด็กแดงเหมือนอาการแพ้ยาที่ต่อเนื่องรักษาไม่หาย และกฏหมายภาครัฐ กลไกในทางเศรษฐกิจในบางภูมิภาคของโลกก็มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเปิดโอกาสให้ เป็นปัญหาของความแตกต่างช่องว่างทางสังคมในเรื่องรายได้ ตราบที่กลไกของภาครัฐไม่ไปจำกัดดูแลให้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เราจะกำจัดปัญหาความยากจนไม่ได้ หากเราต้องการกำจัดระบบทุนนิยม ต้องบังคับเงินปันผลให้กับกลุ่มหุุ้นส่วนพิเศษของโลกนี้ คือกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ในชุมชนนั่นเอง เนื่องคนนั้นมาอยู่ในพื้นที่ทีหลังพวกทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ซึ่งธรรมชาติไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง จะบอกว่าภูเขาเกาะแก่งแหล่งน้ำเป็นทรัพย์ของผู้ใดก็ไม่ได้ นอกจากใจคิดแบบเสรีนิยมว่า เงินซื้อได้ ของในโลกนี้ที่เป็นอยู่ในทางภูมิศาสตร์ไม่ได้เป็นของใคร มันเป็นของฟรีของสาธารณะ คนต่างหากมาอยูทีหลัง แล้วจะมาหวงมาห้ามทำไมกันนี่ มิน่าบางประเทศบอกว่าโลกนี้มันไม่พัฒนาเลยเว้ยเฮ้ย มันหมดยุคไปแล้วไอ้ที่ว่าประเทศพัฒนาแล้วหรือประเทศด้อยพัฒนา คนต่างหากเล่าที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกันตนสิทธิหน้าที่ของตน รักษาสมบัติของตน และระมัดระวังแทนพระเจ้าของโลกนี้ที่ดีดโลกนี้ออกมาจากดาวฤกษ์ดวงไหนหนอแสนแสนล้านปีมาแล้ว จนมีทรัพยากรอันมีค่ามากมายของแผ่นดินผืนน้ำทั่วโลกนี้ อย่าได้คิดเลยทีเดียวว่าสมบัติของโลกเป็นของใครของประเทศใดแต่มันเป็นสมบัติของโลกนี้ ที่เป็นหน้าที่ของทุกคน ต้องควักกระเป๋าแชรกันจ่ายเพื่ออนุรักษ์รักษาไว้
เช่นรัฐบาลเก็บภาษีมาจ่ายช่วยบำรุง อุทยานที่มีสัตว์มีป่าไว้ และภาคเอกชนก็ร่วมกันลงขันช่วยภาครัฐด้วยการตั้งกองทุนบ้าง บริจาคกันเข้าไป ทำทรัสตีบ้าง เพื่อจะได้มีสตังคมาบำรุงรักษาศิลปะกรรมและธรรมชาติไว้ เก็นค่าผ่านประตูค่าสมาชิก มีชมรม มีการทำสินค้าขายเอาสตังคมาคอยทะนุบำรุงทรัพยของชาติและของโลกเหล่านี้ ให้เกิดสมดุลในสิ่งแวดล้อม อากาศก็จะไม่แปรปรวนบ้าบอนักหนา จะให้ภาครัฐออกกฏหมายมาบังคับขืนใจนายทุนผู้มีอันจะกินให้จ่ายมาใหรัฐไปบำรุงธรรมชาติวัฒนธรรมกันให้ยุบย๊ับใช่ไหม บางประเทศทีว่าพัฒนาตอนนี้เก็บภาษีใกล้แปดสิบเปอรเซนแล้วกับผู้มีรายได้มหาศาล และภาษีจากการเก็งกำไรในตลาดหลักทรัพยด้วย ทำให้ผู้คนประเภทนี้หนีหลบลี้มาฝังตัวแถบที่เขาเรียกว่าประเทศพัฒนาน้อยกว่า เสียภาษีบ้างไม่เสียบ้าง พวกภาครัฐที่มีปัญหาคอรัปชั้นเก่งนี่ชอบจริงๆ เอาเงินมาฝังใส่ไหไว้ดีกว่า และเก็งกำไรตลาดหุ้นวันต่อวันวินาทีต่อวินาที ไม่เคยมีหุ้นหรือปันผลใหชุมชนท้องถิ่นที่รักษาสมบัติของโลกในพื้นที่ ให้เขาได้ทะนุบำรุงทรัยากร ธรรมชาติ ของเก่าโบราณไว้ให้เราชื่นชม และจำต้องผลิตภูมิปัญญาทำเป็นสินค้าท้องถิ่นประทังชีวิต จะให้ทูนหัวยอมให้มาเอาไปทำการค้าเชิงพานิชยเชิงอุตสาหกรรมจนหมดสิ้นก็ไม่ได้ เพราะพวกนี้เอาตังคจ่ายให้พวกนักวิจัยนักเคมีที่หัวใสทำเงินทำนวัตกรรมสินค้าเทคโนโลยีตัวใหม่ป้อนตลาดของโลก และ พืชผักแร่ธาติก้อนหินก้อนกรวดที่เอามาถลุงมาตำมาสูบจากแหล่งทรัพยากรและพลังงานของโลกที่สืบทอดมาล้านล้านปี ให้มันลงขวดลงกระปุกลงไปในการโปรโมทภาพเสียงกลิ่นรสยีนโครโมโซมที่หลากหลายผ่านคลื่นเสียงคลื่นแสงความสั่นสะเทือนแลอิเตอรเนทบราวเซอรช่องทางคอนเนคทุกชนิด เชื่อมต่อไปในระบบข้อมูลออนไลนเพื่อให้ได้ข้อมูลของโลกใหมากที่สุดในการเข้าถึงแหล่งทรัยากรของโลก และนำมาเป็นช่องทางในการตลาดให้คนจ่ายเงินซื้อ เอาเงินเข้ากระเ๋าสเตคโฮลเดอรและหุ้นส่วนทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ชุมชนท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เพราะคนเข้ามาอยู่อาศัยในท้องถิ่นทีหลัง ทรัพยและวัตถุโบราณพวกนี้มันเป็นของโลก มาตั้งห้าร้อยล้านล้านปีแล้ว จะมาเยื้อยุด ทำไม ขวางโลกแท้ สิทธิชุมชนต้องมีข้อจำกัดข้อยกเว้น เพื่อสังคมของโลกอย่างนั้น เรื่องแบ่งปันบอกมาชอบ แต่ให้ปันผลกำไรตอบแทนแหล่งข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่ฉันได้นำมาทำใส่กระป๋องการค้าของฉันนั้นอย่าได้หวัง อย่ามาขึ้นทะเบียน จดสิทธ อยากรู้แหล่งที่มาของสินค้าในกระปุกกระป๋องของข้อย รังสรรมันเข้าไป เพราะมันต้องมีการสร้างสรรเพื่อการค้า พอกันเสียที รังสรรเพื่อศิลปะเพื่สิ่งประดิษฐคิดค้นเพื่อรักษาชีวิตของชาวโลก ที่ฉ้นว่ามันเป็นของฟรีของโลก บ้าแท้ ใครคิดมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันเนี่ย

มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกกฏระเบียบเพื่อให้ชุมชนรู้ว่าเราจะป้องกันตนเองอย่างไรในการมีสัณญานของการละเมิดสิทธิ หรือเราต้องมีการสกัดการเข้าถึงเพื่อการค้าการพานิชยอย่างเดียวทำอย่างไร ทรีททีหรือสนธิสัญญาใดไม่อาจจะมาบังคับคนของโลกได้ โลกทำไมไม่พัฒนาความคิดของคนเสียทีนะ เห็นไหมว่าเศรษฐกิจของบางประเทศวินาสสันตะโรไปหมดแล้ว รีบย้ายสำมะโนครัวมาอยู่ประเทศที่น่าจะไม่เอาเงินมากประหยัดจ่ายสินบนได้ดีกว่าจ่ายภาษีเยอะในประเทศพัฒนาแล้วดีกว่า
'เอวัง
ภาษานักจิตวิทยาเขาว่า กลไกการป้องกันตัวแบบปกป้องตนเองself mechanism มีมากมายหลากหลาย แต่กลไกการป้องกันตัวของชุมชนท้องถิ่นที่สร้างสรรจะเป็นฉันใด ภาครัฐจะเข้าไปช่วยออกกฏบัตรปกป้องทรัพยากรของโลกนี้ที่บังเอิญชุมชนนั้นเข้าไปอาศัยอยู่ห้าร้อยโกฏปีไม่ให้เข้าตลาดทุนไปจนหมดสิ้นได้อย่างไร ภาคเอกชนจะร่วมมือร่วมใจช่วยชาวบ้านบริจาคทรัพยตั้งกองทุนทำทรัสตีปกป้องทรัพยสมบัติประเพณีสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้หลุดไปเป็นสินค้าแบรนเนมไปจนหมดสิ้นได้อย่างไร ต้องร่วมมือกัน กลไกที่เป็นรูปธธรมในประเทศท้องถิ่นของตนน่าจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการปกป้องท้องถิ่นได้ในแบบการป้องกันตนอย่างสร้างสรร จะไปรอให้นักวิชาการของโลกมัดมือชกให้มีการออกกฏมาปกป้องทรัยพของโลกที่อยู่ในมือท้องถิ่น ให้เป็นระเบียบเดียวทั่วโลกเห็นจะยาก
World is not yours and global spin is not my right to stop it...rotate around for right of community or right of public knowledge?...which one is for individual and any are for private ..some for sold out into better qualify goods or bio diversity for treat disease or motivate creative thinking into industrial engine regime...if everything that are resources must be under limit and exception...how to progress technology that keep all information s of this world only for public market capital or for social community to relief poverty and make flat the gap of society too???if we have no rules ...it must still be happen unappropriated access and defense???forever... Eternally...

Sugar day and Himalaya mandate...???and appreciated in nice welcome from Thai embassy in India...

0 Comments|%1 Views|View full article
Announcements:แหล่งท่องเที่ยวริมคลอง
Posted by: aspirationlaw polsrila on Apr 8 2013 00:14

ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวริมคลองถ้าจะดี มีตลาดน้ำแบบอัมพวา มีทางจักรยานให้ได้สัญจรไปมาและออกกำลังกาย ริมคลองถนนและเสันทางที่เกี่ยวข้องหากได้ปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟู จะทำรายได้ใหคนท้องถิ่นมาก พวกที่ขายของพื้นบ้าน น่าจะได้กลับมาขายในท้องถิ่นของตัวเองเสียที บางเจ้า อู่ข้างเทศบาลแท้ๆ ยังต้องไปเร่ขายถึงพัทยาโน่น เพื่อลดต้นทุนแก่ชาวบ้าน เราร่วมมือกันในท้องถิ่น หานักท่องเที่ยวหรือคนที่อาศัยในบ้านจัดสรรราคาแพงในพื้นที่ หากท้องถิ่นเก็ยภาษีที่ดินในพื้นที่มาบำรุงท้องถิ่นตรงๆไม่ได้ต้องรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านจัดสรรราคาแพงออกมาจ่ายเงินให้คนค้าขายในพื้นที่ให้ได้ เร่งรณรงค์โดยด่วน เนื่องจากถนนคลองถนนใกล้เสร็จ รถไฟฟ้าใกล้เสร็จ การบริหารจัดการขนส่งมวลชนสาธารณะในระดับนี้ ต้องเป็นแบบพิเศษจริงๆ เหมือนพัทยานั่นแหละ เพราะจะมีคนอพยพไปมามากมายมหาศาล ตามเสันทางหลักทั้งหลาย อยากอยู่ไปกับความเจริญพร้อมๆกัน ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนผู้บริหารจัดการไปเรื่อยๆอ้างว่าเติบโตในศักยภาพไม่ทัน ที่ปรึกษานักบริหารจัดการรับจ้างหรือคู่แข่งที่แข่งเลือกกันเข้ามา เข้ามาช่วยกันก็ดี พวกที่บริหารอยู่ตำบลหมู่บ้านข้างเคียงด้วย เมืองไทยของเรามีศักยภาพเรื่องผู้นำและชุมชนเข้มแข็งนี่แหละ ประเทศอื่นตามไม่ทันหรอก
แนะนำโครงการก่อน ชอบน่ะ กำลังหาผู้ร่วมทุน
สุกัญญา พลศรีลา ซอยสองพี่น้อง หมู่แปด

หมวดหมู่สินค้าแนะนำ
0 Comments|%1 Views|View full article
Announcements:ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนพลศรีลา สองแห่ง บางใหญ่นนทบุรีและพังโคน สกลนคร
Posted by: aspirationlaw polsrila on Apr 7 2013 22:55
BirdYmail Aspirationlaw
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนพลศรีลา
สองแห่ง บางใหญ่นนทบุรีและพังโคน สกลนคร

บางใหญ่ริมถนนคลองถนน กาญจนาภิเษก ปากซอยสองพี่น้อง มีพื้นที่ให้เช่าสำหรับผลิตชุมชนที่ต้องการเครือข่ายในจำหน่ายการกระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนการตลาด ฝากขายทั้งสดและเครดิต

สกลนครสิบสามไร่ เหมาะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจอาเซียน นิคมอุตสาหกรรม เสันทางยุทธศาสตร์ สกลนคร นครพนม ธาตินาเวง และรองรับเส้นทางขนส่งสินค้าและผู้คนจากสิบประเทศอาเซียนและจีน โดยรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง เส้นทางหนองคาย ไปสู่ลาวจีน และรัสเซีย ยุโรปตะวันออก และ มุ่งสู่เวียดนาม ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง ทางจังหวัดนครพนม รีบตัดสินใจ พื้นที่ให้เช่าและขาย ติต่อต่อรองราคาผลประโยชน์ทำสัญญา ได้ที่สนง กฎหมายพลศรีทนายความและธุรกิจ กรุงเทพมหานคร โทร 0894761105,0816481962
Broker need to be BirdYmail AspirationlawSponsors,merchandize or Dealer,please contact +66894761105 or mail at sukunyaoilt@hotmail.com ,we can do commision contract and rental and purchase deal on long term contract with fair profit and we need e commerce and tax guarantee for international trade about letter of credit from inside and outside bank also.
0 Comments|%1 Views|View full article
Visits
0000474