PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Elsebeth Holt og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.

Dette webstedet ble til sist oppdatert July 28 2015 og det har for tiden 53 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.  

Om slekten:

Store deler av slekten er fra Vestfold.

Jeg omtaler en del av de som ikke er fra Vestfold her. Nevner også en del kjente og historiske personer. Når det gjelder historiske personer i middelalderen er det mye usikkerhet rundt slektskapsforhold, men har allikevel valgt å nevne en del av de jeg har funnet i slekten.

Jeg viser til hvilken del av slekten de omtalte tilhører ved å vise til våre besteforeldre:  Farfars side ="Holt" , Farmors side = "Bakke" , Morfars side = "Bråten", Mormors side ="Larsen Linnestad"

JON LARSEN HOLT (1793-1872) og ANNE MARIE HANSDATTER HOLT (1792-1869)- Fra Sandsvær, Buskerud ("Holt", direkte aner 5 generasjoner, 3xtippoldeforeldre). De kjøpte Holt søndre bruksnr 4 i Ramnes i 1826. Gården har vært i familien siden, og jeg tilhører den 5 generasjonen, etter Jon og Anne Marie, som har vokst opp på Holt.

Generasjon 1. Jon Larsen f. 1793 g.m. 2. Anne Marie Hansdatter f. 1792

Barn: Maren Helene f. 1822, Hans f.1826, Karen Sophie f. 1829 d. 1830, Elen Sophie f. 1831 d. 1831, Lars Johan f. 1834 d. 1838, Marthe Olea f. 1839 d. 1839

Generasjon 2. Hans Jonsen Holt og Anne Kirstine Gulbrandsdatter Heierstad f.1827

Barn: Andrine f. 1851, Lava Gorine f.1853, Elen Sofie f. 1854, Johan Anton f. 1857, Hans Kristian f. 1864, Lars f. 1867, Mathilde f. 1869,

Generasjon 3: Lars Hansen Holt og Hilda Lovise Nilsdatter Kile f. 1870

Barn:  Hans Adolf d.e. f.1890 d. 1894, Nikoline Marie f. 1892, Hans Adolf d.y. f. 1894, Agnes f. 1897, Helene Lovise f.1899, Signe f. 1902, Asbjørn f. 1903, Sigurd f. 1906, Herdis f.1910,

Generasjon 4: Sigurd Larsen Holt og Borghild Helene Mathiasdatter Bakke f.1904

Barn: Aslaug Synøve Holt f. 1934, Hans Ottar Holt f. 1937, Solveig Bergliot Holt f. 1940, Lars Magnar Holt f. 1944

Generasjon 5: Lars Magnar Holt og Anna Synnøve Bråten f.1947

Barn: Asbjørn Holt f.1965, Anne Line Holt f.1966, Elsebeth Holt f.1967

Generasjon 6: Asbjørn Holt og Irene Vistnes f. 1969

Barn: Sigurd Vistnes Holt f. 1994 og Emma Vistnes Holt f. 1996

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANNA DANIELSEN (1897-1977). Oldemor ("Bråten"). Hun var fra Gravdal, Laksevåg, Bergen, men bodde i Ramnes etter at hun giftet seg med vår oldefar Syver Hansen Bråten. Hennes foreldre var fra Osterøy i Hordaland.

Hennes farslinje kan føres tilbake til tippoldefaren NIELS OLAVSSON STEINTVEIT (1763-1831). Moren hans LISBET OLAVSDOTTER HELLAND (1741-1801) var av Rustung-og Galtungætta. Søstrene MAGDALENA CHRISTINE og LISBET LAURITZDOTTER GALTUNG var Lisbets tippoldemødre. Foreldrene deres var LAURITZ JOHANNESON GALTE (Galtung) til Torsnes (1587-1659) og LISBET OTTESDATTER ORNING (1590-1676).

Lisbet Ottesdatter Ornings far var OTTE THOMASSEN ORNING (1545-1607) og via ham kan slekten føres tilbake til  Svein Tjugeskjegg, Harald Blåtann, Gorm den Gamle ogThyra Dannebod.

Lisbet Ottesdatter Ornings mor var ANNA EIRIKSDATTER ORM  (1555-før 1633). Morfaren til Anna Eiriksdotter Orm var CHRISTOFFER TRONDSSON til Seim (Rustung) (1495-1565). Via faren til Anna Orm, Eirik Eiriksson Orm, til Vatne og Valvatne (1530-?) kan slekten også føres tilbake til den norske kongerekka med Harald Gille, Magnus Berrføt, Olav Kyrre og Harald Hardråde.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GJERTRUD OLINA OLSDATTER (1812-?) - fra Drammen, Buskerud ("Bråten", direkte ane 6 generasjoner tilbake, 3xtippoldemor). Hun er moren til Anne Kirstine Nilsdatter som ble gift med Anton Andreassen Bråten. Hennes mors slekt var sannsynligvis fra Rygg i Eiker. Hun kom til Ramnes via giftermål med Nils Halvorsen (1816-?) fra Opprann.

NILS HANSEN TEMTE (1722-1807) - Fra Temte i Hokksund, Buskerud og MAREN ERIKSDATTER RUD (?-1751) - Fra Rud, Eiker, Buskerud ("Bråten", direkte ane 8 generasjoner tilbake, 5x tippoldeforeldre).  Han kjøpte gården Vestre Berg i Ramnes i 1764 og er oldefaren til Anton Andreassen Bråten (min tippoldefar). Anton giftet seg forøvrig med Anne Kirstine Nilsdatter som ser ut til å ha felles aner fra gården Rygg i Eiker. Stor sannsynlighet for at moren til Nils var av Lo-ætten, men ikke endelig dokumentert hvem som var foreldrene hans.

Noen utenlandske aner (1 generasjon innvandrere med to foreldre født utenfor Norge):

OLA ANDERSSØ SANDØ (1700-1780) - fra Viksiden, Kville sogn, Hornø, Bohuslän, Sverige ("Larsen Linnestad", svensk slektsgrein, direkte ane, 5xtippoldefar). Han innvandret sammen med foreldrene til Norge i 1714. Han var los og oldermann for losene på Tjøme.

RASMUS HANSEN GJESSING (1694-1762) - fra Skanderborg, Århus, Danmark ("Larsen Linnestad" og "Bakke", dansk slektsgrein. Han er direkte ane på både mors- og farssiden, 5x og 6x tippoldefar). Han var vaktmester i rytteriet. Vaktmester var en underoffisersgrad. Bodde først på Søndre Linnestad deretter på Valle i Ramnes.

JOHAN RICHARD VON BUCHWALD (1629-1695) - fra Holstein, Tyskland ("Bakke", tysk slektsgrein, direkte ane, 8xtippoldefar). Han var av gammel holstensk adelsslekt som kan følges ned til 1200-tallet. Major i den norske arme. Gift med ANNE SOPHIE PREBENSDATTER VON AHNEN (1633-1695), datteren til  Preben von Ahnen og Else Urne, se under. De bodde på Fossnes i Stokke som de arvet etter Preben von Ahnen.

PREBEN VON AHNEN TIL NEDERHOF (1606-1675) - fra Rügen, Pommern, Rhineland-Palatinate, Tyskland ("Bakke", tysk slektsgren, direkte ane, 9x tippoldefar). Preben von Ahnen var av gammel pommersk adelsslekt og kom til Norge i 1629. Stor godsbesitter i Vestfold hvor han eide nær 100 gårder. Eide også gårder i andre deler av landet. blant annet Kaupanger og Stedje i Sogn, Dønnes på Helgeland og Ulefoss ved Skien. Han var lensherre i Nordland og amtsmann i Bratsberg. Det finnes mye informasjon om ham. Blant annet i Store norske leksikon: http://snl.no/.nbl_biografi/Preben_Von_Ahnen/utdypning.

ELSE KNUDSDATTER URNE (1595-1643) var gift med Preben von Ahnen - fra Aarsmark, Maribo, Lolland, Danmark ("Bakke", dansk slektsgren, direkte ane, 9x tippoldemor). Hun var datter av Knud Axelsen Urne (1564-1622) som var statholder på Bergenhuus fra 1616-1619. Hans farfar var riksråd Knud Urne (1464-1543). Urne er en dansk uradelsslekt opprinnelig fra Sønderjylland. Eldste stamfar er Kjeld Urne nevnt på en runestein på slutten av 1100-tallet. Fra henne kan slekten føres tilbake til Harald Blåtann og Gorm den Gamle &Thyra Dannebod, omtalt lenger ned. Mer informasjon om Urne her: http://snl.no/Urne

OTTE THOMASSON ORNING, til Vatne og Valvatne (1545-1607) - fra Fredrikshavn, Danmark ("Bråten", dansk slektsgrein, direkte ane, 11x tippoldefar). Orning er en dansk-norsk adelsslekt som stammer fra Svend Orning (nevnt 1442), rådmann i Ålborg. Otte Vatne var far til admiral Erik Orning (død 1645) til Vatne, som var lensherre over Halsnøy kloster og Hardanger fra 1634. Vår slektsgrein går via datteren Lisbeth Ottesdatter Orning (1590-1676) 10xtippoldemor, som var gift med Laurits Johannesson Galtung (1587-1659). Via Otte kan slekten føres tilbake til  Svein Tjugeskjegg, Harald Blåtann og Gorm den Gamle & Thyra Dannebod.) Mer informasjon her: http://snl.no/Orning

JOEN BROCH, rådmann i Bergen 1591, fra Svendborg, Danmark. Direkte ane, 11xtippoldefar "Bråten". Sønnen Hans Jensson Broch (1588-1645) var sorenskriver i Hardanger og på Voss og klosterskriver for Halsnøy kloster.  

ADRIAN FALCHENER (1515-1597), fra Nederland, borgermester i Trondheim fra 1540 til 1594, skipsreder og falkefanger. Han er direkte ane, 12 x tippoldefar "Bråten".

Noen kjente personer i slekten:

Joni Mitchell (1943-) kanadisk musiker, slektning, felles ane Nils Eiriksson Myster (1638-1709), "Bråten", min 8 x tippoldefar er hennes 6 x tippoldefar. Mer informasjon her: http://snl.no/Joni_Mitchell

Svend Foyn (1809-1884) hvalfangstpioner, slektning, felles aner, hans tippoldeforeldre Svend Andersen Bjørke (1653-1712) og Gjertrud Paulsdatter Karth (1677-1732) er mine 7xtippoldeforeldre. "Bakke". Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Svend_Foyn/utdypning

Fred Anton Maier (1938) skøyteløper, europamester, verdensmester og olympisk mester. Felles aner Anton Andreassen Bråten og Anne Kirstine Nilsdatter Bråten. Hans mormor Anette Andrine Antonsdatter (1875-1968) er søsteren til min tippoldemor Gina Olette Antonsdatter Bråten (1866-1949). "Bråten". Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Fred_Anton_Maier/utdypning

Ole Rasmussen Apeness (1765-1859), Eidsvollsmann, medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, stemte med unionspartiet, kom tidlig med i den haugianske vekkelse og hadde en førerstilling blant bøndene i Jarlsberg. (Slektning, flere felles aner, 1) Edel Jørgensdatter er hans oldemor og vår 7xtippoldemor "Holt" og 8xtippoldemor "Bakke". 2) Hans Olssøn Huseby (ca 1606-1689) og Eli Paulsdatter (1624-1695) er hans tippoldeforeldre og våre 8x tippoldeforeldre "Bakke").  Mer informasjon her: http://data.eidsvollsmenn.no/tng/getperson.php?personID=I16768&tree=ApenessOle

Hans Nilsen Vogn (1669-1773) - bondesønn og jurist som ble gift med adelsdamen Margrete Sophie von Buchwald (1670-1727), datter av Johan Richard von Buchwald og Anne Sophie Prebensdatter von Ahnen, se over. Omdiskutert hvor han var fra, men mest sannsynligvis fra Mellom-Borge i Stokke. (Bakke-slekten, "Bakke", Direkte ane, 7xtippoldefar.) Mer informasjon her: http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Hans_Nilsen_Vogn

Christopher Trondsson Rustung (1495-1565) eventyrer, sjøkrigsmann, den første danske riksadmiral, direkte ane, 13xtippoldefar, "Bråten". For mer informasjon se bl.a.: http://snl.no/.nbl_biografi/Christoffer_Trondsson_Rustung/utdypning

Enno Brandrøk (1538-1572) Sønn av Christopher Trondsson Rustung,  Leiesoldat, , eventyrer og forbryter. Henrettet for mord i Tyskland i 1572. (Slektning, 12xtippoldemor Magdalene Rustungs bror,"Bråten".) For mer informasjon se bl.a.: http://snl.no/.nbl_biografi/Enno_Brandr%C3%B8k/utdypning

Anna Tronds "Skottefruen" (1536-?) Datter av Christopher Trondsson Rustung. «Skottefruen» Anna ble ca. 1560 kjent med James Hepburn (1537-1578) , jarlen av Bothwell og reiste sammen med ham mot ekteskapsløfte. Jarlen forlot henne snart; men da han 1567 kom som fange til Bergen, stevnet hun ham for retten og oppnådde skadeserstatning. James Hepburn er kjent for giftemål med Mary Stuart Queen of Scots (1542-1587). (12xtippoldemor Magdalene Rustungs søster."Bråten".)Mer informasjon her: http://snl.no/James_Hepburn_Bothwell og her http://www.undiscoveredscotland.co.uk/usbiography/h/jameshepburnbothwell.html Om Mary Suart her: http://snl.no/Maria_Stuart/skotsk_dronning

Laurits Johanneson Galte (Galtung) (1587-1659) Hadde setegården Torsnes i Jondal, fogd over Halsnøy og Hardanger. (Direkte ane, 10x tippoldefar, "Bråten"). Mer informasjon her: http://snl.no/Galtung/norske_slekter

Laurits Lauritsen Galtung (1615-1661) Admiral og befalingsmann over Lister len. Den yngre norske adelsætt Galtung. Fikk stadfestet adelskap i 1648 ved å vise til slektskap med den eldre norske adelsett Galte og sannsynligvis mye på bakgrunn av ekteskapet med den danske adelsdamen Clara Geere (1620-1647).(Slektning, sønn av Laurits Johanneson Galtung og broren til min 9x tippoldemor Magdalene Christine Lauritsdatter Galtung. "Bråten".)

Axel Andersson Mowatt (1592-1661) Adelsmann og sjøoffiser. En av Christian 4s mest betrodde admiraler og samtidens største jordeier på Vestlandet. Hans jordegods dannet grunnlaget for det senere Rosendal baroni. Datteren Karen Axelsdatter Mowatt (1630-1675) giftet seg med Ludvig Holgersen Rosenkrantz (1628-1685). Han etablerte baroniet Rosendal. (Slektning, dattersønn av Christopher Trondsson Rustung. Nevøen til min 9x tippoldemor Magdalene Christine Lauritsdatter Galtung. "Bråten".) Mer info se: http://snl.no/.nbl_biografi/Axel_Mowat_Til_Hovland/utdypning

Hr, Svale Jonsson Smør, til Hatteberg (1389-etter 1442) Ridder, riksråd, lensherre på Bergenhuus, en av de mektigste mennene i Norge på begynnelsen av 1400-tallet. (Direkte ane, 17 x tippoldefar,"Bråten"). Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Jon_Svalesson_Sm%C3%B8r/utdypning

Johanne Andersdatter Panter Sappi (Åsdal) (1385-1479) dansk adelsdame. Hun var datter av Anders Nielsen til Asdal, og var gift første gang med ridder Bonde Due til Torp (død 1420). Det er han som er vår ane. (15xtippoldefar "Bakke"). Annen gang gift med lensmann på Ålborghus, riksråd Niels Eriksen Banner til Vinstrup (død ca. 1447). Etter hans død satt hun som borgfrue på farsslektens gård Asdal sørøst for Hirtshals, og nøt i kraft av sin rikdom og sterke personlighet usedvanlig anseelse. 1462 omtales hun som intet mindre enn høvedsmann i Vendsyssel og rangerte foran biskopen av Børglum. Gjennom sine 18 barn ble hun stammor til en tallrik etterslekt i alle tre skandinaviske land. (Direkte ane, 15xtippoldemor, "Bakke"). http://snl.no/Johanne_Andersdatter_Asdal 

Anne Elisabeth Reinche (1817-1897) (Slektning, "Bråten", Christoffer Trondsson Rustung er felles ane), kjent for giftemålet med Gjest Baardsen (1791-1849),mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Gjest_Baardsen/utdypning

Historiske personer i slekten:

Gorm den Gamle (ca 908-958) og Thyra Danebod (870-935), konge og dronning av Danmark på midten av 900-tallet, (direkte aner i  både "Bakke"  27xtippoldeforeldre og "Bråten" 33xtippoldeforeldre via sønnen Harald Blåtann). Mer informasjon her: http://www.fortidensjelling.dk/jelling4.htm

Harald Blåtann (ca 930-ca 986)  konge av Danmark ca 958-986. Regnes som Danmarks første reelle konge. Direkte ane i to slektsledd: Han er direkte ane i "Bråten" 32xtippoldefar via sønnen Svein Tjugeskjegg (960-1014) og i "Bakke"  26xtippoldefar via datteren Gunhild (949-1002) som var gift med Pallig Tokesen (955-1002). Slektskapet går via den danske adelsslekten Urne som jeg har omtalt tidligere. Paret ble drept i massakren "Danemordet"  (St. Brice's Day massacre) i  England 13.november 1002. Denne massakren ble beordret av Ethelred the Unready, konge av England. (968-1016). Du kan lese mer om Danemordet her: http://en.wikipedia.org/wiki/St._Brice%27s_Day_massacre. og om Harald Blåtann her: http://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Bl%C3%A5tann

Svein Tjugeskjegg (960-1014) konge av England 1013-1014, konge av  Danmark 986-1014. Han er Danmarks store vikingkonge. Lokket Olav Tryggvason i en felle og drepte ham. (Direkte ane, 31xtippoldefar, "Bråten"). Mer informasjon her: http://no.wikipedia.org/wiki/Svein_Tjugeskjegg

Erling Skjalgsson (978-1028) høvding (herse). Den mektigste mannen på vestlandet i sin tid. Fiende av Olav den hellige, drept 21 desember 1028 under et slag i Soknasundet mellom ham og Olav Haraldsson (direkte ane, 31x tippoldefar "Bråten") Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Erling_Skjalgsson/utdypning

Olav Tryggvason (968-1000) konge av Norge 995-1000 (Bror av Astrid Tryggvesdatter, 31xtippoldemor, som var gift med Erling Skjalgsson. "Bråten").Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Olav_1_Tryggvason/utdypning

Harald Hardråde (1015-1066) konge av Norge 1047-1066 (29x tippoldefar, "Bråten".) Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Harald_3_Hardr%C3%A5de/utdypning

Olav den Hellige (995-1030) konge av Norge 1015-1028 (Slektning, halvbroren til Harald Hardråde, "Bråten".) Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Olav_2_Haraldsson_Den_Hellige/utdypning

Olav Kyrre (1050-1093) konge av Norge 1067-1093, (28xtippoldefar, "Bråten".) Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Olav_3_Haraldsson_Kyrre/utdypning

Magnus Berrføtt (1073-1103) konge av Norge 1093-1103 , (27xtippoldefar, "Bråten Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Magnus_3_Olavsson_Berrf%C3%B8tt/utdypning

Harald Gille (1102-1136) konge av Norge 1130-1136 (26xtippoldefar, "Bråten".) Mer informasjon her: http://snl.no/Harald_4_Gille

Kristina av Tunsberg (1234-1262), kjent for giftemålet med Felipe Fernandez, prins av Castila, Spania. (Slektning, datter av kong Håkon 4 Håkonsen, søster av kong Magnus Lagabøter, "Bråten".) Mer informasjon her: http://no.wikipedia.org/wiki/Kristina_av_Tunsberg

Inge Bårdsson (Ca 1185-1217), konge av Norge, Birkebeinerkonge 1204-1217, kjempet mot baglerne (Direkte ane, 24xtippoldefar, "Bråten"). Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/Inge_2_B%C3%A5rdsson/utdypning

Sigurd Halvdansson Syr (?-ca1018), den siste småkongen i Norge, faren til Harald Hardråde og stefaren til Olav den hellige (Direkte ane, 30xtippoldefar, "Bråten"). Mer informasjon her: http://snl.no/Sigurd_Syr og her: http://no.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Syr

Bård Guttormsen på Rein (Ca 1150-1194), Birkebeinerhøvding, kongens lendmann (kong Sverre Sigurdsson), tilhørte en rik lendsmannsætt på Rein i Rissa, faren til Inge Bårdsson (Direkte ane 25xtippoldefar, "Bråten"). Mer informasjon her: http://snl.no/.nbl_biografi/B%C3%A5rd_Guttormsson_P%C3%A5_Rein/utdypning

Det er mange kjente etterkommere etter Bård Guttormsen på Rein. Han var blant annet oldefaren til kong Magnus Lagabøter og prinsesse Kristina av Tunsberg, som er slektninger "Bråten".

Skule Kongsfostre (1052-1090), født i Essex England, stamfar til Reinætten i Sør-Trøndelag, tippoldefaren til kong Inge Bårdsson, leder for hirden til Olav Kyrre og hans nære venn og rådgiver (Direkte ane, 28xtippoldefar, "Bråten"). Mer informasjon her: http://snl.no/Reins%C3%A6tten og her: http://no.wikipedia.org/wiki/Skule_Kongsfostre

Arne Arnmodsson på Giske (levde rundt år 1000), kong Olav den helliges lendmann, tilhørte den mektige arnmødlingeætten, også kallt for Giskeætten og Arnungene som betyr ørneungene, navnet har bakgrunn i et sagn. I følge gamle genealoger var slektens stamfar en Finnvid "den funne", som skulle ha fått sitt tilnavn fordi han var funnet i et ørnerede der han lå innsvøpt i silke. Kommer fra øya Giske på Sunnmøre hvor en av de eldste herregårdene i Norge ligger. Han var den første eieren av Giske. Giskeætten har også eid de store godsene Austrått og Bjarkøy. (Direkte ane, 32xtippoldefar, "Bråten") For mer informasjon se her: http://no.wikipedia.org/wiki/Giske%C3%A6tten og her: http://snl.no/Arnm%C3%B8dling%C3%A6tten

Det finnes noen gamle portretter i treet. De fleste fra 1600-tallet:

 1. Christoffer Knudsen Urne, Til Aarsmarke (1593-1663), slektning,  lensherre i Akershus len og stattholder i Norge 1629–42
 2. Jørgen Knudsen Urne, til Aarsmarke (1598-1642), slektning, lensmann i Christianstad & Vestervig, riksmarsk , blå ridder
 3. Margrethe Marsvin (1606-1650), dansk adelsdame gift med Jørgen Knudsen Urne se over
 4. Ove Brostrup Giedde (1594-1660), Riksadmiral, dansk adelsmann, gift med Dorthe Knudsdatter Urne, til Aarsmarke som er en slektning
 5. Axel Andersson Mowatt (1592-1661), slektning, adelsmann og sjøoffiser
 6. Karen Bildt (?-1662), gift med Axel Mowatt over, adelsdame
 7. Johannes Andersson Rivenes (Øvste Mjelde) (1660-1731), direkte ane, 7xtippoldefar, lensmann Mjelde skipreide 1700-1731, se også: http://osteroy-sogelag.org/mediawiki/index.php?title=Johannes_A._%C3%98vste-Mjelde
 8. Karen Axelsdatter Mowatt (1630-1675), slektning, adelsdame.
 9. baron Ludvig Holgersen Rosenrantz, (1628-1685) gift med Karen Mowatt over, dansk adelsmann.
 10. Laurits Lauritsen Galtung (1615-1661),slektning,adelsmann, lensherre,
 11. Barbara Marie Grabow til Pederstrup, (1631-1696) dansk adelsdame, gift med Laurits Galtung.
 12. Clara Marie Galtung (f.1651), barneportrett, datter av 10 og 11
 13. Dorothea Sophie Galtung (f.1653), barneportrett, datter av 10 og 11
 14. en datter med ukjent navn Galtung (f.1655), barneportrett, datter av 10 og 11
 15. Lauritz Galtung (f.1656), barneportrett, sønn av 10 og 11
 16. Johan Galtung (f.1659), barneportrett, sønn av 10 og 11
 17. Sivert Nielsen Grubbe, til Lystrup (1484-1559), direkte ane, 12xtippoldefar, dansk adelsmann, lensherre, lensmann, mer info: http://snl.no/Grubbe
 18. Johanne Andersdatter Panter Sappi, til Asdal (1385-1479), direkte ane, 15xtippoldemor, dansk adelsdame. (Portrettet er ikke ekte).
 19. Mary Stuart, Queen of Scots (1542-1587),
 20. James Hepburn, Earl of Bothwell (1537-1578)
 21. Rasmus Pederson Linga (1625-1676), direkte ane, 9xtippoldefar "Båten", Prest Strandebarm 1649-1676
 22. Ole Rasmussen Apeness, (1765-1859) Eidsvollsmann, satt i riksforsamlingen på Eidsvoll 1814, unionspartiet
 23. Countess (Grevinne) Jane (Jean) Gordon (1546-1629), gift med James Hepburn
 24. Francois II of France, (1544-1560), konge av Frankrike 1559-1560, gift med Mary Stuart 

Go to family tree
Family news
Yesterday
A site member joined another family site: Basberg Web Site
July 27, 2015
A site member joined another family site: blomquist Web Site
July 26, 2015
A site member joined another family site: Slektstre Valstad Web Site
July 25, 2015
A site member joined another family site: Elikvist Bærheim Web Site
July 24, 2015
A site member joined another family site: Skjolddal Web Site
A site member joined another family site: andresen ged - 2015-01-18 11-18-16 Web Site
July 23, 2015
A site member joined another family site: Manger Web Site
A site member joined another family site: andresen ged - 2015-01-18 11-18-16 Web Site
July 22, 2015
A site member joined another family site: Vahasantanen Web Site
July 20, 2015
A site member joined another family site: Løland Web Site
July 19, 2015
A site member joined another family site: Olsen Web Site
July 18, 2015
A site member joined another family site: Seipajærvi Web Site
A site member joined another family site: Olsen Web Site
July 17, 2015
A site member joined another family site: Seipajærvi Web Site
July 15, 2015
A site member joined another family site: Husebø Web Site-MyHeritage.com
A site member joined another family site: Tandberg Web Site
July 14, 2015
A site member joined another family site: Roschberg Web Site
July 13, 2015
A site member joined another family site: Webseite der Familie STARK - Österreich-Wien
July 12, 2015
A site member joined another family site: einar gleditsch Web Site
A site member joined another family site: Dias Tavares Web Site
A site member joined another family site: Klakegg Web Site
A site member joined another family site: Sollien Web Site
July 11, 2015
A site member joined another family site: Ellingsen Web Site
July 07, 2015
A site member joined another family site: edvardsen Web Site
A site member joined another family site: Bodmars anor Web Site
A site member joined another family site: Nordalen Web Site
July 05, 2015
A site member joined another family site: birkeland Web Site
July 04, 2015
A site member joined another family site: Webseite der Marenbach Sippe
A site member joined another family site: Olsen Web Site
July 01, 2015
A site member joined another family site: Hindenes Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0004379