Welcome

Jeg heter Pål Yttervoll og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett. Dette slektstedet omhandler slektsgreiner, som i dag hovedsakelig, befinner seg langs norske-kysten, med tyngdepunkt i området Nordland og Troms.

Det er min farside og fra min tipp-oldemor Mallene Dorthea Sevaldsdatter,  ( 1805 - 1893) Stiauren/ Yttervoll, Sjona, Nesna, Nordland som danner hovedstammen i mitt slekts-tre.

Hovedgreiner her er slektene, Falch, Hind, Brose, Munte, Bugge, Holch Smør, Mule, Wollf, Nyrop, Hvide og Benkestokk med flere. Felles for grenene er det store innslag av prester og biskoper.

Slektsgreinene møtes og har felles opphav tilbake til vikingetid.

Det var en stor overaskelse at etter flere år, med forskning og gjennom registreringsarbeide i dette flotte systemet, at det ble bruk for kildematerialet i fra Snorre, Heimskringla, Håvamål, Or Njål saga og andre gamle oppslagsverk, for å finne tilbake til dette slektstedets opprinnelse og røtter.  

      Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 8155 names in our family site.
Dette webstedet ble til sist oppdatert May 7 2015 og det har for tiden 341 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Yesterday
Elizabeth Kleven joined another family site: Iwar Web Site
Arvid Lillebergen joined another family site: Majholm Web Site
Arvid Lillebergen joined another family site: Kleive Web Site
inger Rosenvinge joined another family site: arnold ingebrigtsen Web Site
Hans Arne Kvernberg joined another family site: Skyberg Web Site
Jarle Olav Hansen created a new family site: Olestad-Hansen slekt Web Site
Pål Yttervoll published a new version of the t1eiw1_082884kc59f11e1e32rq4w - 09062013 (2) - 03092013 - 16092013 - 2013-12-15 17-04-32 family tree from the Family Tree Builder
Ole Kristian Moustgaard joined another family site: Henriksen Web Site
Kit Mosegård Bruun joined another family site: brittens Web Site
Odd Ingar Valstad joined another family site: brittens Web Site
Bjørn Helge Bjørnstad joined another family site: brittens Web Site
May 05, 2015
Elisabeth Hermans joined another family site: Solheim Hansen
Lisa Hedegaard joined another family site: Majholm Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: John Inge Skrede Web Site
Thor Egede-Nissen joined another family site: Kleive Web Site
Monica Viken joined another family site: Sæle Web Site
Svein Erik Helgetun joined another family site: Kleive Web Site
Jacob Hervik-Jensen joined another family site: Bredesen x Bundgaard Larsen
Svein Erik Dalseth joined another family site: Kleive Web Site
Dag Torkild Antonsen joined another family site: Hess Bolstad Web Site
Harry Magne Halvorsen joined another family site: Kleive Web Site
Bård Sundsfjord joined another family site: Kleive Web Site
Nils Emil Hauge joined another family site: Charlotte Web Site
Hans Arne Kvernberg joined another family site: Kleive Web Site
Bjørn Skagen joined another family site: Kleive Web Site
Svein Arne Snørteland joined another family site: Kleive Web Site
Ole Kristian Moustgaard joined another family site: høj Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0007406
 
Loading...
Loading...