Welcome

Jeg heter Pål Yttervoll og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett. Dette slektstedet omhandler slektsgreiner, som i dag hovedsakelig, befinner seg langs norske-kysten, med tyngdepunkt i området Nordland og Troms.

Det er min farside og fra min tipp-oldemor Mallene Dorthea Sevaldsdatter,  ( 1805 - 1893) Stiauren/ Yttervoll, Sjona, Nesna, Nordland som danner hovedstammen i mitt slekts-tre.

Hovedgreiner her er slektene, Falch, Hind, Brose, Munte, Bugge, Holch Smør, Mule, Wollf, Nyrop, Hvide og Benkestokk med flere. Felles for grenene er det store innslag av prester og biskoper.

Slektsgreinene møtes og har felles opphav tilbake til vikingetid.

Det var en stor overaskelse at etter flere år, med forskning og gjennom registreringsarbeide i dette flotte systemet, at det ble bruk for kildematerialet i fra Snorre, Heimskringla, Håvamål, Or Njål saga og andre gamle oppslagsverk, for å finne tilbake til dette slektstedets opprinnelse og røtter.  

      Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 11421 names in our family site.
Dette webstedet ble til sist oppdatert Oct 5 2015 og det har for tiden 380 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Pål Yttervoll published a new version of the t1eiw1_082884kc59f11e1e32rq4w - 09062013 (2) - 03092013 - 16092013 - 2013-12-15 17-04-32 family tree from the Family Tree Builder
Inger Britt Fjell joined another family site: Ramo Web Site
Terje Søberg joined another family site: Leif Arne Aasen Web Site
Jens Bj. Laesoe joined another family site: Min slaegt Web Site
Helge Mathisen joined another family site: Min slaegt Web Site
Edvin Boisen joined another family site: Leif Arne Aasen Web Site
Tommy André Fosse Vestad joined another family site: Rognmo Web Site
Odd Ingar Valstad joined another family site: Family Web Site
Egon Møller Nielsen joined another family site: Hansen Web Site
Dagfinn Høyvik joined another family site: brandal Web Site
Kevin Eide Edvardsen joined another family site: brandal Web Site
Vagn Nielsen joined another family site: Rosenfeldt Web Site
Svein Erik Helgetun joined another family site: Willy Monsen Due Almestrand Web Site
Yesterday
Annbjørn Sætre joined another family site: Momb Web Site
Helge Hermundsgard joined another family site: Meg Web Site
Arvid Lillebergen joined another family site: Leif Arne Aasen Web Site
Magne Harald Øverlien joined another family site: Ramo Web Site
Tove Nielsen joined another family site: bech Web Site
Øyvin Halfdan Thuv joined another family site: hansen Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Ringereide Web Site
Per Ola Stenseth joined another family site: Olson Web Site
Dag Torkild Antonsen joined another family site: Olson Web Site
Ann-Marie Battle joined another family site: de Haan Web Site
Pål Yttervoll published a new version of the t1eiw1_082884kc59f11e1e32rq4w - 09062013 (2) - 03092013 - 16092013 - 2013-12-15 17-04-32 family tree from the Family Tree Builder
Edvin Boisen joined another family site: nielsen Web Site
Åsulf Ørvik joined another family site: Mette & Jørgen Madsen Web Site
Tommy André Fosse Vestad joined another family site: Wehage Web Site
Elisabeth Hermans joined another family site: Lappen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0008137