Welcome

Jeg heter Helen Østbye og jeg startet dette webstedet. Jeg er født i 1962 på Lørenskog, der jeg har bodd i alle år.
Forsking på slekt begynte jeg med i 2010. Først har jeg tatt for meg slekt fra mine oldeforeldre og fram til i dag. Jeg har laget et oppsett på foreldres kusiner og fettere, mine tre-menninger og mine barns fire-menninger. Dette er for det meste fullført, med få unntak.
Deretter samlet jeg alt fra tidligere slekter som jeg allerede vet er publisert. Jeg har skrevet det ned i dette slektstre og også i papirutgave. Nå tar jeg for meg slektsledd for slektsledd, og skriver ut og arkiverer alt jeg finner fra kirkebøker og folketellinger. Jeg har funnet en del feil i tidligere arbeider, og siden det nå er så lett å finne dokumentasjon, har jeg valgt å bruke endel tid på det.


Mine oldeforeldre er fra Vikna, Skogn, Snåsa, Aurskog, Hurdal og Lørenskog. Oldeforeldre til mannen min kommer fra Steigen, Hamarøy, Oslo og Bohuslen.

Noen vil kanskje stusse på profilbildene jeg bruker på eldre slektninger. For å kunne ha en viss oversikt over de forskjellige familiene, har jeg valgt å ta utgangspunkt i mine oldeforeldre, og deres hjemsted. Så kommer en litt ut i treet, så er det ikke sikkert at bilde og fødested henger sammen. 

Jeg har fått mange Smart-treff. Noen er åpenbart feil, noe er åpenbart riktig, og noe må jeg finne mer dokumentasjon på for å kunne bekrefte. 

Jeg imøteser gjerne kontakt med dere som jeg har felles slekt med.
E-post: helen.oestbye@gmail.com

Hilsen Helen

Family news
Nov 24, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Thornæs Web Site
Nov 23, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: jouni Web Site
Nov 22, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Helgeland Web Site
Nov 21, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Gudbrandsen Web Site
Nov 20, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: fuchs Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: sæle Web Site
Nov 18, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Berg Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Jahnsen Web Site
Nov 17, 2015
Stein Tore Tømta joined another family site: Ekkeren Web Site
Nov 16, 2015
Jack joined another family site: Strøm Jensen Web Site
Nov 15, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Griffin Web Site
Jack joined another family site: Wijkman Web Site
Jack joined another family site: Olsen Family Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000785