Welcome

Jeg heter Helen Østbye og jeg startet dette webstedet. Jeg er født i 1962 på Lørenskog, der jeg har bodd i alle år.
Forsking på slekt begynte jeg med i 2010. Først har jeg tatt for meg slekt fra mine oldeforeldre og fram til i dag. Jeg har laget et oppsett på foreldres kusiner og fettere, mine tre-menninger og mine barns fire-menninger. Dette er for det meste fullført, med få unntak.
Deretter samlet jeg alt fra tidligere slekter som jeg allerede vet er publisert. Jeg har skrevet det ned i dette slektstre og også i papirutgave. Nå tar jeg for meg slektsledd for slektsledd, og skriver ut og arkiverer alt jeg finner fra kirkebøker og folketellinger. Jeg har funnet en del feil i tidligere arbeider, og siden det nå er så lett å finne dokumentasjon, har jeg valgt å bruke endel tid på det.
Mine oldeforeldre er fra Vikna, Skogn, Snåsa, Aurskog, Hurdal og Lørenskog. Oldeforeldre til mannen min kommer fra Steigen, Hamarøy, Oslo og Bohuslen.
Jeg har fått mange Smart-treff. Noen er åpenbart feil, noe er åpenbart riktig, og noe må jeg finne mer dokumentasjon på for å kunne bekrefte.
Jeg imøteser gjerne kontakt med dere som jeg har felles slekt med.
E-post: helen.oestbye@gmail.com

Hilsen Helen

Family news
Yesterday
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Knutsen Web Site
Bjørn Sæle joined another family site: Lonoy-familien Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Olesen Web Site
Apr 25, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Mosling Web Site
Helen Østbye added Ruth Olsen , Unknown and Osvald Olsen to family tree: Østbye Family Tree
Helen Østbye updated the details of Johan Elias Konradsen , Martin Olai Jonassen , <Private> Nilson , Eline Sofie and 3 other people in family tree Østbye Family Tree
Apr 21, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Bowers Web Site
Apr 20, 2015
Stein Tore Tømta joined another family site: lyche Web Site
Apr 19, 2015
Bjørn Sæle joined another family site: nappenarsua Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Jan Erik Oeverbye Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Dyb Sandnes Web Site
Jack joined another family site: June Sommer Strasks familie
Apr 18, 2015
Torberg Johansen joined another family site: Knutsen Web Site
Apr 16, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: bang Web Site
Bjørn Sæle joined another family site: Hammer slektens historie og slekt.
Apr 15, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: bjørnstad Web Site
Apr 13, 2015
Stein Tore Tømta joined another family site: Hammer slektens historie og slekt.
Helen Østbye joined another family site: Engen Family Tree Website
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000718
 
Loading...
Loading...