Welcome

Jeg heter Helen Østbye og jeg startet dette webstedet. Jeg er født i 1962 på Lørenskog, der jeg har bodd i alle år.
Forsking på slekt begynte jeg med i 2010. Først har jeg tatt for meg slekt fra mine oldeforeldre og fram til i dag. Jeg har laget et oppsett på foreldres kusiner og fettere, mine tre-menninger og mine barns fire-menninger. Dette er for det meste fullført, med få unntak.
Deretter samlet jeg alt fra tidligere slekter som jeg allerede vet er publisert. Jeg har skrevet det ned i dette slektstre og også i papirutgave. Nå tar jeg for meg slektsledd for slektsledd, og skriver ut og arkiverer alt jeg finner fra kirkebøker og folketellinger. Jeg har funnet en del feil i tidligere arbeider, og siden det nå er så lett å finne dokumentasjon, har jeg valgt å bruke endel tid på det.


Mine oldeforeldre er fra Vikna, Skogn, Snåsa, Aurskog, Hurdal og Lørenskog. Oldeforeldre til mannen min kommer fra Steigen, Hamarøy, Oslo og Bohuslen.

Noen vil kanskje stusse på profilbildene jeg bruker på eldre slektninger. For å kunne ha en viss oversikt over de forskjellige familiene, har jeg valgt å ta utgangspunkt i mine oldeforeldre, og deres hjemsted. Så kommer en litt ut i treet, så er det ikke sikkert at bilde og fødested henger sammen. 

Jeg har fått mange Smart-treff. Noen er åpenbart feil, noe er åpenbart riktig, og noe må jeg finne mer dokumentasjon på for å kunne bekrefte. 

Jeg imøteser gjerne kontakt med dere som jeg har felles slekt med.
E-post: helen.oestbye@gmail.com

Hilsen Helen

Family news
Today
Bjørn Sæle joined another family site: Midtbø Øverland Web Site
Oct 08, 2015
Torberg Johansen joined another family site: Nielsen Web Site
Oct 06, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Asgeirsson Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Wodskou Web Site
Oct 05, 2015
Helen Østbye joined another family site: Bakken Web Site
Oct 04, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Ringereide Web Site
Bjørn Sæle joined another family site: pedersen Web Site
Oct 03, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Kleist Web Site
Stein Tore Tømta joined another family site: Kleist Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Shoup Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Markku Nurminen Web Site
Oct 02, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Skansgård Web Site
Sep 30, 2015
Stein Tore Tømta joined another family site: Familien Nordnes
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Kearns Web Site
Sep 28, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Hagen familie Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000773