You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Jeg heter Helen Østbye og jeg startet dette webstedet. Jeg er født i 1962 på Lørenskog, der jeg har bodd i alle år.
Forsking på slekt begynte jeg med i 2010. Først har jeg tatt for meg slekt fra mine oldeforeldre og fram til i dag. Jeg har laget et oppsett på foreldres kusiner og fettere, mine tre-menninger og mine barns fire-menninger. Dette er for det meste fullført, med få unntak.
Deretter samlet jeg alt fra tidligere slekter som jeg allerede vet er publisert. Jeg har skrevet det ned i dette slektstre og også i papirutgave. Nå tar jeg for meg slektsledd for slektsledd, og skriver ut og arkiverer alt jeg finner fra kirkebøker og folketellinger. Jeg har funnet en del feil i tidligere arbeider, og siden det nå er så lett å finne dokumentasjon, har jeg valgt å bruke endel tid på det.
Mine oldeforeldre er fra Vikna, Skogn, Snåsa, Aurskog, Hurdal og Lørenskog. Oldeforeldre til mannen min kommer fra Steigen, Hamarøy, Oslo og Bohuslen.
Jeg har fått mange Smart-treff. Noen er åpenbart feil, noe er åpenbart riktig, og noe må jeg finne mer dokumentasjon på for å kunne bekrefte.
Jeg imøteser gjerne kontakt med dere som jeg har felles slekt med.
E-post: helen.oestbye@gmail.com

Hilsen Helen

Family news
Yesterday
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Gundersen Web Site
Mar 21, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Jytte Borel Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Ward Web Site
Mar 20, 2015
Torberg Johansen joined another family site: Hammer slektens historie og slekt.
Helen Østbye updated the details of Sevald Larsen and Marit Tørrisen (født Mkalsdatter) in family tree Østbye Family Tree
Mar 19, 2015
Helen Østbye added Tørris Pedersen , Marit Tørrisen (født Mkalsdatter) , Stephen Tørrisen , Inger Kristophersdatter and 14 other people to family tree: Østbye Family Tree
Helen Østbye updated the details of Jakob Rasmussen , Edis Jakobsen , Berit Jakobsdatter , John Nilsen and 41 other people in family tree Østbye Family Tree
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Anders Beckmans
Bjørn Sæle joined another family site: Anna Bendiksen Web Site
Mar 18, 2015
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Arvid Postholm Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Tvedt Web Site
Mar 17, 2015
Ragnar Sæternes joined another family site: Hammer slektens historie og slekt.
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: olava Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0000700
 
Loading...
Loading...