You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Velkommen til slektside for Riis (Skedsmo-slekt) og Sande (Tjølling-slekt).

Treet ble opprinnelig utarbeidet i GENI men overført til MyHeritage og etterhvert utvidet med koblinger til mange andre slekter.

Family news
Today
A site member joined another family site: Denstad Web Site
A site member joined another family site: susanne mattsson Web Site
A site member joined another family site: Kjølen Web Site
A site member joined another family site: Stangeland Web Site
A site member joined another family site: INGEL101 Web Site
A site member joined another family site: Jørgensen Web Site
Yesterday
A site member joined another family site: Birte Web Site
A site member joined another family site: Langgård Web Site
A site member joined another family site: østborg Web Site
A site member submitted a request to become a member.
Jan 24, 2015
A site member joined another family site: Frode fra berger Web Site
A site member joined another family site: Eva-Lill Jensen Web Site
Jan 22, 2015
A site member joined another family site: Ravndal Web Site
A site member joined the site.
A site member joined another family site: Melstein Web Site
A site member joined another family site: Kleive Web Site
A site member joined another family site: Familien Tvete
A site member created a new family site: Jackson-Brown 2015-01-02 Web Site
A site member created a new family site: Jackson-Brown 2015-01-02 Web Site
A site member joined another family site: Danielrud Nilsen Web Site
Jan 21, 2015
A site member joined another family site: helgemann Web Site
A site member joined another family site: Stålesen Web Site
A site member joined another family site: Stene Web Site
A site member joined another family site: Kvåle Web Site
Jan 20, 2015
A site member joined another family site: Inger Web Site
A site member joined another family site: Hamang Web Site
A site member joined another family site: Jakobsen Web Site
A site member joined another family site: Simonsen Web Site
Jan 19, 2015
A site member joined another family site: Hegna Web Site
Jan 18, 2015
A site member joined another family site: Haugaløkken Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0003226
 
Loading...
Loading...