Welcome

 

Voor Theodoor Boers en Beatrix ten Cate, mijn ouders. 

Zij leefden ooit hun leven en moesten plots buigen voor oorlogsgeweld 

 

Papa, ik ben de zoon die jij nooit heb gekend.

Mama, ik was de baby die jij nooit hebt verwend.

Jullie vertrokken uit mijn  leven al heel vroeg,

maar immer in mijn hart was het jullie ouderlijk beeld dat ik droeg. 

 In mijn prille verleden, in donkere nachten, huilde ik menigmaal uit onmacht.

Jullie hoorden me, depten mijn tranen en gaven me steeds weer kracht. 


Mijn naam is Hans Boers. 

 

Ik heb deze familie stamboom en aanverwante gegevens en feiten en annekdotes opgezet ergens eind december 2010 met slechts enkele summiere gegevens en foto's.

Liever gezegd: Ik wist bijna niets over mijn (voor)-ouders en hun achtergronden.

 

Met behulp van kennissen/vrienden ( LoekvL-John M en HendrikJan) en herinneringen (welke heel diep in mijn memorie zweefden) en wat combineren en  en met behulp van het internet gerepresenteerd door die grote zoekmachine, ben ik er in geslaagd om een vrijwel compleet beeld van mijn voorouders en mijn afkomst op te zetten.

En dat beeld heeft voor enkele verrassingen gezorgd, hetgeen ik nooit verwacht had. Leuk te weten, dat er enkele jonkers en jonkvrouwen tussendoor zwieren in de boom, leuk om te weten dat er enkelen behoorlijk in de slappe was gezeten hebben, leuk om te weten dat er enkelen hun brood hebben verdiend met de handel in handelswaren waarbij de tegenwoordige Nederlandse regering een heel grote beschuldigende en wijzende vinger zal opsteken, het zal allemaal wel. Dat was verleden tijd. Hoofdzaak is, dat ik nu weet wie ik ben. En dat was iets wat me decennia lang is en werd onthouden.

 

Her en der zullen er best wel enkele typo's of onjuistheden in de stamboom zitten, doch dat mag de pret niet deren toch? Als het maar geen nonsens is of als ik er maar niet faliekant bezijdens de waarheden zit, dan vind ik het zo eigenlijk wel best.

Tot slot: ik hoop dat overige familieleden iets aan mijn vergaarde kennis zullen hebben. mochten ze daartoe behoefte aan hebben.

Regelmatig zal ik voor aanvullingen zorgen, waarvan ik meen dat die belangrijk genoeg zullen zijn, om de gaatjes te vullen, welke her en der nog openstaan.

21 maart 2011 - lente volgens de kalender.

21 juni 2011 - zomer volgens de kalender. Ik ben 3 maanden verder met de speurtocht naar mijn overgrootmoeder Anna en heb nog niets vaststaand gevonden. Wel heb ik een week of 3 geleden een onverwacht emailtje gekregen uit een hoek, waar ik het totaal niet van verwacht had en dat nieuwe kontakt met de afzender van het mailtje zal (hopelijk) nieuwe en nog meer relevante gegevens boven water toveren.........vreemd, een (achter-)neef, waarvan ik het bestaan nooit heb vermoed noch geweten. Ben benieuwd.

Het is begin augustus 2011 geweest en mijn neef Willem Paul is langs geweest om de "papieren" recentelijke kennismaking in praktijk te brengen. Waarlijk, hij is een sprekend gelijkende dubbelganger (in mijn ogen) van een ander beroemd familielid van mij en als extra voor WP: Dank, want hij bracht inderdaad - zoals gehoopt door mij - hele belangrijke aanvullingen over de familie historie mee. Het overtrof mijn stoutste verwachtingen. Welkom.

Gisteren was de dagtekening 21 aug 2011 en ik kan nu zeggen dat de cirkel kompleet is. De hiaten zijn gevuld, vreemde toevlligheden uit het verleden zijn geklaard en verklaard en dierbare kennissen adviseerden mij zelfs om een jaartje rust te nemen... (ergens in de tropen onder een klapper- of pisangboom???)Cool En ook nog bediend door een wandelende sarung soms?Innocent

Maar ik ken mezelf héél goed: de volgende taak staat al te dringen. Het boek der boeken of om in termen van de wijlen dictator SH te spreken: de Moeder aller Boeken moet ge-/herschreven worden.

 

Zin om mijn verhaal te lezen? Scroll helemaal naar onder naar Nieuwsbrief en daar staat het in 9 delen....Maar het moet herschreven worden; echter globaal zal er niet veel aan veranderd worden, slechts enkele details, maar ooooh zulke belangrijke details zijn het voor mij.

Family news
July 23, 2015
A site member joined another family site: Samuels tree Web Site
June 19, 2015
A site member joined another family site: Keijzer Web Site
June 10, 2015
A site member joined another family site: de Groot Web Site
May 20, 2015
A site member joined another family site: Genealogie Geerdt Hindrix Kijl
May 17, 2015
A site member joined another family site: Boer - de Wit Web Site
May 03, 2015
A site member joined another family site: de Groot Web Site
May 02, 2015
A site member joined another family site: Seiten von Leonhard Mueller
Apr 25, 2015
A site member joined another family site: Neve Web Site
Apr 03, 2015
A site member joined another family site: Mueller Web Site
Mar 29, 2015
A site member joined another family site: Thijsen Web Site
Jan 25, 2015
A site member updated his profile.
Jan 01, 2015
A site member updated his profile.
Dec 24, 2014
A site member joined another family site: Albers Web Site
Nov 04, 2014
A site member updated his profile.
Sep 05, 2014
A site member joined another family site: Louis and Coorengel Web Site
May 23, 2014
A site member joined another family site: Allemans Web Site
Mar 31, 2014
A site member joined another family site: Olsen Web Site
Mar 20, 2014
A site member joined another family site: Alers, Paradies, Verboom, Noya Web Site
Mar 05, 2014
A site member updated his profile.
Feb 23, 2014
A site member updated her profile.
Feb 20, 2014
A site member joined another family site: Catharina Adriana Web Site
Feb 17, 2014
A site member joined another family site: Madsen Web Site
Jan 09, 2014
A site member updated his profile.
Dec 11, 2013
A site member updated his profile.
Nov 08, 2013
A site member joined another family site: paulbaris Web Site
Nov 03, 2013
A site member submitted a request to become a member.
Oct 22, 2013
A site member updated his profile.
Oct 21, 2013
A site member joined another family site: Website an de Famlie Vuijk (Kralingen, Rotterdam)
Oct 16, 2013
A site member updated his profile.
Oct 01, 2013
A site member joined another family site: van Zuylen Web Site
 
View older news
News articles
Genealogy:de tak Johannes in mijn stam....Anna Johannes mijn overgrootmoeder.
Posted by: Hans Boers on May 6 2011 07:04

Sept 29, 2011:

Dit artikel wordt binnenkort herschreven, aangezien er nu nieuwe alsmede aanvullende feiten boven water zijn gekomen. !!!!

Heel veel is nu duidelijk en mede dank zij een plots beantwoordde vraag mijnerzijds op een geplaatste oproep van enkele maanden geleden op een genea - forum. Diegene die mij antwoordde ben ik heel veel dank schuldig !!!

Het artikel zal worden herzien maar niet gecorrigeerd of iets dergelijks, slechts aangevuld dus en daardoor herzien.

===================================================

Mijn overgrootmoeder Anna Johannes.

Sedert begin augustus 2011 weet ik nu heel veel over mijn tot dan toe vrij onbekende overgrootmoeder Anna.

Dank zij een plots gekregen document van een "nieuw" ontdekte achterneef Willem Paulus Boers, kan ik nu met zekerheid vaststellen, dat zij een dochter is van Joseph Johannes gehuwd met Helena Jacoba Herwich en dat er nog een dochter was geweest uit bedoeld huwelijk.

Jammer, dat er veel uit de de jaren 1800 en verder betrekking hebbende op de streken rond Semarang ten tijde van de Bersiap 1945/1949 is verloren, want dan zou er veel meer boven water komen.

AANVULLING D.D. 24 september 2011:

Ik kreeg een onverwacht mailtje naar aanleiding van een lang geleden oproep op een genea-forum en dat antwoord had verstrekkende gunstige gevolgen voor mijn onderzoek naar Anna Johannes en haar voorgeslacht. Diegene die mij deze onverwachte aanvullingen heeft verstrekt (waaronder een foto van Anna en haar man Tiemen) heeft mij nu een volledig beeld gegeven over de historie van Armenie, gemengd en gesleurd in oorlogen met Rusland/Perzie en Nederland/Engeland/Frankrijk.

Het geslacht Johannes stamt af van het oude vorstenhuis in de jaren 920 AD tot en met 956 AD gezeteld in het oude Karabagh (Kaukasus). Haar vader Jozeph werd daar geboren en het gezin trok naar Julfa Perzie en is uitgezworven naar Noord West India, Ceylon, Malaysia, Singapore, Philipijnen en voormalig Nederlandsch Indië. Ze volgden de VOC en de Engelse OIC. Zij steunden zelfs het Engelse bewind financiëel tijdens de oorlogen van de Engelsen tegen de Fransen en ook tegen de vazalstaat van Frankrijk namelijk Nederland (ten tijde van Napoleon). Nog leukere anekdote is het feit, dat deze familie de Nederlands Indische regering voorfinanciëerde om de salarissen van soldaten en ambtenaren te betalen. De schepen met het kasgeld uit Nederland deden er een behoorlijk aantal maanden over van Nederland naar Ned. Indiën en.... werden vaak ook nog eens buit van piraten of zonken wegens zwaar weer onderweg.

Verder was deze famile Johannes bizonder genereus en steunde zij financiëel de universiteit van London ten behoeve van Armeense studenten, de christelijke kerk te Jerusalem, de Armeense kerk te Julpha en de universiteit aldaar en waren zij direct betrokken bij de bouw van de Armeense kerken te Batavia en te Surabaya. Zij waren daarbij ook zorgzaam voor armlastige land-/rasgenoten, zodat deze niet bij een "toenmalige sociale dienst" hoefden aan te kloppen.

Dit gebeurt nu nog altijd. Heel vaak worden parties/bijeenkomsten georganiseerd waarvan de opbrengst van de dure toegangskaarten wordne aangewend ten behoeve van armlastige genoten.

Een ding: verwar de toenmalige "nomadische" Armenen niet met de huidige die in het "nieuwe" Armenie wonen en die generaties lang onder de invloedsfeer van de voormalige Sovjet Unie stonden.

Ik heb inmiddels directe relaties gevonden met het militaire geslacht van Langen, de familie Boudriot,de familie van Vugt gerelateerd aan Boudriot, de familie Janssen gerelateerd aan van Vugt en de familie Dom.

De familie Johannes schijnt ook regelmatig toch teruggekeerd te zijn naar India alsmede Perzie, niet om er te wonen, maar hoogstwaarschijnljk omdat zij er financiële belangen hadden.

Het is tevens ook zo, dat de originele Johannes immigranten slecht Nederlands spraken en wel het Engels machtig waren. Dit gaf bij de Burgerlijke standen en soortgelijke instituten natuurlijk een behoorlijke spraakverwarring, als zij tegenover een Nederlands sprekende ambtenaar plaats namen, die ook maar zijn best deed overigens.

Ik zie het al voor me gebeuren. Er neemt een Armeen plaats op de stoel tegenover de ambtenaar en meldt zich ter inschrijving. Vraagt de ambtenaar: "Hoe heet u.?"

Trekt de bezoeker eerst natuurlijk een peinzend gezicht om 's diep na te denken over de bedoeling van de vraag en mompelt dan wat half in het Armeens aangevuld met een andere helft Engels/Nederlands/Hindi/Farsi en misschien ook nog wat chinese klanken en de ambtenaar zucht, steunt en kreunt meent dan bepaalde klanken te horen en interpreteert die klanken dan ook naar Nederlands taal maatstaven en de bezoeker vindt het prima, want hij heeft zijn "visum met stempel" en kan zijn gang gaan. Zal hem een worst wezen, wat de ambtenaar in die dikke pillen met zijn ganseveer heeft zitten schrijven en de ambtenaar vindt het ook best, want het was me weer een warm moeilijk dagje en tijd voor zijn siësta en zijn kopi tubruk (zwarte koffie) en gekoeld natuurlijk.

Een voorbeeld van spraak- en schrijfverwarring:

De naam Hovsep is Joseph en de naam Madlina was Magdalena en de naam David was Avit en de naam Gavork was gewoon George. Ik kan me best voorstellen, dat de Nederlandse ambtenaren er tureluurs van werden en dat er meerdere vergissingen plaats vonden tijdens het registreren van Armeense burgers, met het gevolg dat er persoonskaarten en dergelijke bestaan waarop dan weer de Nederlandse naam dan weer de Armeense naam te lezen zijn, terwijl het in wezen om dezelfde persoon gaat.

Wel bewonderenswaardig vind ik persoonlijk het feit, dat deze "nomaden" zo'n beetje alle gangbare talen bijna zo goed als machtig waren, die men sprak in de gebieden die zij bewoonden of bezochten.

Noord West India: Het Gujarati Hindi en Engels en Nederlands, Perzie het Farsi, Nederlands Indië het Nederlands en de lokale talen die men daar sprak. (In die tijden was er nog geen algemene taal Bahasa Indonesia).

Maar.... omgekeerd werden bijvoorbeeld in de taal van de Gujarati India ook veel Nederlandse (VOC) woorden overgenomen, die heden ten dage nog gebezigd worden. In het Gujarati betekent en zegt men NEE op een eendere manier als in het Hollands. Nog zo'n voorbeeld: Daar kent men ook de naam Hans net als in Europa en zo zal er natuurlijk nog veel meer overgenomen zijn. Waarom zou het slechts in Nederlands Indië zo geweest zijn?

Ik hoop om via diverse boekwerken mezelf eerst meer te verdiepen in de diverse families Johannes afkomstig uit Julfa. Het schijnt dat zij allen op één of andere manier tot dezelfde stam behoren en dat Jospeh Johannes zo'n beetje de scepter zwaaide over al die stamgenoten.

In elk geval zal ik de komende tijden de stamboom dan aanpassen en afmaken. Ik wil niet al te veel terug gaan in de tijd, maar mezelf meer toeleggen op historische feiten uit die streken en jaren.

Het is officiëel herfst geworden op 21 september en geheel onverwachts kreeg ik een berichtje binnen en dat bercihtje vertelde me, dat er feiten onderweg naar me toe waren over mijn over grootmoeder Anna. En zelfs foto's van haar en haar man, mijn overgrootvader TCJ Kroesen, ergens uit de jaren 1850/1895. Ben reuzebenieuwd. Want daarbij zijn ook nieuwe verwanten boven water gekomen. Het kan niet op. Smile

Hoe zou mijn overgrootmoeder eruit gezien hebben? Een gezicht, tot nog toe geheel onbekend voor mij. Ben echt benieuwd.

1 Comment|17 Views|View full article
This Web site:Een reis naar het verleden.
Posted by: Hans Boers on Mar 29 2011 05:27

Een verhaal over mijn koloniale en Nederlandsch Indische voorouders.

Een verhaal over de gevolgen en nasleep van een oorlog in de jaren 40 van de vorige eeuw.

In 9 delen gesplitst en te lezen met behulp van de Adobe Reader.

4 Comments|74 Views|View full article
Visits
0002697