You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Danish Genealogi er et sted hvor vi vil udgive danske databaser som generelt vil have almen interesse men også kan indeholde private slægtstræet.

Siden bliver vedligeholdt af www.FTB-Forum.dk som er det danske samlingssted for brugere af Family Tree Builder og MyHeritage.com. Hent seneste version af Family Tree Builder, sprog fil, brugervejledning eller få hjælpe til din slægtsforskning fra andre slægtsforsker.

Informationerne er som de er og vi kan ikke hjælpe med yderligere informationer. Hvor det er muligt vil vi indsætte links til materiale ejer, det kan være til en hjemmeside eller til en e-mail adresse.

Med denne side vil vi forsøge at stille så mange danske lokale og private databaser til rådighed som muligt, for at lette arbejdet for danske slægtsforskere.

Familietræerne er ikke altid sammenhængende slægtstræer, men kan være samling af personoplysninger som f.eks. dannebrogsmand. Her kan det være nyttigt at bruge funktionen søg.

Vi håber du vil få god gavn af siden og du er altid velkommen til at bidrage med materiale.

Hvis du har bemærkninger vedrørende dette sted, bedes du venligst kontakte mig ved at klikke på here.

Siden blev sidst opdateret den Sep 30 2014 og har i øjeblikket 809 medlem(mer). If you wish to become a member too, please click here.  

God fornøjelse!

----------------------------------------- English -----------------------------------------
Danish Genealogi is a place where we want to publish Danish database which will be of general interest, but also may contain personal family tree.

This site is maintained by www.FTB-Forum.dk which is the Danish support forum for users of Family Tree Builder and MyHeritage.com.

Informations are as they are and we can not help with more details. Where possible we will add links to material ownership, it can be for a website or an email address.

With this page we will try to make as many Danish local and private databases available as possible to facilitate the work of Danish genealogists.

Family trees are not always coherent charts, but can be collection of personal information such as  dannebrogsmand. Here it may be useful to use the search function.

We hope you will get good benefit from the page and you're always welcome to contribute with material.

If you have any comments concerning this site, please contact me by clicking on here.

Page last updated on Sep 30 2014 and currently 809 member (s). If you wish to become a member too, please click here.  

Are your searching for ancestors in Denmark?
You are also welcome to visit www.FTB-Forum.dk where it is possible for foreing genealogists to ask danish genealogists for help in the search of danish ancestors.

Enjoy!

Family news
Today
Andreas Christiansen joined another family site: Oksanen Web Site
Gitte Lone Stormly joined another family site: Birgittes 3 Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Holan Web Site
Jeanne Christensen joined another family site: KOCH Web Site
Annie Lillian Jespersen joined another family site: Schøler Hansens familieside
Yesterday
Hartvig_ Schøn joined another family site: Krøger & Vestergaard Familietræ
Sep 28, 2014
Tor Meidell Ulsted joined another family site: Hannås Website
Poul Erik Jensen joined another family site: Slægten Midtgaard Jacobsen - Fisker Salomonsen
johannes nielsen joined another family site: LINDAS ANER Web Site
Millie Nymark joined another family site: sorensen Web Site
Inge Nielsen updated her profile.
Kaare Bøgh-Jensen joined another family site: Henning Vinloev-Hansen Web Site
keld henriksen joined another family site: Henning Vinloev-Hansen Web Site
Henrik Flyger Bitsch joined another family site: Henning Vinloev-Hansen Web Site
Winnie Stenberg joined another family site: Henning Vinloev-Hansen Web Site
Arne Westenholtz joined another family site: Henning Vinloev-Hansen Web Site
Anders Peder Moustgaard joined another family site: Petersen Web Site
Henrik Brassøe Hardam joined another family site: prebensen Web Site
Sep 27, 2014
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: per.jakobsen57 Web Site
Ib K. Jensen joined another family site: Hultmann Web Site
Dorthe Chackey joined another family site: Geo's familie
Annette Lerche joined another family site: Petersen Web Site
DIRK FRANSEN joined another family site: Hansen Web Site
Frank Finstad joined another family site: Johnson Web Site
Mimi H�bbe updated her profile.
Jan Skogheim joined another family site: BertelsenTaudorf Web Site
John Svendsen joined another family site: Nielsen Web Site
Larry Parkinson submitted a request to become a member.
Danish Genealogi joined another family site: Parkinson Web Site
Ole Bjeldskov joined another family site: Fuglsang Jørgensen and beyond
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0021432
 
Loading...
Loading...