You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Danish Genealogi er et sted hvor vi vil udgive danske databaser som generelt vil have almen interesse men også kan indeholde private slægtstræet.

Siden bliver vedligeholdt af www.FTB-Forum.dk som er det danske samlingssted for brugere af Family Tree Builder og MyHeritage.com. Hent seneste version af Family Tree Builder, sprog fil, brugervejledning eller få hjælpe til din slægtsforskning fra andre slægtsforsker.

Informationerne er som de er og vi kan ikke hjælpe med yderligere informationer. Hvor det er muligt vil vi indsætte links til materiale ejer, det kan være til en hjemmeside eller til en e-mail adresse.

Med denne side vil vi forsøge at stille så mange danske lokale og private databaser til rådighed som muligt, for at lette arbejdet for danske slægtsforskere.

Familietræerne er ikke altid sammenhængende slægtstræer, men kan være samling af personoplysninger som f.eks. dannebrogsmand. Her kan det være nyttigt at bruge funktionen søg.

Vi håber du vil få god gavn af siden og du er altid velkommen til at bidrage med materiale.

Hvis du har bemærkninger vedrørende dette sted, bedes du venligst kontakte mig ved at klikke på here.

Siden blev sidst opdateret den Nov 28 2014 og har i øjeblikket 809 medlem(mer). If you wish to become a member too, please click here.  

God fornøjelse!

----------------------------------------- English -----------------------------------------
Danish Genealogi is a place where we want to publish Danish database which will be of general interest, but also may contain personal family tree.

This site is maintained by www.FTB-Forum.dk which is the Danish support forum for users of Family Tree Builder and MyHeritage.com.

Informations are as they are and we can not help with more details. Where possible we will add links to material ownership, it can be for a website or an email address.

With this page we will try to make as many Danish local and private databases available as possible to facilitate the work of Danish genealogists.

Family trees are not always coherent charts, but can be collection of personal information such as  dannebrogsmand. Here it may be useful to use the search function.

We hope you will get good benefit from the page and you're always welcome to contribute with material.

If you have any comments concerning this site, please contact me by clicking on here.

Page last updated on Nov 28 2014 and currently 809 member (s). If you wish to become a member too, please click here.  

Are your searching for ancestors in Denmark?
You are also welcome to visit www.FTB-Forum.dk where it is possible for foreing genealogists to ask danish genealogists for help in the search of danish ancestors.

Enjoy!

Family news
Yesterday
Roger Løberg joined another family site: Sitterud Web Site
Ib Graadal joined another family site: Sitterud Web Site
Vivi Bech (Nichol) joined another family site: Sitterud Web Site
Joseph Michael Shackelford submitted a request to become a member.
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Sitterud Web Site
Holger Novotny Thomsen joined another family site: Fahrendorff Jørgensen Web Site
Thomas Rasmussen joined another family site: Sanne Jill Jensen Web Site
Nov 27, 2014
Ole Bjeldskov joined another family site: TOVE Web Site
Lawrence R. Franks Linneballe joined another family site: Peilicke Web Site
Ole Kristian Moustgaard joined another family site: Peilicke Web Site
Kurt Borgkvist joined another family site: Peilicke Web Site
steen roikjaer joined another family site: Peilicke Web Site
Erik Petersen joined another family site: Peilicke Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Turner Web Site
Hartvig_ Schøn joined another family site: tree Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Lises slektforskningsprosjekt
Holger Novotny Thomsen joined another family site: Thorlacius Web Site
Mads Thorning Pelle joined another family site: Claus Andreasen Web Site
Monica Keesee joined another family site: Powell Web Site
Nov 26, 2014
Ole Christian Olsen joined another family site: bondeven Web Site
Helle Rau Hartmann joined another family site: Familie Christensen Web Site
Birger Falkenstrøm joined another family site: Skipper Olesen Web Site
Kell Schmidt joined another family site: Roehl-Amsbeck Web Site
Henrik Flyger Bitsch joined another family site: Familien Hansen Web Site
Birger Gert Markdal Johansen joined another family site: nilsson Web Site
Søren Skov updated his profile.
Martine Hocke updated her profile.
KLAUS Helmut Gevert joined another family site: Laxton Web Site
Nov 25, 2014
Anita Møller Jensen joined another family site: Webseite der Familie STARK - Österreich-Wien
Erik Lambrechtsen updated his profile.
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0021822
 
Loading...
Loading...