You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Danish Genealogi er et sted hvor vi vil udgive danske databaser som generelt vil have almen interesse men også kan indeholde private slægtstræet.

Siden bliver vedligeholdt af www.FTB-Forum.dk som er det danske samlingssted for brugere af Family Tree Builder og MyHeritage.com. Hent seneste version af Family Tree Builder, sprog fil, brugervejledning eller få hjælpe til din slægtsforskning fra andre slægtsforsker.

Informationerne er som de er og vi kan ikke hjælpe med yderligere informationer. Hvor det er muligt vil vi indsætte links til materiale ejer, det kan være til en hjemmeside eller til en e-mail adresse.

Med denne side vil vi forsøge at stille så mange danske lokale og private databaser til rådighed som muligt, for at lette arbejdet for danske slægtsforskere.

Familietræerne er ikke altid sammenhængende slægtstræer, men kan være samling af personoplysninger som f.eks. dannebrogsmand. Her kan det være nyttigt at bruge funktionen søg.

Vi håber du vil få god gavn af siden og du er altid velkommen til at bidrage med materiale.

Hvis du har bemærkninger vedrørende dette sted, bedes du venligst kontakte mig ved at klikke på here.

Siden blev sidst opdateret den Mar 4 2015 og har i øjeblikket 808 medlem(mer). If you wish to become a member too, please click here.  

God fornøjelse!

----------------------------------------- English -----------------------------------------
Danish Genealogi is a place where we want to publish Danish database which will be of general interest, but also may contain personal family tree.

This site is maintained by www.FTB-Forum.dk which is the Danish support forum for users of Family Tree Builder and MyHeritage.com.

Informations are as they are and we can not help with more details. Where possible we will add links to material ownership, it can be for a website or an email address.

With this page we will try to make as many Danish local and private databases available as possible to facilitate the work of Danish genealogists.

Family trees are not always coherent charts, but can be collection of personal information such as  dannebrogsmand. Here it may be useful to use the search function.

We hope you will get good benefit from the page and you're always welcome to contribute with material.

If you have any comments concerning this site, please contact me by clicking on here.

Page last updated on Mar 4 2015 and currently 808 member (s). If you wish to become a member too, please click here.  

Are your searching for ancestors in Denmark?
You are also welcome to visit www.FTB-Forum.dk where it is possible for foreing genealogists to ask danish genealogists for help in the search of danish ancestors.

Enjoy!

Family news
Today
Ernst Rosenwanger joined another family site: Ciubal Web Site
Hanne Yvette Hansen Bakke joined another family site: fauerholm lauritzen Web Site
Mogens Ugleholt Hansen joined another family site: Andersen Web Site
Jette Gørtz joined another family site: Poul Soegaard Pedersen Web Site
Elsebeth Foldbjerg joined another family site: Bundgaard Web Site
Tom Jensen Kloe joined another family site: hansen Web Site
Anders Peder Moustgaard joined another family site: Theilgaard Website
Yesterday
Leif Andersen joined another family site: Kongensbjerg Web Site
Per Bjorn Nielsen joined another family site: Urvaldt-Østergaard Web Site
Johnny Hansen joined another family site: hansen Web Site
Andreas Christiansen joined another family site: Baedeker Web Site
Tor Meidell Ulsted joined another family site: olsen Web Site
Jon Arne Sætre Skagestad joined another family site: Brandt Web Site
Danish Genealogi joined another family site: Ejner Jespersen Web Site
Poul Vehn submitted a request to become a member.
Martin Rasmussen submitted a request to become a member.
Millie Nymark joined another family site: Familien Web Site
Hans Martin Laustsen joined another family site: Familien Web Site
John Larsen joined another family site: Familien Web Site
Boha81 joined another family site: Familien Web Site
Vivi Bech (Nichol) joined another family site: Familien Web Site
Martin Christian Asmussen joined another family site: Familien Web Site
Jørn Nielsen joined another family site: Familien Web Site
preben lindskov jensen joined another family site: Familien Web Site
Mar 02, 2015
Danish Genealogi joined another family site: Schwarz Web Site
Malene Erika Eltved Kristensen joined another family site: Eltved Web Site
Anne-Margrethe Rix joined another family site: Kjøller Web Site
Arne Fredensborg Andersen joined another family site: Kusk Web Site
DURAND Charles joined another family site: Kusk Web Site
Helle Kjærgaard joined another family site: Kusk Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0022467
 
Loading...
Loading...