You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Danish Genealogi er et sted hvor vi vil udgive danske databaser som generelt vil have almen interesse men også kan indeholde private slægtstræet.

Siden bliver vedligeholdt af www.FTB-Forum.dk som er det danske samlingssted for brugere af Family Tree Builder og MyHeritage.com. Hent seneste version af Family Tree Builder, sprog fil, brugervejledning eller få hjælpe til din slægtsforskning fra andre slægtsforsker.

Informationerne er som de er og vi kan ikke hjælpe med yderligere informationer. Hvor det er muligt vil vi indsætte links til materiale ejer, det kan være til en hjemmeside eller til en e-mail adresse.

Med denne side vil vi forsøge at stille så mange danske lokale og private databaser til rådighed som muligt, for at lette arbejdet for danske slægtsforskere.

Familietræerne er ikke altid sammenhængende slægtstræer, men kan være samling af personoplysninger som f.eks. dannebrogsmand. Her kan det være nyttigt at bruge funktionen søg.

Vi håber du vil få god gavn af siden og du er altid velkommen til at bidrage med materiale.

Hvis du har bemærkninger vedrørende dette sted, bedes du venligst kontakte mig ved at klikke på here.

Siden blev sidst opdateret den Aug 1 2014 og har i øjeblikket 809 medlem(mer). If you wish to become a member too, please click here.  

God fornøjelse!

----------------------------------------- English -----------------------------------------
Danish Genealogi is a place where we want to publish Danish database which will be of general interest, but also may contain personal family tree.

This site is maintained by www.FTB-Forum.dk which is the Danish support forum for users of Family Tree Builder and MyHeritage.com.

Informations are as they are and we can not help with more details. Where possible we will add links to material ownership, it can be for a website or an email address.

With this page we will try to make as many Danish local and private databases available as possible to facilitate the work of Danish genealogists.

Family trees are not always coherent charts, but can be collection of personal information such as  dannebrogsmand. Here it may be useful to use the search function.

We hope you will get good benefit from the page and you're always welcome to contribute with material.

If you have any comments concerning this site, please contact me by clicking on here.

Page last updated on Aug 1 2014 and currently 809 member (s). If you wish to become a member too, please click here.  

Are your searching for ancestors in Denmark?
You are also welcome to visit www.FTB-Forum.dk where it is possible for foreing genealogists to ask danish genealogists for help in the search of danish ancestors.

Enjoy!

Family news
Yesterday
Ole Kristian Moustgaard joined another family site: Kristjansson Web Site
Eva Östman Delcomyn joined another family site: Bengtson-Stolpe-Nedergaard Web Site
Pia Borch joined another family site: Ruhoff Andersen Web Site
Ib K. Jensen joined another family site: Hernæs Web Site
christian kjær joined another family site: Hernæs Web Site
Anne-Margrethe Rix joined another family site: Hernæs Web Site
Gerda Dybro joined another family site: Hernæs Web Site
Henrik Flyger Bitsch joined another family site: Suss familj1 Web Site
Ole Bjeldskov joined another family site: risager Web Site
jytte kirstein simonsen joined another family site: Hernæs Web Site
kristina christensen joined another family site: Hernæs Web Site
Fie Sode Hansen joined another family site: Kofoed Web Site
Andreas Christiansen joined another family site: Familienseite
Andreas Christiansen joined another family site: Familyworld
Klaus Erik Westh joined another family site: Beyer Web Site
Ib K. Jensen joined another family site: Beyer Web Site
monpet created a new family site: Mona Petersen Family Web site3 Web Site
KLAUS Helmut Gevert joined another family site: Leiter-Greve Web Site
Annette Nielsen joined another family site: Beck & Christensen Family Website
Millie Nymark joined another family site: McGill Web Site
July 31, 2014
Henrik Jørgensen updated his profile.
Andreas Christiansen joined another family site: Schulte & Kloss family Tree
Andreas Christiansen joined another family site: de Paula Lopes Web Site
Andreas Christiansen joined another family site: Sulzer Web Site
Andreas Christiansen joined another family site: Grendel
Keld Hjortskov submitted a request to become a member.
July 30, 2014
Jørgen joined another family site: Pedersen Web Site
Gitte Samsøe-Jensen joined another family site: vores aner Web Site
Allan Emanuel joined another family site: nyborg-karlsen Web Site
July 29, 2014
Kaj Henning Sørensen joined another family site: Hagensby Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0021113
 
Loading...
Loading...