You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome
Jeg heter <Linda Mie Krogh> og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk her for å kontakte meg.
Vårt slektstre er publisert direkte på denne siden! Det finnes 786 navn på vårt slektstre.
Dette webstedet ble til sist oppdatert Jan 31 2015 og det har for tiden 231 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click her.   Hygg deg!

Go to family tree
Family news
Today
A site member joined another family site: Sandlie Web Site
A site member joined another family site: Knudsen Web Site
A site member joined another family site: Hawkins Web Site
A site member updated her profile.
Yesterday
A site member joined another family site: Axelsson Web Site
A site member joined another family site: Jørgensen Web Site
A site member joined another family site: Filips aner Web Site
A site member joined another family site: Ruud Web Site
A site member joined another family site: Holan Web Site
A site member joined another family site: Filips aner Web Site
Jan 29, 2015
A site member joined another family site: Kværner Web Site
A site member joined another family site: edvardsen Web Site
A site member joined another family site: Smith Web Site
A site member joined another family site: Familien Christian Christiansen Web Site
A site member joined another family site: Simonsen Web Site
A site member joined another family site: Turner Web Site
A site member joined another family site: Arnes Web Site
A site member joined another family site: Rugaas Web Site
A site member joined another family site: Simonsen Web Site
A site member joined another family site: Naeser family Web Site
A site member joined another family site: Simonsen Web Site
A site member joined another family site: Simonsen Web Site
Jan 28, 2015
A site member joined another family site: Mieirs Family Site (23andMe)
A site member updated his profile.
A site member joined another family site: Christiansen Web Site
A site member joined another family site: Mowat Hystad Web Site
A site member joined another family site: Anderson Henriksen Chapko Waskowec Web Site
A site member joined another family site: Simonsen Web Site
A site member joined another family site: Simonsen Web Site
A site member joined another family site: Simonsen Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0007895
 
Loading...
Loading...