You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Mit navn  Hans Peter Hansen , og jeg er webmaster for dette sted.

Billedet her til vestre er mit fødehjem taget 2012 i Svennerup, Kongsted Sogn.

Hvis du ønsker medlemskab af denne side, vil jeg bede dig om at skrive, hvilke peroner vi har fælles, på forhånd tak.

Hurra, så nåede jeg 25.000 personer i slægten 21-11-2013. Tak til alle.

Dette sted blev oprettet ved hjælp af MyHeritage.com og det downloadede program Family Tree Builder. Det er et rigtig godt system, hvor alle kan oprette et sted for deres famile og offentliggøre et stamtræ på nettet og dele deres billeder. Hvis du har bemærkninger vedrørende dette sted, bedes du venligst kontakte mig ved at klikke på here.


Her er lidt info og statistik fra hjemmesiden:
Our family tree is posted online on this site! There are 111575 names in our family site.


Hvad er det jeg arbejder for?

1. Seriøs slægtsforskning ,at tjekke op på de oplysninger man får, hvor og når dette er muligt.

2. At hjælpe andre med deres forskning og dele informationer og viden, så når jeg tilføjer dig, så er du velkommen til at tage de data, som du har interesse i.

3. At komme videre med min egen forskning og finde ud af, hvad der blev af hver enkelt person og få sat billeder på.

4. At få styr på både aner og sidegrene (inkl. fotos). Det er vigtigt for mig at alle forbindelser kortlægges. Deler derfor gerne fotos og regner med det samme fra din side


Siden blev sidst opdateret den Nov 26 2014 og har i øjeblikket 184 medlem(mer). If you wish to become a member too, please click here.  

Håber du kan finde noget, som glæder dig. God fornøjelse!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Hans Peter Hansen published a new version of the Hans Peter Hansen family tree from the Family Tree Builder
KLAUS Helmut Gevert joined another family site: Laxton Web Site
Yesterday
Finn Raaby Magnussen joined another family site: Musaeus familiens Web Site
Andreas Christiansen joined another family site: Kugelmann Web Site
Nov 24, 2014
Mogens Ugleholt Hansen joined another family site: Bjarne Erik Jensen Web Site
Kurt Dirchsen joined another family site: Hundahl Web Site
Karin Adiv joined another family site: Johannesson Web Site
Nov 23, 2014
Marianne Urban joined another family site: Jørgensen Web Site
Nov 22, 2014
Palle Louw commented on the photo Hanna der smiler:
 Billedet af Hanna bedes fjernet. Hilsen Palle Louw 
Palle Louw commented on the photo Hanna Vester Andersen:
 Du bedes fjerne billedet af Hanna Vester Andersen fra din side. Venlig hilsen Palle louw 
Hans Peter Hansen joined another family site: Saltoft Web Site
Johan Itzel joined another family site: Saltoft Web Site
Lindy Sørensen joined another family site: elisa anne marie madsen Web Site
Steen Nielsen joined another family site: Birgittes 3 Web Site
Nov 21, 2014
Henrik Kähler joined another family site: Petersen Web Site
Mogens Lerche joined another family site: Glæsner Web Site
Bente Beck Jensen joined another family site: farmer Web Site
Nov 20, 2014
Henriette Matthiesen joined another family site: Larsen Web Site
Helge Andersen joined another family site: Thorlacius Web Site
Jens Klindt Jørgensen joined another family site: Frandsen Web Site
Hans Peter Hansen said: Så er er jeg kommet tilbage til 1470 via Peder Hansen Bomand. Denne slægt er jeg ved at lægge ind
Nov 19, 2014
Rikke Tove Grøndal joined another family site: Høiberget klanen
Gitte Lone Stormly joined another family site: Pagh(Født Jensen) Web Site
Johnny Hansen joined another family site: Petersen Web Site
Henrik Kähler joined another family site: Hall Torgersen Web Site
Karin Bente Andersen joined another family site: laursen Web Site
Nov 18, 2014
Karin Adiv joined another family site: Lund Web Site
Anna Sofia Andersen joined another family site: Anders Beckmans
 
View older news
News articles
Family stories:Navneoversigt.
Posted by: Anne Vibet Hansen on Aug 5 2012 07:03
0 Comments|28 Views|View full article
Other:Navnelov
Posted by: Sonja Clausen on May 12 2012 06:06
0 Comments|24 Views|View full article
Genealogy:Navneskik og navnelov
Posted by: Hans Peter Hansen on Apr 10 2011 14:33

Navneskik og navnelov

Navneskik

Især på landet har der gennem mange generationer været faste regler om, hvem børnene skulle opkaldes efter. Den førstefødte dreng blev tit og ofte opkaldt efter sin farfar, og den næste dreng blev opkaldt efter sin morfar. Ligeledes efter samme regel blev den første pige opkaldt efter sin farmor, og den næste pige blev opkaldt efter sin mormor. Det gjorde jo det, at der ikke skete den store udskiftning på navne i familien.

Navnelovgivning

Reglerne for personnavne har ændret sig meget gennem tiden. Det første tilløb til en navnelov stammer fra 1526, hvor kong Frederik I påbød adelen at føre fast slægtsnavn. Navnet kunne bl.a. vælges på grundlag af slægtens våbenskjold. Det valgte slægtsnavn skulle videregives fra far til børn; men de adelige kvinder skulle beholde deres eget slægtsnavn i ægteskabet. Loven omfattede dog kun en meget lille del af befolkningen, formentlig langt under 1%.

Fast slægtsnavn 1771/1828

På foranledning af Johann Friedrich Struensee indførtes 1771 i hertugdømmerne den første navnelov for den brede befolkning. Loven betød, at alle skulle føre fast slægtsnavn i stedet for de tidligere patronymer (-sen/-søn og -datter) og tilnavne. Hensigten var formentlig, at der snart herefter skulle komme en tilsvarende lov for Kongeriget Danmark, men året efter den 28. april 1772 blev Struensee henrettet, og derefter gik sagen i stå.

Først den 30. maj1828 kom en dåbsforordning, der kan ses som den første navnelov for Kongeriget Danmark. Ligesom i hertugdømmerne medførte loven krav om fast slægtsnavn for alle indbyggere. Som fremtidigt slægtsnavn skulle man bruge det patronym eller tilnavn, som var almindeligt brugt i slægten på det tidspunkt. Hvis man ville bruge et patronym, skulle det være med endelsen -sen.

Loven af 1828 var særdeles upopulær, og mange havde meget svært ved at forstå hensigten med den. Det førte til stor forvirring i de følgende år. Mange forsøgte at omgå loven, f.eks. ved brug af dobbelte patronymer. Poul Pedersens søn blev døbt med navnet Peder Poulsen Pedersen. Den 4. marts1857 kom derfor en lov om forandring af dåbsforordningen fra 1828. Denne lov præciserede og strammede yderligere reglerne for brug af faste slægtsnavne.

Der var dog fortsat stor utilfredshed i befolkningen. Dertil kom, at målet med de nye navnelove ikke var opnået. Ideen havde egentlig været at forøge mangfoldigheden blandt efternavnene, så det blev nemmere at skelne mellem folk. Der var imidlertid sket det stik modsatte, idet de fleste havde fået deres patronym som slægtsnavn. Resultatet var, at over 80% af hele befolkningen nu havde et sen-navn. På den baggrund blev der nedsat et sagkyndigt udvalg, der skulle undersøge, hvordan mangfoldigheden blandt efternavne kunne forøges. I 1899 udgav den en betænkning, Dansk Navneskik af Fredrik Nielsen, Axel Olrik og Johannes Steenstrup, hvori der findes en uddybende beskrivelse af emnet om navne.

Mulighed for navneforandring 1904

Det førte igen frem til en ny navnelov i 1904. I denne lov blev der for første gang åbnet mulighed for navneforandring. Efter loven kunne man én gang i livet få ændret sit efternavn mod betaling af 4 kroner. Der var flere muligheder for at få et nyt slægtsnavn. Et navn kunne bevilges, hvis ansøgeren dokumenterede, at navnet havde været almindeligt brugt i slægten gennem flere generationer eller hvis ansøgeren havde indhentet tilladelse fra alle nulevende bærere af navnet. En anden mulighed var, at vælge et helt nyt navn, som ikke tidligere havde været brugt i landet. I den forbindelse blev der udarbejdet en liste med flere tusinde forslag til nye slægtsnavne. Samtidig blev der lavet en liste med beskyttede efternavne, som andre ikke kunne få. Listen over beskyttede navne frem til 1987 kan ses i Lovtidende.

Mellemnavn indføres 1961

Den 17. maj1961 kom en ny navnelov. Med denne lov dukkede mellemnavnet op. Det blev muligt for kvinder at bevare deres eget slægtsnavn efter indgåelse af ægteskab. Endelig blev der givet mulighed for at erhverve et slægtsnavn ved øvrighedsbevilling (gennem statsamt / overpræsidium), hvis en af bedsteforældrene havde båret det.

Til gengæld blev muligheden for at opnå navneforandring efter tilladelse fra alle nulevende bærere af navnet igen afskaffet. Baggrunden var, at der i nogle tilfælde var blevet betalt penge for sådan en tilladelse, og det ville man undgå.

Ligestilling mellem kønnene 1982

Den næste navnelov kom i 1982. Med denne lov blev der skabt fuldstændig ligestilling mellem mænd og kvinder og mellem børn født i og udenfor ægteskab. Herefter blev det således hovedreglen, at både mand og kvinde beholdt eget slægtsnavn ved indgåelse af ægteskab; men begge kunne vælge at tage den andens slægtsnavn som giftenavn.

Muligheden for at få bedsteforældrenes slægtsnavne ved bevilling blev udvidet til at omfatte oldeforældrene, og det blev muligt at få navneforandring flere gange gennem livet.

I 1989 blev der indført et gebyr på 3000 kr. for navneændring gennem Statsamtet/Overpræsidium.

Yderligere liberalisering 2005

I foråret 2005 vedtog Folketinget en ny navnelov, der trådte i kraft den 1. april2006. Den nye navnelov medfører en række forandringer, heriblandt er:

  • Alle ansøgninger om navneforandring skal i fremtiden indsendes til bopælssognet.
  • Sognepræsten kan selvstændigt bevilge navneforandring i flere tilfælde.
  • Muligheden for at få oldeforældrenes slægtsnavne ved bevilling udvides til at omfatte tipoldeforældrene.
  • Gebyret på de 3000 kr. bortfalder. Fra 16. maj 2007 genindførtes et gebyr på 430 kr., hvilket 1. januar 2009 blev forhøjet til 440 kr. og igen 1. januar 2010 til 460 kr. Ved visse navneændringer, f.eks. i forbindelse med vielse, skal der ikke betales gebyr.
  • Det bliver muligt at tage sit eget mellemnavn som slægtsnavn.
  • Det bliver muligt at tage et slægtsnavn, hvis der er i forvejen er mindst 2000 i Danmark, der bærer det. Det omfatter i øjeblikket ca. 150 af de mest almindelige efternavne.
  • Begrebet giftenavne bortfalder. Et navn, der er erhvervet gennem ægteskab kan dermed bruges og videregives på samme måde, som et navn der er erhvervet ved fødselen.
  • Samlevende sidestilles med ægtefolk, så de kan få hinandens efter- og mellemnavne.
  • Muligheden for brug af patronymer genindføres. Herefter vil et barn som efternavn kunne få faderens eller moderens fornavn efterfulgt af endelsen -sen eller -datter.
  • En række fornavne som kan bruges til både drenge og piger bliver tilladt.
1 Comment|125 Views|View full article
Visits
0028661
 
Loading...
Loading...