Welcome

Velkommen til  Steinar Høseggen s slektsregistreringer, og vær velkommen til å gå igjennom slektstreet. Dersom du er i slekt med noen av de som er registrert, vil du finne mange interessante tråder bakover i tid.

I tillegg til mitt eget slektstre, har jeg også slektsregistreringer om min kjære Grete Komissar. Selv som det er sparsomt med opplysninger om hennes slekt, har vi funnet en slektstråd som viser at vi i 12. slektsledd har samme ane.  Gretes slektstre vil du kunne lese ved å klikke på <privat> Komissar.

Min mors, Marit Bye, slekt er i hovedsak fra Namdalen, og med forholdsvis mange registreringer bakover til 1650-1700. Her er vi innom store Namdals-slekter som Ekker, Seem, Strand, Romstad, o.fl, men også tråder til slekter i Snåsa, Verdal og Jemtland.

Min fars, Rolf Olav Olsen, slekt føler jeg har sitt tyngdepunkt i Røros, f.eks i slektene Høsøien og Galåen, og andre kjente slektsnavn fra Røros. Men det er også tråder til andre kommuner i Sør-Trøndelag: Byneset, Skaun, Melhus, Gauldal, Holtålen, samt Tynset, Kvikne, Folldal, Vestlandet og Jemtland.

Slektstreet viser også noen lange slektstråder bakover i tid. Disse må karakteriseres som usikre, men er veldig interessante å kunne avklare. F.eks om våre aner i Jemtland virkelig var etterkommere av Harald Hårfagre.Smile

Jeg er også interessert i å få melding om feil og suppleringer. Vennligst klikk here for å kontakte meg hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger for dette webstedet. Family tree summary>

Dette webstedet ble til sist oppdatert Aug 30 2015 og det har for tiden 80 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.  

Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Kjetil Aglen joined another family site: Bach & Grønseth Web Site
Poul Jørgensen joined another family site: Jørgensen Web Site
Yesterday
Oddvar Johansen joined another family site: Willy Monsen Due Almestrand Web Site
Aug 28, 2015
Anne-Julie Skar Falch joined another family site: Bye-Pedersen
knut johansson joined another family site: baglo Web Site
knut johansson joined another family site: Frenningsmoen Web Site
Aug 27, 2015
per-olav bang joined another family site: Ottersland slekta Web Site
Aug 26, 2015
Håkon Theisen joined another family site: Kvamme Web Site
Gro-Helen Thomassen joined another family site: Familien Høyviks nettside
Aug 25, 2015
Anne-Julie Skar Falch joined another family site: jacobsen Web Site
bent friis-nielsen joined another family site: Buhl Web Site
Olfert Rahbek joined another family site: Petersen Web Site
Aug 24, 2015
knut johansson joined another family site: Kleven Web Site
knut johansson joined another family site: Hagnes' Slektside
Oddvar Johansen joined another family site: wiktor's project Web Site
Aug 23, 2015
Oddvar Johansen joined another family site: Винокурова Web Site
Morten Aasen joined another family site: Винокурова Web Site
Kristin Vigander joined another family site: Kiaer Web Site
Håkon Theisen joined another family site: Jacobsen Web Site
Odd Fredriksen joined another family site: wiktor's project Web Site
Steinar Høseggen joined another family site: Enebu-gubbens slektninger på nett
Anne-Julie Skar Falch joined another family site: Enebu-gubbens slektninger på nett
Egil Oyangen joined another family site: Enebu-gubbens slektninger på nett
Aug 22, 2015
Bernt Wikan joined another family site: Angell-Emaus Web Site
Egil Oyangen joined another family site: Larsen Web Site
Aug 21, 2015
Michel SENGES joined another family site: kujanpää Web Site
Angelika Andersson joined another family site: Kendrin Web Site
Anne-Julie Skar Falch joined another family site: Jensen Web Site
Bernt Wikan joined another family site: Jensen Web Site
Aug 20, 2015
Egil Oyangen joined another family site: Ramo Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0004992