You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Velkommen til  Steinar Høseggen s slektsregistreringer, og vær velkommen til å gå igjennom slektstreet. Dersom du er i slekt med noen av de som er registrert, vil du finne mange interessante tråder bakover i tid.

I tillegg til mitt eget slektstre, har jeg også slektsregistreringer om min kjære Grete Komissar. Selv som det er sparsomt med opplysninger om hennes slekt, har vi funnet en slektstråd som viser at vi i 12. slektsledd har samme ane.  Gretes slektstre vil du kunne lese ved å klikke på <privat> Komissar.

Min mors, Marit Bye, slekt er i hovedsak fra Namdalen, og med forholdsvis mange registreringer bakover til 1650-1700. Her er vi innom store Namdals-slekter som Ekker, Seem, Strand, Romstad, o.fl, men også tråder til slekter i Snåsa, Verdal og Jemtland.

Min fars, Rolf Olav Olsen, slekt føler jeg har sitt tyngdepunkt i Røros, f.eks i slektene Høsøien og Galåen, og andre kjente slektsnavn fra Røros. Men det er også tråder til andre kommuner i Sør-Trøndelag: Byneset, Skaun, Melhus, Gauldal, Holtålen, samt Tynset, Kvikne, Folldal, Vestlandet og Jemtland.

Slektstreet viser også noen lange slektstråder bakover i tid. Disse må karakteriseres som usikre, men er veldig interessante å kunne avklare. F.eks om våre aner i Jemtland virkelig var etterkommere av Harald Hårfagre.Smile

Jeg er også interessert i å få melding om feil og suppleringer. Vennligst klikk here for å kontakte meg hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger for dette webstedet. Family tree summary>

Dette webstedet ble til sist oppdatert Aug 28 2014 og det har for tiden 76 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.  

Hygg deg!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Oddvar Johansen joined another family site: Forsbakk Lund Web Site
Finn Kofoed joined another family site: Olsen Web Site
Finn Kofoed joined another family site: Alro Web Site
Yesterday
Anne-Julie Skar Falch joined another family site: Henningsen Web Site
Egil Oyangen joined another family site: Geir Arne Asklund Web Site
Oddvar Johansen joined another family site: Sandnes Web Site
Aug 25, 2014
Irma Ekman joined another family site: Pekki-Parkkila Web Site
Irma Ekman joined another family site: Cavonius Family Web Site
Aug 24, 2014
Morten Aasen joined another family site: Kari & Kjell Undbekken Family Website
Morten Aasen joined another family site: Jensen Web Site
Oddvar Johansen joined another family site: FAmilien Web Site
Oddvar Johansen joined another family site: Johannesson Web Site
Aug 22, 2014
Finn Kofoed joined another family site: nyborg-karlsen Web Site
Aug 21, 2014
Anne-Julie Skar Falch joined another family site: Olsen Web Site
Aug 20, 2014
Hans Tore Larsen joined another family site: Haukedal Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0004377
 
Loading...
Loading...