Welcome

Jeg heter Tor Egeberg og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.Smile
Our family tree is posted online on this site! There are 16948 names in our family site.

Opplysninger ang. Kongerekkefølge/fødsel er innhentet fra "Heimskringla"- "Snorres Saga" - "Morkinskinna"(Island ca. 1220) - "Wikipedia" - "OUR FOLK of the Swedes Family genealogy" - "Danmarkshistorien.dk" - "Ynglingesagan" - "Orknøyingenes saga".

Ekteparet på 1600-talet hadde ikke etternavn slik vi kjenner det i dag. Om et ektepar tok over hjemgården hans eller hennes tok de navnet der. Eller de flytta til en tredje gård og tok navnet der Det var ikke mange på bygdene som hadde etternavn ut over at de brukte gardsnavnet på den tida.
I enkelte slekter var det navn som gjekk i arv, men faste etternavn ble ikke vanlig før etter navneloven av 1923.
Det er sjeldent at kona får mannens slektsnavn før kanskje 1850 i Norge, men dette skjer da stort sett i de finere kretser. Skikken skal være kommet fra Danmark (Der skikken begynte tidligere). Med slektsnavn menes "faste etternavn" altså etternavn som ikke betegner hvem man er sønn av eller hvor man bor/er født. Verken gårdsnavn (Nordseth og Garvik) eller patronym (f.eks. Ottesen og Tostensdatter) ville da bli kalt slektsnavn, men disse ble ved navneloven fryst og gjort til faste etternavn (slektsnavn). En manns Patronym blir svært misvisende å bruke på kona før navneloven, da navnet jo betyr sønn av Otter. Det var ikke vanlig med familienavn før langt inn i moderne tid, og Navneloven av 1923 brakte dette endelig inn i faste former. Når det gjelder "almuen" så er det patronymet som er gjeldene inntil navneloven kom. Før det var det fars fornavn med endelsen sen eller datter. I noen tilfeller hvor far hadde to fornavn så var det andre fornavnet som ble valgt og tillagt endelsen sen eller datter.

Dette webstedet ble til sist oppdatert Apr 24 2015 og det har for tiden 105 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!
Smile


Go to family tree
Family news
Yesterday
A site member joined another family site: White/Carlsen Web Site
A site member joined another family site: Melsom Andresen Web Site
A site member joined another family site: Lindfors Web Site
A site member joined another family site: Hagen Web Site
Apr 23, 2015
A site member joined another family site: Holm Web Site
A site member joined another family site: Holm Web Site
A site member joined another family site: Haug Web Site
A site member joined another family site: Torgersen Web Site
A site member joined another family site: Familie Web Site
A site member joined another family site: Haug Web Site
A site member joined another family site: Weicher Web Site
A site member joined another family site: Kleven fra Fauske og omegn
Apr 22, 2015
A site member joined another family site: Holthe Web Site
A site member joined another family site: Knutsen Web Site
A site member joined another family site: Skyberg Web Site
A site member joined another family site: Familie Web Site
A site member joined another family site: Kaiser /Lengert Web Site
A site member joined another family site: andersgarden Web Site
A site member joined another family site: Strand Web Site
A site member joined another family site: Filips aner Web Site
Apr 21, 2015
A site member joined another family site: Solli Slekta Web Site
A site member published a new version of the Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg_2014-11-03 family tree from the Family Tree Builder
A site member joined another family site: RuneMagnus Web Site
Apr 20, 2015
A site member updated the details of Kari Jensen Oppi (født Knutsdatter Øfstgarden) , Ola Olsen Knapper , Erik Sigfridsson Valkoinen, Granjøn, Östmark, Sverige , Mari Amundsdatter Austvatn and 3 other people in family tree Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg_2014-11-03
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0006021
 
Loading...
Loading...