You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Jeg heter Tor Egeberg og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.Smile
Our family tree is posted online on this site! There are 16602 names in our family site.

Opplysninger ang. Kongerekkefølge/fødsel er innhentet fra "Heimskringla"- "Snorres Saga" - "Morkinskinna"(Island ca. 1220) - "Wikipedia" - "OUR FOLK of the Swedes Family genealogy" - "Danmarkshistorien.dk" - "Ynglingesagan" - "Orknøyingenes saga".

Ekteparet på 1600-talet hadde ikke etternavn slik vi kjenner det i dag. Om et ektepar tok over hjemgården hans eller hennes tok de navnet der. Eller de flytta til en tredje gård og tok navnet der Det var ikke mange på bygdene som hadde etternavn ut over at de brukte gardsnavnet på den tida.
I enkelte slekter var det navn som gjekk i arv, men faste etternavn ble ikke vanlig før etter navneloven av 1923.
Det er sjeldent at kona får mannens slektsnavn før kanskje 1850 i Norge, men dette skjer da stort sett i de finere kretser. Skikken skal være kommet fra Danmark (Der skikken begynte tidligere). Med slektsnavn menes "faste etternavn" altså etternavn som ikke betegner hvem man er sønn av eller hvor man bor/er født. Verken gårdsnavn (Nordseth og Garvik) eller patronym (f.eks. Ottesen og Tostensdatter) ville da bli kalt slektsnavn, men disse ble ved navneloven fryst og gjort til faste etternavn (slektsnavn). En manns Patronym blir svært misvisende å bruke på kona før navneloven, da navnet jo betyr sønn av Otter. Det var ikke vanlig med familienavn før langt inn i moderne tid, og Navneloven av 1923 brakte dette endelig inn i faste former. Når det gjelder "almuen" så er det patronymet som er gjeldene inntil navneloven kom. Før det var det fars fornavn med endelsen sen eller datter. I noen tilfeller hvor far hadde to fornavn så var det andre fornavnet som ble valgt og tillagt endelsen sen eller datter.

Dette webstedet ble til sist oppdatert Jan 28 2015 og det har for tiden 100 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!
Smile


Go to family tree
Family news
Today
A site member joined another family site: Slekt Odd Ingar Web Site
Yesterday
A site member joined another family site: Strøm Thorstensen Web Site
A site member joined another family site: Nettsiden til familien Norén Tveter
A site member joined another family site: Familien Web Site
A site member updated the details of Marte Gundersen Fulu (født Amundsdatter Berger) , Anne Gundersen Ruud (født Amundsdatter Berger) and Anders Hansen Sollaust in family tree Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg_2014-11-03
A site member joined another family site: Haug Web Site
A site member joined another family site: Pedersen Web Site
Jan 26, 2015
A site member joined another family site: Strandhaug Web Site
A site member joined another family site: Koch Web Site
A site member joined another family site: Svenn Øivind Orskaug & Erik Mitseim Slekt
A site member joined another family site: Svenn Øivind Orskaug & Erik Mitseim Slekt
Jan 25, 2015
A site member joined another family site: Ulsted Web Site
A site member joined another family site: Nymoen Web Site
A site member joined another family site: østborg Web Site
A site member published a new version of the Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg_2014-11-03 family tree from the Family Tree Builder
A site member updated the details of Karl Carlsen Hamang , Paal Mullikka , Kirsti Finnsdatter Ekornhol , Haki Gandolfsson and 4 other people in family tree Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg_2014-11-03
Jan 24, 2015
A site member joined another family site: Frode fra berger Web Site
A site member submitted a request to become a member.
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0005486
 
Loading...
Loading...