You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Jeg heter Tor Egeberg og jeg startet dette webstedet.
Dette webstedet ble opprettet ved bruk av MyHeritage.com. Dette er et flott system som lar alle som deg og meg opprette et websted for familien, selv publisere slektstrær og dele bilder på internett. Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.Smile
Our family tree is posted online on this site! There are 15878 names in our family site. The earliest event is the birth of King Visbur (Burvis?) "Hodbrodd" Vanlandesson, of Sweden (72). The most recent event is the death of Gloria Elide Almeda Wiigs (født Siebls) (July 17 2014).

Opplysninger ang. Kongerekkefølge/fødsel er innhentet fra "Heimskringla"- "Snorres Saga" - "Morkinskinna"(Island ca. 1220) - "Wikipedia" - "OUR FOLK of the Swedes Family genealogy" - "Danmarkshistorien.dk" - "Ynglingesagan" - "Orknøyingenes saga".

Ekteparet på 1600-talet hadde ikke etternavn slik vi kjenner det i dag. Om et ektepar tok over hjemgården hans eller hennes tok de navnet der. Eller de flytta til en tredje gård og tok navnet der Det var ikke mange på bygdene som hadde etternavn ut over at de brukte gardsnavnet på den tida.
I enkelte slekter var det navn som gjekk i arv, men faste etternavn ble ikke vanlig før etter navneloven av 1923.
Det er sjeldent at kona får mannens slektsnavn før kanskje 1850 i Norge, men dette skjer da stort sett i de finere kretser. Skikken skal være kommet fra Danmark (Der skikken begynte tidligere). Med slektsnavn menes "faste etternavn" altså etternavn som ikke betegner hvem man er sønn av eller hvor man bor/er født. Verken gårdsnavn (Nordseth og Garvik) eller patronym (f.eks. Ottesen og Tostensdatter) ville da bli kalt slektsnavn, men disse ble ved navneloven fryst og gjort til faste etternavn (slektsnavn). En manns Patronym blir svært misvisende å bruke på kona før navneloven, da navnet jo betyr sønn av Otter. Det var ikke vanlig med familienavn før langt inn i moderne tid, og Navneloven av 1923 brakte dette endelig inn i faste former. Når det gjelder "almuen" så er det patronymet som er gjeldene inntil navneloven kom. Før det var det fars fornavn med endelsen sen eller datter. I noen tilfeller hvor far hadde to fornavn så var det andre fornavnet som ble valgt og tillagt endelsen sen eller datter.

Dette webstedet ble til sist oppdatert Oct 24 2014 og det har for tiden 98 registrerte medlemmer. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!
Smile


Go to family tree
Family news
Today
A site member published a new version of the Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg family tree from the Family Tree Builder
Yesterday
A site member joined another family site: Solheim Hansen
A site member joined another family site: KRISTIANSEN Web Site
A site member updated the details of Anne Bergersdatter Knapper in family tree Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg (via MyHeritage mobile app)
A site member added Anne Bergersdatter Knapper to family tree: Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg (via MyHeritage mobile app)
A site member updated the details of Siri Zachrisdatter in family tree Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg
A site member joined another family site: Storsveen Web Site
Oct 21, 2014
A site member published a new version of the Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg family tree from the Family Tree Builder
A site member updated the details of Aase Olsen Ner-Fjell (født Olsdatter) , Tosten Gundersen and Thorleif Schjelderup in family tree Egeberg Family_Norway_Tor Egeberg
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0004532
 
Loading...
Loading...