You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Eg er Jan (Edgar JAN Gunnar) Høgstavoll og eg starta denne webstaden.
Slekta mi er "omfangsrik" og formødre og forfedre kjem frå mange delar av landet, og frå mange land i Europa med - men er gjennom dei siste slektsledda sentrert til Øksnes kommune i Vesterålen, Nordland.
Der det er naturleg har eg også teke med annan familie enn rein slekt. Dette for å setje eiskilde personar inn i rett sammanheng. Eg er også innom slekta til andre familiemedlemmar. Det er gjort nokre oppføringar vedk. slekta til min tidlegare ektefelle, Inger Lise Kolberg - og slekta til min ektefelle Målfrid Karlsen Høgstavoll er nokså nøye omtala gjennom oppføringar både framover, bakover og til sides. Du kjem inn på treet hennar ved å klikke på greina som er festa til øvre, venstre hjørne av boksen til Målfrid.

NB!! NB!! Eg legg fortløpande inn relevante bilde og slektsnotatar (dokument eller tekstsamlingar). Du finn dette ved å klikke BILDER i menylina oppafor her. Då kjem det fram fleire linkar, og der finn du ei mappe som heiter "Slektsnotater og relevante bilder" Kjem det ikkje linkar til venstre, trykk "Søk etter" - da skal dei i alle høve kome fram.

Et godt råd: Gå inn i nevnte mappe (Slektsnotater og relevante bilder) og finn fram til de dokumenta som heter "Forenklet stamtavle". Det er stamtavler for de ulike greinene av min familie bakover. Eksempelvis er "Forenklet stamtavle E&J " stamtavla bakover fra Eidor Martinussen og Josefa. Print gjerne ut disse og ha dem ved siden av deg når du går fram og tilbake i treet.

Diagramfunksjonen er fin, der kan du lage dine egne familiediagram - både fram og tilbake og sidelengs!

Dette webstedet blei oppretta ved bruk av MyHeritage.com. Dette er eit flott system som lar alle som deg og meg opprette ein webstad for familien, sjølv publisere slektstreet og dele bilder på internett.

Eg tek gjerne mot tilbakemeldingar. Bruk då: janhogst@gmail.com

Our family tree is posted online on this site! There are 2426 names in our family site.
Webstaden vart sist oppdatert Nov 20 2014 og den har for tida 165 registrerte medlemmar. If you wish to become a member too, please click here.   Hygg deg!


Go to family tree
Family news
Nov 21, 2014
A site member joined another family site: Quintero Tapia Web Site
Nov 19, 2014
A site member joined another family site: GEORGE Web Site
Nov 16, 2014
A site member joined another family site: Kihlgast - Kielgast - Kilgast og de (måske) fælles aner
Nov 15, 2014
A site member joined another family site: Sørensen Web Site
Nov 09, 2014
A site member joined another family site: Bergmann slekten
A site member joined another family site: Sørensen Web Site
Nov 04, 2014
A site member joined another family site: Johnson Web Site
Nov 03, 2014
A site member joined another family site: Slekt Web Site
A site member joined another family site: LINDGREN Web Site
A site member joined another family site: Eric Trulsons släkt
Oct 26, 2014
A site member joined another family site: eek Web Site
A site member joined another family site: Røland Web Site
Oct 25, 2014
A site member joined another family site: Basberg Web Site
Oct 22, 2014
A site member joined another family site: Madsen Web Site
Oct 21, 2014
A site member joined another family site: Hans Tore's slekt Web Site
Oct 20, 2014
A site member joined another family site: Wiggen Web Site
Oct 15, 2014
A site member joined another family site: Ananiassen Web Site
Oct 13, 2014
A site member joined another family site: Sandnes Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0002898
 
Loading...
Loading...