You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Jeg hedder Helle Rau Hartmann og er webansvarlig for dette sted.

Jeg er PROBAND i dette slægtstræ, og jeg har valgt at markere min direkte linje således:

---------------------------------------------------------------------------------- 

Farfars direkte linje: *
Farmors direkte linje: **
Morfars direkte linje: ***
Mormors direkte linje: **** 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Oprindeligt blev jeg døbt Helle Rau Hansen, men jeg valgte som ung at skifte Hansen ud med min mormors pigenavn, Hartmann.

Hendes far hed Theodor Hartmann, daglejer og født i Skanderup på Kolding-egnen.

Rau er et slægtsnavn på min farfars side, og har rod i byen Eibenstock i 1500-1600-tallets Sachsen, tæt på den tjekkiske grænse.

Rau-navnet er langt ældre i slægten, men det er ikke muligt at dokumentere via kirkebøger. Rau siges at gå tilbage til 1100-tallet - oprindeligt et tilnavn til en person, der var ruhåret.

--- 

Min farfars far hed Johan Henrik Ludvig Rau Hansen. Han var snedker i Vejle, født i Jerlev lige sydvest for Vejle.

Han var opkaldt efter sin morfar, Johann Hendrich Ludwig Rau, som var født i Angeln, på godset Rundhof (Rundtoft). Her ledede hans far bedriften, og var før dét kammertjener på stedet. Han hed Johann Christopher Ludewig Rau, var født i Dorfitter, og rejste omkring 1790 til Højen, hvor han købte Oxviggaard.

Hans far igen kom fra Eibenstock i Sachsen, hvor han var født i 1693. Han hed Johann Christoph Rau, og var gift med Maria Catharina Geldmacher, en datter af skolemester Johann Dietrich Geldmacher.

Johann Christoph Rau er den ældste Rau i min familie, som jeg kan finde sikker dokumentation på. Han rejste til Thalitter (Thal Itter) i Hessen-Darmstadt, hvor han blev gæstgiver. Gæstgiveriet eksisterer den dag i dag.

--- 

Hartmann-slægten på min mormors side fører ligeledes til en mand, som ikke er dansk, og som jeg ikke kan komme videre med.

Han hed Carl Theodor Gottfried Albrecht Hartmann, og var dansk officer og bataillons-kirurg (compagni feltskjær), født omkring 1764 og angiveligt død i Fredericia 1813 under statsbankerotten. Men hans begravelse kan ikke findes i kirkebøgerne.

Han efterlod sin enke og yngste søn i Fredericia:
Ottoina Onsberg, og den apotekerstuderende, senere læge og kirurg i Hørsholm, Jens Arnholt Gotfriedt Hartmann, som jeg stammer fra via hans eneste og uægte søn, Theodor Otto Johan Hartmann.

Ottoina Onsberg var muligvis af tysk adelsslægt, idet en sådan fandtes, og idet hendes bror i sine militærpapirer kaldes Rasmus von Onsberg.

Ottoinas far hed Jens Rasmussen Onsberg, og var vagtmester i det slesvigske cavalleri-regiment. Hele min Hartmann-slægt var militærfolk og officerer eller musqueteerer. 

Men fra og med Jens Hartmanns uægte søn, hvis mor var en skipperdatter fra Stige ved Lumby, smuldrede placeringen i de sociale smørhuller. Skipperdatteren var ligeledes af ganske fornem slægt, omfattende bl.a. en borgmester Schmidt i Aalborg, samt en officer og feltskær Schmidt sammesteds. Denne Schmidt-slægt omfattede adskillige præster og endda en biskop i Bergen.

Jeg har en teori om, at den sociale deroute kunne skyldes den gamle Hartmanns død i 1813. KUNNE det tænkes, at han tog livet af sig på grund af økonomisk fallit og vanære? Hans familie var indtil da velstående og vellidt, indgift i de fineste familier. Men efter Hartmanns død blev enken efterladt fattig og uden pension, boende til leje hos en fattig skomager i Fredericia.

Det lykkedes dog sønnen Jens - med stort besvær - at færdiggøre sit lægestudium, og siden opbyggede han trods en dårlig omtale i lægestandens bogudgivelser faktisk en ganske pæn praksis i Hørsholm, og blev endda videreuddannet til kirurg.

Han giftede sig i moden alder med Maren Maaløv, som selv var uægte barn af den respekterede Maaløv-præsteslægt. Men i Jens Hartmanns testamente blev den uægte søn Theodor ikke nævnt overhovedet. Den ret betydelige arv blev tildelt husholdersken samt 3 niecer efter lægens søster, i øvrigt den eneste i hans Hartmann-familie, som han havde bevaret et forhold til gennem de sidste 30 år af sit liv. Denne søsters mand har efterladt et brev, hvori han beskriver sin svoger, Jens Hartmann, som en ensom mand, der aldrig fortalte noget som helst om sit liv og sin fortid, eller om sine familieforhold.

Sønnen Theodor Otto Johan Hartmann giftede sig med en langt ældre kvinde fra Maltbæk, og fik kun 2 børn, en søn og en datter. Min oldefar, Theodor Hartmann, er søn af denne søn, Anton Carl Hartmann - og hans hustru Karen Marie, som stammede fra en norsk musktér-slægt i Fredericia samt en mystisk fru Juliane Marie Noack (Nowack?). Anton Carl Hartmann hængte sig som ca. 60-årig i Estrupskov nær sin arbejdsplads. Han og konen var gået fra hinanden nogle år forinden.

Hartmann-slægten havde meget forskelligartede slægtsforbindelser bagud, mest til militærfolk fra fx Fredericia, men også 'mystiske' forbindelser, der dels tyder på jødisk og dels polsk eller endda tyrkisk oprindelse. Disse forhold afspejles også i min mors DNA-tests på FamilyTreeDNA. 

--- 

Min mormors mors slægt var fortrinsvist nøjsomme bønder og helt igennem danske, så langt jeg kan komme tilbage. De levede i området vest for Vejle og Kolding - Randbøl, Vorbasse, Skanderup, Andst, Seest, Veerst etc. - men udover bønderne har min oldemor faktisk også fælles forfædre med gode gamle Grundtvig, via gamle præsteslægter i Vorbasse, Veerst og omegn.

--- 

Min farfars mors slægt fører på faderens side til familier med solide rødder i Jelling og Hvejsel og nærmeste omegn, samt Horsens-området. På min farfars mormors side føres en række spændende gamle uradels-slægter ind i billedet: Lüttichau, von Deden, y Pigel, de Cachedenier (Castonier) med mange flere. Samt en gårdmandsslægt på Herning-kanten.

Castonier-slægten har massive spanske rødder, hvilket sjovt nok især afspejles i min DNA. Jeg ser ud til at være omkring 88 % skandinavisk, 10 procent spansk, og resten er en blanding af jødisk og finsk-sibirisk herkomst.

--- 

Min mor, Ruth Christiansen, er DNA-mæssigt den mest skandinaviske af os i familien. Hele 96 %. Til gengæld er de sidste 4 procent mystisk nok af tyrkisk herkomst, og dermed indeholder hun den mest fremmedartede DNA i vores slægt, samtidig med at hun også er den mest skandinaviske af os. Blandt de nulevende personer hun har på sin DNA-match-liste, er der mange jøder, polakker og ungarere, men matchene tyder på en forbindelse, der ligger mindst 7-8 generationer tilbage.

--- 

Min far, Allan Rau Hansen, er ikke nær så skandinavisk DNA-mæssigt, men har lidt spansk, belgisk og sjovt nok en masse britisk og keltisk i sig, samt mere finsk DNA end vi andre (formentlig via min farmors morfar, der havde norske aner). 

--- 

Min farmors slægt fører mange forskellige steder hen.

Min farmors mormor har massive aner i det sydfynske, mest omkring Fåborg og Svendborg og i det sydfynske øhav. De var typisk gårdmænd.

Min farmors morfar derimod har meget blandede og spændende aner, dels i Norge og muligvis Tyskland, og også med rødder blandt franske huguenotter og vistnok jøder. Her finder vi navne som Ender Sigvartssøn Ring, Ebling og Wedeler, og erhverv som skrædder, handskemager og parykmager.

Udover de sydfysnke aner omfatter min farmors slægt mest inkarnerede bymennesker fra de større købstæder. Især Ebling-grenen er spændende at grave i - med de mange højt begavede og kunstneriske og meget kreative personer, hvoraf nogle gjorde stor karriere, mens andre blev sindssyge, småsære eller endda kriminelle. Af udseende var Eblingerne meget mørke, små, fine og spinkle, med karakteristiske store, fyldige læber, og en buet, smal næse. Øjnene var store og sørgmodige. Øjenbrynene sorte. 

Min farmors fars slægt kom mestendels fra Vestjylland, på Ringkøbing-egnen. De var for nogles vedkommende ganske velhavende bønder, søgte gerne eventyret, og må betegnes som en besynderlig blanding af meget stoute, arbejdsomme typer og samtidig meget åndelige, musiske, flyvske og risikovillige mennesker, der skilte sig kraftigt ud fra mængden på mange måder. Slægten omfatter fx en kaperkaptajn, som var rømt fra dansk værnepligt og endte som umådeligt rig plantageejer i Hollandsk Surinam (Sydamerika). Disse aner deler vi med flere kendte nulevende personer inden for dansk journalistik, TV og film.

Flere i denne slægt havde også meget svært ved at holde sig til én partner, og udenomsforhold har bl.a. resulteret i skuespilleren Preben Neergaard, som er søn af min farmors fætter Odin. Denne Odin giftede sig i øvrigt med sin kusine, der var min farmors søster. Bjørn Elmquist og Poul Nesgaard er andre kendte personer, som stammer fra min farmors fars slægt, dog på helt 'legal' vis. Poul Nesgaard er barnebarn af min oldefars søster.

--- 

Såvel i min farmors mors som fars slægt florerer desværre også en psykisk skrøbelighed - langt fra hos alle, men det ser ud til at ramme pletvist i form af manio-depressive psykoser. Sært nok er de personer i slægten som ikke rammes, netop karakteriseret ved meget stærk og robust psyke, med stor fremdrift og virkelyst.

--- 

På min mormors Hartmann-gren ser der endvidere ud til at florere pletvis skizofreni, men dog langt sjældnere. Fra en anden slægtsforsker er jeg blevet fortalt, at min Hartmann-gren formentlig har Ashkenazi-jødisk oprindelse, men jeg har indtil nu ikke kunnet finde dokumentation for det. Jeg ved ikke hvilket land min ældste Hartmann-ane er født i.

--- 

Min morfars slægt stammer udelukkende fra Sjælland, mest fra Vordingborg-kanten, men også Roskilde og området derimellem. Disse folk var bønder og håndværkere, fortrinsvist smede - samt sømænd. Denne slægtsgren ser ud til at være helt igennem dansk. Min morfar var selv sømand, og senere havnearbejder i Vejle. Han var efterspurgt på grund af sin rigtig gode fysik og sin hurtighed og snilde, men han havde som mange i disse brancher også hang til alkohol, kortspil og slagsmål.

--- 

Min mormor voksede op i fattige kår, med en sød og tålmodig, arbejdsom og fingernem mor, men en fordrukken far, der dog altid arbejdede hårdt. Han var formentlig ordblind, og nød når min mor læste avisen op for ham efter skoletid. Min mormor led af alvorlig D-vitaminmangel som barn, dét, som blev kaldt Engelsksyge. Det bevirkede at hun ikke kunne gå selv før hun fyldte 5 år, og hendes ansigt og kranium var præget af let knogledeformation, på en måde som desværre var meget karakteristisk for fattige børn dengang. Min mormor var et trofast og sødt menneske, med et usædvanligt kraftigt, krøllet kobberrødt hår. Hun var en meget ung og umoden teenager, da hun fødte min mor, og da min morfar var krigssejler og ikke kunne komme hjem til Danmark under hele anden verdenskrig, formåede hun ikke at passe sine moderlige pligter ordentligt. Derfor blev børnene taget fra hende og kom på børnehjem under det meste af krigen. Min mor stod netop foran sin konfirmation, da faderen vendte hjem, og børnene kom hjem igen. Min mor blev taget ud af skolen derefter, og arbejdede på papæskefabrik. Hun betalte selv for at gå til dans, og dér mødte hun min far, som sørgede for at hun blev ansat som ung pige i huset hos min farmor og farfar.

--- 

Min farmor var et højt begavet, drømmende og kreativt væsen, på samme tid meget robust og skrøbelig psykisk. Hun var ikke udadvendt uden for familiens skød, men inden for udgjorde hun familiens stærke og omsorgsfulde, livlige og glade krumtap. Hun havde styr på alt og holdt sammen på alle. Betænkte altid alle med et fødselsdagskort og en lille skilling, og hjalp dem der trængte. Hun brugte aldrig penge på sig selv. Hun var musikalsk og dygtig til at tegne, havde en formidabel hukommelse og var en dygtig fortæller.

--- 

Min farfar var en humoristisk iværksættertype og snu handelsmand, begavet og fuld af ideer og små opfindelser. Han voksede op i fattige kår på Holmen i Vejle, men stiftede familie og startede egen virksomhed i ung alder. Han var kendt som møbelhandler Hansen, og hans motto var: 'Man må kende sin besøgelsestid'. Og det må man sige, at han gjorde. Han vidste altid præcist, hvornår han skulle slå til som handelsmand, og tog gerne chancer eller gik helt nye veje. Han havde kulsort hår og brune runde smutøjne.

--- 

Dette websted blev oprettet ved hjælp af MyHeritage.com. Her kan du se mit stamtræ samt et par mindre slægtstræer med familiegrene, som jeg forsker i for at finde forbindelsen til min egen slægt, ud fra DNA-match i FamilyTreeDNA.com's FamilyFinder, Ancestry samt 23andMe. Jeg kan kontaktes here.
Our family tree is posted online on this site! There are 76729 names in our family site.
Siden blev sidst opdateret den Dec 19 2014 og har i øjeblikket 217 medlem(mer). If you wish to become a member too, please click here.   God fornøjelse!


Go to family tree

Go to family photos
Family news
Today
Werner Nielsen Wittekind joined another family site: Bisgaard Web Site
Helle Rau Hartmann added a photo of Mine Louise Christiansen (Jensen) and Johannes Jensen :
 
Rose Klausen joined the site.
Finn Raaby Magnussen joined another family site: Joan Ladefogeds slaegt websted
Tom Smidth joined another family site: Raaskou Humble Web Site
Dec 18, 2014
Helle Rau Hartmann updated the details of Hans Anton Christensen, (DNA-match med Allan Rau Hansen via efterkommer Christine Schuster i USA) , Ane Kathrine Pedersen, (født som uægte barn i Stauning) , Christen Pedersen, (Husmand i Egvad ved Tarm) , Mette Marie Nielsdatter and 187 other people in family tree Rau_Hartmann_DK
Helle Rau Hartmann added Skat Mynster Illum , Svend Mortensen Pontoppidan , Dines Mortensen Pontoppidan , Gertrud Pontoppidan and 162 other people to family tree: Rau_Hartmann_DK
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0033564
 
Loading...
Loading...