You are not logged in
Log in
Sign up
Welcome

Mitt namn är June Joghans och jag startade denna släktplats. För att visa hur min farmors farfar Gustav Johansson  levde som barn citerar jag ett stycke ur hans text i boken "Minnesbok för Skogs socken".  Både Gustav och hans son Emil har haft förmånen att skriva om sin  och andras historia i häftet som påbörjades 1904 av Per Englund i Kallbäck. Så här skriver Gustav:                                                                                                                                                                         "År 1854 den 17 maj beträdde jag första gången Skogs sockens gränser, för att som rättare förestå det då anlagda Idafors Sågverk, som anlades och ägdes av grosshandlare C E Rahm i Gävle, var då 22 år gammal, född i Garpenbergs församling af stora Kopparbergs län vid Dormsjö Bruk der min fader var torpare under bruket, jemte bisysslan Skogvaktare, och kolemottagare, vi vore 6 syskon 3 bröder och 3 systrar, af vilka 3 är döda och 3 lefva, en bror och en syster, bosatta i Falun. På torpet som mina föräldrar innehade föddes 1 häst 4 a 5 kor jemte några får och tvenne getter i arende härför skulle de utgöra kolning med cirka 150 läster kol p år efter betalning af 32 skilling pr läst för kolenlefvererade vid bruket, samt utgöra körslor vid bruket vid kallelse för en betalning som sällan öfversteg 1 krona per dag, dessutom skulle 1 man nästan dagligen utgöra dagsverken vid bruket härför betalades 22 skilling om vintern â 26 om sommaren då dagen räknades till 13 timmar, det ringde om morgonen Kl 5 och om aftonen Kl 8. Redan tidigt fingo vi som barn börja att arbeta vid 9 â 10 års ållder finge vi vara med i skogen vid kolningsarbete, och kosten många gånger torftig nog, och beklädnad kan man säga usel, svultit kan man inte säga i egentlig mening man gjordt, men frusit har man förskräckligt, jag minns en lördagsafton jag kom från skolan- var kanske 9 eller 10 år- då min far befallde- eller om han bad mig minns jag ej- att jag skulle tåga iväg till skogen och vakta nyss utrifna kol, lyda måste jag det var för mig klart men nog bars det emot, det var rätt långt från hemmet, hvad som vi då vore mest försträckta för det var vargar ty de vore icke sälsynta på den tiden, min far var jag lydig af fruktan, och min moder af kärlek, far var alldrig sträng men vi fruktade honom ändå jag kan icke minnas att jag någon gång fick kropslig aga af honom icke heller af min moder, mot syskonen var jag nog retsam många gånger men hotade de att tala om för far, då var det jag som tog till reträtten."

Följande avsnitt är ur kompendiet Lingboheder av Jenny Lindblom.  

 

 En av Hälsinglands första sågverksmän var Gustav Johanson.  Som sågverksinspektor vid Idafors vattensåg och senare delägare i Lingbos tredje ångsåg ( Finnès ) och som banbrytare inom verksatdsindustrin i Lingbo åtnjöt han på sin tid stort anseende. Vattensågverket vid Idafors som stod färdigt 1854 räknades som ett av sin tids modernaste och största i sitt slag i Sverige. Enligt uppgifter skall Idafors ha betecknats som "inledningen till Sveriges första industrisamhälle." Gustav Johansson besatt en ovanlig intelligens. Han var framsynt, uppfinningsrik och före sin tid på många sätt. På 1860-talet lät han vid Idafors bygga en mindre tjärfabrik. Denna tjärfabrik var den första i sitt slag i Sverige och väckte på sin tid berättigat uppseende. Det lilla Idafors blev nu omtalat i landet. Här framställdes terpentin, tjära, harts och tjärfärger. Någon stor produktion blev det aldrig, utan företaget kan mera betraktas som ett experiment. Så småningom upphörde intreset för tjärfabriken och den lades ner. Inspektör flyttade den dryga milen ner till Lingbo där han vid Gopåns utflöde i Lingan anlade tillsammans med sin svåger A. Boström en spilksmedja och sedan både gjuteri och mekanisk verkstad. Två av de produkter som Inspektor Johansson var uppfinnare till var dels en värmepump och dels en vattenvärmare.Den senare fanns som tillbehör till gjutjärnsspisarna och bestod av en vattenreservoarav koppar med tappningskran. Denna lika enkla som geniala uppfinning fick stor spridning och användes överallt i landet. 1894 hade Inspektor Johanssons son Emanuel Johansson uppfunnit en så kallad bläster och sugmetod. Han sökte patent på detta och ugnarna som tillverkades kallades sedan Lingbougnarna. I Idafors fanns bara fabriken och dess förvaltarbostad.Inspektor Johansson och kolaren med familjer vara de enda som bodde där. Arbetarna som jobade i Idafors bodde alla i Lingbo. De gick varje morgon och kväll till och från arbetet. 

Inspektor Johansson hade många strängar på sin lyra. Till hans breda register av sakkunnigheter hörde även arkitektur. Lingbos prästgård och många skolor har han ritat .I en ålder av 84 år gick han ur tiden 1916.

I Idafors bodde på senare tid Signe Björnberg. inte obekannt  som författarpseudonymen Sigge Stark. 

 

Family news
Feb 21, 2015
Pelle Enarsson joined another family site: Johnson Web Site
Feb 15, 2015
Pelle Enarsson joined another family site: Agerhem - Dahl Web Site
Jan 18, 2015
Dorothy K Whitt joined another family site: Donally Web Site
Jan 17, 2015
Pelle Enarsson joined another family site: Stefan Faeldt Web Site
Dec 22, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Sandberg Web Site
Dec 21, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Magnus Tillqvist Web Site
Dec 18, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Christer Görsten Web Site
Dec 11, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Olofsson Web Site
Nov 29, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Pettersson-Edberg Web Site
Nov 27, 2014
Lars Peter Johansson commented on event 63rd birthday of Ulf Lage Johansson:
 Hej Ulf.
Grattis på födelsedagen.
Vi från Finspång. 
Nov 17, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Gustavsson Web Site
Nov 10, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Bergmann slekten
Nov 04, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: björklund Web Site
Oct 31, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Andersson-Fierrill Web Site
Oct 29, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Miller Web Site
Sep 19, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Hoe Web Site
Sep 03, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Stenman Web Site
Aug 18, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: sjevelås Web Site
Gunilla Lundgren joined another family site: Lydén Web Site
Aug 17, 2014
Gunilla Lundgren joined another family site: Gith Nordgren
Aug 01, 2014
GUNTE joined another family site: Hernæs Web Site
July 26, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Kuoppala Web Site
July 23, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Eng Web Site
July 16, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Gunnar Jonsson Web Site
July 04, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Gith Nordgren
June 30, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Hansson Web Site
June 29, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Kjell Karlsson Web Site
June 27, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Dewing Web Site
June 16, 2014
Pelle Enarsson joined another family site: Carlsson Web Site
Pelle Enarsson joined another family site: From north to south Web Site
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0003857
 
Loading...
Loading...