You are not logged in
Log in
Sign up
PremiumPlus family site
Welcome

Jeg heter Nils Elsrud og jeg startet dette webstedet.
Dette WEB stedet inneholder hele min database. ikke alt er direkte relatert til min familie men også mine barns familier fra 2 ekteskap. Det inneholder også 99% av alle som har bodd i Ådal fra 1650 til 1930, Ådal er en liten bygd i Ringerike kommune.

 These WEB page is not only my family, it is also my childrens family on both sides. It is also 99% of all people that have lived in Ådal from 1650 to 1930, Ådal is a rural in Ringerike council. 

Hvis du har kommentarer eller tilbakemeldinger om dette webstedet, vennligst klikk here for å kontakte meg.
Our family tree is posted online on this site! There are 68600 names in our family site.

Family news
Today
A site member joined another family site: Bårreng Web Site
A site member joined another family site: Hawkins Web Site
Yesterday
A site member joined another family site: Thommesen-Alknes Family Tree Web Site
A site member joined another family site: edvardsen Web Site
A site member joined another family site: edvardsen Web Site
A site member joined another family site: Wilhelm Web Site
A site member joined another family site: Hawkins Web Site
Jan 30, 2015
A site member joined another family site: Presthus Web Site
A site member joined another family site: Hammock Web Site
Jan 29, 2015
A site member joined another family site: Jørgensen Web Site
A site member joined another family site: næss Web Site
A site member joined another family site: Reidar Storaker Web Site
Jan 28, 2015
A site member joined another family site: Kværner Web Site
A site member joined another family site: bjørnstad Web Site
A site member joined another family site: Slekt Odd Ingar Web Site
Jan 27, 2015
A site member joined another family site: Koch Web Site
A site member joined another family site: Norstroemfamilien Web Site
A site member joined another family site: Jarl Henriksen's Slektstre Web Site
A site member joined another family site: Familien Web Site
A site member joined another family site: Haug Web Site
A site member joined another family site: Pedersen Web Site
Jan 26, 2015
A site member joined another family site: Koch Web Site
A site member joined another family site: Ratikainen1 Web Site
Jan 25, 2015
A site member joined another family site: østborg Web Site
Jan 23, 2015
A site member joined another family site: Haugen Web Site
Jan 22, 2015
A site member joined another family site: Lagmo - Storaker Web Site
A site member created a new family site: Jackson-Brown 2015-01-02 Web Site
A site member created a new family site: Jackson-Brown 2015-01-02 Web Site
A site member updated his profile.
Jan 20, 2015
A site member updated his profile.
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0004626
 
Loading...
Loading...