Search for
Birth:Sep 13 1814
Death:Mar 13 1903
Name:Nicolaas Beets
Gender:Male
Edit search
Loading...
No values to refine by (Close)

Download Family Tree Builder™ - the world's most popular free genealogy software. Enjoy beautiful charts, reports and maps for your family tree.
Free Download
Create your private tree on MyHeritage. Receive automatic Smart Matches™ and Record Matches.
Get Started
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

All results for Nicolaas Beets in All Collections

1 - 20 of 1,036,606 results
Results
Newspaper Archive
Text:"... doorbraak eeu uer ergste blijken sinds NicolaasBeets heeft weder ecu zij ner groote Ni de dich er on geleerde is niet Na eeu ziek e is hij op do eeuwige ruste de zijn begrafenis lezen wij iu de van IS klaart..."
Date:Apr 1 1903
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
Newspaper Archive
Text:"... der Iste die wij voor eenige als Vice Pres. een stel van 9 kwam door NicolaasBeets Het was een maar niet minder aangename en wij betuigen door dezen onzen dank aan de Vereen P. was hier Donderdag op..."
Date:Apr 4 1917
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
Newspaper Archive
Text:"... Nordenskjold for Armida Stavanger for Oct From Falkland Hill Port Cecilia Madre Niobe Thorbecke Australia for Guy Manner ing NicolaasBeets for From Lohengrin Martin for Cape Finisterre Barrem man for From..."
Date:Nov 3 1885
Publication:London, Middlesex, United Kingdom
Newspaper Archive
Text:"... Brockelmann Mina Tex Min Oberon Sarmatian NicolaasBeets Valuta Thomas Dana Alma Big Bonanza Stanfield Onaway Cosmo From Batavia Singapore Cardiff Manila Amsterdam New York Dunkirk Manila Montevideo Port Natal..."
Date:Aug 1 1885
Publication:London, Middlesex, United Kingdom
Results below are less likely to be matches, but can still be helpful. Learn more
Names, dates, and locations on old records are often misspelled or different than expected. Although you’ll find fewer relevant matches the further you go, some might be helpful because we look for misspellings, abbreviations, and other possible dates & locations
Newspaper Archive
Text:"... deputatie ging om hem geluk te Op verzoek sprak dr. do menigte in korlo werd bet eu het zullen bet niet van Da Costa eii voorts ging men rustig 23 22 9 2 2 0 27 11 26 0 9 De grijze NicolaasBeets vervulde..."
Date:July 3 1901
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
Newspaper Archive
Text:"... Andrea from for Navarino for via NicolaasBeets from for Sin from for Chow Chow Foo from for Patroclus from Ham for Devonshire from for Sin from for Hong Poseidon PASSED SUEZ from for New York from London..."
Date:Feb 9 1886
Publication:London, Middlesex, United Kingdom
Newspaper Archive
Text:"... voor hem de zich heeft ontsloten en een graf is om zijn stoffelijk hulsel ter te Maar toch nog onverwacht zijn do vriendelijke van den grijsaard voorgoed is NicolaasBeets aan den kring zijner vrienden..."
Date:Apr 1 1903
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
Newspaper Archive
Text:"... Amsterdam een schare het woonhuis van op de ging om hem goluk to weti Op sprak Kuyper dc iu korle werd hot en het zillion hot van Da Josta on voorts ging men rustig Do To Utrecht ook do SO jurigo Nicolaas..."
Date:July 3 1901
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
Newspaper Archive
Text:"... London New York to 2 23 AUGUST Cardiff to 6 23 English China to English from 31 11 from London for City of from London for Glen earn from NicolaasBeets from Morna from from Cecilia from Penarth for ton..."
Date:Dec 29 1885
Publication:London, Middlesex, United Kingdom
Nicolaas Beets ...
Nicolaas Beets (hildebrand) ...
Nicolaas Beets ...
Nicolaas Beets ...
Nicolaas Beets ...
Nicolaas Beets ...
Nicolaas Beets ...
Nicolaas Beets ...
Nicolaas Beets ...
Nicolaas Beets ...
Results per page:
Page 1 of 51,831
 
Loading...
Loading...