All results for Åsta (Astrid) Gudbrandsdotter/GUDBRANDSDATTER in All Collections

1 - 20 of 88,408 results
Åsta (Astrid) Gudrødsson Grenske (born Gudbrandsdatter) ...
Åsta (Astrid) (halvdansson) (born Gudbrandsdotter) ...
Åsta (Astrid) Mor Til Olav Den Hellige Og Harald Hardråde (born Gudbrandsdotter) ...
Åsta (Astrid) Syr (born Gudbrandsdotter) ...
Asta ( Astrid) Syr (born Gudbrandsdatter) ...
Åsta (Astrid) Syr (halvdansson) (born Gudbrandsdotter) ...
Åsta (Astrid) Gudbrandsdotter (born Guðbrandsdóttir) ...
Åsta (Astrid) Gudbrandsdotter (born Guðbrandsdóttir) ...
Åsta (Astrid) Syr (born Gudbrandsdotter) ...
Åsta (Astrid) Av Norge (born Gudbrandsdotter) ...
Åsta (Astrid) Gudbrandsdotter (born Guðbrandsdóttir) ...
Åsta (Astrid) Halvdansson (born Gudbrandsdatter) ...
Åsta (Astrid) Gudbrandsdotter (born Guðbrandsdóttir) ...
Åsta (Astrid) Gudbrandsdotter (born Guðbrandsdóttir) ...
Åsta (Astrid) Gudbrandsdotter (born Guðbrandsdóttir) ...
Åsta (Astrid) Halvdansson (born Gudbrandsdotter (guðbrandsdóttir)) ...
Åsta(Astrid) Halvdansson (born Gudbrandsdotter) ...
Åsta (Astrid) Halvdansson (born Gudbrandsdotter) ...
Åsta (Astrid) Halfdansson (born Gudbrandsdotter) ...
Åsta (Astrid) Gudbrandsdotter (born Guðbrandsdóttir) ...