Anna Jakobsdatter Hyljarås

Born:Apr 14 1891 In:  Hyljarås ( fjellgård) på Voss
Died:Jan 29 1969 (at age 77)In:  Morland, Sotra Bergen
Info
Events
Timeline

Photos

Show all (3)  |  Slideshow 

Immediate family

Olaf Johan Paulsen Møklebust
Her husband
Gerda Jacoba Paulsen (Hille)
Her daughter
Ågot Konstanse Paulsen
Her daughter
Håkon Paulsen
Her son
Olaf Johan Paulsen
Her son
Asbjørn Kjell Paulsen
Her son
Lillemor Paulsen
Her daughter
Einar Paulsen ( Er ELDSTE BARN )
Her son
Einar Paulsen
Her son
Osken/Oscar Paulsen
Her son
Gullikk Paulsen
Her son
Jakob Gulleikson Hyljarås Hylderaas
Her father
Gjertrud knutsdtr Geitle
Her mother
Gulleik Jakobson Hyljarås
Her brother
Knut Jakobson Hyljarås
Her brother
Amund Andreas Jakobson Hyljarås
Her brother
Anders Jakobson Hyljarås
Her brother
Jakob Gjertin Jakobson Hyljarås
Her brother

Biography

Hun var en "arbeidskvinne"...Gikk på Stend Jordbrukskole i Bergen. Hun var døpt 14/6.1891.

Lav av vekst.

Ene sønnen Oscar (Osken) døde til sjøs.

Ene annen sønn døde under 2;e verdenskrig,da Holen skole ble bombet. (han var 1 år eldre enn Asbjørn)

Hun giftet seg med Olaf Johan Paulsen 25/4.1914, tinglysning den 19/4.1914.

Da var Olaf transportarbeider, og han bodde i NEUMANNS gate 14 i Bergen. Anna bodde da i Geble Pedersens gate 17 i Bergen , med foreldrene. Ved giftemålet deres, er det oppført at Olafs far var Skomaker Paul A.Møklebust, og Annas far var Gårdsbruker Jakob Hylderaas.

 

 

FOLKETELLINGEN for 1900 for VOSSESTRAND herred ;

Jakob Hylderaas  F.1860 EvangerSB  , HF.  Yrke; Inderst.Vedhugger.

Konen; Gjertrud H. F.4/3.1852 Evanger, Død 16/10.1913 av hjerneslag,da de bodde ADR; Geble Pedersens vei 17, Sandviken i Bergen. 

I 1900, var ekteparet og deres 5 barn og en tjenestpike Maria Geitle F.1882 Evanger, på bostedet " Opheim nedre",matr.61,løpenr/br.nr 4 ( 12 personer bodde der).

EvangerSB; Evanger i Søndre Bergenhus amt ( er tidligere navn på Hordaland).

Inderst/innerst; er en person som leide et rom eller hus hos andre,og hadde egen husholdning. Begrepet ble brukt i det norske bondesamfunnet fra mitten av 1600-tallet til mitten av 1800-tallet. "Innersten" var vanligvis mer underpriviligert enn "husmannen",som bygslet jord eller tomt av en eiende bonde,og betalte årlig avgift i form av kontanter og/eller pliktarbeid. "Eier",blir kalt "husbond". "Husmann uten jord", ble ofte benevnt som "bygselmann eller strandsitter".

 1934 valgmanntallet for kommunevalget i Bergen;

ADR for Anna og Olaf Paulsen var da Gamleveien 14  , krets 7, Gyldenpris Bergen. Da var Olaf snekker.

 

Ancestor search:
Search

Download our exceptional genealogy software for free

Fun & simple to use
Imports your GEDCOM files easily
Smart Matching™ technology
Supports 40 languages